Stad aan het Haringvliet - Trouwen 22 augustus 1734 - 3 mei 1795

Stad a/h Haringvliet

Algemeen Rijksarchief

Collectie doopboeken enz.

Inv. No. 4

 

Trouw-Register van de Stad aan ’t Haringvlied

Begonnen in ’t jaar MDCCXXXIV, geijndigt in ’t jaar –

Naam-register der geene, die sedert de Bedieninge van J. Bijlaart v.d.m. alhier op Stat aan ’t Haringhvlied, sijn getrouwt, of haare Huwelijkse voorstellingen hebben gehadt

Den 3e Maart is dHeer Predicant Johannis Bijlaard alhier overleden

1734 den 22, 29 August, en 5 Septemb. hebben Leendert Willemse Buijtendijk, wed. van Jannetje Kornelisse de Vree, geboren en wonende op Stad aan ’t Haringhvlied, met Sijtje Arendse van der Sijde, j.d., geboren en wonende in Oud Beijerland, hunne drie huwelijksche voorstellingen gehadt

1734 den 29 August, 5 en 12 Septemb. hebben Jan Klaase Kreeft, j.m., geboren op Stad aan ’t Haringhvlied, en Geertruij Hendrikse Saagmans, j.d., geboren te Ooltgensplaat, hunne drie huwelijkse voorstellingen gehadt

Den 24 Septemb. sijn Kornelis Kasteleijn, geboren onder Middelharnis, en Willemtje Vrooman, j.d., gebooren op Stad aan ’t Haringhvlied, beide woonende alhier, ter ondertrouw aangetekent, hier getrout den 17 Octob. daar aan

Den 1 Octob. sijn Jacob Foppe van Strien, j.m., geboren en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, en Jannetje Abelle Bokhoven, j.d., geboren in Oud Beijerland, en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, in wettigen ondertrouw aangetekent, hier getrouwt den 24 Octob. daar aan

1734 den 23 Decemb. is Hendrik Vliegvisch, j.m., gebooren en woonende in Sommelsdijk, met Clara Constantia Oosterland, j.d., gebooren in de Graaff, en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, ter wettigen ondertrouw aangetekent, hier getrouwt den 16 Januari 1735

1735 den 25 Juni is Marcelus Kooman, w. van Maria Leendertse Braber, gebooren te Ooltgensplaat, en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, met Petronella van Dam, j.d., gebooren te St. Annaland, en woonende tot Middelharnas, in wettigen ondertrouw opgenoomen, hier getrouwt den 17 Julij daar aan

Den 1 Julij is Jacob Willemse Kootsak, wed. laast van Lena Kornelisse Boelhouder, gebooren op den Bommel, en woonende in de O. Tonge, met Leentje Willemse van Brakel, laast wed. van Buije de Klerck, gebooren in de N. Tonge, en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 24 dito

1735 den 20 August is Dirk Paulusse Mostertdijk, j.m., gebooren en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, met Willemijna van Bennekom, j.d., geboren te Dongen, en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 11 Septemb. daar aan

Den 17 Septemb. is Willem Onwijn, laast wed. van Heijltje Teeuwis Stalper, gebooren en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, met Arentje Adriaans Oosterling, w. van Adriaan Floordiep, in wettigen ondertrouw, soo veel ’s lands ordinantie en ons betreft, opgenomen, hier getrouwt den 9 Octob.

Den 18 Novemb. is Hendrik Michielse van Hulst, j.m., gebooren te Ooltgensplaat, en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, met Aaltje Leendertse Buijtendijk, j.d., gebooren en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 7 Decemb. 1735

1735 den 25 Novemb. is Henderik Geertse Nattekaas, w. van Krelia ’t Jong, gebooren op Stad, en woonende aldaar, met Grietje Jacobse van Gastel, j.d., gebooren op Oud Beijerland, en woonende op Stad, in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 15 Decemb. 1735

Wilhelmus Hellenbroek, j.m., geboren te Bokum in Keuls land, en woonende te Ooltgensplaat, met Aariaantje Jacobse van der Valk, j.d., gebooren op Stad, en laast gewoont hebbende te Ooltgensplaat, hier getrouwt den 15 Decemb. 1735

Floris Bastiaanse van Eck, j.m., gebooren en woonende te Middelharnas, en Neeltje Gerrits Hackelaar, j.d., gebooren en woonende op Stad, sijn den 23 Decemb. in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 25 Januarij 1736

Den 23 Decemb. Pieter Janse Ganswijk, j.m., gebooren in de O. Tonge, en woonende op Stad, met Maria Janse Timmerman, j.d., gebooren te Roermond, en woonende op Stad, sijn in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 11 Januarij 1736

1736 den 6 Januarij Johannes Nipjens, w. van Lena van der Ree, gebooren en woonende op Stad aan ’t Haringvlied, met Elsje Lodder, j.d., ook aldaar gebooren en woonende, sijn in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 1 Februarij daar aan

Den 6 April is Jacob Blaakman, w. laast van Emmetje Jansse van der Stee, met Ingetje van Oort in wettigen ondertrouw opgenomen, sijnde beijde gebooren en woonende op Stad, hier getrouwt den 29 April

Den 6 April is Teunis Jansse van der Haart, w. van Krijntje Pieterse van der Tulp, gebooren en woonende op Stat, met Grietje Pieters van den Berg, gebooren te Schoonderwoert, en woonende op Stat, in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 6 Meij

Den 1 Julij is Kornelis Koningswout, j.m., geboren onder de O. Tonge, en woonende op Stad, met Pietertje van Strijen, w. van Rijke Gerritse Nattekaas, geboren en woonende op Stad, in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 22 dito

Willem Abrahamse lodder, j.m., gebooren op Stad, en woonende onder Sommelsdijk, met Leentje Leenderts van den Burg, gebooren onder Middelharnis, dog woonende onder O. Plaat, hier getrouwt den 21 Novemb. 1736

1736 Kornelis van Boven, laast w. van Ida Jooste Smits, gebooren te Gastel, en woonende op Stad aan ’t Haringhvlied, met Kornelia de Jager, w. van Stoffel Bastiaanse Braber, gebooren -, en woonende op Stad voorn., sijn den 23 Novemb. in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 16 Decemb.

Den 14 Decemb. sijn bij ons Henderik Willemse van Oorschot, j.m., gebooren op de ?, en woonende op Stad, en Petronella Klaase Kreeft, j.d., gebooren en woonende op Stad, in wettigen ondertrouw aangetekent, hier getrouwt den 9 Januarij 1737

1737 den 26 Januarij Jan Admiraal, j.m., gebooren op Prinsland, en woonende op Stad aan ’t Haringvlied, en Neeltje Davids Kooman, j.d., gebooren in Ooltgensplaat, en woonende op Stad voorn., sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 21 Februarij

Den 3 Maart is na drie huwelijksche voorstellingen hier getrouwt Kornelis Oosterling, j.m., met Pietertje Meewusse van ’t Oostende, j.d., Middelharnas

Den 7 dito sijn Willem Johannesse den Braber, j.m., geboren en woonende op Stad, met Kornelia Lievens Vree, j.d., ook aldaar gebooren en woonende, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 31 dito

Den 14 dito sijn Antonij Jooste van St. Anneland, van Breda, w. van Neeltje Krijns de Vogel, met Maria Jillisse Nipjes, w. van Wouter Boon, van Stad, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 31 dito

Den 25 Meij sijn Eeuwout Borstlap, w. van Jannetje Teunis Noodloos, woonende op Stad, met Maartje Pieters Marcelisse, w. van Jacob Jacobse van Stiggelen, woonende in de O. Tonge, bij ons in wettigen ondertrouw, soo veel ons aangaat, opgenomen, den 28 Julij eerst hier getrouwt, omdat er geabusent was in onse puctat

Den 7 Junij sijn Adrianus Kornelisse de Jong, j.m., gebooren en woonende in Dirksland, met Anna Gerrits Luijendijk, gebooren en woonende op Stad, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 30 dito

1737 den 23e August sijn Willem Anthonijse Driesprong, j.m., geboren onder de Fijnaart, en woonende op Stad aan ’t Haringhvliet, met Lena Jansse Luijendijk, j.d., geboren in den Nieuwenhoorn, en woonende ook op Stad voorn., bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 15 Sept.

Den 30 dito sijn Gerrit Willemse van Cijna, j.m., gebooren en woonende op Stad aan ’t Haringhvliet, met Kornelia Kornelisse ’t Jong, w. van Leendert Maartense van Puroijen, woonende op Stad voorn., bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 22 Septemb.

Den 18 Octob. sijn Johannes Meeuwisz Broers, j.m., geboren te Vugt, en Soetje Arends de Zeeuw, w. van Antonij Jansz van Benne, beide woonend op Stad,  bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 6 Novemb.

Den 25 dito sijn Klaas Tijbout, w. van Sijtje Ariens Vromans, en Teuntje Cents Statshoek, j.d., geboren op den Buijtensluijs, beijde woonende op Stad, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 13 Novemb.

Den tijnden Novemb. sijn Arij van Dam, geboren onder den Hitsert, en Ariaantje Landheer, w. van Johannes van Noort, beijde wonende op Stad, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 24 Novemb.

1738 den 8 Maart sijn Leendert Ariensse Mast, j.m., gebooren en woonende op Stad aan ’t Haringvlied, en Annetje Kornelis Landheer, w. van Jan Huijbregtse ten Hoof, woonende ook aldaar, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 30 dito

Den 12 April sijn Marinus Adriaanse Dekkers, j.m., gebooren te Steenbergen, en laast gewoont hebbende onder Middelharnas, en Arendje Abrahamse Verdonk, j.d., geboren in Dirxland, en wonende op Stad, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 4 Meij

Den 3 Meij is Gijsbert Gerritse onder de Linden, j.m., geboren op Numansdorp, en woonende op Stad, met Lena Gerritse Hakkelaar, j.d., geboren en woonende op Stad voorn., in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 26 Meij 1738

Den 30 Meij is Marinus Jansse Merison, j.m., geboren op ‘s Heeren Henderiks Kinderen, en woonende op Stad aan ’t Haringvlied, met Sara Kornelisse van Strijen, j.d., geboren en woonende op Stad aan ’t Haringvlied, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 22 Junij daar aan

1739 den 28 November is Leendert Bollemans, j.m., geboren in de Willemstad, en woonende in Ooltgensplaat, met Maria Tuijnebreijer, j.d., geboren te Dirxland, en woonende op Stad aan ’t Haringvlied, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 16 Decemb.

Den 4 Decemb. is Martinus Martinusse Derval, j.m., geboren te Streefkerk, en woonende op Stad aan ’t Haringvliet, met Cornelia Adriaanse Stelle, j.d., geboren te Sommelsdijk, en woonende op Stad aan ’t Haringvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 25 Decemb.

1740 den 29 Januarij is Cornelis Gerritse Nattekaas, w. van Aagje Hendriks Blaakman, geboren en woonende op Stad aan ‘t Haringvliet, en Neeltje Ariensse Parra, w. van H. de Koning, geboren te Maasland Sluijs, en woonende op Stad voorn., met een onegt kind tusschen beijden, in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 21 Feb.

Den 10 Junij is Marinus Quackel, j.m., geboren te Strienham, en woonende op Stad aan ’t Haringvlied, en Cornelia Leendertse Braber, laast w. van Teunis Sijmonse van der Sloot, woonende op Stad aan ’t Haringvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 24 Julij

Den 2 Septemb. Johannes Cornelisse Witvliet, j.m., woonende te Middelharnas, en Aaltje Jacobse Dekker, j.d., woonende op Stad aan ’t Haringvliet, in wettigen ondertrouw opgenomen, sijnde te Middelharnas, hebben hier drie huwelijksche voorstellingen gehadt onverhindert, hier getrouwt den 9 October

Den 25 November is Johannes Jillisse Nipjes, laast w. van Elsje Abrahamse Lodder, woonende op Stad aan ’t Haringvliet, en Jobje Lievesse Vree, j.d., geboren en woonende op Stad aan ‘t Haringvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 18e Decemb.

1740 den 13, 20 en 27 Novemb. hebben Abraham Cornelisse Verwijs, j.m., geboren onder de Ambagts Heerlikheijd van op Andel, en wonende op Stad, en Cornelia Cornelisse Lauwe, j.d., geboren te Oudtdorp, ten behoorlijken tijd en plaats hunne drie huwelijksche voorstellingen hier gehadt

Den 2 Decemb. is Pieter de Jong, w. van Clasina van der Reest, woonende op Stad aan ’t Haringvliet, en Maaijtje Pieterse Mostertdijk, j.d., geboren en woonende op Stad aan ’t Haringvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 25 Decemb.

Den 10 Decemb. is Cornelis van Halteren, j.m., geboren en woonende in Ooltgensplaat, en Dina Branderhoeve, j.d., geboren en woonende op Stad aan ’t Haringvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 26 Decemb.

1741 den 19 Meij is Gerrit Jacobse Wever, w. van Adriaantje Janse Fransman, woonende in de O. Tonge, en Adriaantje Foppe van Strijen, laast w. van Dingeman van der Linden, woonende op Stad aan ’t Haringvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 11 Junij

Den 23 Septemb. is Jan Fransse de Man, j.m., geboren en woonende op Stad aan ’t Haringvliet, en Marijtje Willemse Tomasse Stam, j.d., geboren te IJsselmonde, en woonende op Stad aan ’t Haringvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 15 Oct.

Den 28 Octob. is Bastiaan Janse van Dam, w. van Franscijntje Paulusse Mostertdijk, woonende op Stad aan ’t Haringhvliet, met Jannetje Ariensse Visscher, w. van Jan Kornelisse But, sijnde ook woonagtig op Stad aan ’t Haringhvliet, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hier getrouwt den 19 Novemb. 

Cornelis Vischkil, w. van Maria Lodder, woonende op Stad aan ’t Haringvliet, en Leuntje Lodder, j.d., geboren onder Dirxland, en woonende in de Nieuwe Tonge, hebben den 28 Oct., 5 en 12 Novemb. drie huwelijkse voorstellingen alhier onverhindert gehadt

1742 15 April is Maarten Pieterse van Puroeijen, jongman, geb. en wonende alhier, en Angenietje Leenderds Oosterling, jonge dogter, geb. en wonende onder Middelharnas, welke perzonen, na dat hare drie zondaagse proclamatien alhier en volgens attestatie binnen Middelharnas onverhinderd sijn gegaan, zoo sijn deselven alhier ten voorn. dage door Do. Johannis Arondeus in den huijwelijcken staat bevestigt

Den 20e  dito Jan Claase Buijtendijk, j.m., geb. en wonende alhier, en Leentje Jacobs van ’t Oostende, j.d., geb.in de Nieuwe Tonge, en woonagtig alhier, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hebben den 22 en 29 dito off April, en den 6 Meij de drie huijwelijckse voorstellingen gehad, en sijn den 13e Meij 1742 door Do. Francko Gaveel alhier in den houwelijcken staat bevestigt

Den 27e dito Cornelis Jacobse den Bleijcker, weduwenaar van Johanna Mugge, woonende tot Middelharnas, en Heijnderina Bruijnmans, jonge dogter, geboren tot Wezel, en woonagtigh alhier, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben den 29e April en 6e en 13e Meij hare huijwelijckse voorstellingen alhier, alsmede tot Middelharnas volgens attestatie gehad, en sijn den 20e Meij 1742 door Do. Wijane alhier in den houwelijcken staat bevestigt

8e Septemb. Jan Dirckse van den Boogert, j.m., geb. tot den Hitsart, en wonende tot Swartewaal, en Jacomijntje Fransdr de Man, j.d., geboren en wonende alhier, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, hebben den 9e , 16e  en 23e  dito hare huijwelijckse voorstellingen gehad, alsmede tot Swartewaal volgens attestatie, en sijn den 30e September  1742 door Do. Jacobus Gordon alhier in den houwelijcken staat bevestigt

14e Septemb. Willem de Baan, wedr. van Jannetje Jans Zeedijck, en Leentje Leenderts van der Burgh, wed. van Willem Abramse Lodder, beijde wonende alhier, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben den 16e ,23e en 30e  September hare huijwelijckse voorstellingen gehad, en sijn den 21e October door Do. Roelst alhier in den houwelijcken staat bevestigt

1742 21e Septemb. Adriaan Claase Decker, j.man, geboortig tot Scherpenisse, en woonende alhier, en Leentje Poulusse Mosterdijck, wed. van Jacob Davitse Cooman, woonagtig alhier, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben op den 23e en 30e September, en 7e October hare huijwelijckse voorstellingen gehad, en sijn den 28e Octob. 1742 door Do. Gaveel alhier in den houwelijcken staat bevestigt

Naamregister der genen die sedert de bedieninge van Johannes Laverman V.D.M. alhier op Stat aan ’t Haringvliet  sijn getrouwt of hare houwelijkse voorstellingen gehat hebben

1742 7 Decemb. is Jan Franse de Man, wedr. van Marijtje Tomasse Stam, woonagtig alhier tot Stat, en Anna Maria van der Sluijs, j. dogter, geboren tot Drimmelen, wonende alhier tot Stat, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben op den 9e en 16e en 23e December haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt, en alhier getrouwt den 13 Januarij 1743

1742 Jan Bogert, weduwenaar van Geertruij Gebuis, geboortig van O. Plaat, en Aaltje Claase Schippers, weduwe van Cornelis den Engelse, geboortig onder de Willemstad, hebben alhier den 9e en 16e en 23e Decemb. haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt onverhinderlijk

1743 1 Februarij  sijn Pieter Cornelisse van der Sluijs, woonagtig tot Sommelsdijk, en Lijsbet Comans, woonagtig onder Stat, geboren in Dirksland, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben op den 10e, den 17e, en den 24e Februarij haar 3 houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt, en sijn alhier den 3 Maart getrouwt

23 dito sijn Claas Cornelisse Kreeft, j.m., woonagtig onder de jurisdictie van Middelharnas, en Magtel Dirks Hoeksweg, j.d., wonende alhier op Stat, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben op den 24 Februarij, den 3 Maart en den 10 Maart haar 3 houwelijkse voorstellingen gehadt onverhinderlijk, en sijn alhier getrouwt den 17 Maart

13 Maart sijn Jacob Dirkse de Jager, weduwenaar van Matje Pieters Mosselman, en Lena Heijme de Bell, beijde woonagtig alhier op Stat, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben op den 17 Maart, den 24 Maart en 31 Maart haar 3 houwelijkse voorstellingen gehadt, en sijn alhier den 3 April getrouwt

15 Junij sijn Hugo Broeder, weduwenaar van Blasina Wittekoeke, woonagtig in de Oude Tonge, en Ariaantje Dirks Houksweg, wonende alhier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en getrouwt den –

16 Junij zijn Eeuwit Corstiaans Borstlap, weduwenaar van Maartje Pieters Marcelis, wonende op Stadt, en Lijsbet Jans Tellenaar, j.d., wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, na dat alvorens soo hier als te Middelharnas hare drie huwelijkse proclamatien onverhindert gegaan sijn alhier getrouwt

13 Augustus sijn Willem Willemse Onwijn, weduwenaar van Leentje Starre, geboren en wonende te  Stadt aan ’t Haringvliet, en Lijdia Davidtse Snelleman, j.d., geboren en wonende in Oud Beijerlant, na dat sij haar drie trouwgeboden, soo in onse als in de kerke van Oud Beijerlant gehadt hebben sonder inspraak, alhier getrouwt den 11 Augustus

12 Octob. sijn Jacob ’t Jong, weduwenaar van Matje Toones van Herken, wonende te Stadt aan ’t Haringvliet, en Maria Dorremans, j.d., geboren te Wesel, en wonende ook hier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben hare drie houwelijkse voorstellingen den 13, 20 en 27 Octob. onverhindert gehadt, en sijn den 17 Novemb. in den H. houwelijken staat bevestigt

26 Octob. sijn Dirk Swijndijks, j.man, en Elisabeth de Groot, weduwe van Willem Andriesse, wonende op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar 3 houwelijkse voorstellingen den 27 Octob., den 3 Novemb., als ook den 10 Novemb. onverhindert gehadt, en sijn den 24 Novemb. in den H. houwelijken staat bevestigt

1 Novemb. sijn Willem Coster, j.m., geboren te Bruijnisse, woonagtig op Stadt, en Elisabeth Lakoert, j.d., geboren te Leijden, en nu wonende op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorsteliingen den 3e, den 10e en den 17e  Novemb. onverhindert gehadt, en sijn daar op den 1 Decemb. in de H. houwelijken staat bevestigt

1744 10 April sijn Adriaan Klaasse Dekker, wed. van Leentje Mostertdijk, geboren te Scherpenisse, en wonende alhier op Stadt, en Marijtje Corstiaans van der Vliet, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen als den 12, den 19 en den 26 April 1744 onverhindert gehadt, en sijn daar op den 3 Meij 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

29 Meij sijn Krijn Klaasse Dekker, j.m., geboren te Scherpenisse, woonagtig alhier op Stadt, en Cornelia Cornelisse ’t Jong, weduwe van Gerrit Willemse van Sinai, geboren en woonagtig op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen als den 31 Meij, den 7 Junij en 14 Junij 1744 onverhindert gehadt, en sijn den 17 Junij 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

30 Meij sijn Jan Florisse van Eck, wedr. van Maria Trommel, geboren onder de O. Tonge, en woonagtig onder de jurisdictie van Middelharnas, en Saartje Abrahams Lodder, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen als den 31 Meij, den 7 Junij en 14 Junij 1744 onverhindert gehadt, en sijn den 21 Junij 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

1744 5 Junij Heijndrick van der Elburg, j.m., geboren tot Rotterdam, en woonagtig alhier op Stadt., en Maria Branderhouve, j.d., geboren en woonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen als den 7, den 14 en 21 Junij 1744 onverhindert gehadt, en sijn den 5 Julij 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

24 Julij Machiel Meulenaars, j.m., geboren te Roostere, en woonagtig onder de jurisdictie van Stadt, en Maatje Arens Snel, j.d., geboren te Middelharnas, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen als den 26 Julij, den 2 Augustus en 9 Augustus 1744 onverhindert gehadt, en sijn den 16 Augustus 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

28 Augustus Dirk Johannisse Noordijk, j.m., geboren onder de jurisdictie van Sommelsdijk, en woonagtig op de gemene gront van Middelharnas en Sommelsdijk, en Josina Houcksweg, j.d., geboren te Herkinge, woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen als den 30 Augustus, den 6 Septemb. en 13 Septemb. 1744 onverhindert gehadt, en sijn den 27 Septemb. 1744 in den H. houwelijken staat bevestigt

1745 14 Meij sijn Hendrik van Bergen, j.m., geboren en woonagtig alhier op Stadt, en Marijtje Willemse Bron, weduwe van Pieter Vreeswijk, geboren te Sommelsdijk, en woonagtig alhierop Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt als den 16, den 23 en 30 Meij, en sijn den 6 Junij 1745 in den H. houwelijken staat bevestigt

3 Julij sijn Jan Klaasse Dekker, j.m., geboren te Scherpenisse, en woonagtig alhier op Stadt, en Ariaantje Laurus Schaap, j.d., geboren op Stadt, en woonagtig aldaar, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt als den 4, den 11, den 18 Julij, en sijn den 25e in den H. houwelijken staat bevestigt

18 Septemb. Hendrik Hoogmoet, j.m., wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, geboren in de Oude Tonge, en Neeltje Stevens Keuvelaar, j.d., geboren te Dirksland, wonende op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt, als den 19, den 26 Septemb., den 3 Octob, en sijn den 10 Octob. in den houwelijken staat bevestigt

29 Octob. sijn Pieter Hesselse de Bruijn, j.m., geboren te Dragte, en wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, en Tannetje Hendrikse Bakker, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt, als den 31 Octob,, den 7 en 14 Novemb., en sijn daar op den 28 Novemb. 1745 in den H. houwelijken staat bevestigt

1746 16 April sijn Andries Jansse Reeder, j.m., geboren op de gemeene gront van Sommelsdijk en Middelharnas, en woonagtig op Stadt, en Ariaantje Ariaanse den Oolkert, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben alhier haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt, als den 17 April, den 24 April en den 1 Meij 1746, en sijn daar op den 15 Meij 1746 in den H. houwelijken staat bevestigt

3 December sijn Marinus van Suen, j.m., geboren te Stavenisse, en wonende onder de jurisdictie van Adolphslant, en Grietje Jansse van der Rhee, weduwe van Arent Wouterse Heerschap, geboren op Numansdorp, en wonende alhier op Stadt, bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben alhier haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt, als den 4 December, den 11 December en den 18 December 1746, en sijn daar op den 1 Januarij 1747 in den H. houwelijken staat bevestigt

Arie Pons, weduwenaar van Adriana van Luijk, woonagtig op Stadt, en Jannetje Leendertse Oosterling, j.d., wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, hebben soo hier als op Middelharnas haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt, als den 4, den 11 en den 18 Decemb. 1746, en sijn daar op alhier in den H. houwelijken staat bevestigt den 25 Decemb. 1746

1747 1 April Dirk Wouterse van Gogh, j.m., geboren te Isselmonde, woonagtig te Sommelsdijk, en Sara Cornelisse Drogendijk, geboren en woonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen, als den 9 April, den 16 April en den 23 April onverhindert gehadt, en sijn op den 30 April hier in den houwelijken staat bevestigt

Jacob Jacobse Koert, j.m., geboren onder Middelharnas, en wonende op Stadt aan ’t Haringvliet, en Arentje Cornelisse Braber, j.d., geboren onder Stadt aan ’t Haringvliet, en wonende onder Ooltgensplaat, sijn alhier, nadat sij haar drie houwelijkse voorstellingen, soo hier als in Ooltgensplaat, gehadt hebben, als den 26 Maart, den 2 en 9 April, in den houwelijken staat bevestigt den 16 April 1747

10 Novemb. Pieter Leendertse Barendregt, j.m., geboren te Ridderkerk, en wonende aldaar, en Aaltje Gerrits van der Ladt, weduwe van Pieter Koningswout, geboren tot Stadt, en wonende aldaar, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen, soo hier als te Ridderkerk onverhindert gehadt, en sijn daar op den 13 December 1747 alhier in den houwelijken staat bevestigt

1747 25 Novemb. Antonie Molenaar, j.m., geboren te Saamslag, en laatst wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Leentje Pieters van Proejen, j.d., geboren en woonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehat, en daar op getrouwt  den 13 Decemb. 1747

2 Decemb. Johannes Muskus, soldaat in het regiment van de Collonel de Brauw in de Compagnie van de Majoor Elias, en Isabella Cordier, weduwe van Jan de Haas, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt, en sijn daar op den 17 Decemb. 1747 in den houwelijken staat bevestigt

8 Decemb. Evert Wulven, j.m., geboren te Nieuwkerk, en wonende op Stadt, en Marijtje Willemse Bron, laatst weduwe van Heijndrik van Bergen, geboren te Sommelsdijk, en wonende op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt hebben, alhier in den houwelijken staat bevestigt den 31 December 1747

1747 9 December Gilliam Mulder, tamboer onder de Compagnie van de Capiteijn Verschuere in het Regiment van den Collonel de Braauw, geboren te Bergen op Soom, en Johanna van der Hoeve, geboren te Swartewaal, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn den 24 December 1747 in den houwelijken staat bevestigt

Den 6 Januarij 1748 Cornelis Kattestaart, laast weduwenaar van Jannetje Cornelisse de Heer, geboren in de Oude Tonge, en woonagtig onder de jurisdictie van Stadt, en Teuntje Adrianusse Roos, j.d., geboren op den Hitsert, en woonagtig onder de jurisdictie van Stadt, sijn bij ons in wettgen ondertrouw opgenomen, en sijn den 24 Januarij 1748 in den houwelijken staat bevestigt alhier op Stadt

Den 6 dito Pieter Jansse Bakker, j.m., geboren op den Bommel, en woonagtig aldaar, en Angenietje Adrianusse Floordiep, j.d., geboren en woonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn den 24 Januarij 1748 in den houwelijken staat alhier op Stadt bevestigt

1748 den 23 Februarij Dirk Paulusse Mostertdijk, weduwenaar van Willemijntje Cornelisse van Bennekum, geboren en woonagtig alhier op Stadt, en Cornelia Adriaanse Staal, weduwe van Martinus Derval, geboren te Sommelsdijk, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt hebben, den 13 Maart 1748 alhier in den houwelijken staat bevestigt

Den 5 April Laurens Brul, j.m., geboren in de Nieuwe Tonge, en woonagtig alhier op Stadt, en Adriana Vreeswijk, j.d., geboren onder de Nieuwe Tonge, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, namentlijk den 7e, den 14e en 21e April, alhier in den H. houwelijken staat bevestigt den 28 April 1748

Den 2 Augustus Jacobus Jillisse de Wagter, j.m., geboren te Saamslag, en wonende alhier op Stadt, en Neetje Jans Nots, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt hebben, namentlijk den 4e, den 11e en 18 Augustus, alhier in den H. houwelijken staat bevestigt den 25 Augustus 1748

1748 20 Septemb. Willem Marinusse van der Veer, wedr. van Maatje Johannisse Beenhouwer, geboren onder den Bommel, en woonagtig onder de jurisdictie van Stadt, en Aagje Johannisse Nijpjes, j.d., geboren en woonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, namentlijk den 22, den 29 Septemb. en den 6 October, alhier in den H. houwelijken staat bevestigt den 13 October 1748

20 Septemb. Lieven Leendertse Buijtendijk, j.m., geboren en woonagtig op Stadt, en Neeltje Jochems de Korte, j.d., geboren en woonagtig op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, namentlijk den 22, den 29 Septemb., en den 6 October, alhier in den H. houwelijken staat bevestigt den 13 October 1748

11 October Cornelis de Dekkers, j.m., geboren op Stavenisse, en wonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, en Grietje Jans van der Ree, weduwe van Marinus van Suen, geboren te Numantsdorp, en wonende alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, nadat sij alvorens haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, namentlijk den 13, den 20 en den 27 October, alhier in den H. houwelijken staat bevestigt den 24 November 1748

1749 10 April Jan Cornelisse van Gurp, j.m., geboren op en wonende onder Stadt, en Maartje Klaasse Buijtendijk, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw openomen, en sijn, na dat haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben den 13e, den 20 en 27 April, in den H. houwelijken staat bevestigt den 4 Meij 1749

17 dito Willem Moeleker, weduwenaar van Maria Grijp, geboren en woonagtig ter Tholen, en Trijntje Pieters Thomas de Jong, weduwe van Roel Sijmisse de Vos, geboren te Holsteijn, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen

14 Junij Willem de Baan, weduwenaar van Leentje van der Burg, geboren van Ridderkerk, en woonagtig alhier op Stadt, en Neeltje Melsse Aardaam, j.d., geboren tot s Gravendeel, en woonagtig alhier op Stadt, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, namentlijk den 15, den 22 en 29 Junij, in den H. houwelijken staat bevestigt den 5 Julij 1749

1749 9 Augustus Aren Klaasse Both, j.m., geboren te Dirxland, en nu wonende op den Bommel, en Angenietje Hendrikse Bakker, j.d., geboren en wonende alhier op Stadt, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, namentijk den 10, den 17 en 24 Augustus, in den H. houwelijken staat bevestigt den 31 Augustus 1749

18 Decemb. Balten de Buijser, wedr. van Arentje van der Linde, geboren en woonagtig tot Middelharnas, en Blasina Schaffer van Ram, j.d., geboren onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en woonagtig alhier op Stadt, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 21 December, den 28 dito en den 4 Januarij 1759, in den H. houwelijken staat bevestigt den 7 Januarij 1750

1749 19 December Henricus de Wit, j.m., geboren te Wassenberg, en woonagtig alhier op Stadt, en Kaatje de Vos, j.d., geboren te Amsterdam, en woonagtig alhier op Stadt, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 21e Decemb., den 28 dito en den 4 Januarij 1750, in den H. houwelijken staat bevestigt den 7 Januarij 1750

1750 18 April Eeuwout Corstiaanse Borstlap, wedr. van Lijsbet Jansse Telleger, geboren in de Oude Tonge, en woonagtig alhier op Stadt, en Arentje Adriaanse Oosterling, wed. van Willem Onwijn, geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 19 April, den 26 dito en den 3 Meij, in den H. houwelijken staat bevestigt den 10 Meij 1750

1750 30 October Leendert Teunisse van der Sloot, j.m., geboren en woonagtig onder de jurisdictie van Middelharnas, en Leena Hendrikse Nattekaas, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van mening haar in den houwelijken staat te begeven, waar toe sij bij ons in wettigen ondertrouw sijn opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 1 November, den 8 dito en den 15 dito, in den H. houwelijken staat bevestigt den 22 November

1751 26 November Antonie Molenaar, wedr. van Leentje Pieterse van Proojen, geboren te Zaamslag, en woonagtig alhier op Stadt, en Neeltje Jacobs Ruijghaver, j.d., geboren onder de Koorndijk, en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den houwelijken staat te begeven, waar toe sij bij ons in wettigen ondertrouw sijn opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 28 November, den 5 December, den 12 dito, en den 19 dito 1751 in den H. houwelijken staat bevestigt

1752 19 Februarij Arend Leendertse Buijtendijk, j.m., geboren tot Stad aan ’t Haringvliet, en woonagtig in Oud Kraijers Polder op de Hollandsche grond, en Pietertje Meeuwis van het Oostende, wed. van Cornelis Oosterling, wonende tot Stadt voornoemt, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, waar toe sij bij ons in wettigen ondertrouw sijn opgenomen, en sijn, nadat sij haar drie houwelijkse voorstellingen, soo hier als in Dirxland gehadt hebben, namentlijk den 20 Februarij, den 27 dito en den 5 Maart, daar op den 12 dito 1752 in den H. houwelijken staat bevestigt

16 Junij Marinus Quakkel, wedr. van Cornelia Leendertse Braber, geboren te Strienham, en woonagtig alhier op Stadt, en Pietertje Leendertse van Proojen, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, waar toe sij bij ons in wettigen ondertrouw sijn opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt hebben, namentlijk den 18 Junij, den 25 dito en den 2 Julij, daar op den selven dito 1752 in den H. houwelijken staat bevestigt

1752 15 Septemb. Klaas Jacobse Koert, wed. van Ariaantje Machielse Bijbel, geboren onder de jurisdictie van Middelharnas, en woonagtig alhier op Stad, en Ariaantje Jacobse ’t Jong, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn na drie houwelijkse voorstellingen als den 17 Sept., den 24 dito en 1 Oct. onverhindert gehadt te hebben, den 8 October getrouwt

29 Septemb. Jan van der Burg, wed. van Maria Willemse Hagenaar, geboren te IJsselsteijn, en woonagtig alhier op Stad, en Cientje Cornelisse van ’t Hogerhuijs, wed. van Joost de Koning, geboren te Scharendijke, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen den 1 October, den 8 dito en den 5 November, door opschortinge van dit laatste gebodt, onverhindert gehadt hebben, eerst den 12 November 1752 getrouwt

1752 1 Decemb. Arent Krijnse van Projen, j.m., geboren en woonagtig alhier op Stadt, en Neeltje Jacobse van Hoof, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meeninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen, te weten den 3 December, den 19 dito en den 17 dito onverhindert gehadt hebben, den 27 dito getrouwt

1753 den 24 Februarij Gerrit Rijkse Nattekaas, j.m., geboren en woonagtig alhier op Stadt, en Adriana Jorisse den Boer, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw bij ons opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, te weten den 25 Februarij, den 4 Maart en den 11 Maart, den 25 Maart in den H. houwelijken staat bevestigt

1753 Maart 2 dito Cornelis Jacobse Kasteleijn, wedr. van Willemje Vromans, geboren onder Middelharnas, en woonagtig alhier op Stad, en Ariaantje Lauris Hokke, wed. van Aren Willemse van Dobbe, geboren in den Ouden Hoorn, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw bij ons opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 4 Maart, den 11 dito en den 18 dito, daar op den 25 Maart alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

3 April Arie Jorisse den Boer, j.m., geboren en woonagtig alhier op Stad, en Cornelia Teunisse Landheer, j.d., geboren te Swartewaal, en woonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 15 April, den 22 dito en den 29 dito, daar op den 6 Meij alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1753 20 Julij Dirk Paulusse Mosterdijk, wedr. van Cornelia Ariaanse Staal, geboren en woonagtig alhier op Stadt, en Pieternella Bogt, j.d., geboren te Sommelsdijk, en woonagtig alhier op Stadt, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, namentlijk den 22 Julij, den 29 dito, den 5 Augustus, daar op den 12 Augustus 1753 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

3 Septemb. David Marcelisse Kooman, j.m., geboren alhier op Stad, en woonagtig onder de jurisdicte van Sommelsdijk, en Arentje Arens Born, j.d., geboren te Middelharnas, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 2 Septemb., den 9 dito en den 16 dito, daar op den 23 Septemb. 1753 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1754 18 Januarij Benjamin Pietersse van Aelle, wedr. van Jannetje Cornelisse Kempenaar, wonende alhier op Stadt, en Alida Jansse Ammerans, j.d., geboren in s Gravenhage, en woonagtig in Dirxland, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, nadat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 20, den 27 Januarij en den 3 Februarij, daar op den 10 dito in den H. houwelijken staat bevestigt

9 Maart Cornelis Rijkse Nattekaas, j.m., geboren en woonagtig alhier op Stadt, en Lijntje Jansse Broekman, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 10 Maart, den 17 dito en den 24 dito, daar op den 31 dito in den H. houwelijken staat bevestigt

1754 13 April Gerrit Hendrikse Hardendood, j.m., geboren en woonagtig alhier op Stad aan ’t Haringvliet, en Huijgje Stoffelse den Braber, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 14 April, den 21 dito en den 28 dito, daar op den 5 Meij in den H. houwelijken staat bevestigt

26 April Balten de Buijser, wedr. van Blasina Schaffenram, geboren tot Middelharnas, en woonagtig alhier op Stad, en Cietje Jorisse den Boer, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van voornemen haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 28 April, den 5 Meij en den 12 dito, daar op den 19 Meij in den H. houwelijken staat bevestigt

1754 14 Junij Johannes Davidse Mijs, j.m., geboren onder de jurisdictie van den Bommel, en woonagtig onder de selvde jurisdictie, en Cornelia Lievesse Vree, wed. van Willem Johannisse den Braber, geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den Heijligen houwelijken staat te begeven en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 16 Junij, den 23 dito en den 30 dito, daar op den 7 Julij 1754 in den H. houwelijken staat bevestigt

22 Junij Jan Mattijsse Meijer, wedr. van Willemtje Pietersse Romeijn, geboren in de stad Lillo, en woonagtig alhier op Stad, en Leentje Jacobs van ’t Oostende, wed. van Jan Klaasse Buijtendijk, geboren in de Nieuwe Tonge, en woonagtig alhier op Stad, sijn van meeninge haar in den Heijligen houwelijken staat te begeven, en sijn daartoe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 23 Junij, den 30 dito en den 7 Julij, daar op den 14 Julij 1754 in den H. houwelijken staat bevestigt

1754 13 Julij Albertus de Groot, j.m., geboren tot West Saandam, en woonagtig alhier op Stadt, en Aagje Jacobusse Nijpjes, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den Heijligen houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 14 Julij, den 21 dito en den 28 dito, daar op den 4 Augustus 1754 in den H. houwelijken staat bevestigt

4 October Cornelis Jorisse den Boer, j.m., geboren en woonagtig alhier op Stadt, en Catharina Lisman, j.d., geboren te Leijden, en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den Heijligen houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 6 October, den 13 dito en den 20 dito, den 3 November 1754 in den H. houwelijken staat alhier bevestigt

1755 5 April Gerrit Stoffelse Vlietland, j.m., geboren onder de jurisdictie van Sommelsdijk, en wonende alhier op Stad, en Lijsbeth Johannisse Hofmeester, wed. van Hermanus Ikke, geboren te Rijen, en woonagtig alhier op Stadt, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als namentlijk den 6 April, den 13 dito en den 20 dito, daar op den 27 April 1755 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

3 Meij Heijndrik Ariesse van der Vliedt, j.m., geboren op Oud Beijerland, en woonagtig alhier op Stad, en Leena Hendrickse Hardendood, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 4 Meij, den 11 dito en den 18 dito, daar op den 25 Meij 1755 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1755 16 Meij Johannes Johannisse van Noort, j.m., geboren en woonagtig alhier op Stadt, en Catharina Gerritse van Waart, j.d., geboren onder Middelharnis, en woonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, dog de bruijd is voor haar tweede houwelijks voorstelling gestorven

13 Junij Aren van der Hart, j.m., geboren onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, en woonagtig onder de jurisdictie van Stad, en Geertje Jansse Broekman, j.d., geboren en woonagtig op Stad, sijn van meening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 15 Junij, den 22 dito en den 27 dito, daar op den 13 Julij 1755 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

28 Junij Jacob Willemse Werrenaar, j.m., geboren te Oranje Nassau Diest, en woonagtig alhier op Stad, en Geertje Jansse van der Hart, wed. van Hendrik Gerritse Hardendood, geboren tot Ooltgensplaat, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 29 Junij, den 6 Julij en den 13 dito, daar op den 20 Julij 1755 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1755 Leendert Lodder, wedr. van Susannetje de Kruijs, geboren onder den Bommel, en woonende alhier op Stad, en Ariaantje Stapels, wed. van Hendrik Kouwe, geboren en wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, sijn tot Ooltgensplaat in ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat haar drie houwelijkse voorstellingen, soo hier als tot Ooltgensplaat onverhindert gehadt hebben, alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

3 October Teunis Menheer, wedr. van Maria Willems Goemaat, geboren onder de Oude Tonge, en woonagtig alhier op Stad, en Sara Pietersse van der Vliedt, j.d., geboren onder de jurisdictie van Dirxland, en woonagtig onder de jurisdictie van Stad, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen gehadt hebben, als den 5 October, den 12 dito en den 19 dito, daar op den 26 October 1755 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1756 30 April Klaas Jacobse Muijs, wedr. van Maatje Paulusse van Abeele, geboren in Switserland, en woonagtig alhier op Stad, en Anna Jacobse van der Stel, j.d., geboren tot Oud Beijerland, laatst wonende onder de Nieuwe Tonge, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijkse voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 2 Meij, den 9 dito en den 16 dito, daar op 23 Meij 1756 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1 Meij Jan van der Veer, wedr. van Johanna Costers, geboren en woonagtig op den Bommel, en Arentje Ariaansche Oosterling, wed. van Ewit Borstlap, geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 2 Meij, den 9 dito en den 16 dito, daar op den 23 Meij 1756 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1756 30 Julij Jacobus Poelman, j.m., geboren te Axel, en wonende alhier op Stadt, en Angenietje Oosterling, wed. van Maarten Pieterse van Projen, geboren onder Middelharnis, en wonende op Stad, sijn van meninge haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 1 Augustus, den 8 dito en den 15 dito, daar op den 22 Augustus 1756 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

15 October Johannes Pieterse Koningswout, j.m., geboren en woonagtig alhier op Stad, en Neeltje Pieterse Robbers, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daartoe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 17 October, den 24 dito en den 31 dito, daar op den 7 November 1756 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1756 22 October Leendert Bakker, j.m., geboren alhier op Stad, en woonagtig in de Oude Tonge, en Jacomijntje Marcusse Sluijmer, j.d., geboren tot Oud Beijerland, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 24 October, den 31 dito en den 7 November, daar op den 21 November 1756 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1757 1 Julij Jan Otto, wedr. van Maria van Aaken, geboren tot Bergen op den Soom, en woonagtig op de Oude Tonge, en Maria de Kruijs, j.d., geboren tot Leijden, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 3 Julij, den 10 dito en den 17 dito, daar op den 24 Julij 1757 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1757 23 Julij Krijn Dekker, wedr. van Cornelia ’t Jonks, geboren te Scherpenisse, en woonagtig alhier op Stad, en Klaasje Onwijn, j.d., geboren en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven,en sij daar toe bij ons in wettigen ondertrouw openomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 24 Julij, den 31 dito en den 7 Augustus, daar op den 14 Augustus 1757 in den H. houwelijken staat bevestigt

1758 20 Januarij Leendert Jansse Lodder, wedr. van Francijntje Abrahams Hoekman, geboren onder de jurisdictie van Dirxland, en woonagtig onder de jurisdictie van Stad, en Leena Cornelisse van der Tulp, wed. van Daniel Jansse de Jong, geboren te Sommelsdijk, en woonagtig alhier op Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 22 Januarij, den 29 Januarij en den 5 Februarij, daar op den 12 Februarij 1758 alhier in den H. houwelijken staat bevestigt

1758 27 Januarij Cornelis Gerritse van Waart, j.m., geboren onder de jurisdictie van Middelharnis, en woonagtig alhier op Stad, en Maria Marcelisse Ritmeester, j.d., geboren en woonagtig onder de jurisdictie van Stad, sijn van mening haar in den H. houwelijken staat te begeven, en sijn daar toe bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en sijn, na dat sij haar drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gehadt hebben, als den 29 Januarij, den 5 Februarij en den 12 dito, daar op den 19 Februarij 1758 in den H. houwelijken staat bevestigt

23 Sept. Gerrit Henderikse Bakker, jongman, en Ariaantje Arendse Cappeteijn, jonged., beide geb. en woonende alhier op Stad, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, na den 25 dito, 1 en 8 Oct. haare 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 15 Oct. alhier door Do. V.d.Hoek, predicant op ’t Ouddorp, getrouwd

Dirk Voordijk, wedr. van Josina Dirks Hoekweg, woonagtig op de gemeene grond van Middelharnas en Sommelsdijk, en Jannetje Willemze Oosterling, jonged., geb. en woonende op Stad, zijn bij ons den 10 Nov. in wettigen ondertrouw opgenomen, na den 12, 19, 26 dito haare 3 huwelijkse voorstellen gehad te hebben, den 3 Dec. alhier getrouwd door Do. P. Bonte, predic. op den Bommel

Arij Leendertse Mast, jongm., en Maatje Ewitse Blok, jongedr., beide geb. en woonende alhier op Stad, zijn bij ons 17 Nov. in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 19, 26 dito en 3 Dec. haare 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, 17 Dec. alhier getrouwd door Do. P. Bonte, predic. op den Bommel

Naam Register

Der geenen die alhier op Stad aan ’t Haringvlied zijn getrouwt of haare huwelijkse voorstellen hebben gehad, vervolgd met den dienst van Johannes de Milde, v.d.m. alhier

1759 November den 1e, 2e , 3e Henderick Cornelisze Houwteschee, jongman, woonende onder Stad, en Geertruij Fransse Missel, jongedogter, woonende in Middelharnas, hebben bij ons, na den 2 Nov. 1759 te Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, onverhindert haare 3 huwelijkse voorstellen gehad  

Decemb. den 8 Adrianus Buurman, jongman, gebooren te Swartewaal, en woonende te Stad, en Sijtje Arienz van der Zeijde, wed. van Leendert Buijtendijk, gebooren te Oud Beijerland, en woonende op Stad, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, en den 9, 16 en 23  haare drie huwelijksche voorstellen onverhindert gehad hebben, den 25 in den huwelijke staat alhier door den predikant bevestigt

Egbert Claasz de Boer, jongman, gebooren te Pekela, en Jannetje Jacobs van der Valk, jongedogter, gebooren te Stad, beijde woonende te Rotterdam, hebben bij ons, na den 22 Novemb. te Rotterdam in wettige ondertrouw opgenoomen te zijn, onverhindert hunne 3 huwelijkse voorstellen gehad, den 25 Nov., den 2 Dec., den 9 dito

1760 Januarii Adrianus van Proijen, jongman, gebooren en woonende alhier op Stad, en Elisabeth van der Linden, wed. van Steeven Breur, gebooren en woonende in de Oude Tong, hebben bij ons na den 18 Dec. 1759 in de Oude Tong in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad, 30 Dec. 1759, 6 Jan.1760, 13 dito

Februarij Johannes Davids Mijs, weduwenaar van Cornelia Lievense Vree, gebooren onder den Bommel, en woonende op Stad, en Sara Cornelisse van Schouwen, jongedogter, gebooren en woonende op de jurisdictie van Ooltjesplaat, hebben bij ons na den 1 Febr. 1760 op O. Plaat in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad, den 3, den 10, den 17, dog dit huwelijk is niet voltrokken nadien den bruijdegom den 24 is koomen te overlijden

Den 22 Henderick Zeedijk, jongman, gebooren onder Middelharnas, en woonende alhier op Stad, en Marijtje Cornelisse Oosterling, jongedogter, gebooren en woonende alhier op Stad, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, en 24 dito, 2 en 9 Maart hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad hebbende, 16 Maart in den huwelijken staat alhier door den predicant bevestigd

1760 April Frederik Ridder, jongman, gebooren te Roeroort in Cleefsland, en woonende alhier op Stad, en Neeltje van Vliet, jongedogter, gebooren te Dirxland, en woonende te Sommelsdijk, hebben bij ons, na den 12 April te Sommelsdijk in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad, 13, 20, 27, en zijn 11 Meij alhier getrouwt door den predikant

2 Meij Claas Kreeft, jongman, gebooren en woonende alhier op Stad, en Teuntje Centse Stadshoek, wed. van Claas Tibout, gebooren te Numansdorp, en woonende alhier op Stad, sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, naa hunne 3 gewoone huwelijkse voorstellen gehad te hebben, den 4, 11, 18, den 25 in den huwelijken staat door den predicant bevestigt

Herman Arends Koert, jongman, gebooren onder Middelharnas, onlangs gewoond onder Stad aan het Haringvlied, dog nu woonende onder Middelharnas, en Anna Adrianus van Halteren, jongedogter, gebooren onder den Fijnaard, en woonende onder Oolgies Plaat, hebben bij ons, na den 26 Junij te Ooltgies Plaat in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad, 29 Junij, 6 Julij, 13 dito

1760 12 Julij Leendert Leendertse Plokhooij, jongman, gebooren in Sommelsdijk, laast gewoond hebbende onder Dirxland, thans op Stad, en Dina Andriese Oosterling, jongedogter, gebooren op den Bommel, laast gewoond hebbende onder Dirxland, thans te Stad, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, en hunne 3 huwelijkse voorstellen, 13 dito, 20, 27, soo hier als te Dirxland onverhindert gehad hebbende, 30 dito in den heijligen huwelijken staat bevestigd alhier

23 Aug. Abraham Binneweg, weduwenaar van Cornelia van Es, gebooren op Claas Waal, laast gewoond hebbende onder de O. Tonge, thans onder Stad, en Cornelia Henderikz Vijftigschild, jongedogter, gebooren in de N. Tong, woonende onder Stad, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, 11 Sept. in den h. houwelijken staat alhier bevestigd, na hunne huwelijkse voorstellen, soo hier als in de N. Tong onverhindert gehad te hebben

Jacob Koppenaal, wedr. van Loisa Torrins, gebooren te Wijk in het Land van Heusden, woonende op Stad, en Lena Heijmansz Bel, wed. van Jacob Dirkz de Jager, gebooren op Maasdam, woonende te Stad, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, en den 31 Aug., 8 en 14 Sept. hunne 3 huwelijkse voorstellen gehad hebbende, 21 Sept. alhier in den huwelijken staad bevestigd

1761 7 Janu. Jacob van Willige, jongm., geb. te Brakel, en Maria Paersteeg, wed. van Danker Cornelis Verweij, beijde wonende onder Middelharnas, zijn alhier, op vertooning dat sij te Herkinge en Middelharnas haare 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad hebben, getrouwd

31 dito Huijg Bonnet, jongman, geboore te Rumpt, en Neeltje Aardoom, wed. van Willem de Baan, gebooren te s Gravendeel, beijde woonende alhier, zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen, en na den 1, 8 en 15 Febr., soo hier als te Princeland hunne 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 18 Febr. alhier in den huwelijke staat bevestigt

Jan Ariense van Dam, jongm., geboore te Stad, en Maria Cornelisz de Vos, jonged., geboore te Outbeijerland, beide woonende alhier, sijn bij ons den 3 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 5, 12, 19 dito hunne 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 26 Meij alhier in den huwelijken staat bevestigd

1761 Willem Jillisz van Ouelem, jongm., gebooren en woonende te Sommelsdijk, en Annetje Henderikse Nattekaas, jongedogter, gebooren en woonende alhier, zijn bij ons den 10 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, hebben den 12, 19, 26 April alhier hunne 3 gewoone huwelijkse voorstellen onverhindert gehad 

Willem Nijg, weduwenaar van Johanna van Recel, gebooren te Dirxland, en woonende op Middelharnas, en Aaltje Droogendijk, jongedogter, gebooren en woonende alhier, zijn bij ons den 1 Meij in wettigen ondertrouw opgenoomen, na alhier en te Middelharnas den 3, 10, 17 dito haar 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 24 dito hier getrouwd

Johannes Willem Braber, jongm., woonende onder Stad, en Cornelia Leenderts Soldaat, j.d., woonende onder Dirxland, hebben bij ons, na den 24 April te Dirxland in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 gewoone huwelijkse voorstellen gehad, den 26 April, 3 Meij, 10 dito

1761 Cornelis van Reet, wedr. van Neeltje Weeda, gebooren te Oud Vosmeer, woonende onder de O. Tonge, en Neeltje Koomans, wed. van Jan Admiraal, gebooren onder O. Plaat, woonende alhier, zijn bij ons den 7 Aug. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 9, 16, 23 dito, soo hier als in de O. Tonge haare 3 gewoone huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, alhier voor Do. M. Kerwal den 30 dito getrouwd

1762 Jan Jansz Ammeraal, jongm., gebooren en woonende alhier op Stad, en Anna van Valburg, jongedogter, gebooren te Princeland, en woonende alhier, zijn bij ons den 2 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 4, 11 en 18 dito hunne 3 gewoone huwelijkse voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 25 dito alhier getrouwdt

Arie Cornelis Kasteleijn, jongem., gebooren te Stad, en Hester in ’t Veld, jongedr., geb. te Spijkenis, beijde woonende alhier, zijn bij ons den 9 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 11, 18, 25 dito hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 2 Meij alhier getrouwd

1762 Cornelis Buth, jongm., gebooren op Stad, en Jannetje Kool, jonged., gebooren in Oud Beijerland, beijde woonende alhier, zijn bij ons den 9 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 11, 18 en 25 dito de 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 2 Meij alhier getrouwd

Abraham Dirkse Touw, jongm., gebooren onder Nieuw Hellevoet, en Magdalena Driesprong, jongedr., gebooren onder de Oude Tong, beijde woonende alhier op Stad, zijn bij ons den 16 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 18, 25 dito en 2 Meij haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehadt te hebben, den 9 Mei alhier getrouwd

Dirk Antonise Schaftendenram, jongm., geb. onder de O. Tonge, woonende alhier, en Lientie Wouters van Meel, jongedr., geb. alhier, woonende in de O. Tong, hebben bij ons, na den 23 April in de O. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad, den 25 April, den 2 Mei, den 9 dito

1762 Leendert Bakker, wedr. van Jacomijntje Jacobse Sluijmer, gebooren en woonende alhier op Stad, en Jannetje van der Sloot, jongedr., gebooren te Ooltgens Plaet, woonende onder Stad, zijn bij ons den 25 Sept. in wettigen ondertrouw opgenoomen, hebben den 26 Sept., 3, 10 Oct. hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Hermannus Mulder, wedr. van Neeltje Philippe de Bie, gebooren te Breda, en Maria Dorremans, weduwe van Jacob Jong, gebooren te Weesel, bijde woonende alhier, zijn bij ons den 19 Nov. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 21, 28 Nov. en 5 Dec. haare 3 huwelijkse voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 8 Dec. alhier in den h. huwelijken staat bevestigd

1762 Nicolaas Bouwman, wedr. van Barbe de Waal, geb. en woonende te Ooltgens Plaat, en Aagje Jacobese Nijpjes, wed. van Albertus de Groot, geb. en woonende alhier, zijn bij ons den 19 Nov. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 21, 28 Nov. en 5 Dec. haare 3 huwelijksche voorstellen, soo hier als te O. Plaet, onverhindert gehad te hebben, den 8 Dec. 1763 alhier in den huwelijken staat bevestigd

Wiggardus de Vries, jongm., geb. te Rossum, woonende alhier op Stad, en Lena Heerschap, jongedr. geb. te Goede Reede, en woonende alhier, zijn bij ons den 10 Maart in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 13, 20 en 27 dito haare 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben, den 3 April alhier getrouwd

Adrianus Oudemans, wedr. van Stijntie Cents Stadshoek, geb. te Princeland, woonende alhier, en Matie Jans, weduwe van Cornelis van Rumpt, geb. en woonende te Ooltgens Plaat, hebben bij ons, na den 10 Maart in Ooltgens Plaat in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, 13, 20, 27 Maart haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1763 Jacob van Noort, jongm., geb. en woonende alhier, met Arentje Arens Witvliet, jongedr., geb. te Middelharnas, en wonende alhier, zijn bij ons den 8 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 10, 17, 24 dito haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 1 Mei alhier getrouwd

Gillis Nijpjes, j.m., geb. en woonende te Stad, en Maetje de Prins, j.d., geb. en woonende te Ooltgens Plaat, hebben alhier, na den 24 Maert te O. Plaat in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, den 27 Maart, 3 en 10 April haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Andries Cavallier, wedr. van Henderina van der Voorde, en Maria Couterier, j.d., beide woonende te Amstelredam, hebben alhier, na den 29 Maart  te Amstelredam in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, den 3, 10 en 17 April haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1763 Stoffel Lijdens, wedr. van Wilmtje van der Maade, geb. onder O. Plaat, woonende onder den Bommel, met Lijntje Broekman, wed. van Cornelis Nattekaas, geb. en woonende op Stad, zijn bij ons den 29 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 1, 8 en 15 Mei haare 3 huwelijksche voorstellen, soo hier als op den Bommel gehad te hebben, den 22 Mei alhier getrouwdt

Jan Heijkoop, jongm., geb. onder Streijen, en Lijntje Nattekaas, jongedr. geb. en beide woonende op Stad, zijn bij ons den 6 Mei in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 8, 15 en 22 Mei alhier haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 29 dito alhier getrouwdt

Anthoni Molenaar, laast wedr. van Neeltje Ruijghaver, woonende alhier, en Sijtje Drooger, laast wed. van Pieter Smith, woonende in de N. Tonge, hebben bij ons, na den 22 April in de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, den 24 dito, 1 en 8 Mei haare 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad

1763 Gerrit Stoffelse Vliedtlandt, wedr. van Elisabeth Hofmeester, woonende op Stad, en Cornelia van den Bogert, j.d., geb. te Spijkenis, en woonende in de O. Tonge, hebben bij ons den 8, 15 , 22 Mei haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Jan Admiraal, wedr. van Anna van Valburg, woonende alhier, en Adriana Abramse Zoon, j.d., geb. en woonende op de N. Tonge, hebben bij ons, na den 13 Mei op de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, haare 3 huwelijksche voorstellen den 15, 22, 29 Mei onverhindert gehad

Arendt Wittekoek, wedr. van Ariaantje Koning, en Eva van Beijere, j.d., beide woonende in de O. Tonge, hebben alhier, na den 29 Aug. in de O. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, haare 3 huwelijksche voorstellen den 21, 28 Aug. en 4 Sept. onverhindert gehad

1763 Klaas Kreeft, wedr. van Teuntje Centse Stadshoek, en Neeltje Jacobs van Hooft, wed. van Arent van Proijen, beide geb. en woonende alhier op Stad, zijn bij ons den 30 Sept. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 2, 9 en 16 October haare 3 huwelijkse voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 23 Oct. alhier getrouwd

Jan Kool, j.m., geb. te Klaaswaal, en Lijntje van Meel, wed. van Dirk Schaftendenram, geboore alhier, beide woonende op Stad, zijn bij ons den 28 Oct. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 30 Oct., den 6 en 13 Nov. haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 20 Nov. alhier getrouwd

1764 Isaac Boelhouwers Hartock, laast wedr. van Cornelia Zaajers, wonende in Sommelsdijk, en Jannetje Cornelisse Cattestaart, j.d., geb. onder Stad, en woonende onder Sommelsdijk, hebben alhier, na den 27 Janu. te Sommelsdijk in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1764 Henderik Govertz Hartog, j.m., gebooren alhier, en Cornelia Corn. Voordijk, j.d., gebooren te Sommelsdijk, beide woonende alhier, zijn bij ons den 13 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 15, 22 en 29 dito haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 6 Mei alhier getrouwdt

Wouter Andriesse Brouwer, j.m., gebooren en woonende onder Alblasserdam, en Maria Jansse Heukelman, j.d., gebooren aan den Diemerbrug, en woonende alhier, zijn bij ons den 20 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en hebben alhier den 22, 29 April en 6 Mei haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1764 Jan van Dam, wedr. van Maria Cornelisse de Vos, en Aagje Maartenz van Proijen, j.d., beijde geb. en woonende alhier, zijn bij ons den 2 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 22, 29 dito en 6 Mei haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben , den 13 Mei alhier getrouwdt

Willem van Siena en Claasje Onwijn, wed. van Krijn Dekker, beijde geb. en woonende alhier, zijn bij ons den 4 Mei in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 6, 13, 20 dito haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 27 dito alhier met een onegt kind tusschen beiden, dat ook is gedoopt, gelijk blijkt uijt het doopregister

Cornelis Noorthoeve, wedr. van Annetje Loisse van Kassel, woonende op Stad, en Marijtje Zuijdlant, wed. van Cornelis Meuije, woonende op Middelharnas, hebben alhier, na den 4 Mei te Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, den 6, 13 en 20 dito haare 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad

1764 Gerrit van Oosterhout, jongm., geb. onder Sommelsdijk, en Crijntje Leendvaar, jonged., geb. te Ridderkerk, beide woonende op Stad, zijn bij ons den 27 Julij in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 29 dito, 5, 12 Aug., soo hier als te Ooltgens Plaat haare 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 18 Aug. alhier getrouwd

C. van Waerdt, wedr. van Maria Ritmeester, geb. te Middelharnas, en Maetje Gijsberts van Materen, wed. van Matheus den Braber, geb. op den Bommel, beijde woonende alhier, zijn bij ons den 7 Sept. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 9, 16, 23 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 30 dito alhier getrouwdt

Paulus Adrianus de Groot, jongm., geb. onder de N. Tonge, en woonende op Herkingen, en Adriana Adams van der Sluijs, jonged., geb. op Drimmelen, en woonende alhier op Stad, zijn bij ons den 21 Sept. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 23, 30 Sept. en 7 Oct. hunne 3 huwelijksche voorstellen, soo hier als te Herkingen onverhindert gehad te hebben, den 14 Oct. alhier getrouwd

1764 Adrianus Buurman, wedr. van Cijtje Arends van der Zijden, gebooren op Swartewaal, en Catharina Kenniphaas, j.d., gebooren te Almkerk, beijde woonende alhier op Stad, zijn bij ons den 12 Oct. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 14, 21 en 28 dito haare 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 4 Nov. alhier getrouwdt

1765 Jacob Meijster, jongm., geb. te Grunstadt in het Graafschap Leiningen, en Geertruij Tieman, wed. van Adam Arbeck, geb. te Lipspringe in het Bisdom Paderborn, beide woonende alhier, zijn bij ons den 31 Janu. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 3, 10 en 17 Febr. onverhindert haare 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben, den 17 Febr. alhier getrouwdt

1765 Stoffel Leijdens, laast wed. van Neeltje Broekmans, geb. onder Ooltgens Plaat, woonende onder den Bommel, en Neeltje Leendertz Hardendoot, wed. van Jan Meijer, geb. en wonende op Stad aan het Haringvliedt, zijn bij ons den 1 Maart in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 2, 10, 17e Maart, soo hier als op den Bommel, hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 24 dito alhier getrouwdt

Gosuinus de Man, wedr. van Catharina Koij, geb. te Woerden, woonende op de O. Tonge, en Mejuffr. Johanna Branderhoeve, jongedr., geb. en woonende alhier, zijn bij ons den 29 Maart in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 31 Maart, 7 en 14 April, soo hier als in de O. Tonge, haare 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben, den 21 April alhier getrouwdt

1765 Maarten Jansz Blaasblom, j.m., en Neeltje Marinusz Waaterman, wed. van Simon Koutijzer, hebben alhier, na den 28 Maart in Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, den 31 dito, 7 en 14 April hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Laurens Brul, wedr. van Ariaantje Vreeswijk, woonende alhier op Stad, en Johanna Gaveel, wed. van Abraham Sevaise, geb. te Brouwershaaven, en woonende in de N. Tonge, hebben alhier en in de N. Tonge, na den 22 Novemb. aldaar in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, den 24 Novemb., den 1 en 8 Dec. hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad, zijn den 11 Dec. alhier getrouwdt

1766 Henderik Henderikse Kodde, wedr. van Jannetje Hendrikse de Ruiter, geb. op den Bommel, en Maria Abramse van Klink, j.d., geb. te Herkingen, beide woonende te Dirxland, hebben alhier, na den 7 Maart 1766 te Dirxland in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, 3 huwelijksche voorstellen den 9, 16 en 23 Maart onverhindert gehad

Johannes Driesprong, j.m., en Lijsbeth de Baan, j.d., beide gebooren en wonende alhier, zijn bij ons den 12 Sept. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 14, 21, 28 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 5 Oct. alhier getrouwd

Johannes Pieterse Koningswoud, wedr. van Neeltje Pieterse Robbers, en Arendje Stoffelsze Vliedland, jonge dogter, beide woonende alhier, zijn bij ons den 7 Nov. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 9, 16, 23 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 30 alhier getrouwdt

1766 Pieter Gerritse van Waart, j.m., geb. onder Middelharnas, en Maria van Ouwenaller, j.d., geb. op Stad aan ’t Haringvliedt, beide woonende alhier, zijn bij ons den 21 Nov. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 23, 30 dito en 7 Dec. hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 14 Dec. alhier getrouwdt

Willem Jansse de Bonte, j.m., geb. onder Sommelsdijk, en Maria Krijnze Okker, j.d., geb. onder Melissand, beijde woonende alhier, zijn bij ons den 28 Nov. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 30 Nov., den 7 en 14 Dec. hunne 3 huwelijksche voorstellen, so hier als te Dirxland onverhindert gehad te hebben, den 21 Dec. alhier getrouwdt 

1767 Maarten van Ouwenaller, j.m., geb. alhier, en Maatje Leendertz Koudijser, j.d., geb. te Middelharnas, beijde woonende alhier, zijn bij ons den 10 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 12, 19, 26 April hunne 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 3 Meij alhier getrouwdt

Johannes van Noort, j.m., geb. alhier, en Ariaantje Simonz de Geus, j.d., geb. op den Bommel, zijn bij ons den 17 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 19, 26 April en 3 Meij haare 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 10 Meij alhier getrouwdt

Cornelis de Weis, j.m., geb. op de Lage Swaluw, woonende alhier, en Cornelia van Waardenberg, j.d., geb. en woonende in den Briel, zijn, na in den Briel den – April in wettigen ondertrouw opgenoomen te zijn, en soo hier als daar hunne huwelijksche voorstellen agter den ander onverhindert gehad te hebben, den 10 Meij alhier getrouwdt

1767 Leendert Klaasz Hokke, wedr. van Saartje Jansz Bakker, geb. en woonende in Ooltgens Plaat, en Ariaantje Marinusz van Stelle, geb. in de N. Tonge, en woonende alhier, zijn bij ons den 9 Meij in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 10, 17 en 24 dito, soo hier als te Ooltgens Plaat, hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 31 dito alhier getrouwdt

Cornelis Johann. Voordijk, geb. onder Sommelsdijk, laast wedr. van Susannetje van der Vlugt, en Niesje Stellenaar, geb. onder den Bommel, wed. van Andries Oosterling, bijde wonende alhier, zijn bij ons den 13 Nov. in wettigen ondertrouw opgenoomen, deese geboden nog het huwelijk heeft geen voortgang gehad nadien de bruijdegom na het eerste gebod is overleden

1767 Gerrit Niehof, j.m., geb. te Wierden, en Cornelia Boot, j.d., geb. op de Lage Zwaluwe, beide wonende alhier, zijn bij ons den 18 Dec. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na alhier den 20, 27 Dec., den 3 Janu. 1768 hunne gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 6 Jan. 1768 alhier getrouwdt

1768 Jan Kool, wedr. van Lientje Wouters van Meel, geb. te Klaas Waal, en Maatje Pieters de Wit, jongedr., geb. onder Middelharnas, zijn bij ons den 8 Janu. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na alhier den 10, 17, 24 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 27 dito alhier getrouwdt

2. Francijntje Johannesse Nijpjes, j.d., geb. en wonende alhier, en 1. Leendert Zeeuw, j.m., geb. in en wonende onder Dirxland, zijn bij ons den 12 Febr. in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 14, 21, 28 dito, soo hier als te Dirxland, hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen gehad te hebben, den 6 Maart alhier getrouwdt

Jan Reijser, geb. te Lier Oort, wonende op de Oude Tonge, en Ariaantje Koningswoudt, geb. en wonende op de Stad alhier, zijn bij ons den 8 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen den 10, 17 en 24 dito, so hier als in de O. Tonge onverhindert gehad te hebben, den 1 Mei alhier getrouwdt

1768 Adrianus Jonk, j.m., en Cornelia Kappetein, j.d., beide geb. en wonende alhier, zijn bij ons den 22 April in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 24 April, den 1, 8 Mei hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 15 Mei alhier getrouwdt

Wijnant Govers Hartog, j.m., en Neeltje Maartenz van der Haart, j.d., beijde geboren en wonende alhier, zijn bij ons den 27 Mei in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 29 dito, 5 en 12 Junij, so hier als te Sommelsdijk, onverhindert gehad te hebben hare 3 gewone voorstellen, den 19 Junij alhier getrouwdt

Arend Jacobusz Swanenbag, j.m., en Commertje Nattekaas, beide geb. en wonende alhier, zijn bij ons den 17 Junij in wettigen ondertrouw opgenoomen, en na den 19, 26 dito en 3 Julij hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 10 Julij alhier getrouwdt

1768 Henderick Pieterz van Laa, j.m., geb. te Dirxland, en Anna Jacobse van der Stel, wed. van Claas Jacobse Muijs, geb. te Oud Beijerland, beide wonende alhier, zijn bij ons den 15 Julij in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 17, 24, 31 dito, so hier als te Dirxland, hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehadt te hebben, den 7 Aug. alhier getrouwdt

1769 Adriaan den Engelsman, wedr. van Neeltje Joost, wonende alhier, en Geertruij Jansz Hanenberg, geb. en wonende in de N. Tonge, hebben alhier, na den 18 Febr. in de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 19, 26 dito en 5 Maart hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Joost Warnar, wedr. van Geertje Hardendood, geb. te Nassauw Diest, en woonende alhier, en Lena Nagtegaal, wonende te Dirxland, hebben alhier, na den 24 Febr. te Dirxland in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 26 dito, 5 en 12 Maart hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad, en zijn na vertoning van den onverhinderde voortgang te Dirxland, den 19 Maart alhier getrouwdt

1769 Paulus de Groot, wedr. van Adriana van der Sluijs, geb. in de N. Tonge, en wonende alhier, met Jannetje Maurits Lodder, j.d., geb.en wonende te Ooltgens Plaat, hebben alhier, na den 24 Maart te Ooltgens Plaat in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 26 dito, 2 en 9 April, hunne 3 gewoone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Willem Vreeswijk, j.m., geb. te Stad aan het Haringvlied, en Jannetje de Buijser, geb. te Middelharnas, beide wonende alhier, zijn bij ons den 31 Maart in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 2, 9, 16 April hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 23 April alhier getrouwdt

Huijg Bonnet, wedr. van Neeltje Aardoon, en Maria Slis, j.d., hebben, na den 6 April te Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 9, 16, 23 dito alhier hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1769 Lieve Willemz den Braber, j.m., geb. en wonende alhier, en Lena Leenderts van Putten, j.d., geb. en wonende onder Middelharnas, hebben alhier, na den 27 Meij te Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 28 Meij, den 4 en 11 Junij hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad, alsmeede volgens schriftelijke blijk te Middelharnas, en zijn den 18 Junij alhier getrouwdt

Pieter van der Sluijs, j.m., wonende te Stad aan ’t Haringvlied, en Neeltje Gerritze van Eck, j.d., wonende onder Middelharnas, hebben alhier, na den 7 Julij te Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, 9, 16 en 23 dito hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad, en zijn na vertoning van den onverhinderde voortgang derselven te Middelharnas, den 30 Julij alhier getrouwd

Isaak Ocker, wedr. van Anna Nieuwenhoeve, geb. onder Melissant, en wonende onder Stad, met Sara Kastelein, j.d., geb. en wonende onder Ooltgens Plaat, hebben, na den 28 Julij in O. Plaat in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 30 dito, 6 en 13 Aug. hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert alhier gehad

1770 Herman Andries Oosterling, j.m., geb. op den Bommel, en thans wonende alhier, en Liesbeth Arense Cappeteijn, geb. en wonende alhier, zijn bij ons den 9 Febr. in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 11, 18, 25 Febr., so hier als op den Bommel, hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 4 Maart alhier getrouwdt

Barent Lagel, j.m., geb. te Bierbergen in Hanover, wonende in de Nieuwe Tonge, en Dirkje Borren, wed. van Johannes Kattestaart, geb. in Middelharnas, wonende alhier, zijn bij ons den 9 Maart in wettigen ondertrouw opgenomen, en na hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen den 11, 18 en 25 dito, so hier als op de N. Tonge, gehad te hebben, den 25 dito alhier getrouwt

1770 Leendert Floordiep, j.m., geb. te Stad aan ’t Haringvlied, en Maria van Stelle, j.d., geb. onder Middelharnas, beide wonende alhier, zijn bij ons den 1 Junij in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 3, 10 en 17 dito, so hier als te Middelharnas, hare 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 24 dito alhier getrouwd

Arij Mast, wedr. van Matje Ewids Blok, geb. alhier, en Apolonia Fegling, wed. van Caspert Freeg, geb. te Trikenselde, beide wonende alhier, zijn bij ons den 1 Junij in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 3,10 en 17 dito, so hier als te Middelharnas, hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 24 dito alhier getrouwd

1770 Marinus Tibout, j.m., geb. en wonende alhier, en Lientje Jansz Admiraal, geb. alhier, en wonende onder de Oude Tonge, hebben, na den 4 Aug. in de O. Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 5, 12 en 19 dito alhier hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Henderik van den Bergh, wedr. van Catje Lucas, geb. in de Oude Tong, en Elisabeth Branderhouve, j.d., geb. alhier, beide wonende alhier, zijn den 31 Aug. alhier in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 2, 9 en 16 Sept. hunne 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben, den 23 Sept. alhier getrouwdt

Jacobus Vreeswijk, j.m., geb. in de Oude Tonge, en wonende alhier, en Jannetje Moses, j.d., geb. te Middelharnas, en wonende te Dirkxland, hebben, na den 31 Aug. te Dirxland in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 2, 9, 16 Sept. hare 3 huwelijksche voorstellen alhier gehad

1770 Henderik Klos, j.m., geb. te Sommelsdijk, en Lijdia Bogert, j.d., geb. te Ooltgensplaat, beide wonende alhier, zijn den 14 Sep. alhier in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 16, 23, 30 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 7 Oct. alhier getrouwdt

Henderik de Wit, wedr. van Catje Roelofs de Vos, geb. te Wassenberg, wonende te Tholen, en Cornelia van den Berg, j.d., geb. en wonende alhier, zijn den 2 Nov. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 4, 11, 18 Nov. alhier, den 11, 18 en 25 te Tholen, hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 9 Dec. alhier getrouwd

Jan Kool, laast wedr. van Matje Pieterz de Wit, geb. te Klaaswaal, en wonende alhier, en Geertruij Barentz Dalmaijer, j.d., geb. en wonende te s Grevelduijn Capel, hebben, na den 3 Dec. te s’ Grevelduijn Capel in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 9, 16, 23 Dec. alhier hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Dingeman Hartman, j.m., geboren in de Oude Tonge, en Grietje van Rumpt, j.d., geboren in Ooltgens Plaat, beide wonende onder dese jurisdictie , zijn den 8 Febr. bij ons in wettigen ondertrouw openomen, en na den 10, 17 en 24 Febr. hunne 3 huwelijksche voorstellen, so hier als in de Oude Tonge en Ooltgens Plaat onverhindert gehad te hebben, den 3 Maart alhier getrouwdt

Hendrik Zeedijk, wedr. van Maria Kornelis Oosterling, geb. en wonende alhier, en Lijntje Gastelaer, wed. van Pieter Ottervanger, geb. en wonende te Ooltgens Plaat, hebben, na den 16 Maart te Ooltgens Plaat in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 17, 24 en 31 dito alhier hunne drie huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Adrianus van Ouwenaller, j.m., geb. alhier, en Arentje Hotting, j.d., geb. in Sommelsdijk, beide wonende alhier, zijn den 12 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 14, 21, 28 dito, so hier als te Sommelsdijk hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 5 Meij alhier getrouwdt

1771 Huijg Bonnet, laast wedr. van Maria Slis, geb. te Rumpt, en Adriana Boot, j.d., geb. op de Lage Swaluw, beide wonende alhier, zijn den 12 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 14, 21, 28 dito hier hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 5 Meij alhier getrouwt

Jacobus Cornelisz Oosterling, j.m., geb. alhier, en Geertje van Spluntere, j.d., geb. te Middelharnas, beide wonende alhier, zijn den 24 Meij bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 26 Meij, 2, 9 Junij hunne drie gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 16 Junij alhier getrouwdt

Willem den Boer, j.m., geb. alhier, en Eva Paulusz Bal, j.d., geb. onder Dirxland, beide wonende alhier, zijn den 24 Meij bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 26 Meij, 2, 9 Junij hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen alhier gehad te hebben, den 16 Junij alhier getrouwd

Jacob Laurenz Schaap, j.m., met Josina van der Haart, j.d., beide geb. en wonende alhier, zijn den 7 Junij bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 9, 16 en 23 Junij hunne 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 30 dito alhier getrouwdt

Henderik van Vliet, wedr. van Lena Hendrikz Hardendoot, geb. te Oudbeijerland, en Ariaantje Driesprong, j.d., geb. alhier, beide wonende alhier, zijn den 30 Aug. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 1, 8 en 15 Sept. hunne 3 huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 22 Sept. alhier getrouwdt

1771 en 72 Henderik de Wit, j.m., geb. alhier, en Jannetje Balthe de Buijser, wed. van Willem Vreeswijk, geb. te Middelharnas, beide wonende alhier, zijn den 1 Novemb. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 3, 10 en 17 Nov. hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 17 dito alhier getrouwd

1772 Jan Koppenaal, j.m., geb. op den grond van Middelharnas en Sommelsdijk, en Neeltje Melts Missel, j.d., geb. in de Nieuwe Tonge, beide wonende alhier, zijn den 14 Febr. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 16, 23 dito en 1 Maart hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 8 Maart alhier getrouwdt

Teunis Kleijsz Kranenburg, j.m., geb. in Sommelsdijk, en Jannetje Maartens van der Haart, j.d., geboren in Middelharnas, beijde wonende alhier, zijn den 24 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 26 April, 7 en 10 Mei hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 17 Mei alhier getrouwd

1772, 73 Pieter de Jong, j.m., geb. te Loon op Sand, anders Ven Loon, en Adriana van Beijeren, j.d., geb. onder de Klundert, beide wonende alhier, zijn den 1 Meij bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 3, 10 en 17 dito  hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 24 dito alhier getrouwt

1773 Pieter Maartenz van Puroijen, j.m., en Lisabeth Jonk, j.d., beide geb. en wonende alhier, ziijn den 16 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 18, 25 dito en 2 Meij hare drie gewone huwelijksche voorstellen gehad te hebben, onverhindert, den 9 Meij alhier getrouwdt

Machiel van Hulst, j.m., geb. en wonende alhier, en Neeltje Drooger, j.d., geb. in de Oude Tonge, en wonende alhier, zijn den 23 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben den 25 April, den 2 en 9 Meij hunne drie huwelijksche voorstellen onverhindert gehad, alsmede te Dirxland, en zijn den 16 Meij alhier getrouwd

1773 Mattheus Verboom, wedr. van Elisabeth Rootzand, geb. en wonende in de Oude Tonge, en Elisabeth Boom, j.d., geb. te Ooltgens Plaat, en wonende te Herkingen, hebben alhier, na den 8 April te Herkingen in wettigen ondertrouw  opgenomen te zijn, den 11, 18 en 25 dito hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Jan Cornelisz van der Sloot, wedr. van Pieternelle de Ruijter, van de Oude Tonge, met Annetje Andriesdr Oosterling, j.d., van Stad aan het Haringvliedt, beide woonagtig in de Oude Tonge, hebben alhier, na den 23 April in de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 25 dito, den 2 en 9 Meij hunne drie huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Gillis Johannisz Nijpjes, j.m., geb. en wonende alhier, en Commertje Dirkz Dekker, j.d., geb. en wonende onder den Bommel, hebben alhier, na den 7 Meij op den Bommel in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, den 9, 16 en 23 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1773, 74 Aren Schaap, wedr. van Maria Adamz van Veggelen, geb. onder Sommelsdijk, en woonagtig op den Bommel, en Elisabeth Coert, j.d., geb. en wonende alhier, zijn den 30 Julij bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben bij ons den 1, 8 en 15 Augustus hunne drie huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Leendert Henderikz Kattestaart, wedr. van Elisabeth Jacobz Blaakman, geb. en wonende in de Oude Tonge, en Matje Leendertz Koudijser, wed. van Maarten Ouwenhaller, geb. in Middelharnas en wonende alhier, zijn den 29 Oct. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 3 dito, 7 en 14 Novemb., so hier als in de Oude Tonge, hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 21 Nov. alhier getrouwdt

1774 Aart van den Hoven, j.m., geb. te Abbenbrouke, en Aagje Cornelisse van der Werf, j.d., geb. en beide wonende alhier, zijn den 8 Julij bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 10, 17 en 24 dito hunne drie huwelijksche voorstellen alhier onverhindert gehad te hebben, den 31 dito alhier getrouwdt

1774 Jan Stephanus van Grootveld, j.m., geb. te Dirxland, wonende onder de Oude Tonge, en Neeltje Janz van Gurp, j.d., geb. en wonende alhier, zijn den 16 Sept. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 18, 25 Sept. en den 2 Oct., so in de O. Tonge, als hier, hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 9 Oct. alhier getrouwd

Pieter Mulders, j.m., geboren te Bergen op den Soom, en Wentje Breedijk, laast wed. van Karel van Otsel, geb. te Alphen, beide wonende alhier, beide van de Roomsche religie, zijn den 18 Nov. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 20, 27 dito en 4 Dec., so hier als te Sommelsdijk, hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 4 Dec. alhier getrouwd

1775 Willem Breen, wedr. van Annetje van Dijk, wonende te Middelharnas, en Maria Tulp, j.d., geb. en wonende te Sommelsdijk, na te Sommelsdijk den 10 Maart in wettigen ondertrouw opgenomen te zijn, hebben den 12, 19 en 26 dito alhier hunne 3 gewone huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

Henderik de Bie, j.m., geb. te Aspere en wonende onder Dirxland, en Elisabeth Nagtegaal, j.d., geb. te Dirxland, en wonende alhier, zijn den 8 Sept. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na alhier te Sommelsdijk en Dirxland hunne 3 huwelijksche voorstellen den 10, 17 en 24 Sept. onverhindert gehad te hebben, den 1 Oct. alhier getrouwd

Jan van der Velde, j.m., geb. en wonende te Herkingen, en Barber Jans, j.d., geboren te Ooltgensplaat, wonende alhier, zijn den 3 Nov. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en hebben den 5, 12 en 19 dito alhier hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad

1775 Adam Koman, wedr. van Cornelia Jillis Schutter, geboren en wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, en Neeltje Gerrits van Eck, wed. van Pieter van der Sluis, geb. onder de jurisdictie van Middelharnas, wonende alhier, zijn den 1 Dec. bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na alhier en te Middelharnas den 3, 10 en 17 dito hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 20 dito alhier getrouwd

1776 Jacobus van der Tulp, j.m., geb. te Oudbeijerland, en Cornelia Menheer, j.d., geb. alhier, en beide wonende alhier, zijn den 19 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen , en na den 21, 28 April en 5 Meij alhier hunne 3 huwelijksche voorstellen gehad te hebben, den 12 Meij alhier getrouwd

1776 Cornelis Jacobs de Vogel, j.m., geb. te Sommelsdijk, en wonende onder den Bommel, en Neeltje Marinus Visbeen, j.d., geb. onder Dirxland, en wonende onder deese jurisdictie, zijn den 19 April bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen, en na den 21, 28 April en 5 Meij, so hier als in de N. Tonge en den Bommel, hunne 3 huwelijksche voorstellen onverhindert gehad te hebben, den 12 Meij alhier getrouwd

Den 27 October is alhier aangeteekent en getrouwt Johannes Driesprong en Pietertje Jans de Waart

Den 1 Decemb. is aangeteekent en getrouwt Jan van Stelle en Adriana Oudemans

1777 Den 23 Februarij is alhier aangeteekent en getrouwt Stoffel Lijdens en Dina Wijnans

Den 4 Meij alhier aangeteekent en getrouwt Teunis van der Haart en Neeltje Oosterling

1777 Den 29 Junij aangeteekent en alhier getrouwt Willem van der Kroon en Pietertje van Prooijen

Den 13 Julij is alhier aangeteekent en getrouwt Jacob Overdijk met Maria Decker

1778 Naam Register der geenen die alhier op Stad aan ’t Haringvliedt zijn getrouwt of haare huwelijkse voorstellen gehad hebben, vervolgt met  den dienst van Albertus Scholten, V.D.M. alhier

Den 27sten Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Huig van Rumpt, gebooren op Herkingen, en woonende te Mellisant, en Neeltje Backer, gebooren en woonende op Stadt aan het Haringvliedt, en na hunne 3 huwelijkse voorstellen alhier op den 19 April getrouwt

Den 17den April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Houtekar, jongman, gebooren Zuidland, en woonende te Middelharnas, en Maartje de Prins, weduwe van Gillis Jacobus Nijpjes, gebooren te Ooltjesplaat, en woonende alhier, en naar hunne 3 huwelijkse voorstellen alhier den 7 Meij getrouwt

1778 Meij den 16den zijn bij ons in wettigen ondertrouw  opgenoomen Jan Schaap, jongman, gebooren onder de Stad, en Jannetje de Jong, gebooren in den Briel, en beide woonende alhier, en naar hunne drie huwelijkse voorstellen alhier den 7 Junij getrouwt

October den 16den zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem van Koolbergen, jongman, geb. te Zoelmond, en Susanna Konings, jonge dogter, geb. te Middelharnis, en beide woonende alhier, en naar hunne drie huwelijkse voorstellen den 7 Nov. alhier getrouwt

1779 Jannuarij den 2den zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert Driesprong, jongman, gebooren op Stad, en Cornelia van Vlied, weduwe van Cornelis de Jong, gebooren op Stad, en beide woonende alhier

1779 Februarij den 6den zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Fransse Nooteboom, jongman, gebooren onder Middelharnis, en woonende onder Middelharnis en Sommelsdijk, en Jannetje de Wit, jonge dogter, gebooren en woonende op Stad, en zijn naar hunne drie voorstellen alhier getrouwt

April den 9den zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Laurens Aelbregt, jongm., gebooren in Dirksland, en woonende onder Sommelsdijk, en Cornelia Abrahamse Hartingsveld, jongedogter te Middelharnis, en woonende thans onder Stad

Julij den 1sten zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen Rokus Korendijk, weduwenaar van Elizabet Handpole, gebooren in de Klundert, en woonende op Ouwerkerk in Duiveland, en Sara Kastelijn, weduwe van Isaac Ocker, gebooren onder Ooltjesplaat, en woonende onder Stad

Naamregister der geenen die alhier op Stad aan ’t Haringvliet zijn getrouwt of hunne huwlijksche voorstellingen hebben gehadt, vervolgt met den dienst van P. H. van Lis, V.D.M. alhier

November 1779 den 13 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis de Wijs, weduwnaar van Cornelia Waardenburg, geboren op de Laage Zwaluwe, en wonende alhier, en Johanna van Raamsdonk, jonge dogter, geboren op de Hooge Zwaluwe, en wonende alhier, en zijn, na hunne wettige huwlijksvoorstellingen onverhindert te hebben gehadt op den 14, 21, 28 November, den 28 vervolgens alhier getrouwt

Januarij 1789 den 9, 16 en 23 hebben hunne huwlijksvoorstellingen gehadt Cornelis Noorman, weduwnaar van Maria Kamerling, en Lena van der Linden, jonge dogter, beiden woonagtig onder Meliszand

Maart 1780 den 17 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Beije Jansze Swaanhil, j.m., geboren onder Middelhanis, en wonende alhier, en Jannetje Arentze Buijtendijk, j.d., geboren en wonende alhier, welken vervolgens, na hunne 3 wettige huwlijksvoorstellingen te hebben gehadt, op den 2 April alhier getrouwt zijn

September den 3, 10 en 17 hebben hunne 3 huwelijksche voorstellingen alhier gehadt Pieter Hendrik van Lis, predikant alhier, en Mejuffrouw Luidwina van den Heuvell, wonende te Vlaarding

April 1781 den 7 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Jakobse t Jong, j.m., en Jannetje de Man, j.d., beiden geboortig en wonende alhier, die vervolgens, na op den 8, 15 en 21 hunne 3 wettige voorstellingen te hebben gehadt, op den laatstgenoemden 21 April alhier zijn getrouwt

Mei 1781 den 4 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Maarten Teunisz van der Haart, weduwnaar van Ariaantje Stapels, en Cornelia Menheere, weduwe van Jakobus Tulp, beiden geboren en wonende alhier

Mei 1781 nevens Jakob Wm. Braber, j.m., en Hester van der Velde, j.d., beiden geboren en wonende alhier, welken, na hunne 3 voorstellingen te hebben gehadt op den 6, 13 en 20, zijn getrouwdt op den 27 dezelfde maand

1782 den 31 Maart, en 7 en 14 April hebben hunne 3 huwelijksche voorstellingen alhier gehadt Beije Jansze Swaanhil, weduwnaar van Jannetje Buitendijk, woonagtig op Stad, en Lijdia van Putten, j.d., wonagtig onder Middelharnis

April 1782 den 26 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jakob van Gurp, j.m., geboortig en wonende alhier, en Anna Freeg, j.d., geboortig onder Middelharnis, en wonende alhier, welken, na hunne 3 huwelijksche voorstellingen alhier te hebben gehadt op den 28 April, den 5 en 12 Mei, op den 19 Mei zijn getrouwt

1782 28 Junij hebben zich alhier in ondertrouw aangegeven Willem Schit, j.m., geboortig van Alblasserdam, en woonende te Middelharnis, en Cornelia Buitendijk, j.d., geboortig en woonende alhier, en zijn den 11 Augustus alhier getrouwd, na dat hunne 3 huwelijkse voorstellen gegaan waren

1783 18 April zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Arent Abrahamz Bestman, j.m., gebooren en woonagtig op Herkingen, en Plona Abramsdr Stander, j.d., gebooren in de Oude Tonge, en woonende onder Stad, en zijn op Herkinge getrouwd

Naamregister der genen die alhier op Stad getrouwd zijn of hunne huwlijkse voorstellinggen hebben gehad, vervolgd met den dienst van J. W. Doedes , V.D.M. alhier

1782 29 Nov. zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Meeuwis, jonkman, geboren in den Briel, en Tona Overwater, j.d., geboren te Strien Sas, beide woonagtig alhier, en hebben den 1, 8 en 15 December hunne voorstellingen gehad, en zijn den volgenden zondag getrouwd

1782 13 Decemb. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Machiel Willemsz Koster, j.m., en Ariaantje Willems de Baan, j.d., beide gebooren en wonende alhier, en hebben de 15, 22, 29 Decemb. hunne drie voorstellen gehad, en zijn vervolgens alhier getrouwd den 5 Jan. 1783

1783 31 Maij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Balten de Buisder, j.m., en Fransijntje Willemz Koster, j.d., beide geboren en wonende alhier, hebben op den 1, 8 en 15 hunne voorstellingen gehad, en zijn 22 Junij alhier getrouwd

1783 6 Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Maartensz, j.m., gebooren te Sommelsdijk, en wonende alhier, en Aaltje Johannis Koningswout, j.d., geboren en wonende alhier, en hebben den 8, 15 en 22 Junij hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad, en zijn den 29 Junij alhier getrouwd

5 Julij zijn alhier ondertrouwd Jan Cool, laast wedr. van Geertruij Dalmaijer, gebooren te Klaaswaal, en wonende alhier, en Commertje Rijksdr Nattekaas, wed. van Arendt Cobusz Swanbag, gebooren en wonende alhier, en hebben den 6, 13 en 20 Julij hunne huwelijksvoorstellen gehad, en zijn den 20 Julij alhier getrouwd

November 22 zijn alhier ondertrouwd Teunis van der Sloot, j.m., met Lena Smith, wed. van Joost Pieterse, beijde geboren en thans wonende te Middelharnis, en hebben den 23 en 30 Nov. en den 7 Decemb. hunne huwelijksvoorstellen gehad, en zijn te Middelharnis getrouwd

1784 Maart 6, hebben alhier hunne drie huwelijkse voorstellen gehad den 7, 14 en 21 Maart, Rom van Dijk, wed. van Arentje Vermaat, gebooren te Nieuw Beijerland, en Cornelia van Rij, j.d., gebooren in den Oudenhoorn, laatst gewoont hebbende alhier, beijde thans woonende te Zuijdland, en zijn aldaar getrouwd

12 alhier, hebben hunne 3 huwelijksvoorstellen op den 14, 21 en 28 Maart, Abraham Casteleijn, j.m., geboren en woonende alhier, met Elizabeth de Vos, wed. van Teunis Buurveld, woonende te Middelharnis, en zijn aldaar den 31 dito getrouwd

20, hunne 3 huwelijksvoorstellen hebben alhier gehad den 21 en 28 Maart, en den 4 April, Jan Meeuwis, wed. van Tona Overwater, wonende alhier, met Cornelia Cornelisdr Stapels, j.d., gebooren en wonende te Middelharnis, en zijn te Middelharnis getrouwd  

April 16 alhier zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Kranenborg, j.m., woonende te Sommelsdijk, en Maria Muijs, j.d., gebooren en woonende alhier, en hebben den 18 en 25 April, en den 2 Maij hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad, alhier en te Sommelsdijk, en zijn den 9 Maij alhier getrouwd

Maij 2, den 25 April, 2 en 9 Maij hebben hier alsmede te Middelharnis hunne 3 voorstellen gehad, Cornelis Jonk, wedr. van Jannetje ?, woonende alhier, en Annetje Kooman, j.d., gebooren onder Sommelsdijk, wonende te Middelharnis, en zijn den 16 Maij alhier getrouwd

Alhier zijn den 14 Maij in wettigen ondertrouw opgenomen Maarte Jacobusz Nijpjes, j.m., en Cornelia Jansdr de Man, j.d., beijde gebooren en woonende alhier, hunne 3 huwelijksvoorstellen zijn gegaan den 16, 23 en 30 Maij, en zij zijn alhier den 30 Maij getrouwd

17 Julij Jacobus Donkersloot, wedr. van Neeltje Oosterling, gebooren te Dussen, en wonende alhier, en Neeltje Jacobsdr van Hooff, wed. van Claas Kreeft, gebooren en wonende alhier, hebben zich alhier ten ondertrouw aangegeven, zij hebben den 18 en 25 Julij, en den 1 Augustus hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad, en zijn den 8 Augustus getrouwd

October den 3, 10 en 17 hebben alhier hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad Cornelis Cornelisz Breur, weduwenaar van Hendrika Adamse van Hoogzant, geb. te Middelharnis, en wonende alhier, met Neeltje Cornelisdr Breur, wed. van Adrianus Matthijs Domine, geboren en wonende te Middelharnis, en zijn aldaar getrouwd

1784 October 17, 24, 31 hebben hunne drie huwelijksvoorstellen gehad Barend van der Wagt, weduwenaar alhier, met Catharina Jansen, j.d. in den Briel, in den Briel getrouwd

1785 26 Maart zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van der Hart, geboren alhier, en wonende te Helvoetsluijs, j.m., en Maria Terremont, geboren te Helvoetsluijs, en woonende alhier, j.d., de voorstellen zijn gedaan den 27 Maart en den 3 en 10 April, te Helvoetsluijs getrouwd

22 April zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Huijbregt Onwijn, wedr. van Johanna Maria de Knegt, en Geertje Broekman, wed. van Arend van der Hart, beide geboren en wonende alhier, den 8 Maij alhier getrouwd

14 Maij zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Stoffel Gerritz Hardendood, j.m., geboren en woonende alhier, en Jannetje Hendriksdr Koster, j.d., gebooren aan de Oude Tonge, en laatst gewoond hebbende te Sommelsdijk, doch thans woonagtig alhier, 5 Junij alhier getrouwd

Maij den 1, 8 en 14 hebben alhier hunne 3 huwelijksvoorstellen  gehad Jacob Claasz Coert en Agnietje Jansdr van Dam, wonende op de gemene grond van MH en SD, alhier getrouwd den 22 Maij

1785 15 Julij zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Maartenz, wed. van Aaltje Joh. Koningswoud, gebooren te Sommelsdijk, en Geertje Pietersdr Amsems, gebooren op de Laage Zwaaluw, beijde wonende alhier, en hebben den 17, 24 en 31 hunne huwelijksvoorstellen gehad, 7 Augustus alhier getrouwd

2 October, den 2, 9 en 16 October hebben Jan Wijnand Doedes, predikant alhier, en Gualtherina Cornelia Kolff hunne 3 huwelijksvoorstellen onverhindert gehad, 16 Octob. te Spijk getrouwd

17 Nov. hebben zich hier in ondertrouw aangegeven Abraham Jacobusz Hartog, j.m., geboren te Sommelsdijk, en Pietertje Teunisdr Mijnheer, j.d., gebooren, en beijde wonende alhier, 11 Decemb. alhier getrouwd

1 Decemb. hebben zich hier in wettigen ondertrouw aangegeven Huijg Bonnet, laatst wedr. van Adriana Bout, en Cornelia Grondhout, j.d., geboren te Delft, beijde wonende alhier, den 1 Jan. 1786 alhier getrouwd

1786 den 9 April zijn alhier getrouwd Marinus Tiebout, wed. van Lijntje Admiraal, wonende alhier, met Pieternella van Westerom, j.d., wonende onder den Bommel

11 April hebben zich alhier in wettigen ondertrouw aangegeven Hendrik Hardendood, j.m., en Neeltje Oosterling, j.d., en hebben den 16, 23 en 30 hunne voorstellen gehad, den 7 Maij alhier getrouwd

1786 30 Junij hebben zich in wettigen ondertrouw aangegeven Leendert Cornelisz Viskil, j.m., gebooren en wonende aan de Nieuwe Tonge, en Lena Jansdr Admiraal, j.d., geboren en wonende alhier, den 2, 9 en 16 Julij hebben zij hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad, den 23 Julij alhier getrouwd

7 October, den 7, 15 , 22 dezes hebben alhier onverhinderd hunne 3 huwelijksvoorstellen gehad Ernst Felsburg, j.m., won. te Meliszant, en Jaapje de Jong, j.d., gebooren alhier, en thans woonende te Dirxland, te Dirxland getrouwd

8 Dec. zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Human Brinkman, j.m., geboren en woonende op het Ouddorp, en Geertruij Binneweg, j.d., geboren te Hekelingen, en woonende alhier, den 31 Dec. alhier getrouwd

1787 9 Maart zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Martinus van Zolingen, wed. van Pieternella van den Broek, geboren te Schoonhoven, en woonende te Sommelsdijk, en Lientje Mijnheer, j.d., geboren en woonende alhier, en hebben den 11, 18, 25 Maart hunne huwelijksvoorstellen onverhinderd gehad, den 1 April alhier getrouwd

1787 11 April alhier hebben zich in wettigen ondertrouw aangegeven Hendrik Jacobz van den Berg, gebooren onder den Bommel, en wonende alhier, met Ariaantje Leendertsdr Kattestaart, j.d., geboren onder de Oude Tonge, en wonende alhier, den 6 Maij alhier getrouwd

17 Junij, den 24 dito en den 1 Julij hebben Jacob Jacobz Weitsz, j.m., geb. en wonende op den Bommel, met Jannetje Johannesdr Koningswoud, j.d., geboren alhier, en thans wonende op den Bommel, hunne 3 huwelijksvoorstellen onverhinderd gehad, op den Bommel getrouwd

Naam-register der geenen welke alhier op Stad aan ’t Haringvliet getrouwd zijn of hunne houwlijksche voorstellingen gehad hebben geduurende de vacature

1787 den 11 November zijn Jacob Tjong, j.m. en Ariaantje Bakkers, j.d., alhier getrouwd

Den 23 December zijn Lieve Nipjes, j.m., en Geertje Boom, j.d., in de Oude Tong getrouwd

1788 den 13 Februarij zijn Kornelis Gerritsz van Eck, j.m., en Elizabeth Simonsdr Zeedijk, j.d., te Middelharnis getrouwd

1788 den 4 Meij zijn Pieter Marinusz van der Sloot, j.m., en Dingena Dirksdr Mosterdijk, j.d., alhier getrouwd

Den 7 December zijn Johannes Huijsers, j.m., en Kornelia Menheer, wed. van Maarten van der Haart, alhier getrouwd

1789 den 1 Maart zijn Matthijs Adrianusz Dominij, j.m., en Teuntje Teunisdr van Brussel, j.d., te Middelharnis getrouwd

Den 1 Maart zijn Jan Arentsz Schaap, wedr. van Jannetje de Jong, en Neeltje Adriaansdr Domine, j.d., alhier getrouwd

Den 10 Meij zijn Hendrik Kornelisz Voorlee, j.m., en Lena Hendriksdr, j.d., alhier getrouwd

1789 den 28 Junij zijn Mattheus Goudswaard, wedr. van Sitje in ’t Veld, en Neeltje Abrahamsdr van St. Annaland, j.d., te Middelharnis getrouwd

Den 11 October zijn Pieter Arijsz de Wit, j.m., en Jannetje Kornelisdr de Wijs, j.d., alhier getrouwd

1790 den 28 Maart zijn Kornelis Huijbertsz Zuijdijk, wedr. van Jobje Boogerman, en Neeltje Abrahamsdr Binneweg, j.d., alhier getrouwd

Den 2 Meij zijn Adriaan van Gils, j.m., en Tuna van Kempen, j.d., op den Bommel getrouwd

Den 2 Meij zijn Johannes Huijsers, wedr. van Kornelia Menheer, en Adriaantje van Dam, j.d., alhier getrouwd

1790 den 23 Meij zijn Adam Molegraaf, j.m., en Pietertje de Man, j.d., alhier getrouwd

Den 20 Junij zijn Pieter Vinmen, j.m., en Maria van Gurp, j.d., alhier getrouwd

Den 12 September zijn Teunis Stephensz Vreeswijk, j.m., en Josina van der Haart, wed. van Jacob Schaap, alhier getrouwd

Den 24 October zijn Johannes Marinusz Ooms, j.m., en Angenietje Jansdr van Dam, wed. van Jacob Koert, alhier getrouwd

Den 31 October zijn Machiel Gijsbertsz Nederveen, j.m., en Neeltje Leendertsdr Lodder, j.d., alhier getrouwd

Den 12 November zijn Willem Johannesz Braber, j.m., en Kornelia Buitendijk, wed. van Willem Schit, ondertrouwd en den 8 December getrouwd

Naam- Register der geenen welke alhier te Stad aan ’t Haringvliet in ondertrouw opgenoomen, der gemeente voor gesteld, of in den houwelijken staat bevestigd zijn, geduurende den dienst van Do. Wilh. van Waenen alhier, begonnen den 21 November 1790

Ondertrouwt 1791 18 April te Ooltgensplaat, getrouwt 1791 15 Meij alhier, met betoog van Ooltgensplaat en Zommelsdijk, Arent de Vries, j.m., gebooren en woonende alhier, en Maria Leendertsdr Rootzand, j.d., gebooren te Middelharnis, en woonende te Ooltgensplaat

Ondertrouwt 27 Augustus alhier, getrouwt 18 September alhier, Willem Donkersloot, j.m., en Jaepje Kornelisdr Buth, j.d., beide gebooren en woonende alhier

Ondertrouwt 18 November alhier, getrouwt 11 December alhier, Hendrik Bakker, j.m., en Zijtje Nattekaas, wed. van Leenderd Kool, beide gebooren en woonende alhier

Ondertrouwt 1792 10 Februarij alhier, na blijk van voldoening aan ’t trouwregt van Zommelsdijk en Middelharnis, getrouwt 1792 4 Maart, met betoog van Zommelsdijk en Middelharnis, Willem Jansz Eduard, j.m., gebooren en woonende op den gemeenen grond van Zommelsdijk en Middelharnis, en Arentje Adriaandr ‘t Jonk, j.d., gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 1792 8 Augustus, getrouwd 1792 2 September, Dirk Albertus Arends, j.m., gebooren te Haarlem, en woonende te Rotterdam, en Kornelia Kasparina Overwater, j.d., gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 7 September te Middelharnis, getrouwd 30 September, met betoog van hier te Middelharnis, Johannes Leenderts Lodder, j.m., gebooren en woonende alhier, en Dina Krijnsdr Moojaart, j.d., gebooren en woonende onder Middelharnis

Ondertrouwd 26 dito, getrouwd 21, met betoog van hier naar de O. Tong, Mattheus van der Veer, wedr. van Neeltje Huibrechtsdr Ketting, gebooren en woonende onder den Bommel, en Neeltje van St. Annaland, wed. van Mattheus Goudswaard, gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 23 November te Ooltgensplaat, getrouwd 16 December, met betoog van hier te Ooltgensplaat, Kornelis Bongers, wedr. van Maria Schulekers, gebooren te s Hertogen Bosch, en woonende alhier, en Annetje van Schouwen, wed. van Johannes van den Doel, gebooren en woonende te Ooltgensplaat

Ondertrouwd 21 December, getrouwd 1793 13 Januarij, Jan Koert, wedr. van Maria Breeman, gebooren op den gemeenen grond, en woonende onder den Bommel, en Neeltje Admiraal, j.d., gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 5 April op den Bommel, getrouwd April den 28 op den Bommel, met betoog, Jan Anthoniesz Driessen, j.m., gebooren en woonende onder Stad aan ’t Haringvliet, en Lena Erasmusdr Kas, j.d., gebooren te Middelharnis, en woonende onder den Bommel

Ondertrouwd 1 November, getrouwd 24 November, Johannes Hardendood, j.m., gebooren alhier, en woonende onder den Bommel, en Lena Driesprong, j.d., gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 1794 14 Februarij, getrouwd 1794 9 Maart, Johannes Zoetens, wedr. van Jacoba Berkhof, gebooren in de O. Tong, en woonende op den Bommel, en Katalijntje van Proijen, j.d., gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 21 Maart in de N. Tong, getrouwd 13 April in de N. Tong, Johannes Hoopt, j.m., gebooren te Wetzlar, en woonende alhier, en Elizabeth Luikaart, wed. van Abraham Vernois, gebooren en woonende in de Nieuwe Tong

Ondertrouwd 10 April te Zommelsdijk, getrouwd 4 Meij alhier, met betoog van Zommelsdijk, Klaas Ossenweijer, j.m., gebooren in de O. Tong, en woonende alhier, en Neeltje van der Linden, j.d., gebooren te Abbenbroek, en woonende onder Zommelsdijk

Ondertrouwd 20 Junij te Dirksland, getrouwd 13 Julij te Dirksland, met betoog van hier, Adrianus Brul, j.m., gebooren en woonende alhier, en Philippina Groesbeek, j.d., gebooren te Scheveningen, en woonende te Dirksland  

Ondertrouwd 8 Augustus, getrouwd 24 Augustus, Pieter Bouman, j.m., gebooren te Ooltgensplaat, en woonende alhier, en Pieternella Donkersloot, j.d., gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 24 October in de Willemstad, getrouwd 25 November, met betoog naar de Willemstad, Adam de Groot, j.m., gebooren en woonende alhier, en Gijzina Maria van Everdingen, wed. van Jacobus Schippers, woonende in de Willemstad

Ondertrouwd 1795 30 Januarij, getrouwd 1795 15 Februarij, Arriaan de Engelsman, j.m., en Jacoba Poelmans, j.d., beide gebooren en woonende alhier

Ondertrouwd 10 April op den Bommel, getrouwd 26 April, met betoog van hier, David van Sint Annaland, j.m., gebooren en woonende alhier, en Kornelia van der Veer, j.d., gebooren en woonende op den Bommel

Ondertrouwd 13 April te Oud Beijerland, getrouwd 3 Meij, met betoog van hier, Jacob Weeda, j.m., gebooren en woonende te Oud Beijerland, en Maatje van Laa, j.d., gebooren en woonende alhier

Hier eindigt de aanteekening van ondertrouw en trouw, nademaal dit aan de municipaliteit, volgens een decreet van de provisionele repraesentanten van ’t volk van Holland, gedemandeert is.

Comments