Stad aan het Haringvliet - Dopen en trouwen 1642-1677

Dtb Stad aan het Haringvliet boek 1

Oud archiefboek 22 November 1642
Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz. Stad a/h Haringvliet
Inv. No. 1

Den 1. December 1642 
k. Neeltge
v. Claes Janse Oellekert
m. Commertie Leenderts
g. Stoffel Leendertse Brooshooff
    Jannetge Leenderts

01-12-1642
k. Gillis
v. Jan Pieterse de Bat
m. Leuntge Gillis
g. Enghel Jacobse
    Cornelia Cornelis

01-12-1642
k. Elias
v. Abraham Janse Crooswijck
m. Maritie Elias
g. Mr. Johannes Rijcklem
    Susannetie Elias

Novemb:
Den 27. Novemb:   1644?
k. Klaes
v. Mels Klaesz
m. Cornelia Baltens
g. Aelbrecht Antonisz
    Frederick Engelsz
    Cleertie Klaes 
   Sioetie Pieters

Decemb  1644?
Den 1. December een kint uijt het lant van Middelharnisse
k. Corstiaen
v. Jan Corstiaensz
m. Sijtien Arents
g. Neeltie Jans
    Neeltie Simons

Namen der kinderen die gedoopt sijn:
T’ Sedert den 22. November 1642
Den 22. November
k. Lysabet
v. Commer Roelantsz
m. Joosie Pieterse
g. Isaack Ariaensz
    Maertie Pieters

Den selven dito
k. Teunis
v. Maerte Cornelisz
m. Neeltie Jans
g. Henderick Pietersz
    Pieter Cornelisz
    Jannitie Reier

Anno 1643
Den 11 Jannuarij
k. Claes
v. Willem Claesz
m. Willempie Willems
g. Henderick Jansz
   Frederick Gabrielsz
   Ariaentie Claes

Den selven dito 2. Kinderen
k. Arent, ende het andere Cornelis 
v. Cornelis  Michielsz
m. Matie Jacobs
g. Wouter Hendricksz
   Rut Arentsz
   Matie Poldermans
  Jannitie Leenders

Den 18. Jannuarij
k. Pieter
v. Arent Pietersz
m. Matie Cornelis
g. Dirck Arentsz
    Susanna Cornelis

Den 25. Jannuarij
k. Pietertie
v. Leendert Janssen
m. Matie Jans
g. Jacob Arentsz
   Aert Dircsz van Straet
  Matie Claes
  Lysbet Arents

Den 8. Marty
k. Gerrit
v. Jacob Gerritsz
m. Matien Sents
g. Cent Corvincksz
   Ariaentie Dircks

Anno 1643
Den 15. Martij
k. Jan
v. Arien Harmensz
m. Lijsbet Jans
g. Jan Arentsz
    Pietertie Jillis

Den 22. Martij
k. Pieter
v. Gommer Gerritsz
m. Matie Pieters
g. Aert Dircksz van Straet
   Annitie Pieters

Den 27. Martij
Matijs Marcelisse op sijn belijdenisse gedoopt

Den 19. April
k. Henderick
v. Jacob Jansz
m. Leeuntie Burts
g. Pieter Leendertsz
    Itie Jans

Den selven dito
k. Ariaentie
v. Jan Pietersz
m. Lijsbet Commers
g. Gerret Dircksz
   Ariaentie Jans

Den selven dito
k. Martijntie
v. Teunis Reijniersz
m. Maertie Maertens
g. Teunis Cornelisz
    Engeltie Pouwels 

Anno 1643
Den selven dito
k. Bastiaentie
v. Bastiaen Teunisz
m. Suuitie Jans
g. Jacob Arentsz
   Neeltie Wouters

Den 3. Meij
k. Ariaentie
v. Jan Leendersz
m. Matie Claes
g. Steven Willemsz
    Pieter Jansz
    Maddaleena Adams

Den 17. Meij
k. Magtelt
v. Jan Janssen Noppe
m. Jitie Matijs
g. Jan Pietersz Timmerman
   Ariaentie Marinis

Den 24. Meij
k. Adam
v. Jakis Jakisz
m. Annitie Adams
g. Ariaen Jacosz
   Jacob Pietersz
  Commertie Sanders

Den 28. Junij
k. Marinis
v. Cors Claesz
m. Dingitie Crijns
g. Leentie Cornelis

Anno 1643
Den selven dito
k. Burt
v. Jacob Claesz
m. Matie Leenderts
g. Claes Burtsz
   Ewitie  Hendricks 

Den 12. Julij
k. Ariaentie
v. Cornelis Arentsz
m. Matie Pieters
g. Jan Goversz
   Matie Senten
   Crijntie Marijnis

Den  2. Augusti
k. Job
v Arien Joppen
m. Jannitie Arents
g. Claes Dircksz
   Lijsbet Commers

Den selven dito 
k. Jan
v. Pieter Jansz
m. Janneke Arents
g. Jan Pietersz
   Ariaentie Jans
  Stijntie Pieters

Den 16. Augusti
k. Rogier
v. Hendrick Pietersz
m. Jannitie Rogiers
g. Cornelis Rogiersz
   Arien Hendericksz Louwe
   Jannitie Cornelis

Anno 1643
Den 31. Augusti
k. Ariaentie
v. Bartel Gerritsz Gunst
m. Lijntie Sents
g. Jacob Jansz Breman
    Pietertie Jillis

Den 6. September een kint van Nimwegen
k. Josie
v. Laurens Niesz
m. Anne Pouwels
g. Pieter Pietersz
    Maddalena Adams
    Matie Jacobs

Den 20. September een kint van de O. Tonge
k. Helena
v. Adriaen Jacobsz
m. Lijntie Leenderts
g. Jacob Corstiaensz 
    Matie Sents

Den selven dito
k. Aeltie
v. Jan Hendricksz van Oosten
m. Soetie Arents
g. Claes Cornelisz
    Arentie Niemants

Den selven dito
k. Leuntie
v. Steven Engelsz
m. Itie Jans
g. Engel Stevensz
    Lijsbet Abrahams

Anno 1643
Den 27. September
k. Matie en Sentie
v. Lambert Cuijper
m. Neeltie Claes
g. Gommer Gerritsz Gunst
    Jan Cornelisz
    Maetie Pieters
    Janneke Tijs

Den 4. October
k. Jacob
v. Arent Luijckasz
m. Jannitie Jacobs
g. Cornelis Crijnsz
v. Jochem Lucasz
m. Neeltie Dircks

den 11. October
k. Jacob
v. Pieter Gijsbrechsz Copper
m. Neeltie Jacobs
g. Aert Dircksz van Straet
    Jan Dingemansz Keijser
    Trijntie Gijsbrechts Copper

Den 25. October
k. Ambrosius
v. Johannes Ambrosius
m. Catharina Couwenburchs van Belois
g. Mr. Pieter Couwenburch van Ballois, Raetsheer van den hove provinciael ?
    Cornelius Sladus Rector aan ’T Oudesijds ? Amstel
    Marritie Ambrosius

Den selven dito
k. Hester en Maria
v. Arien Jansz Voorwinde
m. Arentie Arents
g. Dirck Gerritsz
    Jan Pietersz Grauwkous
    Daniel van Beeke
    Ariaentie Dircks
    Neeltie Bartels
    Neeltie Jans

Anno 1643
Den 8. November
k. Ottie
v. Henderick Engelsz
m. Jannitie Cornelis
g. Frederick Engelsz
    Dirckie Jans

Den 22. November een kint van Den Bommel
k. Matie
v. Claes Pietersz
m. Geertruijt Simens
g. Jan de Meulenaer
    Matien Arents

Den selven dito
k. Teunis
v. Pieter Teunisz
m. Hubertie Pieters
g. Danckert Leendersz Brooshout
    Leeuntie Pieters
   Wouterintie Cornelis

Den 6. December een kint uit het Sommelsdijcksche lant
k. Matie
v. Iman Jacobsz
m. Jannitie Jans
g. Pietertie Arents

Den selven dito
k. Cornelia
v. Cornelis Willemsz Braber
m. Annitie Willems
g. Jan Cornelisz de Man
   Lijsbet Cornelis
   Leuntie Leenderts

Den 27. December
k. Willem
v. Engel Jacobsz
m. Josijntie Willems
g. Pieter Jansz Timmerman
    Pieter Marinisz
    Jannitie Cornelis

Anno 1644
Den 9. Jannuarij
k. Dirck
v. Jacob Dircksz
m. Grietie Teunis
g. Pieter Cornelisz
   Clijntie Jobs

Den selven dito
k. Jan
v. Claes Dircksz
m . Ariaentie Commers
g. Abraham Stevensz
    Jannitie Arents

Den 28. Februarij
k. Paulus
v. Carel Maertensz
m. Engeltie Pauwelsz
g. Engeltie Pieters
    Jan Pietersz Timmerman

Den 10. April
k. Korstiaentie
v. Marinis Jorisz
m. Pietertie Pieters
g. Henderick Jorisz
    Lijntie Jans

Den 8. Meij
k. Annitie
v. Bartolemeus Huijbrechtsz van der Schilt
m. Matie Willems
g. Arent Cornelisz
   Lowijs Huijbrechtsz
   Ariaentie Lowijs
   Jannitie Leenders

Anno 1644
Den 22. Meij een kint in onegt gebooren
k. Maeijke
v. Pieter Pietersz
m. Hester Abrahams
g. Annitie Pieters

den 28. Meij
k. Leentie
v. Pieter Jansz Nijpies
m. Susannitie Jacobs
g. Engel Stevensz
    Lijsbet Cornelis

Den selven dito
k. Matie
v. Jan Gerritsz
m. Leentie Jans
g. Jan Arentsz
   Jillis Jacobsz 
   Jobie Kommers

Den 5. Junij
k. Leendert
v. Frans Jansz
m. Bastiaentie Jacobs
g. Willem Abramsz
    Neeltie Bastiaens
   Leeuntie Leenders

Den 12. Junij
k. Johannes
v. Maerten Arentsz
m. Trijntie Hendericks
g. Clement Jansz Brugman
    Teeuntie Sents

Den 19. Junij
k. Dirck 
v. Aert Dircksz van Straet, schoolmeester
m. Judick Gijsbrechs Coppert
g.  Pieter Gijsbrechsz Coppert
     Daniel van Beke
    Trijntie Gijsbrechts Coppert

Den 26. Junij
k. Bastiaentie
v. Leendert Bastiaensse
m. Annitie Bastiaens
g. Lijdia Michiels

Den 30. Junij
k. Dirck
v. Lieven Donijsz
m. Neeltie Dircks
g. Dirck Arentsz
   Judick Coppers

Den 14. Augusti
k. Jan
v. Jacob Jansz Kleermaker
m. Commertie Jans
g. Pieter Jansz Timmerman
    Jannitie Jacobs
    Jannitie Willems
   Jopie Jans

Den 4. September
k. Pieter
v. Jacob Arentsz
m. Maddelena Adams
g. Jacob Gerritsz
    Commertie Sanders

Den 30. September
k. Burt
v. Cornelis Burtsz
m. Eeuwitie Hendricks
g. Jacob Claesz
    Matie Jans

Anno 1644
Den 9. October
k. Claes
v. Lambrecht Cuijper
m.
g. Jan Pauwelsz wonende in den Briel
   Willempie Krijns

Den 23. October
k. Lijntie
v. David Jacobsz van Moude
m. Clijntie Arents
g. Pieter Jansz Nipies
    Stijntie Pieters

Den selven dito
k. Johannes 
v. Jan Pietersz Guijlekenaer
v. Soetie Jans
g. Jan Pietersz Timmerman
    Matie Arents

Den selven dito
k. Neeltie
v. Jochem Lucasz
m. Leuntie Leenders
g. Lucas Jochemsz
   Jannitie Arents

Den 20. November
k. Aert
v. Arent Hendricksz 
m. Bastiaentie Pieters
g. Cornelis Dircksz
    Teuntie Claes

Den 4. December
k. Wijnant
v. Wijnant Dircksz
m. Trijntie Claes
g.  Trijntie

Anno 1644
Den 11. December
k. Sentie
v. Jacob Jansz Breeman
m. Annitie Senten
g. Corvinck Sentsz
   Neeltie Wouters

Den selven dito
k. Jan
v. Pieter Jansz Timmerman
m. Jannitie Arents
g. Jan Pietersz Timmerman
    Jan Arentsz
    Soetie Jans

Den 16. December
k. Willem
v. Bastiaen Schilmansz
m. Pleuntie Willems
g. Neeltie Gerrits

den 23. December
k. Pietertie
v. Jasper Pouwelsz
m. Crijntie Pieters
g. Henderick Maertensz
    Neeltie Jans

Anno 1645
Den 14. Jannuarij
k. Cornelis
v. Stoffel Leendersz
m. Maertie Cornelis
g. Danckert Leendersz
    Jannitie Cornelis

Den 29. Jannuarij
k. Danckert
v. Engel Barentsz
m. Neeltie Willems
g. Arij Willemsz
    Clijntie Jobs

Den 5. Februarij
k. Ambrosius
v. Johannes Ambrosius
m. Catharina Couwenburchs van Belloijs
g. Marritie Ambrosius
    Joff. Catharina van den Enden
    Trijntie Bloemaerts

Den selven dito
k. Lowijs
v. Cornelis Claesz
m. Neeltie
g. den Molenaar van den Bommel
    Neeltie Cornelis

Den selven dito
k. Leuntie
v. Steven Engelsz
m. Itie Jans
g. Steven Leendersz
    Engel Stevensz
    Ariaentie Teunis

Anno 1645
Den 26. Feb.
k. Pieter
v. Commer Roelantsz
m. Joosie Pieters
g. Matie Roele
    Arent Harmansz
    Jan Chiels

Den 5. Martij
k. Heijltie  k. Arentie out sijnde 3. Jaer
v. Jan Crijnsz
m. Neeltie Cornelis
g. Matie Jillis
    Jannitie Arents

Den 2. April
k. Sent
v. Jacob Gerritsz
m. Matie Senten
g. Bartel Gerritsz Gunst
    Pieter Sentsz
    Neeltie Wouters

Den 9. April
k. Catalijntie
v. Jakes Jakesz
m. Annitie Adams
g. Corvinck Sentsz
    Barbara Jans

Den 18. Junij
k. Reijnier
v. Mr. Johannes Rijcklem
m. Aeltie Bastiaens
g. Dr. Johannes Rijckelem
   Anneke Rijckelems 

Anno 1645
Den 16. Julij
k. Commertie
v. Andries Pietersz
m. Arentie Commers
g. Leentie Commers

Den 23. Julij
k. Jannitie
v. Jan Jansz van der Gend
m. Lijntie Teunis
g.  Engel Jacobsz 
     Jannitie Jans

Den selven dito
k. Cornelis
v. Leendert Arentsz van Sorge
m. Trijntie Cornelis
g.   Iemant Cornelisz  Gieblant
g.   Dingeman Arentsz van Sorge
      Teuntie Sents

Den selven dito
k. Matie
v. Bouwdewijn Gerritsz
m. Dingena Dingemans
g.  Bartholemeus Hubreghsz van der Schilt
     Arentie Iemants

Den 20. Augusti
k. Lysbet
v. Pieter Jansz
m. Lysbet Arents
g.  Arent Arentsz
     Aelbrecht Arents
    Neeltie Pieters

Den selven dito
k. Henderick
v. Cornelis Hendricksz
m. Crijntie Pieters
g.  Rijck Gerritsz
   Marinis Hendricksz
   Barbara Willems

Anno 1645
Den 10. September
k. Krijntie
v. Leendert Crijnsz
m. Teuntie Leenders
g. Harman Pietersz
    Jannitie Crijns

Den 17. September
k. Jan
v. Henderick Pietersz
m. Jannitie Rogiers
g. Cornelis Rogiersz
    Jannitie Lauwris

Den selven dito
k. Jan
v. Teunis Rogiersz
m. Matie Maertens
g. Carel Maertensz
    Lijsbet Cornelis

Den 12. November
k. Sent
v. Gommer Gerritsz
m. Matie Pieters
g. Cornelis Hillebrantsz
     Maddalena Adams

Den selven dito
k. Meeuis
v. Arij Cornelisz Braber
m. Leentie Jans
g. Leendert Leendersz
    Cornelis Pietersz
    Ariaentie Pietersz

Den 19. November
k. Willem
v. Bartholemeus Huijbrechsz van der Schilt
m. Matie Willems
g. Cornelis de Grijse
    Femmitie de Grijse

Anno 1645
Den 26. November
k. Jan
v. Jacob Jansz Breeman
m. Annitie Senten
g. Bartel Gerritsz Gunst
    Grietie Gerrits

Den selven dito
k. Geertie
v. Arien Cornelisz Ram
m. Mijntie Wouters
g. Cornelis Willemsz
    Aegien Bastiaens

Den 10. December
k. Johannes
v. Maerten Arentsz
m. Crijntie Hendericks
g. Pieter Cornelisz
    Teuntie Sents

Den 17. December
k. Crijntie
v. Daniel van Beecke
m. Lijsbet Leenders
g. Gijllis van Beecke
    Mr. Jacob Abeel
    Matie Cornelis

Den 24. December
k. Johannes
v. Willem Pietersz
m. Dirckie Jans
g. Gerrit Dircksz
   Engeltie Jacobs

Den 25. December
k. Paulus
v. Mr. Jacob Abeel
m. Barbara Jans van Cherle
g. Paulus Abeel
    Daniel van Beeck
    Maria Jans van Cherle

Anno 1646
Den 1. Jannuarij
k. Lieven
v. Jan Pietersz de Badt
m. Elijsabet Commers
g. Mr. Jacob Abeel
    Sijne Willems

Den 7. Jannuarij
k. Matie
v. Jan Claesz Wagemaker
m. Clara Maertens
g. Claes Burtsz
    Leeuntie Leenders

Den 14. Jannuarij
k. Lieven
v. Carel Maertensz
m. Engeltie  Pouwels 
g. Cornelis Hendericksz
    Matie Maertens

Den selven dito
k. Dirck
v. Gerrit Dircksz
m. Grietie Teunis
g. Joost Willemsz
    Daniel van Beecke
    Aegie Arents

Den 21. Jannuarij
k. Lijntie
v. Jan Arentsz Groene
m. Stijntie Pieters
g. Pieter Jansz
    Job Claesz
    Clijntien Arents
    Maijcke Jans

Anno 1646
Den. 18. Feb.
k. Pieter
v. Jan Leendersz
m. Matie Claes
g. Pieter Cornelisz
    Matie Jans

Den 4. Martij
k. Lijntie
v. David Jacobsz van Moude
m. Clijntie Arents
g. Engel Stevensz
    Lijntie de huijsvrouw van Rijck Gerritsz

Den 15. April
k. Jan
v. Steven Engelsz Ternede
m. Itie Jans
g. Jacob Jansz Houvenaer
    Cornelis Jansz Gebuijs
    Annitie Govers

Den 13. Meij
k. Matie
v. Lauwris Cornelisz
m. Sijtien Claes
g. Pieter Abramsz
    Lodewijck Arentsz
    Ariaentie Cornelis

Den 2. Meij sijnde den 2. Pincsterdach
k. Cornelia
v. Pieter Cornelisz Cramer
m. Matie Aerts
g. Pieter Joosten
    Arij Cornelisz
    Stijntien Arents

Den selven dito
k. Gillis
v. Claes Cornelisz Molenaer
m. Matie Gijllis
      Pieter Copper
      Annitie Teunis

Anno 1646
Den 22. Junij
k. Jan
v. Leendert Jansz Cramer
m. Jannitie Commers
g. Matie Pieters

den 24. Junij
k. Reijnier
v. Mr. Johannes Rijckelem
m. Aeltie Bastiaens
g. Frans Reijersz
    Matie Reijers

Den 22. Julij
k. Abraham
v. Isaack Ariaensz van der Goes
m. Annitie Pieters
g. Barter Gerritsz Gunst
    Commer Roelantsz
    Matie Pieters

Den 5. Augusti
k. Sent
v. Jacob Gerritsz
m. Matie Senten
g. Bartel Gerritsz Gunst
    Pieter Sentsz
    Neeltie Wouwters

Den 19. Augusti
k. Pieter
v. Cornelis Hendricksz
m. Crijntie Pieters
g. Carel Maertensz
    Ingeltie Pieters

Den 26. Augusti
k. Jan
v. Lieven Nijsz de Smit
m. Neeltie Dircks
g. Cornelis Crijnsz
    Jannitien Arents

Anno 1646
Den 9. September
k. Pieter
v. Arent Lucasz Timmerman
m. Neeltie Pieters
g. Pieter Jansz Timmerman
    Jaentie Cornelis

Den 14. Octob.
k. Leentie
v. Leendert Crijnsz
m. Teuntie Leenders
g. Mr. Jacob Abeel
    Jannitie Jans

Den selven dito
k. Rogier
v. Cornelis Rogiersz
m. Lijsbet Jans
g. Henderick Pietersz
    Neeltie Wouwters

Den 21. Octob.
k. Pieter
v. Huijch Goversz
m. Leentie Pieters
g. Frans Jansz
    Leentie Govers

Den selven dito
k. Matie
v. Cornelis Burtsz
m. Eewitien Hendricks 
g. Henderick Jansz de Grijse
    Lijsbet Cornelis

Den 4. November
k. Leendert
v. Arien Jacobsz
m. Lijntie Leenders
g. Willem Abramsz
    Soetie Jans

Anno 1646
Den 11. Novemb.
k. Arent
v. Jacob Jansz Breeman
m. Annitie Senten
g. Corvinck Arentsz
    Michiel Jansz van St. Annalant
    Teuntie Sents

Den selven dito
k. Pieter
v. Pieter Teunisz
m. Huijbertie Pieters
g. Susanna Jacobs

den 18. Novemb.
k. Maertie
v. Frans Jansz
m. Bastiaentie Jacobs
g. Arien Willemsz
    Arentie Jans

Den 26 Decemb.
k. Neeltie
v. Boudewijn Gerritsz
m. Dingena Dingemans
g. Leendert Gerritsz
    Matie Willems
    Femmitie Teus

Anno 1647
Den 1. Jannuarij
k. Jan
v. Claes Dircksz Grusenaer
m. Ariaentie Commers
g. David Dingemansz
    Jannitie Floore

Den 6. Jannuarij
k. Cornelis
v. Claes Burtsz
m. Lijsbet Cornelis
g. Cornelis Claesz
    Ariaentie Willems

Den 13. Jannuarij
k. Willem
v. Jakes Jakesz Smit
m. Annitie Adams
g. Jan Michielsz 
    Teuntie Sents
    Cornelia Leenderts

Den 3. Feb.
k. Paulus
v. Mr. Jacob Abeel
m. Barbara Jans
g. Pieter Jansz Nijpiens
    Arent Stevensz Pannevis
    Matie Isaacks van der Linde
    Itie Jans

Den 10. Feb.
k. Jan
v. Jan Gerritsz
m. Leentie Jans
g. Corvinck Sentsz
    Ariaentien Arents

Anno 1647
Den 17. Febr.
k. Soetie
v. Jan Pietersz Guijlekenaer
m. Soetie Jans
g. Ariaen Lievensz
    Matie Nouwten

Den 24. Feb.
k. Cornelis
v. Pieter Cornelisz
m. Lijsbet Cornelis
g. Bartel Gerritsz Gunst
    Lijsbet Pieters
    Neeltie Cornelis

Den 3. Martij
k. Commertie
v. Jacob Arentsz
m. Maddalena Adams
g. Engels Stevensz
    Lambrecht Cornelisz
    Matie Pieters

Den 24. Martij
k. Cornelia
v. Pieter Jansz
m. Jannitie Cornelis
g. Jan Leendersz
    Teuntie Sents

Den 7. April
k. Lijntie
v. Arent Hendericksz Louwen
m. Bastiaentie Pieters
g. Jacob Pietersz
    Leentie Leenders

Anno 1647
Den selven dito
k. Jacob
v. Pieter Jansz Nijpiens
m. Susanna Jacobs
g. Bartel Gerritsz Gunst
    Jannitie Jacobs

Den 2. Junij
k. Arentie
v. Jan Arentsz
m. Neeltie Arents
g. Pieter Arentsz
    Matie Arents

Den 23. Junij
k. Jan
v. Jan Jansz Clomp
m. Lijntie Teunis
g. Bartholemeus Huijbrechsz van der Schilt
    Matie Jans
    Neeltie Dircks

Den 28. Julij
k. Jannitie
v. Arij Cornelisz Braber
m. Leentie Leenders
g. Cornelis Cornelisz
    Cornelis Dircksz
    Matie Corvincks

Den 18. Augusti
k. Maertie
v. Pieter Jansz Timmerman
m. Jannitie Arents
g. Jan Arentsz
    Neeltie Wouwters 

Anno 1647
Den 6. Octob
k. Petrus
v. Johannes Ambrosius
m. Catharina Couwenburchs van Beloijs
g. Cornelis Couwenburg heere in Beloijs
    D. Johannes A. Wassenaer v. D. M. in Buijckersloot en Niewendam
    Juffr. Anna Couwenburchs van Beloijs
    Juff. Catharina van den Ende

Den 10. Novemb.
k. Paulus
v. Jasper Pauwelsz
m. Crijntie Pieters
g. Claes Dircksz
    Willemtien Hendricks

Den selven dito
k. Matie
v. Henderick Pietersz
m. Jannitie Rogiers
g. Frans Pietersz
    Ariaentie Rijcks

Den selven dito
k. Pieter
v. Jan Arentsz Groene
m. Stijntie Pieters
g. Cornelis Leunisz
    Leendert Stevensz
    Claertie Maertens

Den 8. Decemb.
k. Tannitie
v. Jacob Willemsz de Grijse
m. Femmitie Teus
g. Willem Jansz de Grijse
    Elant Jansz Bossevliet
    Marititie Teus

Anno 1647
Den 15. Decemb.
k. Annitie
v. Bartholomeus Hubrechsz van der Schilt
m. Matie Willems
g. Jacob Willemsz de Grijse
    Neeltie Wouters
    Ariaentie Danckerts

Den selven dito
k. Ananias
v. Leendert Crijnsz
m. Teuntie Leenders
g. Stoffel Corsz
    Neeltie Aerts

Den 29. Decemb. een kint in onegt gewonnen
k. Jannitie
v. Dirck Dircksz
m. Lijsbet Jans
g. Geertie Smits

Anno 1648
Den 26. Jannuarij
k. Matie
v. Teunis Reiersz
m. Annitie Jacobs
g. Chiel Pietersz
    Neeltie Cornelis

Den selven dito
k. Jacob 
v. Cornelis Jacobsz Beuijen
m. Jannitie Arents
g. Jan Voorwinde
    Teuntie Ariens

Den 8. Martij
k. Commertie
v. Andries Pietersz
m. Ariaentie Commers
g. Geertie Cornelis

den 15. Martij een kint uit het Bommelsese lant
k. Gerrit
v. Jan Jansz Vlaming
m. Weijntie Gerrits
g. Rut Leendersz
    Matie Cornelis

Den 22. Martij
k. Neeltie
v. Boudewijn Gerritsz
m. Dingena Dingemans
g. Leendert Gerritsz
    Engel Stevensz
    Catharina Couwenburchs van Beloijs

Den 3. April
k. Maria
v. Mr. Jacob Abeel
m. Barbara Jans van Cherle
g. Cornelis Bellemsz
    Abraham Jansz
    Mr. Johannes Rijckelem
    Maria Jans van Cherle

Anno 1648
Den 19. April
k. Ariaentie
v. Steven Engelsz Terne
m. Itie Jans
g. Cornelis Bloos Burgemeester van de Feinert
    David Willemsz van Ollem
    De huijsvrouw van Pieter Bosvelt

Den selven dito
k. Josina
v. Gerrit Dircksz
m. Grietie Teunis
g. Jan Bastiaensz
    Antonij Lievensz
    Maddalena Willems

Den 26. April
k. Cornelis
v. Claes Cornelisz Molenaer
m. Matie Jillis
g. Sijmen Pietersz Cool
    Neeltie Cornelis

Den 3. Meij
k. Klaes
v. Jan Leendersz
m. Matie Claes
g. Ingel Jacobsz
    Joppie Leenders

Den 10. Meij
k. Grietie
v. Jacob Jansz Breman
m. Annitie Senten
g. Cornelis Jansz Breman
    Saertie Gerrits

Anno 1648
Den 5. Julij
k. Dingena
v. Willem Jansz
m. Barenijntie Jans
g. Reijnier Arentsz
    Jan Barentsz
    Willemijntie Jans
    Jannitie Jans

Den 19. Julij
k. Ariaentie
v. Jacob Gerritsz
m. Matie Senten
g. Dirck Gerritsz
    Bartel Gerritsz
    Arentie Arents

Den 2. Augusti
k. Rogier
v. Cornelis Rogiersz
m. Lijsabet Jans
g. Lijsabet Engels

Den 9 Augusti
k. Jacob
v. Maerten Jacobsz 
m. Matie Arents
g. Cornelis Jacobsz Beuijen
    Andries Coensz
    Jannitie Smits
    Dingena Crijns

Anno 1648
k. Willem den 6. Augusti
v. Leendert Jansz
m. Matie Jans
g. Pieter Joosten
    Arent de Wilde
    Matie Commers
    Cornelia Pieters

Den selven dito
k. Jannitie
v. David Jacobsz van Mouwde
m. Clijntien Arents
g. Rut Arentsz
    Stijntje Pieters

Den selven dito
k. Jan
v. Pieter Jansz
m. Ariaentie Cornelis
g. Maerten Cornelisz
    Willempie Jans

Den 20. September
k. Stijntie
v. Lieven Nijsz
m. Neeltie Dircks
g. Engel Arentsz
    Matie Pieters

Anno 1648
Den 4. October
k. Dirckie
v. Henderick Jansz
m. Jacomijntie Claes
g. Arij Claesz
    Matie Arijeaens

Den 11. Octob.
k. Arent
v. Jan Pietersz Schipper
m. Jannitien Arents
g. Teeuntie Sents 

Den 25. Octob.
k. Gerrit
v. Cornelis Hendericksz
m. Crijntie Pieters
g. Rijck Gerritsz
    Jochem Crijnsz
    Mettie Gijsbrechts
    Engeltie Jans

Den 29. Novemb.
k. Jacob
v. Leendert Jacobsz
m. Matie Jacobs
g. Claes Leendersz Schout
    Jan Dingemansz Keijser
    Maertie Pieters
    Neeltie Jacobs

Anno 1648
Den selven dito
k. Trijntie
v. Pieter Teunisz
m. Hubertie Pieters
g. Claes Jansz
   Catalijntie Wouters
   Cornelia Baltens

Den selven dito
k. Catelijntie
v. Maerten Jansz
m. Ariaentie Hendericks
g. Tobias Hendericksz
    Matie Frans

Den 13. December
k. Maritie
v. Leendert Jansz
m. Jannitie Cornelis
g. Engel Jacobsz
    Cornelis Jansz
    Annitie Willems

Den 20. December 2 kinderen
k. Gijsbrecht en Pieternellitie
v. Abraham Jansz Kleermaker
m. Lijsbet Gijsbrechts de  Gaeij
g. David Gijsbrechtsz de Gaeij
    Jan Jansz
    Neeltie Davidts
    Martijntie Jans

Anno 1648
Den selven dito
k. Leendert
v. Leendert Crijnsz
m. Teuntie Leenders
g. Jan Crijnsz
    Matie Adams

Anno 1649
Den 3. Jannuarij
k. Stoffel
v. Danckert Leendersz
m. Matie Arents
g. Stoffel Leendersz
    Lijntie Willems

Den 10. Jannuarij
k. Weijntie
v. Maerten Arentsz
m. Trijntie Hendericks
g. Pieter Gijsbrechsz
    Jannitie Jans

Den selven dito
k. Jannitie
v. Claes Claesz
m. Aefien Rokis
g. Jacob Arentsz
    Annitie Gerrits

Den 21. Feb.
k. Claertie
v. Joost Goossensz
m. Matie Cornelise
g. Marcelis Goossensz
    Ariaentie Crijns

Den selven dito
k. Cornelia 
v. Pieter Cornelisz
m. Elisabet Cornelis
g. Arij Maertensz
    Stoffel Corsz
    Dingena Bartels

Anno 1649
Den selven dito 2 kinderen
k. Arent en Pieter
v. Jan Arentsz
m. Stijntie Pieters
g. David van Mouwde
    Willem Bastiaensz
    Jannitien Arents
    Annitie Pieters

Den 28. Feb.
k. Engeltie
v. Gerrit Teunisz
m. Henderickie Hendericks
g. Teunis Gerritsz
    Matie Pieters

Den 28. Martij
k. Sara
v. Cornelis Jacobsz Beuijen
m. Jannitien Arents
g. Arent Jacobsz
    Mr. Jacob Abeel
    Catarina Couwenburchs van Beloijs

Den selven dito
k. Trijntie
v. Lauweris Cornelisz
m. Sijtie Claes
g. Pieter Cornelisz
    Soetie Joosten

Anno 1649
Den 16. Meij
k. Neeltie
v. Jacob Jansz
m. Annitie Senten
g. Pieter Sentsz
    Chiel Jans van Sint Annalant
    Teuntie Senten

Den selven dito
k. Pieter
v. Pieter Pietersz
m. Matie Jans
g. Jan Claesz Wagemaker
    Willem Pietersz
    Annitie de huijsvrouw van Teunis Rogiersz

Den 6. Junij
k. Korstiaen
v. Stoffel Korstiaensz
m. Neeltie Cornelis
g. Pieter Cornelisz de Swarte
    Matie Stoffels

Den 25. Julij
k. Arie
v. Rut Arentsz Triumphant
m. Jannitien Arents
g. David Jacobsz van Mouwde
     Stijntie Pieters

Den selven dito
k. Matie
v. Jan Jansz van de Geer
m. Lijntie Teunis
g. Arent Lucasz
    Pietertie Jans

Anno 1649
k. Matie
v. Jochem Crijnsz
m. Arentie Rijcks
g. Rijck Gerritsz
    Willempie Crijns
    Susanna Cornelis

Den 19. Septemb.
k. Gerrit
v. Jan Gerritsz
m. Leentie Jans
g. David Jansz
    Susannitie Marinis

Den selven dito
k. Annitie
v. Willem Jansz Quint
m. Barendijntie Jans
g. Jan Vrancken
    Barent Jansz
    Soetie Joosten

Den 26. Septemb.
k. Arent
v. Pieter Sentsz Stadtshoeck
m. Stijntie Gillis
g. Corvinck Sentsz
    Mr. Dingeman Gerritsz
    Gerrit Francoijs van Beugom
    Matie Sents

Anno 1649
Den 3. October
k. Fransijntie
v. Cornelis Hendericksz
m. Crijntie Pieters
g. Crijn Cornelisz
    Engeltie Pieters

Den 10. October
k. Jan
v. Willem Pietersz
m. Dirckie Jans
g. Lijsbet Jans

den 14. Novemb.
k. Teuntie
v. Pieter Janssen van Daele Molenaer
m. Pieternellitie Teunis
g. Jan Claessen Waegemaecker
    Machtelt Jacobs

Den 28. Novemb.
k. Elijsabeth
v. Bartholomeus Huijbrechtsz van der Schilt
m. Matie Willems
g. Johannes Ambrosius
    Jannitie Willems
    Leuntie Cornelis
 
Den 5. Decemb.
k. Chiel
v. Arent Hendericksz
m. Bastiaentie Pieters
g. Sijtien Hendericks

Anno 1649
Den selven dito
k. Ariaentie
v. Arent Lucasz
m. Neeltie Pieters
g. Lucas Jochemsz
    Adam Joosten
    Leuntie Leenders

Den 12. Decemb.
k. Teunis
v. Bastiaen Schilmansz
m. Pleuntie Willems
g. Heijltie Gillis

Anno 1650
Den 16. Jannuarij
k. Henderick
v. Cornelis Burtsz
m. Ewitie Hendericks
g. Cornelis Hendricksz
    Annitie Gerrits

Den 20. Feb.
k. Matie
v. Gerrit Teunisz
m. Henderickie Hendericks
g. Dirck Arentsz
    Engeltie Jacobs

Den 13. Martij
k. Tannitie
v. Jan Arentsz Knaepe
m. Neeltie Arents
g. Dirck Arentsz Seeuw
    Matie Pieters

Den selven dito
k. Lijntije
v. Pieter Isacksz
m. Maddalena Willems
g. Isaack Ariaensz
    Leuntie Josten

Anno 1650
Den 1. Meij
k. Pieter een kint uijt het lant van Middelharnasse
v. Harman Pietersz
m. Marijntie Michiels
g. Jacob Michielsz
    Grietie Pieters

Den 15. Meij
k. Neeltie
v. Jacob Gerritsz
m. Matie Senten
g. Arijen Cornelisz Dam
   Susannitie Marinis

Den 5. Junij
k. Lijntie
v. Jan Arentsz Groene
m. Stijntie Pieters
g. Willem Corvincksz
    Claes Jansz
    Ariaentie Reijers

Den 26. Junij
k. Arent
v. Jacob Jansz Breman
m. Annitie Senten
g. Betsman Woutersz
    Michiel Jansz van Sintannalant
    Teuntie Sents

Anno 1650 Julij 1.
Neeltie Cornelis out sijnde 25 Jaren sijnde dienstmage
van Cornelis Crijnsesen schepen op de Stadt is op de belijdenisse hares geloofs op den 1. Julij gedoopt

den 12. Julij
k. Johannes
v. Steven Engelsz Schout op de Stadt
m. Itie Jans
g. Diderick van Seventer Schout van Rosendael
    Engeltie Jacobs

Den 28. Augusti
k. Cornelia
v. Cornelis Jacobsz Beuijen
m. Annitie Arents
g. Arij Willemsz Braber
    Willempie Jans

Den 4. September
k. Neeltie
v. Claes Claesz
m. Aefie Rookis
g. Cornelis Willemsz de Grijse
    Femmitie Teus

Den 2. Octob.
k. Maria 
v. Abraham Jansz Krooswijck klermaker
m. Maria Isacks
g. Cornelis Claesz
    Neellie Jacobs
    Matie Jacobs

Anno 1650
Den 9. October
k. Leendert
v. Jochem Luijcasz
m. Leeuntie Leenders
g. Jan Pietersz Guijckenaer
    Maddaleentie Luijckas

Den 16. Octob.
k. Jan
v. Lieven Nijsz Smit
m. Neeltie Dircks
g. Pieter Jansz van Dalem Molenaer
    Matie Nouten

Den selven dito
k. Leendert
v. Jan Leendersz
m. Matie Claes
g. Lambrecht Jansz
    Matie Jans

Den selven dito
k. Jacob
v. David Jacobsz van Moude
m. Clijntien Arents
g. Isaac Jansz Cruijslander
   Ietie Jans

Den 30. Octob.
k. Maria 
v. Mr. Jacob Abeel Schoolmeester
m. Joetie Pieters
g. Paulus Abeel
    Claes Jansz
    Catharina Werburch
    Annitie Pieters

Anno 1650
Den 6. Novemb.
k. Leuntie
v. Pieter Jansz
m. Susanna Jacobs
g. Engel Stevensz
    Itie Jans

Den 13. Novemb.
k. Teunis
v. Jacob Teunisz van Kasteele
m. Arentie Marinis
g. Teunis Teunisz van Kasteele
    Jannitie Marijnis

Den 27. Novemb.
k. Aegien
v. Marinis Joosz
m. Matie Commers
g. Commer Roelen
    Neeltie Willems

Anno 1651
Den 8. Jannuarij
k. Gerrit
v. Cornelis Hendericksz de Grijse
m. Grietie Gerritis
g. Cornelis Burtsz
    Matie Cornelis

Den 15. Jannuarij
k. Cornelis
v. Stoffel Corsz
m. Neeltie Cornelis
g. Carel Corsz
    Neeltie Joosten

Den 22. Jannuarij
k. Reinier
v. Mr. Johannes Rijcklem
m. Aeltie Bastiaens
g. Francooijs Reiniersz
   Maertie Reiniers
   Annitie Rijckems
   Pietertie Jans

Den 29. Jannuarij
k. Sent
v. Corvinck Sentsz
m. Susannitie Marinis
g. Pieter Sentsz
    Michiel Jansz van Sint Annalant
    Neeltie Wouters

Anno 1651
Den 5. Feb.
k. Claes
v. Cornelis Claesz
m. Matie Jacobs
g. Jan Pouwelsz van der Made
    Catalijntie Claes

Den 19. Feb.
k. Neeltie
v. Boudewijn Gerritsz
m. Dingena Dingemans
g. Willem Jansz de Grijse
     Catharina Couwenburchs van Beloijs

Den 12. Martij
k. Jan
v. Pieter Jansz
m. Jaentie Cornelis
g. Arent Arentsz
    Neeltie Cornelis

Den 26. Martij
k. Jan
v. Maerten Jansz 
m. Ariaentie Hendericks
g. Cornelis Jansz
    Arentie Jans

Anno 1651
Den 2. April
k. Neeltie 
v. Gerrit Dircksz
m. Grietie Teunis
g. Pieter Isaacksz
    Annitie Gerrits

Den 10. April op den tweeden paessesen dach
k. Rogier
v. Cornelis Rogiersz
m. Lijsbet Jans
g. Jannitie Rogiers

den 16. April
k. Cornelia
v. Pieter Cornelisz
m. Lijsbet Cornelis
g. Pieter Jansz
    Maddaleentie Joos

Den selven dito
k. Damis
v. Leendert Crijnsz
m. Teuntie Leenders
g. Stijntie Jaspers

den 7. Meij
k. Neeltie
v. Leendert Jansz Cramer
m. Jannitie Cornelis
g. Matie Pieters


Anno 1651
k. Isaac
v. Wouter Tijssen
m. Laurijntie Cornelis
g. Bartel Gerritsz Gunst
    Hester Pieters
    Grietie Cornelis
    Matie Jans

Den 11. Junij
k. Neeltie
v. Jan Pietersz Braber
m. Willempie Willems
g. Claertie Maertens  

den 18. Junij
k. Arentie
v. Roelant Adamsz
m. Martijntie Cornelis
g. Matie Adams
    Matie Leenders

Den 25. Junij
k. Commertie dit kint hoort in de Plate thuijs
v. Stoffel Arentsz
m. Neeltie Jans
g. Cornelis Leendersz de Veugel
    Commertie Cornelis

Den 9. Julij
k. Nellitie
v. Jan Arentsz Groene
m. Stijntie Pieters
g. Cornelis Claesz
    Soetie Pieters

Anno 1651
Den 16. Julij
k. Willem
v. Pieter Isaacksz
m. Maddeleentie Willems
g. Gerrit Dircksz
    Annitie Pieters

Den 22. Augusti
k. Matie
v. Jochem Crijnsz
m. Arentie Rijcks
g. Rijer Gerritsz
    Ariaentie Rijcks

Den 10. Septemb.
k. Teunis
v. Gerrit Teunisz
m. Henderickie Hendericks
g. Jan Teunisz
    David Willemsz
    Pietertie Teunis

Den selven dito
k. Abraham
v. Danckert Leendersz Brooshoof
m. Maertien Arents
g. Jannitie Cornelis

Den 24. Septemb.
k. Stoffel
v. Willem Jansz
m. Barendijne Jans
g. Gerrit Dircksz
    Frederick Engelsz
   Matie Leenders
   Leuntie Joosten

Anno 1651
Den 15. Octob.
k. David
v. Jan Gerritsz Backer
m. Leentie Jans
g. Nies Jansz
    Huijgie Leenders

Den 22. Octob.
k. Matie
v. Jan Jansz van der Geere
m. Lijntie Teunis
g. Cornelis Rogiersz
    Neeltie Pieters

Den 29. Octob.
k. Jobie
v. Frans Jansz
m. Bastiaentie Jacobs
g. Willem Teunisz
     Bastiaentie Leenders
     Dingena Jans

Den 5. Novemb.
k. Saertie
v. Maerten Arentsz
m. Trijntie Hendericks
g. Annitie Pieters

Den 10. Decemb.
k. Jannitie
v. Jacob Teunisz van Karsteelen
m. Arentie Marinis
g. Wouterijtie Pieters, Jan Teunisz van Karsteelen
    Jannitie Marinis

Anno 1652
Den 7. Jannuarij
k. Claes
v. Claes Claesz
m. Aefie Rokis
g. Boudewijn Gerritsz 
    Lijntie Claes
    Matie Corvinc

Den 21. Jannuarij
k. Marinis
v. Jacob Jansz Breman
m. Annitie Senten
g. Jacob Gerritsz
    Annitie Gerrits

Den selven dito
k. Willem
v. Jaques Jakesz
m. Helena Arents
g. Jacobus Secretarius vant Haegie bij Breda
   Pieter Sentsz Stadthoeck
   Femmitie Teus

Den selven dito  
k. Cornelia
v. Carel Maertensz
m. Pleuntie Arents
g. Annitie Arents

Anno 1652
Den 4. Feb.
k. Johannes
v. Willems Willemsz Calis
m. Heijltie Arents
g. Simon Willemsz Calis
    Matie Simons

Den selven dito
k. Henderick
v. Cornelis Hendericksz de Grijse
m. Grietie de Haes
g. Cornelis Leendersz
    Leendert Cornelisz Noorman
    Grietie Gerrits
    Annite Gerrits

Den 18. Februarij een kint van den Bommel
k. Jan 
v. Leendert Dammisz
m. Annitie Cornelis
g. Cornelis Cornelisz
    Cleertie Jans

Anno 1652
Den 3. Martij
k. Leendert
v. Cornelis Claesz
m. Matie Jacobs
g. Jan Dingemansz Keijser
    Pieter Willemsz Breeman
    Neeltie Claes

Den 24. Martij
k. Maria
v. Mr. Jacob Abeel van Calis
m. Soetie Pieters
g. Mr. Paulus Abeel
    Cornelis Claes Reuijloff
    Barbara Jans

Den 31. Martij een bestaerden van Middelharnasse gedoopt met namen Augustijn Augustijnsz Plattenburch

Den 1. April een kint uijt het O. Tongselant
k. Commertie
v. Henderick Jansz
m. Saentie Cornelis
g. Cornelia Cornelis
    Teunis Jacobsz

Den selven dito
k. Elias
v. Abraham Jansz Crooswijck
m. Maria Elias
g. Gerrit Cledivusz van Rosl 
    Johannes  Pijl
    Saentie Gerrits

Anno 1652
Den 19. Meij
k. Ariaentie
v. Bartholomeus van der Schilt
m. Matie Willems
g. Joris van der Schilt
    Engel Stevensz
    Grietie Willems

Den 7. Julij
k. Matie
v. Rut Arentsz Triumphant
m. Jannitie Arents
g. Corvinck Sentsz
    Neeltie Aelbrechts

Anno 1652
Den 24. Augusti
k. Aert  en Aeren
v. Jan Arense Knaepe
m. Neeltie Aerts
g. Barent Engelsz
    Jan Pietersz de Bath
    Matie Leenders
    Maertie Maertens

Den 24. dito
k. Pieter
v. Jan Pietersz ?
m. Jannetie Arens
g. Daniel Pietersz
    Matie Theunis

Den 25. Septemb.
k. Commertie ongedoopt gestorven
v. Marinis Joosz
m. Matie Commers
g. Annitie Commers

Anno 1652
Den 13. October
k. Matie
v. Corvinck Sentsz Stadtshoeck
m. Susannitie Marinis
g. Matijs Marijnisz
    Matijs  Gillisz
    Jacob Willemsz de Grijse
    Stijntie Gillis
    Maritie Marinis

Anno 1652
Den 26. Decemb. van den Bommel
k. Susseltie 
v. Cornelis Davidtsz
m. Barbara Phlips
g. Neeltie Bartels

den 29. Decemb.
k. Jopie
v. Lieven Nijsen
m. Neeltie Dircks
g. Maria Jacobs

Anno 1653
Den 1. Jannuarij
k. Nellitie
v. Jan Arentsz Groene
m. Stijntie Pieters
g. Mr. Jacob Abeel
    Matie Yemants

Den 22. Jannuarij
k. Sent
v. Cornelis Arentsz Braber
m. Teuntie Senten
g. Arien Cornelisz Braber
    Corvinck Sentsz
    Neeltie Wouters

Den 9. Febr.
k. Jacob een int uijt de Stoove
v. Pieter Huijbrechsz
m. Matie Jacobs
g. Catalijntie Pieters
    Geertruijtie Pieters
    Wouterijntie Jacobs
    Iman Pietersz 

Den 16. Feb.
k. Pietertie
v. Leendert Crijnsz
m. Teuntie Leenders
g. Gerrit Dircksz Molenaer
    Stijntie Jaspers

Anno 1653
Den 23. Feb.
k. Grietie
v. Cornelis Burtsz
m. Euwitien Hendericks
g. Grietien Hendericks

Den 26. Feb.
k. Aechtie
v. Andries Pietersz 
m. Arentie Commers
g. Susanna Jacobs

Den 4. April
k. Maria 
v. David Jacobsz van Moude
m. Clijntie Arents
g. Ruth Arentsz Triumphant
    Janna Jacobs

Den 6. April
k. Karel
v. Stoffel Korsz
m. Neeltie Cornelis
g. Pieter Jansz
    Claesie Corssens

Den 9. April
v. Huijch Goversz
m. Leentie Pieters
g. Pietertie Teuwis

Anno 1653
Den 14. April
k. Matie
v. Pieter Cornelisz
m. Lisabet Cornelis
g. Pieter Joosten
    Matie Yemans

Den selven dito een kint van den Bommel
k. Cornelia
v. Mr. Joos Jobsz de Vos
m. Maria 
g. Susannitie Hendericks van der Aa

den 27. April
k. Cornelis
v. Wouter Tijsz
m. Laurijntie Cornelis
g. Mr. Jacob Abeel
    Gerrit Dircsen
    Lijntie Lauwe

Den 6. Julij
k. Maria
v. Mr. Jacob Abeel
m. Soetie Pieters
g. Claes Pietersz
    Gerrit Dircksen
    Claertie Maertens
    Barbara Abeel

Anno 1653
Den 19. Octob.
k. Aert
v. Jan Arentsz Knaepe
m. Neeltie Aerts
g. Jan Jansz van der Geere
    Commertie Leenders
    Jannitie Jans
Den selven dito een kint van den Bommel
k. Arent
v. Sijmon Heijndericksz van der Stel
m. Maddeleentie Jacobs
g. Jan Jacobsz
    Crijntie Leenders

Den 9. Novemb.
k. Arent
v. Cornelis Rogiersz
m. Lijsabet Jans
g. Gerrit Dircksz Molenaer
    Nijsie Jans
    Catalijntie Wouters

Anno 1653
k. Matie
v. Corvinck Sentsz Stadtshoeck
m. Susannitie Marinis
g. Matijs Marijnisz
    Daniel Jansz Flore
    Maritie Marinis

Anno 1654
Den 1. Jannuarij
k. Commertie
v. Marinis Joosz
m. Matie Commers
g. Barent Engelsz
    Annitie Commers

Den 8. Februarij
k. Neeltie
v. Jacob Jansz Breeman
m. Annitie Senten
g. Pieter Senten
    Cornelis Claesz Cuijper
    Matie Senten

Den selven dito 2 kinderen uijt de Stove
k. Cornelia en Maria
v. Witte Passchiersz
m. Neeltie Cornelis
g. Pieter Willemsz
    Jan Huijbrechtsz
    Aegie Willems
    Willemie Joosten

Den selven dito
k. Cornelius
v. Pieter Jansz
m. Jaentie Cornelis
g. Leendert Jansz
    Dingena Cornelis

Den selven dito
k. Willem
v. Antonius Willemsz
m. Grietien Hendericks
g. Balten Cornelisz
    Ariaentie Pieters

Anno 1654
Den 8. Feb.
k. Arent
v. Jan Voorwinde
m. Matie Corvincks
g. Corvinck Arentsz
    Arien Jansz Voorwinde
    Arentie Arents

Den 15. Feb.
k. Anna
v. Johannes Pijl
m. Neeltie Claes
g. –

den 8. Maert een kint uijt het lant van Middelharnas
k. Maddeleentie
v. Harman Pietersz
m. Meijntie Chiels
g. Meus Jansz
    Grietie Pieters

Den 15. Martij
k. Teunis
v. Jan Jansz van der Geere
m. Lijntie Teunis
g. Jacob Engelsz
    Neeltie Jacobs

Den 26. April
k. Apolonia
v. Jan Huijbrechsz Koster
m. Wouterina Cornelis
      Dirck Rogiersz
      Trijntie Yemans

Anno 1654 den 26. April
k. Josijntie
v. Gerrit Dircksz
m. Grietie Teunis
g. Mr. Jacob Abeel
    Commertie Leenders

Den 25. Meij
k. Henderickie
v. Henderick Pietersz van den Berch
m. Cathalijntie Wouters
g. Jacob Pietersz
    Maritie Willems

Den 26. Julius
k. Ariaentie
v. Gerrit Teunisz van Proijen
m. Hendericken Hendericks
g. Henderick Teunisz van Proijen
    Ariaentie Teunis

Den 9. Augusti 2 kinderen
k. Lijntie en Neeltie
v. Pieter Sentsz Stadtshoeck
m. Stijntie Gillis
g. Leendert Gerritsz van den Tol
    Cornelis Arentsz Braber
    Jannitie Bartels
    Annitie Sents

Den 6. Septemb.
k. Cornelis
v. Gerrit Dircksz
m. Barbertie Jans
g. Dirck Jansz
    Cornelia Pieters

Anno 1654
Den 22. Novemb.
k. Pieternelle
v. Abraham Jansz Crooswijck
m. Maria Isacks
g. Jacob Jansz Breeman
    Susanna Elias Isacks

Den 18. Decemb.
Twee bejaarde personen gedoopt op de belijdenisse van
haer geloove met namen
Arent Abrahamssen out sijnde omtrent 34 jaren
Corstiaen Pieterssen out sijnde 29 jaren

Den selven dito
k. Abraham
v. Danckert Leendersz Brooshooft
m. Matie Arents
g. David van Mouwden 
    Soetie Jacobs toegenaemt Soetetij

Anno 1655
Den 17. Jannuarij
k. Cornelis
v. Jan Gerritsz Backer
m. Leentie Jans
g. Cornelis Jansz
   Maria Marinis
Hieronder een toevallige vondst tijdens de zoektocht naar Theunis Laurens van S.

Anno 1655
Den 17. Jannuarij
k. Cornelis
v. Jan Gerritsz Backer
m. Leentie Jans
g. Cornelis Jansz
   Maria Marinis
Jacobus Rutgery van Rijnen, jonge man uit Oude Tonge, en Maria Marynes Verhaes, jonge dochter uit Stadt (a/h Haringvliet), sluiten een huwelijkscontract met inbreng van hun goederen. Bij kinderloos vooroverlijden van Jacobus gaat 500 gulden vlaems naar diens familie, de rest naar Maria. Omgekeerd gaat haar bezit aan onroerend goed naar haar familie, de rest naar Jacobus. 
Genoemd zijn 1/4e deel in een huis en land in Tertolen en Portvliet (als door Maria geerfd van Jan Neves Dijck en oom Jan Pieter Joosten uit St Annaland). 
NB: bedoeld zijn Tholen en Poortvliet-GAR.
 


Den 7. Februarij
k. Ariaen
v. Willem Jansz de Gunst
m. Barendijntie Jans
g. Antoni Jacobsz
    Aechie Willems
    Arentie Henderixen

Den 14. Feb.
k. Abraham
v. David Jacobsz van Mouden
m. Clijntien Arents
g. Lijntie Davidts

Den 20. Feb.
k. Arent 8 jaer out
v. Henderick van de Gere
m. Jannitie Cornelis
g. Frederick Engelsz

Den 7. Martij
k. Jacob
v. Cornelis Jansz Sens
m. Arentie Jacobs
g. Cornelis Jacobsz
   Pieter Jansz Bischop
   Matie Jacobs

Anno 1655
Den 19. Martij
k. Anna
v. Jaques Jaeckesz Smit
m. Helena Arents    
g. Barent Willemsz
    Isaac Hartvoech
    Maddelene Adams

Den 29. Martij
k. Yeman
v. Stoffel Korsz
m. Neeltie Cornelis
g. Dingeman Joosz
    Arentie Yemans

Den 4. April
k. Lisabeth
v. Jan Arentsz Voorwinde
m. Matie Corvincks
g. Cornelis Arentsz Cromdijck
    Lijntie Corvinckx

Den 2. Meij
k. Lijntie
v. Jan Arentsz Groene
m. Stijntie Pieters
g. Engel Stevensz
    Leuntie Davidts

Anno 1655
Den 23. Meij
k. Jannitie
v. Frans Jansz
m. Bastiaentie Jacobs
g. Antonij Gerritsz
    Lijntie Jans

Den 6. Junij
k. Maria
v. Cornelis Claesz Suijtwerf
m. Matie Jacobs
g. Johannes Jansz de Jonge
    Trijntie Jacobs

Den 24. Julij
k. Annitie
v. Ruth Arentsz Triumpant
m. Jannitie Arents
g. Lijntie Pieters

Den 7. Augusti
k. Geertruijdt
v. Lieven Nijsz
m. Neeltie Dircks
g. Bettie Lievens
    Gerrit Gommersz Gunst

Den 28. Augusti
k. Neeltie
v. Leendert Gerritsz van den Tol
m. Matie Senten
g. Corvinck Senten Stadtshouck
    Dingena Dingemans

Anno 1655
Den 28. Augusti
k. Aegie
v. Marinis Joossen
m. Matie Commers
g. Isaack Adriaensz
    Maddeleentie Joos

Den 5. Septemb.
k. Elisabet
v. Pieter Cornelisz
m. Elisabet Cornelis
g. Gerrit Dircksz
    Elisabet Pieters

Den selven dito
k. Arent
v. Dirck Jansz
m. Perijntie Joos
g. Pieter Duijm
    Soetie Arents

Den selven dito een kint van den Bommel
k. Angenieta
v. Gerrit Merselisz
m. Neeltie Davidts
g. Reijnier Merselisz
    Neeltie Merselis

Den 12. Septemb.
k. Jan
v. Dirck Jansz
m. Niesie Jans
g. Cornelis Rogiersz
    Joppie Leenders

Anno 1655
Den 19. Septemb.
k. Grietie
v. Bartholomeus Hubrechsz van der Schilt
m. Matie Willems
g. Eeuwit Pietersz
    Leuntie Leenders

Den 3. October
k. Leentie
v. Jacob Yemansz Suijkaer
m. Aegie Jonas
g. Jacob Hendericksz
    Ariaentie Jans

Den 17. Octob.
k. Pieter
v. Eeuwit Pietersz
m. Jannitie Willems
g. Willem Janssen de Grijse
    Cornelis Pietersz
    Cleertie Cornelis
 
Den 31 Octob.
k. Pieter
v. Mr. Jacob Abeel
m. Soetie Pieters
g. Teunis Joossen
    Stijntie Pieters

Den 7. Novemb.
k. Claes
v. Claes Claesz Klompe
m. Aefie Rokis
g. Jan Rokisz
    Dingena Arents

Den 28. Novemb.
k. Abraham
v. Pieter Isacksz
m. Maddeleentie Willems
g. Corstiaen Pietersz
    Annitie Pieters

Den 12. Decemb. een uijt het lant van Middelharnijs
k. Pieter
v. Harman Pietersz
m. Marijntje Chiels
g. Jan Teunisz Matte
    Lijsbet Aelbrechts

Den 19. Decemb. een kint van den droger van Ter Toolen
k. Leentie
v. Marijnis Ariaensz
m. Leentie Cornelis
g. Jacob Adriaensz
    Clemet Adriaensz
    Leeuntie Jobs

Den 26. Decemb.
k. Crijntie
v. Pieter Gillisz
m. Stijntie Jaspers
g. Claes Jansz
    Matie Jans
    Annitie Pieters

Anno 1656
Jannuarij. 23
k. Lijntie
v. Jacob Jansz Breeman
m. Annitie Senten
g. Cornelis Arentsz
    Gerrit Bartelsz
    Abigael Andries

Den 30 Jannuarij
k. Leendert
v. Cornelis Willemsz de Grijse
m. Leuntie Leenders
g. Willem Jansz de Grijse
    Willem Jacobsz Klucht
    Matie Leenders

Den 13 Feb.  
k. Aert
v. Arien Hendericksz
m. Bastiaentie Pieters
g. Joost Willemsz  Wevers
    Engel Arentsz
    Lijntie Pieters

Den selven dito
k. Matie
v. Jan Jansz van der Geere
m. Lijntie Teunis
g. Eeuwit Pietersz
    Jobie Leenders

Anno 1656
Den 5. Feb.
k. Teeuwtie
v. Huijch Goversz
m. Leentie Pieters
g. Jannitie Teunis

Den 26. Martij
k. Leendert
v. Johannes Pijl
m. Neeltie Claes
g. Maijke Jans Pijl

Den 30. April
k. Maria
v. Cornelis Cornelisz
m. Matie Arents
g. Willem Lambrechsz
    Neeltie Cornelis

Den 7. Meij
k.Lijsbet
v. Jan Arentsz Voordewinde
m. Matie Corvincks
g. Cornelis Arentsz Cromdijck
    Lijntie Corvincks

Den selven dito
een kint gedoopt van omtrent 8 jaeren genaemt Sara
moeder daer van was Rebecca Aerts van Bercht

Anno 1656
Den 14. Meij
k. Maria
v. Abraham Jansz Crooswijks
m. Maria Isacks
g. Dirck Reijersz
    Cornelia Commers

Den 21. Meij
k. Rockus
v. Dirck Reijniersz
m. Crijntie Gijsbrechts
g. Abraham Jansz Crooswijck
    Lijntie Marcelis

Den 18. Junij
k. Neeltie
v. Pieter Sentsz Stadtshouck
m. Stijntie Gillis
g. Cornelis Arentsz Braber
    Annitie Senten

Den 25. Junij
k. Wouteltie
v. Gerrit Teunis van Prooijen
m. Henderickie Hendericks
g. Gerrit Commersz Gunst
    Huijchie Leenders
    Cornelia Stevens


Anno 1656
Augusti den 20
k. Ariaentie
v. Jan Huijbersz Coster
m. Wouwerine Cornelis
g. Jan Roockisz
    Grietie Adriaens
    Jannitie Adriaens

Augustus 27
k. Harman
v. Pieter Teunisz
m. Maddaleentie Harmans
g. Jacob Teunisz Bol
    Neeltie Teunis

Novemb. 12
k. Joris
v. Jan Jorisz
m. Neeltie Jans
g. Carel Corsz
    Claesien Corsz

Den 19. Novemb.
k. Joost
v. Marinis Joossen
m. Matie Commers
g. Jan Roockisz
   Maddeleentie  Joos

Anno 1656
Den selven dito tevens den 19. Novemb.
k. Cornelis
v. Gerlof Willemsz
m. Matie Willems
g. Arentie Jacobs
    Mefitie Cornelis

Den 26. Novemb.
k. Arent
v. Jan Arentsz Pancke
m. Neeltien Aerts
g. Claes Janssen
    Leeuntie Gillis

Anno 1657
Den 4. Februarij
k. Tanneken
v. Cornelis Jacobsz
m. Tanneken Wouters
g. Maertie Wouters

Den 11. Feb.
k. Trijntie
v. Pieter Gilisz de Vries
m. Stijntie Jaspers
g. Pieter Joosten
    Annitie Commers

Den 18. Martij
k. Willem
v. Cornelis Willemsz
m. Leuntie Leenderts
g. Bartholemeus van der Schilt
    Annitie Gerrits

Den 8 April
k. Burt
v. Cornelis Burtsz
m. Euwitien Hendericks
g. Stoffeltie Jacobs

Den selven dito
k. Krijn
v. Jochem Krijnsz
m. Arentie Rijcks
g. Henderick Rijcksz
    Susanna Cornelis

Anno 1657
Den 29. April
k. Leentie
v. Cornelis Jansz
m. Arentie Jacobs
g. Cornelis Betsmansz
    Catalijntie van der Houven

Den 20. Meij
k. Tanneken
v. Eewout Pietersz Govers
m. Jannitie Willems
g. Jacob Willemsz de Grijse
    Pieter Eeuwitsz Govers
    Matie Willems

Namen der kinderen die gedoopt sijn
sedert de  dood van dns Johannes Ambrosius
terwijl deze plaatse Vaderloos was

Den  5. Augusti
k. Annetje
v. Willem Willemsz Bakker
m. Neeltije Matijs
g. Aeltje Bastiaans

Den 23. Septemb.
k. -
v. Jakob Jansz Breeman
m. Annetje Sents
g. Leendert Gerritsz

Den 30e September
k. Ariaantje
v. Jan Arensz Voorwinde
m. Maatje Korvinks
g. Dirk Gerritsz
    Grietje Gerrits

Den 30 Decemb.
k. Trijntje
v. Kornelis Dirksz Paling
m. Adriana Bane
g. Dirk Jakobsz Paling
    Jakob Aartsz Banesen 
    Lijntje Ariaans
 
Den selve tijd
k. Pietertje
v. –
m. Jopje Leenderts
g. Maartje Jans

Den 6. Januarij
k. Arent
v. Steven Arensz Pannevis
m. Leuntje Davids
g. David van Moude
    Lijntje Korvinks

Den selven tijd
k. Marinus
v. Marinus Joosten: Schr
m. Maartje Kommers
g. Kommer Roelantsz
    Huibregt Pauwelsz
    Maddeleentje Joos

Den selve tijd
k. Barbel
v. Reinier Tibout
m. Trijntje Pieters
g. Aagje Willems

Den 24 Februarij
k. Pieter
v. Rut Arensz
m. Janneke Arens

Den 3e Maart
k. Lijntje
v. Jan Arensz de Lange
m. Stijntje Pieters
g. Arent Davidsz
    Lijntje Korvinks

’t jaar 1658
Den 26e Meij
k. Kornelis
v. Bartelemees Hubregtsz van der Schildt
m. Maartje Willems
g. Joris Hubregtsz van der Schildt
    Jannetje Willems

Den selven tijd
k. Willemtje
v. Willem Wijnantsz
m. Martijntje Kornelis
g. Annetje

Den 17e Maart
k. Angenietje
v. Gerrit Bastiaansz Braber
m. Maddeleentje Lukas
g. Jochem Lukasz Tijbout
    Lijntje Kornelis

Den 31e Maart
k. Robius
v. Jan Robiusz de Grijse
m. Jannetje Bartels
g. Kornelis Willemsz de Grijse
    Aafje Robius

Den 26e Meij
k. Antje
v. Kornelis Klaasz Zuijtwerf
m. Maartje Jakobs
g. Jakobus Zuijtwerf
    Grietjen Klaas

Den 5e Julij
k. Isaak
v. Pieter Isaksz
m. Maddeleentje Willems
g. Matje Isaaks

Namen der kinderen die gedoopt sijn
sedert den 21 Julij 1658
Den 21. Julij
k. Leendert
v. Jan Jorisz
m. Grietjen Robberegts
g. Willem Jansz Gebuis
    Leentje Leenders

Den 28. Julij
Een kind van de O. Tonge genaamt
Stoffelijntje

Den 25. Augusti
k. Krijntje
v. Job Kornelisz
m. Maatje Willems
g. Kornelis Maartensz
    Jannetje Roelants

Den 8e Septemb. twee kinderen
k. Leuntje, Heiltje
v. Jocchum Lukasz Tijbout
m. Leuntje Leenders
g. Jan Lukasz
    Jan Hubregtsz van Oevers
    Bastiaantje Lukas
     Jannetjen Leenders

Den 15e septemb.
k. –
v. Jakobus Abeele
m. Soetjen Pieters
g. -

1658 Den 22e Septemb.
k. Ariaantje
v. Jan Ariensz Voorwinde
m. Maatje Korvings
g. Dirk Gerritsz
    Grietje Gerrits

Den selven tijd
k. Kommertje
v. Cornelis Burtsz
m. Eeuwitje Hendriks
g. Grietje Hendriks

Den 20e Octob.
k. Saartje
v. Eeuwout Pietersz Goeree
m. Jannetjen Willems
g. Pieter Eeuwoutsz Goeree
    Annetjen Pieters
    Susannetjen Eeuwouts

Den selven tijd
k. Jannetjen
v. Geerlof Kornelisz
m. Maatje Willems
      Neeltje Pieters

Den 27e dito
k. Kornelis
v. Jan Hubregtsen Koster  
m. Wouterijntje Kornelis
g. Pietertjen Jans

1658 Den 3e Novemb.
k. Klaas
v. Kornelis Joosz
m. Neeltje Klaas
g. Bouwdewijn Gerritsz van Tol
    Maritjen Klaas

Den selven tijd
k. Pouwels
v. Hubregt Pouwelsz
m. Leentjen Jakobs
g. Marinis Pouwelsz
    Arentjen Marinis

Den 10e Novemb.
k. Leendert
v. Maarten Leendertsz
m. Aagjen Leunis
g. Leendert Leendertsz
    Annetjen Leenderts

Den 17e Novemb.
k. Leendert
v. Hendrik Jansz
m. Saartjen Krelis
g. Nelletjen Jans

1658 Den 17e Novemb.
k. Jan
v. Kornelis Jansz
m. Arentje Jakobs
g. Jakobus Marinisz
    Neeltjen Boelhouwers

Den 24e Novemb.
k. Kornelis
v. Dirk Jansz
m. Pierijntje Joos
g. Joos Willemsz Barnard
    Arentjen Jans

Den selven tijd
k. Maatje
v. Pieter Teunisz
m. Maddeleentje Hermans
g. Maatjen Ariens

Den selven tijd
k. Neeltje
v. Teunis Jakobsz Welman
m. Ariaantje Jans
g. Arie Jansz Roos
    Aegjen Klaas

Den 8e Decemb.
k. Hendrik
v. Jakob Hendriksz
m. Ariaantjen Jans
g. Jan Jansz Noppe
    Antoni Willemsz de Vrome
    Maatje Jans
    Dingetje Hendriks

Den 15e Decemb.
k. Arentje
v. Markus Hendriksz
m. Krijntje Jans
g. Kornelis Krijnsz
    Jannetje Roelands

1659 Den 19e Januarij
k. Willem
v. Jan Jorisz
m. Neeltje Willems
g. Neeltje Willems

Den selven tijd
k. Neeltje
v. Barent Engelsz
m. Ariaentje Rijks
g. Engel Barentsz
    Lijntje Ariens

De 2e Maart
k. Marinis
v. Jakob Jansz Breeman
m. Annetjen Cents
g. Pieter Arentsz Stadtshoek 
    Maatje Cents

Den selven tijd
k. Ariaentje
v. Steven Ariensz Pannevis
m. Leuntje Davids
g. Engel Stevensz Ternedsz
    Klijntjen Ariens

De 9e Martij
k. Joost
v. Pieter Joosz
m. Matje Jans
g. Joost Willemsz Barnard
    Aegje Wouters

De 30e Martij
k. Maatje
v. –
m. Jannetje Teunis
g. Zoetjen Ariens

De 4e April op voorbedings
k. Meuwis
v. Cornelis Willemsz de Grijse
m. Leentje Leenders
g. Eeuwout Pietersz Goeree
    Stoffeltjen Jakobs

De 4e Meij
k. Ariaentje
v. Arij Lukasz
m. Katelijntje Wouters
g. Dirk Lukasz
    Neeltjen Teunis

1659 De 15e Junij
k. Arentje
v. Stoffel Korsz
m. Neeltje Kornelis
g. Jan Lukasz Tijbout
    Lijsbet Kornelis

k. Arent
v. Jan Arentsz Groene
m. Stijntje Pieters
g. Hendrik Stevensz
    Neeltje Aelbregts

De 3e Augusti
k. –
v. Pieter Isaksz
m. Maddeleentje Willems
g. –

k. Geertie
v. Frans Jansz
m. Bastiaentje Jakobs
g. Cornelis Willemsz de Grijse
    Grietje Teunis

De 21e Septemb.
k. Lijntje
v. Jochum Krijnsz
m. Arendje Rijks
g. Barent Engelsz
    Lijntje Arents

Den selven tijd
k. Willem
v. Arij Willemsz Kooijman
m. Lijntje Pieters
g. Gerrit Pietersz Goederheide
    Sara Willems

De 26e Octob.
k. Ariaentje
v. Kornelis Rogiersz Bakker
m. Barber Frans
g. Pieter Joosten Barnard
    Baaltje Frans

De 15e Novemb.
k. Johannes
v. Abraham Jansz Krooswijk
m. Maria Elias
g. Klaas Jakob Burtsz
    Klaasje Jakobs

De 23e dito
k. Willem
v. Eeuwout Pietersz Goeree
m. Jannetje Willems
g. Kornelis de Grijse
    Leuntje Leenderts

1660 De 11. Januarij
k. Engel
v. Barent Engelsz
m. Ariaentje Rijks
g. Rijk Gerritsz
    Neeltje Willems

De 18e dito
k. Katarina
v. Kornelis Paaling
m. Adriana Bane
g. Pieter Engelsz Kas
    Tannetje Pieters

De 15e Febr.
k. Balten
v. Kornelis Klaasz Zuijdwerf
m. Matje Jakobs
g. Mr. Johannes Boulijn
    Zoetje

De 29e dito
k. Betje
v. Pieter Jillisz de Vries
m. Stijntje Jaspers
g. Pietertie Jaspers

De 19e April een kind van de Plate
k. Jannetjen
v. Lambregt Jansz Pannekoek
m. Katelijntje Gerrits    
g. Pieter Marinis Beekman
    Josijntje Jans

De 23e Maij
k. Lukas
v. Gerrit Jakobsz 
m. Maddeleentje Lukas
g. Arent Lukasz
    Matje Kommers

De 30e dito
k. Ariaantje
v. Jan Ariensz Voorwinde
m. Matje Korvings
g. Bastiaantje Ariensz

De 20e Junij
k. Wouter
v. Aren Lukasz
m Katelijntje Wouters
g. Dirk Lukasz
    Neeltjen Teunis

Den selven tijd
k. Lijntje
v. Jakob Jansz Breeman
m. Annetjen Cents
g. Pieter Centsz Stadtshoek
    Jannetje Bartels

1660 Den 11e Julij
k. Stoffelijntje
v. Maarten Leendertsz
m. Aagjen Leunis
g. Jakob Leunisz
    Leuntje Pieters

De 5e Septemb.
k. Geertruid
v. Engel Ariensz
m. Betje Lievens
g. Lieven Nijsz
    Ariaentje Lievens

De 12e dito
k. Lukas
v. Jan Lukasz
m. Maddeleentje Joos
g. Dirk Lukasz
    Bastiaentje Lukas

De 19e dito
k. Bartel
v. Jan Rokusz de Grijse
m. Jannetje Bartels
g. Gerrit Bartelsz
    Stijntje Pieters

1660 De 3e Octob.
k. Ariaantje
v. Steven Ariensz Pannevis
m. Leuntje Davids
g. Engels Stevensz Ternede
    Klijntje Ariens

De 18e dito
k. Pauwels
v. Pauwels Pauwelsz
m. Matje Jonas
g. Pauwels Pauwelsz
    Matje Marinis

De 24e dito
k. Hendrikje
v. Krijn Marinisz
m. Annetje Hendriks
g. Kornelis Hoogwerf
    Maritje Hoogwerf

De 31e dito
k. Sijtje
v. Jakob Jansz Meinaart
m. Machtelt Ariens
g. Lijsbeth Ariens

1660 De 31e Octob.
k. Dirk
v. Willem Wijnantsz
m. Jannetje  Teunis
g. Harmen Wijnantsz
    Trijntje Willems

De 7e Novemb.
k. Kornelis
v. Job Kornelisz
m. Maatje Willems
g. Tijs Kornelis
    Aagje Willems

De 14e dito
k. Janneken
v. Ruth Ariensz Triomfant
m. Jannetjen Ariens
g. Leuntje Davids

De 28e dito
k. Krijntje
v. Willem Korvingsz Kromdijk
m. Mijntje Roelants
g. Korving Ariensz Kromdijk
    Leentje Burts

De 12e Decemb.
k. Bartholomeus
v. Kornelis Willemsz de Grijse
m. Leuntje Leenderts
g. Eeuwout Pietersz Goeree
    Stoffeltje Jakobs

De 19e dito
k. Jannetjen 
v. Kornelis Rogiersz Bakker
m. Barbeltje Frans
g. Pieter Jansz Molenaar
    Neeltje Jans

De 26 dito
k. Tannetjen
v. Jan Pietersz de Bath
m. Leuntje Jillis
g. Jan Leendertsz Buitendijk
    Matje Pieters

1661 De 2e Januarij
k. Lukas
v. Dirk Lukasz
m. Lijntje Kornelis
g. Jan Lukasz
    Bastiaentje Lukas

De 16e dito
k. Isaak
v. Rumoldus Rombouts
m. Kristina Woel
g. Jakobus van de Walle
    Johanna Sijmons van Alphen
in haer plaats representerende
    Kornelis de Grijse
    Maartje Willems de Grijse

Den selven tijd
k. Lijntje
v. Hendrijk Rijksz
m. Kornelia Kornelis
g. Rijk Gerritsz
    Ariaantje Rijks

De 13e Februarij
k. Hendrikje
v. Markus Henderiksz
m. Matje Kommers
g. Pieter Jansz de Bath
    Lijsbeth Kommers

De 6e Martij
k. Jan
v. Klaas Jansz
m. Kommertje Leenderts
g. Pieter Jansz
    David Jansz
    Klaartje Maartens

Den selven tijd
k. Aelbregt
v. Jakob Hendriksz
m. Ariaentje Jans
g. Arij Klaasz
    Kommertje Jans

De 3e April
k. Jakob k. Lijntje
v. Teunis Jakobsz Welleman
m. Ariaentje Jans
g. Maarten Jakobsz Welleman
    Hendrik Aartsz Hoogesin
    Lijntje Teunis
    Grietje Andries
    Jannetje Willems

1661 De 24e April
k. Saartje
v. Eeuwout Pieters Goeree
m. Jannetje Willems
g. Pieter Eeuwoutsz Goeree
    Susannetje Pieters
    Cornelia Pieters

De 1e Maij
k. Gerrit
v. Barent Engelsz
m. Ariaentje Rijks
g. Rijk Gerritsz
    Cornelia Cornelis

De 22e dito
k. Matje
v. Arij Willemsz Koeijman
m. Lyntje Pieters
g. Ieman Jansz
    Jannetje Bartels

k. Krijn
v. Kornelis Krijnsz 
m. Jannetje Maartensz
g. Hendrik Arentsz
    Markus Henderiksz
    Pietertje Jans

De 11e Septemb.
k. Jan
v. Pieter Joosz Barnard
m. Matje Jans
g. Rijk Jansz
    Jannetje Kornelis

De 25e dito
k. Jaapje
v. Jan Schafer 
m. Maria Jakobs
g. Cornelis Jansz van Oeveren
    Jakomijntje Thijs

Den selve tijd
k. Leendert
v. Jan Ariensz Voorwinde
m. Matje Corvings
g. Willem Korvings
    Huigje Leenderts

De 2e Octob.
k. Willem
v. Antonij Willemsz Vroom
m. Grietjen Hendriks
g. Daniel Flore
    Ariaentje Pieters

De 15e Octob.
k. Centje
v. Jakob Jansz Breeman
m. Annetje Cents
g. Cornelis Ariensz Braber
     Neeltjen Wouters

De 6e Novemb. uijt de Stove
k. Ariaen
v. Jakob Ariaensz
m. Krijntje Gerrits
g. Engels Stevensz Ternede
    Aagje Willems representerende de personen van
    Ariaen Jakobsz
    Maddeleentje Roelants

De 13e Novemb.
k. Jan
v. Dirk Jansz
m. Pierijne Joos
g. Hendrik Jansz
    Aeltje Jans

De 20e dito
k. Bartel
v. Jan Rokusz de Grijse
m. Jannetje Bartels
g. Gerrit Bartelsz
    Ariaentje Bartels

De 30e Decemb.
k. –
v. Pieter Jillisz de Vries
m. Stijntje Jaspers
g. Nijs Lievensz
    Bastiaantje Lukas


1662 De 8e Januarij
k. Engeltje
v. Gerrit Teunisz
m. Hendrikje Hendriks
g. Steven Leendertsz
    IJtjen Jans

De 15e dito
k. Lena
v. Leendert Teuwisz
m. Pietertjen Teuwis
g. Willem Wijnantsz
    Jannetjen Teunis

De 19e Februarij
k. Hester
v. Abraham Jansz Krooswijk
m. Maria Elias
g. Cornelis Claasz Zuidicks
    Annetjen Cents

Den selven tijd
k. Cornelis
v. Hendrik Rijksz
m. Cornelia Cornelis
g. Barent Engelsz
    Ariaentje Kommers

De 26e Februarij
k. Krijn
v. Jocchum Krijnsz
m. Arentje Rijks
g. Willemtje Krijns

De 5e Martij
k. Lijsbeth
v. Pieter Jansz de Bath
m. Annetje Kommers
g. Jan Pietersz de Bath
    Sijtje Klaas

Den selven tijd
k. Geertruid
v. Engel Ariensz
m. Betje Lievens
g. Lieven Nijsz
    Ariaentje Lievens

De 29e April
k. Jakob
v. Gerrit Jakobsz Braber
m. Maddeleentje Lukas
g. Jan Jansz van Putten
    Engeltje Jakobs

1662 De 14e Maij
k. Rijk
v. Barent Engelsz
m. Ariaentje Rijks
g. Jocchum Krijnsz
    Lijntje Ariens

Den selve tijd
k. Leendert
v. Aren Leenderts Hoogwerf
m. Matje Isaaks
g. Jakob Arensz Hoogwerf
    Leentjen Leenderts

De 2e Julij
k. Neeltje
v. Anthonij Gerritsz
m. Neeltje Bastiaans
g. Gerrit Dirksz
    Matje Bastiaans

De 13e Aug.
k. Aart
v. Cornelis Dirksz Paling
m. Adriana Bane
g. Marinis Aartsz Bane
    Mijntje Chiels

1662 De 17 September
k. –
v. Maerten Leenderse
m. Aefie Leunis
g. Jacobminte Coert
    met Leuntie Leenders

De 24 September
k. Willem
v. Job Cornelisz
m. Maetjen Willems
g. Jannetje Gerrits
    Jacob Willemsz

De 1 october
k. Jan
v. Jan Siemse
m. Soeitie Jans
g. Jannichie Jans

De 22 October
k. Jannichie
v. Jan Roockis
m. Jannichie Bartels
g. Arjaenchie Bartels

De 5. November
k. Leendert
v. Arij Leendertse
m. Jannichie Pieters
g. Sitie Leenders
    Cornelus Lenderse 

Den selven dito
k. Ariaentje
v. Jan Arense
m. Maertie Corvins
g. Dirk Gerritse
    Grietie Gerrits

Den 19 November
k. Joost
v. Jan Luicasse
m. Madeleene Joost
g. Arij Luicasse
    Madeleene Schippers

Den 17 December
k. Grietije
v. Cornelus Crinse
m. Jannichie Maertens
g. Cornelus Maertense
    Maertie Maertens
    Neeltie Jans 

Den 31 December
k. Aeriaentie
v. Cornelus Rogierse
m. Berber Frans
g. Pieter Joppe
    Maertie Stoffels

k. Joost van Vente
m. Dethie Poulis
g. Jan Lenderse Buitendick
    Pietertie Leenders

Februarij 1663
k. Cornelus
v. Dirk Luickusz
m. Lintie Cornelus
g. Jan Jacobse Wage
    Pietertie Cornelus

m. Lintie Terneens
g. Jan Jacobse Maije
    Pietertie Cornelus

Den 11 Februarij
k. Marij
v. Stoffel Corse
m. Neeltie Cornelus
g. Lisbet Cornelus

k. Jillis
v. Jan Pieterse de Bat
m. Leuntie Jillis
g. Jannetje Jacobse

De 23 April
k. Flores
v. Flores Arense
m. Leuntie Davits
      Lentie Lenders

1663 Den selven dito
k. Lintie
v. Aren Leendertse
m. Maetie Isacks
g. Huichie Leenders

Anno 1663
Dese kinderen sijn gedoopt onder den dienst van Johannes van den Bosch

Den 22 April op den dagh van mijn bevest.
k. Steven
v. Steven Arentse
m. Leuntie Davids
g. David van Mouten
    Leentie Leenders

k. Lijntie
v. Arent Leendertse
m. Maetjen Isaacks
g. Huijghje Leenders

Den 5 Maaij
k. Trijntie en Josijntie 
v. Hermen Wijnantse
m. Barentie Engels
g. Willem Wijnantse
    Jacob Engelse Knape
    Trijntie Willems
    Neeltie Pieters

k. Theuwis
v. Willem Wijnantse
m. Jannetie  Theuwis
g. Pietertie Theuwis
    Jacob Cornelissen

k. Martijntie
v. Bartelemewis van Telsen
m. Clijntie Jans
g. Jan Cornelisse
    Leentie Jans

Den 3 junii
k. Marinis
v. Marinis Pieterse
m. Leuntie Joris
g. Joost Willemse
    Annetie Jacobs

k. Leendert en Jan
v. Willem Corvincxse
m. Meijntie Roelans
g. Corvingh Aarentse
    Huijghje Leenders
    Jan Arentse Voorwinde

Den 19 julii
k. Neeltie
v. Abraham Janse Krooswijck
m. Marritie Elias
g. Dankert Leenderse
    Susannetie Elias

k. Jan
v. Cornelis Meertense
m. Pietertie Jans
g. Theuntie Bartels
    Cornelis Crijnse
    Anthonie Lamier

Den 2 September
k. Saertie
v. Gerrit Florissen
m. Cornelia Pieters
g. Pieter Ewoutse
    Annetie Pieters

Den 9 September
k. Leendert
v. Claes Janse
m. Commertie Leenders
g. Dankert Leenderse
    Jan Leendertse
    Jannetie Cornelis

k. Jacob
v. Fernand Rokes
m. Digna Jacobs
g. Barber Franse

k. Rijck
v. Hendrick Rijkse
m. Cornelia Cornelis
g. Lijntie Aarents
    Arientie Rijkse
    Jochem Crijnse
 
Den 23 dito: Bommel
k. Grietie
v. Anthonie Gerretse
m. Neeltie Bastiaans
g. Grietie Teunis
    Bastiaentie Jacobs
    Cornelis Bastiaense
    Dirk Gerretse

Den 30 dito
k. Gerrit
v. Engel Arentse
m. Betje Lievens
g. Aariaentie Lievens
    Lieven Niesse

Den 21 October
k. Lijntie
v. Barent Engelse
m. Aariaentje Rijke
g. Rijk Gerritse
    Aariaentie Rijke

Den 28 dito
k. Aarent
v. Jacob Jans Breman
m. Annetie Cents
g. Teuntie Cents

Den 25 Novemb
k. Aart Baane
v. Cornelis Paling
m. Adriana Bane
g. Marinis Bane
    Pouleijntie Bane
    Cornelia Bane

Den selven dito
k. Dirck
v. Leendert Palingh
m. Lijntie Corvinghs
g. Huijghje Leenders
    Cornelis Palingh

Den 13 Decemb
k. Machteltie
v. Leunis Pieterse
m. Teuntie Erasmus
g. Jan Markese Vos
    Jan de Kleermaker
    Leuntie Leenders

Den 23 dito
k. Cornelis
v. –
m. Jobje Leenders
g. Jannetie Pieters

Anno 1664
Den 5 Januarii
k. Arent
v. Gerbrant Arents
m. Cristina Cornelis
g. Ariaentie Lievens
    Steven Arents
    Aarent Leenderse

Den 17 dito
k. Lijsbet
v. Joost Gosesen
m. Elsje Poules
g. Lijsbet Andriessen

k. Hadewijch
v. Willem Pietersen
m. Barber Passchiers
g. Leentie Jillis
    Aariaentie Daniels

Den 31 dito
k. Pieter
v. Pieter Coninkxwout
m. Bastiaentie Luijkas
g. Eijtie Jans 
    Huibrecht Coninkxwout
    Jan Luikese Tiebout
    Cornelia Jochems

Den 3 Februarii
k. Aarent
v. Gerrit Jacobse Braber
m. Madeleentie Luijkas
g. Pieter Coninkxwout
    Catalijntie Wouters

Den 7 dito
k. Stoffel
v. Pieter Teunisse
m. Madeleentie Gerrits
g. Teuntie Leenders

Den selven dito
Anno 1664
k. Dionysia
v. Cornelis Joosse
m. Neeltie Claes
g. Jacob Jacobs Moejaert 
    Marijn Ewiiens

Den 10 dito
k. Cornelis
v. Frans Cornelisse
m. Jannetie Pieters
g. Jacob de Kuijper
    Catalijntie Cornelis

k. Maria
v. Leendert Cornelisz
m. Sijtje Leenders
g. Neeltie Cornelis
    Madeleentie Joos

Den 17 dito
k. Jacob
v. Gerrit Teunisse
m. Hendrikje Hendrix
g. Teunis Gerritsen
    IJtie Jans

Den 23 Maart
k. Leunis
v. Maerten Leunisse
m. Aagje Leunis
g. Jacob Leunisse
    Susannetie Jans

Den 6 April
k. Grietje
v. Jan Willemse
m. Eweijtie Jans
g. Steijntie Pieters

Den 10 dito
k. Hendrik
v. Jan Roockense
m. Jacomijntie Tijssen
g. Grietje Hendrickx

Den 27 dito
k. Joos
v. Dirk Janse
m. Trijntie Joos
g. Soetje Aarens
    Pieter Joose

Den 4 Maaij
k. Johannes
v. Johannes van den Bosch
m. Margareta Balck
g. Jan Arents Voorwinde
    Huijgje Leenders 

k. Huijgje
v. Jan Arentse Voorwinde
m. Maeijtie Corvinx
g. Leendert Dirkse Paling
    Huijgje Leenders

Den selven dito
k. Stoffeltie
v. Stoffel Corsen
m. Neeltie Cornelis
g. Corstiaen Corsen
    Barbartie Frans

Den 11 dito
k. Ariaentie
v. Claes Leenderse
m. Catalijtie Pieters
g. Leendert Jacobse
    Lijsbet Pieters

Den 25 dito
k. Marinus
v. Jan Luijkese
m. Madaleentie Joos
g. Pieter de Swart
    Maijtie Commers

Den 1 Junii
k. Stijntie
v. Harmen Wijnantse
m. Aarentie Engels
g. Trijntie Willems
    Wijnant Wijnantse

k. Aariaentie
v. Jacob Hendrickse
m. Lucretia Cornelis
g. Frans Cornelisse
    Cristijntie Cornelis

Den 11 Julii
k. Hendrik en Saertie
v. Eeuwout Pieterse
m. Jannetie Willems
g. Ewoutje Hendriks
    Cornelis Pieterse
    Annetie Pieters
    Gerrit Florisse

Den 20 dito
k. Trijntie
v. Willem Wijnantse
m. Jannetie Teuwis
g. Trijntie Willems
    Wijnant Wijnantse

Den 27 dito
k. Leendert
v. Willem Corvingse
m. Meijntie Roelans
g. Claes Burse Suijdijck
    Maaijtie Corvinghs

Den 3 Augusti
k. Meerten
v. Cornelis Crijnse
m. Jannetie Meertens
g. Neeltie Jans
    Teunis Meertense

Den 17 dito
k. Pieternelletie
v. Pieter de Vries
m. Steijntie Jaspers
g. Neeltie Jochems

Den 7 Septemb
k. Aarent
v. Cornelis Arentse
m. Leentie Leenders
g. Maaijtie Cornelis
    Claes Janse Hoogwerf

Den 28 dito
k. Stijntie
v. Huijbert Poulisse
m. Leentie Jakops
g. Dirk Arentse Seeu
    Marria Hoogwerf

k. Maaijtie
v. Arien Cooijman
m. Lijntie Pieters
g. Aariaentie Goris

Den 3 october
k. Maria
v. Cornelis de Grijse
m. Leuntie Leenders
g. Marritie Jacobs
    Cornelis Jacobse

Den 19 dito
k. Lijntie
v. Jochim Crijnse
m. Arentie Rijkx
g. Rijk Gerritse
    Cornelia Cornelis

Den 30 november 
k. Rijck
v. Hendrik Rijkse
m. Cornelia Cornelis
g. Jochem Crijnse
    Lijntie Aarens
    Adriaentie Rijkx

Den 7 Decemb
k. Floris
v. Gerrit Flore
m. Cornelia Pieters
g. Dirck Flore
    Aariaentie Jans

Anno 1665
Den 1 Januarii
k. Dirck
v. Jan Dirkse
m. Saertie Symons
g. Simon Pieterse Coolman
    Dirk Dirkse
    Teuntie Wouters

Den 8 dito
k. Lijntie
v. Barent Engelse
m. Ariaentie Rijks
g. Aariaentie Rijks
    Rijck Gerretse

Den selven dito
Een kint uijt de Stoof
k. Maria
v. Jacob Ariaense 
m. Crijntie Gerrits
g. Hendrik Ternede schout deser Stadt
    Job Ariaense
    Lijntie Davids

Den 25 dito
k. Leendert
v. Ariaen Leendersz
m. Maaijtie IJpiens
g. Huijgje Leenders
    Cornelis Arentse

Den 1 Februarii
k. Catelijntie
m. Magtel Jans
g. Lijntie Jans
    
Den selven dito
k. Annetie
v. Willem Willemse
m. Cathrina Hans
g. Aaghje Jans

Den 1 Meert
k. Jan
v. Cornelis Janse Zoon
m. Aariaentie Jans
g. Gerrit Janse Zoon
    Grietje Andries

Den 15 Meert
k. Meerten
v. Cornelis Maertense
m. Pietertie Jans
g. Teunis Meertense
     Anthonie Jacobse
    Maeijtie Maertens
    Jannetie Maertens

Den selven dito
k. Jacob
v. Gerrit Teunisse
m. Hendrikje Hendriks
g. Teunis Gerritse
    Leuntie Aerens

Den 22 dito
k. Francoois
v. Cornelis Rogierse
m. Barber Franse
g. Crijn Corsen
    Mijntie Wouters

Den selven dito
k. Dirckje
v. Job Cornelisse
m. Maaijtie Willems
g. Tijs Cornelisse
    Aagje Willems

Den 19 April
k. Cristijntie
v. Jaques Jaquesz
m. Maaijtie Cors
g. Meeuwis Corsz
    Grietje Corsz

Den 31 Maij
k. Marritie en Ariaentie
v. Frans Cornelisz
m. Jannetie Pieters
g. Creesje Cornelis
    Saertie Pieters
    Catalijntie Cornelis
    Bastiaen IJsackse
    Jan Cornelisse

Den 8 Junii
k. Jacob
v. Abram Kroiswijk
m. Maritie Elias
g. Nies Cornelisse
    Maritie Jacobs

Den 1 Julli
k. Huijgje
v. Leendert Paling
m. Lijntie Corvinx
g. Maeijtie Corvinx

Den 5 dito
k. Aarentie
v. Jan Arense Voorwinde
m. Maijtie Corvinx
g. Leendert Arense Voorwinde
    Soetje Arents Voorwinde

Den 29 dito
k. Hendrick
v. Jacob Sentsz
m. Lucretia Cornelis
g. Digna Hendriks

Den selven dito
k. Leendert
    Paulus
v. Joos Wante
m. Elsje Poulus
g. Teunis Poulisz
     Poulus ?
     Neeltie Jans
     Teuntie Andries

Den selven dito
k. Johannes
v. Johannes van den Bosch
m. Margaretha Balck
g. Jan Arentse Voorwinde
    Jacoba Balck

Den 2 Augusti
k. Leuntie
v. Jan Pieterse Niepius
m. Cornelia Claes
g. Susannetie Jacobs

Den 12 dito
k. Commer
    Tannetie
v. Pieter Janse de Badt
m. Annetie Commers
g. Lijsbet Commers
    Hadewij Commers
    Jan Pieterse de Bat
    Jan Roockense

Den 2 Septemb
k. Corvingh
v. Willem Corvinghse
m. Meijntie Roelants
g. Maeijtie Corvinghs
    Arie Cornelisse Braber

Den 20 dito
k. Dirckje
v. Jacob Willemse
m. Maaijtie Abrams
g. Jan Willemse
    Aagje Willems

Den 28 October
k. Bastiaen
v. Gerrit Jacobse Braber  
m. Madeleentie Luijkas
g. Pieter Coninxwout
    Engeltie Jacobs

Den 1 Novemb
k. Jakomeijntie
v. Dirck Luijkese
m. Lijntie Cornelis
g. Jan Luijkese
    Cornelia Matteeuwis

Den 13  Decemb
k. Marritie
v. Pieter Joosse
m. Marritie Cornelis
g. Leuntie Joos
 
Den 20 dito
k. Machtelt
v. Jan Rokese
m. Jacomijntie Tijsse
g. Tijs van Gelder
    Marritie Jacobs

Den 24 dito
k. Marrritien
v. Jan Luijkese
m. Madeleentie Joos
g. Pieter Coninxwout
    Neeltie Jochems

Den 27 dito
k. Cornelis
v. Jan Huijbertse
m. Wouterina Corssen
g. Adriana Bane

Anno 1666
Den 1 Januarii
Gerrit Jacobse out 21 jaer is bij sijn belijdenisse gedoopt

k. Hendrick
v. Cornelis Hooghwerf
m. Leuntie Davids
g. Lijntie Cornelis
    Johannes ?

Den 10 dito
k. Geertruijt
v. Lieve Niessen
m. Catalijntie ?
g. Neeltie ?

Den ? dito
k. Jan
v. Engel Ariens 
m. Betje Lievens
g. Joos Foppe
    Jannetie Lievens

Den 7 Februarii
k. Sara
v. Ewout Pieterse
m. Jannetie Ewouts
g. Pieter Ewoutse
    Giertie Commers

Den 11 dito
k. Pieter 
v. Aarien Leenderse
m. Jannetie Pieters
g. Pietertie Leenders

Den 14 Meert
k. Theunis 
v. Pieter Teunisse
m. Madeleentie Hermans
g. Maaijtie Aarents

Den 21 dito
k. Engel
v. Willem Engelse
m. Leentie Lievens
g. Barent Engels
    Grietje Engels

Den 24 dito
k. Jacob
v. Cornelis Claese
m. Stoffeltie Jacobs
g. Claes Jacobse
    Maritie Jacobs

Den selven dito
k. Maria
v. Claes Janse
m. Commertie Leenders
g. Jan Leenderse
    Claertie Meertens

Den 4 April
k. Willem
v. Dirk Janse
m. Trijnie Joos
g. Hendrik Willemse
    Maaijtie Willems
    Marijtie Dircks

Den 11 dito
k. Heijltie
v. Jan Janse van der Meij
m. Leentie Leenders
g. Sijtie Koppen

Den 18 dito
k. Cornelia
v. Gerbrant Ariens 
m. Cristina Cornelis
g. Frans Cornelisz
    Lucretia Cornelis

Den 22 dito
k. Maria
v. Claes Janse Hoogwerf
m. Marritie Hoogwerf
g. Jan Arentse Hoogwerf
    Huijghje Jansz

Den 26 dito
k. Maria
v. Arien Cornelisse Vermeij
m. Leintie Stevens
g. Matie Cornelis Cromdijck

Den 9 Maij
k. Pieter
v. Gerrit Flore
m. Cornelia Pieters
g. Giertie Cornelis
    Ewout Pieterse

Den 22 Augusti
k. Pieter
v. Pieter Coninxwout
m. Bastiaentie Luykas
g. Gerrit Jacobs Aerens
    Cristiaentie Joosens

Den 27 dito
k. Pieter
v. Frans Cornelisse
m. Jannetie Pieters
g. Bastiaen IJsakse
    Saertie Pieters
    Sijtje Foppen

Den 5 septemb
k. Rookes
v. Ferdinandes Rocus
m. Digna  Jacobs
g. Lijsbet Jans

Den selven dito

k. Andries
v. Herman Andriesz
m. Annetie Corssen
g. Leentie Sijmons

Den 17 Septemb
k. Johannes
v. Jan Schaffer
m. Maria Jacobs
g. Jan Rokense
    Saentie Cornelis

Den 17 dito
k. Willem
v. Barent Engelse
m. Aagje Willems
g. Jacob Willemse
    Maaijtie Willems

Den selven dito
k. Teuntie
v. Willem Wijnansz
m. Jannetie Theuwis
g. Pietertie Theuwis 
    Pieter Huijghen

Den 1 October
k. Jacob
v. Gerrit Theunisse
m. Hendrikje Hendrix
g. Theunis Gerritse
     Leuntie Stevens

Den selven dito
k. Jan
v. Johannes Janse
m. Marritie Jacobse
g. Willem Driendijk
    Lijntie Jacobs

Den 3 dito
k. Kornelis 
v. Job Cornelisz
m. Maijtie Aerens
g. Maijtie Arents
    Thijs Cornelisse

Den selven dito
k. Claes Crins
v. Jan Pieterse Niepius
m. Cornelia Claes
g. Neeltie Claes

Den 6 dito
k. –
v. Leunis Pieterse
m. Teuntie Erasmus
g. Stijntie Erasmus

Den 2 Decemb
k. Lijntie
v. Cornelis Meertense
m. Pietertie Jans
g. Teuntie Bartels 

Den 1 Januari
k. Meerten
v. Theunis Meertense
m. Lijsabet Commers
g. Cornelis Meertense
    Maijtie Meertens
    Anthonie Lamier

Anno 1667
Den 30 Januarii 
k. Neeltie
v. Willem Engelse
m. Leentie Lievens
g. Lisie Niesen
    Grietje Engels

k. Dirck
v. Leendert Palinck
m Lijntie Corvinx
g. Cornelis Palinck
    Jannetie Flore

Den 17 Februarii
k. Jacoba
v. Johannes van de Bosch
m. Margaretha Balck
g.  Maijtie Corvinx
     Ariaen Janse Voorwinde

Den 27 dito
k. Clijntie
v. Cornelis Janse Soon
m. Aariaentie Jans
g. Maijtie Tijs
    Abraham Jans Soon

Den 6 Meert
k. Leendert
v. Cornelis Arentse
m. Leentie Leenders
g. Huijgie Leenderts
    Arie Gijsbertse

Den 13 dito
k. Jacob
v. Abraham Crooswijck
m. Maritie Claes
g. Jacob Leendertse
    Lijntie Davids

Den 31 dito
k. Cornelis
v. Jacob Hendrickse
m. Lucretia Cornelis
g. Sara Theunis
    Frans Cornelisse

Den 3 Junii
k. Digna
v. Anthonie Gerretse
m. Neeltie Bastiaens
g. Madeleentie Willems

Den 10 Julii
k. Claes
v. Theunis Janse
m. Maijtie Claes
g. Passchier Jillisse
    Lijsbet Claes
 
Den 24 dito 
k. Hendrick
v. Cornelis den Backer
m. Barber Frans
g. Jan Rokense de Grijse
m. Maijtie Commerts

Den 14 Augusti
Gedoopt drie kinderen van Meerten Janse Vlieger ende Neeltie Gerrits,
in haere aengroiende jaeren, alsoo de vader mennist was ende die in
haer jonkhs niet en hadde laten dopen te weest en 
Aarentie het eerste out 7 jaeren wiens pater is geweest  Hendrick Engels,
ende mater Josijntie Gerrits
Geertie het tweede out 4 jaeren wiens pater is Willem Cornelisse, en mater 
Teuntie Gerrits
Lijsbet het derde  en jonghste out 2 jaeren wiens pater Pieter
Gerritse en mater is Engeltie Engels

Den selven dito
k. Marijntie
v. Claes Janse Hoogwerf
m. Marritie Hendriks Hoogwerff
g. Maritie Hoogwerf

Den 28 dito
k. Geertie
v. Gerrit Flore
m. Cornelia Pieters
g. Cornelis Pieters
    Annetie Pieters

Den 4 Septemb
k. Leentie
v. Pieter Joosse
m. Marritie Corrnelis
g. Jan Buijtendijck
    Perijntje Joos

Den 18 dito
k. Jacob
v. Jacob Jacquese
m. Grietie Cors
 g. Adam Jacquese
     Lijsbet Jacquese
     Maijtie Cors

Den selve dito
k. Marrijtie
v. Dirck Janse
m. Perijntie Joos
g. Neeltie Teunis

Den 30 Octob
k. Corstiaen
v. Adam Corstiaense
m. Huijghje Leenders
g. Maijtie Corstiaens

Den 13 Novemb
k. Anthonis
v. Jan Anthonise
m. Huijgje Jans
g. Lowies Antonise
    Maijtie Jans

Den 20 dito
k. Geerit
v. Hendrik Rijkse
m. Cornelia Cornelis
g. Rijck Gerritse
    Arentie Cornelis

k. Willem
v. Jan Roockense
m. Jacomijntie Thijs
g. Jacob de Grijse
    Jannetie Willems

k. Joosje
v. Pieter Janse de Bat
m. Annetie Commers
g. Maijtie Commers
    Theunis Meertense

Den 25 Decemb
k. Arien
v. Leendert Cornelisse
m. Zijtje Leenderts
g. Aeltie Bastiaens

Den 30 dito
k. Marinus
v. Jan Luijkese
m. Madeleentie Joos
g. Neeltie Stoffels
    Meerten Teunisse

Anno 1668
Den 1 Januarii
k. Johannes
v. Dom. Huberth van Oeveren
m. Leeuntie Stevens
g. Cornelis van Ouveren
    Anna Branderhoeven

Den 8 dito
k. Catelijntie 
v. Cornelis Claes Suijdwerf
m. Stoffeltie Jacobs
g. Leendert van Sorgen
    Apolonia van Sorgen

k. Marritie
v. Jan IJpense Niepius
m. Cornelia Claes
g. Maijtie Jillis

Den 5 Februarii
k. Teuntie 
v. Gerrit Willemse Stamper
m. Lijsbet Leenders
g. Tijs Davidse
    Ariaentie Jacobs

k. Poulus
v. Marinis Poulisse
m. Lijntie Wouters
g. Huijbert Poulisse
    Maijtie Willems

Den 12 dito
k. Maritie
v. Johannes Janse
m. Maritie Jacobs
g. Claes Jacobse
    Leuntie Leenderts

Den 11 Meert
k. Cornelis
v. Dirk Luijkese
m. Lijntie Cornelis
g. Arentie Cornelis

Den 18 dito
k. Trijntie
v. Reijnier Tiebout
m. Maijtie Frans
g. Bastiaentie Jacobs
    Leuntie Leenders
    Dirk Reijnierse van der Plas

Den 25 dito
k. Ariaentie
v. Claes Leendertse
m. Catalijntie Pieters
g. Leendert Jacobse
    Lijntie Corvinghs

Den 6 Maij
k. Pieter
v. Barent Engelse
m. Aegje Willems
g. Job Cornelisse
    Jannetie Willems

Den 20 dito
k. Neeltie
v. Arien Pieterse
m. Jannetie Arents
g. Susanna Pieters

Den 10 Junii
k. Aarientie  
v. Arien Abramse
m. Pietertie Jaspers
g. Abram Meertse
    Hadewijch Commers

Den 24 dito
k. Crijn
v. Meerten Leendertse
m. Aagje Leunis
g. Maijtie Leunis
    Jacob Crijnse Court

Den 5 Augusti
k. Leendert
v. Gerrit Jacobse Braber
m. Madeleentie Luijkis
g. Arien Jacobse
    Bastiaentie Jochims

k. Lijsbet
v. Willem Engelse
m. Leentie Lievens
g. Grietie Engels

Den 19 dito
k. Jobje
v. Cornelis Crijnse
m. Jannetie Maertens
g. Teunitie Bartels

Den 26 dito
k. Anna
v. Mr. Carel Perdanis
m. Helena Crollius
g. Tabitha Crollius 
     Dom. Hubertus van Ouveren

Den 23 Septemb
k. Dingna
    Maritie
v. Anthoni Gerritse
m. Neeltie Cristiaens
g. Madeleentie Willems
    Maijtie Heijndriks
    Giel Pieterse
    Meeuwis Bastiaense

Den 5 Octob
k. Engeltie
v. Gerrit Teunisse
m. Hendrikje Hendriks
g. Teunis Gerretse
    Aariaentie Teunis

k. Arien
v. Jan Ariense
m. Lijdia Jeremias
g. Barber Franse

Den 28 dito
k. Jan
v. Cornelis Meertense
m. Lijsbet Jans
g. Neeltie Jans

Den 21 dito
k. Josijntie
v. Herman Wijnantse
m. Aarentie Engels
g. Lijntie Theunis
   Engel Jacobse Craije

Den 22 november 
k. Teuntie
v. Jan Janse
m. Teuntie Andries
g. Commertie Andries

Den 25 dito
k. Joosje
v. Theunis Meertense
m. Lijsbet Commers
g. Annetie Pieters
    Pieter Commertse

Den 29 dito
k. Maria
v. Jacob Leendertse Gouswaert
m. Neeltie Ariens Gouswaert
g. Cornelis Claese
    Anna Branderhoeven

Den 6 December
k. Leendert
v. Jan Janse van der Meijde
m. Leentie Leenderts
g. Bastiaentie Luijkas

k. Jan
v. Willem Corvinxse
m. Mijntie Roelands
g. Leendert Palingh

k. Jacob
v. Adam Corstiaense
m. Jannetie Gijsberts
g. Maijtie Korstiaens

Anno 1669
Den 10 Januarii
k. Cornelia
v. Pieter Joosse
m. Maritie Cornelis
g. Ewoutje Hendrikxe

k. Jillis
v. –
m. Grietie Engels
g. Lijntie Lievens

Den 31 dito
k. Tannetie
v. Cornelis Willems de Grijse
m. Leuntie Leenderts
g. Jacob Willems de Grijse
    Jannetie Willems de Grijse

Den 14 Februarii
k. Aariaentie
v. Frans Cornelis de Vijver
m. Jannetie Pieters
g. Lucretia Cornelis

Den 28 dito
k. Ariaentie
v. Jacob Hendrikse
m. Lucretia Cornelis
g. Gerbrant Aarents  
    Christina Cornelis

Den 7 Meert
k. Ariaentie
v. Cornelis Reijnierse
m. Barber Frans
g. Baeltie Frans

Den 14 dito
Cornelis Poulisse out 34 jaren is gedoopt op sijn belijdenisse

Den 29 dito
k. Catarijntie
v. Leendert Cornelisse
m. Zijtje Leenders 
g. Jacomijntie Thijs

Den 31 dito
k. Johannes
v. Abram Janse Sijler
m. Aeltie Jacobs
g. Annetie Willems

Den selven dito een kint van den Bommel;
k. Annetie
v. Cornelis Digmanse
m. Aertje Laures
g. Cornelis Leunisse Kivit
   Annetie Bastiaens

Den 7 April
k. Cathelijntie
v. Cornelis Claese Suijdwerf
m. Stoffeltie Jacobs
g. Leendert van Sorgen
    Apolonia van Sorgen

Den selven dito
k. Hester
v. –
m. Crijntie Cornelis
g. Grietje Hendriks Itens

k. Willem
v. Jasper Willemse
v. Neeltie Pieters
g. Teuntie Aarents

Den 21 dito
k. Crijntie
v. Jan Leendertse Admiraal
m. Jannetie Cornelis
g. Willem Corvinxse
    Maijtie Cornelis

Den 22 dito
k. Huijgje
v. Cornelis Aarentse
m. Leentie Leenderts
g. Adam Corstiaense
    Geertie Abrams

Den 30 dito
k. Eijda
v. Dom. Hubertus van Ouveren 
m. Leuntie Stevens
g. Cornelis van Ouveren
    Aariaentie Teunis

Den 14 Maij
k. Pieter
v. Gerrit Flore
m. Cornelia Pieterse
g. Cornelis Pieterse
     Jannetie Willems

k. Jacomijntie
v. Reijnier Tiebout
m. Maijtie Frans
g. Jan Huijbertse
    Josijntie  Theunis

Den 28 Julii
k. Lijsbet
v. Willem Wijnanse
m. Jannetie Theuwis
g. Arentie Engels

k. Adriaen
v. Johan Korsen
m. Maria Cornelis
g. Adriaen Korsen
    Joris Doense van der Velden
    Jannetie Postilius

Den 18 Augusti
k. Rebecca
v. Jacobus Teunisse
m. Neeltie Buijens
g. Anna Branderhoeve

Den 15 Septemb
k. Jan
v. Arien Leendertse
m. Jobje Leenderts
g. Ariaentie Panke

k. Jan
v. Jan Arentse
m. Lijdia Jeremias
g. Annetie Willems

Den 15 dito
k. Leendert
v. Jan Luijkese
m. Madeleentie Jans
g. Bastiaentie Jochems

Den selven dito
k. Jannetie
v. Arent Jacobse Braber
m. Ariaentie Pieters
g. Engeltie Jacobs

Den 27 dito
k. Maritie
v. Pieter Teunisse
m. Madeleentie Hermans
g. Trijntie Pieters

Den 29 dito
k. Hendrik
v. Claes Janse Hoogwerf
m. Marritie ? Hoogwerf
g. Jan Hendrikse Hoogwerf
    Leentie Cornelis

Den 6 October
k. Pieter
v. Jan Pieterse Niepius
m. Cornelia Claes
g. Susannetie Niepius

k. Hendrik
v. Jan Rochense de Grijse
m. Jacomijntie Thijse
g. Jan Schaffer
    Ewoutje Hendriks

Den 27 dito
k. Pieter
v. Ewout Pieterse
m. Jannetie Willems
g. Cornelis Pieters
    Cornelia Pieters

Den 10 Novemb
k. Jan 
v. Pieter Janse de Bat
m. Annetie Commers
g. Hendrik Rijkse
    Annetie Pieters

Den 17 dito
k. Sijtie
v. Jacob van de Grise
m. Maijtie Cors
g. Aaltie Jans
    Mr. Hendrik Exter

Den 21 dito
k. Gerrit
v. Arien Pieters
m. Jannetie Aarents
g. Trijntie Meeuwis
    Annetie Pieters

Den 22 December
k. Willem
v. Gijsbrecht Willemse
m. Soetje Aarents
g. Abram Joncker
    Annetie Jacobs
    Jannetie Voorwinde

Den 29 dito
k. Corvingh
v. Leendert Palingh
m. Lijntie Corvinkse
g.  Maeijtie Corvinkse
     Willem Corvinkse

k. Huijghje
v. Pieter Huijgen
m. Bastiaentie Jochems
g. Leentie Pieters

1670
Den 5 Januarii
k. Jannetie
v. Job Cornelisse
m. Engeltie Jacobs
g. Aariaentie Pieters

Den 23 dito
k. Pieter
v. Pieter Coninkxwout
m. Bastiaentie Luijkas
g. Leentie Leenderts

Den 26 dito
k. Johannes
v. Jan Schaffer de Ram
m. Maritie Jacobs
g. Jan Roockexe de Grijse
    Aarentie Engels

Den 30 dito
k. Trijntie
v. Arent Abramse
m. Pietertie Jaspers
g. Jacob Abramse
    Pietertie Aarents

Den 13 dito
k. Joos
v. Jan de Badt
m. Leuntie Joos
g. Annetie Cornelis

Den 23 dito
k. Annetie
v. Adam Jacobse van Geen
m. Grietje Gerrits
g. Barber Adams
    Lijsbet Jacobs van Geen

Den 16 dito
k. Maijtie
v. Jacob Janse Meijnjert
m. Sijtje Joossen
g. Aaltie Jacobs

Den 20 Meert
k. Maijtie
v. Willem Leendertse
m. Aariaentie Aarents
g. Jobje Leendert

Den 23 dito
k. Jan
v. Jan Antonise
m. Huijgje Jans
g. Louijs Antonise
    Annetie Aerens

Den 30 dito
k. Sara
v. Sent Pieterse
m. Crijntie
g. Jacob Cornelis
    Aarentie Cornelis
    Jacomijntie Arents

Den 23 April
k. Hendrick
v. Cornelis Hoogwerf
m. Leuntie Davids
g. Leentie Rams

k. Engeltie
v. Gerrit Teunisse
m. Hendrikje Hendriks
g. Jannetie Teeuwis
    D. Hub. Van Ouveren

Den 4 Maij
k. Leentie en Arentie
v. Cornelis Janse Soon
m. Ariaentie Jans
g. Theunis Aertse Soon
    Jan Gerritse 
    Aariaentie Aarents
    Grietje Andries

Den 29 Junii
k. Jacob
v. Hendrik Rijckse
m. Cornelia Cornelis
g. Maijtie Jans

Den 13 Julii
k. Jacob
v. Poulis Jacobse Abels
m. Pietertie Leenders
g. Nelletie Jobs

k. Gerrit
v. Anthoni Gerritse
m. Neeltie Bastiaens
g. Hester Aarts

Den 10 Augusti
k. Theunis
v. Jacobus Theunisse
m. Neeltie Buijens
g. Janeje Doene

Den 24 dito
k. Job
v. Nies Lievese
m. Nelletie Jobs 
g. Catalijntie Wouters

Den 21 Septemb
k. Maritie
v. Jacob Leendertse Gouswaert
m. Neeltie Arents Gouswaert
g. Cornelis Claese
    Cornelia Pieters Gouswaert

Den 28 dito
k. Arent
v. Maerten Arentse
m. Jannetie Willems
g. Neeltie Jans

k. Jacob
v. Leendert Jacobse
m. Digna Willems
g. Grietie Breman
    Pieter Jacobse Hoeckman

Den 3 Octob
k. Leentie
v. Dirk Arentse Seeu
m. Maijtie Cornelis
g. Leentie Lievens

Den 9 november 
k. Dirckje    
v. Barent Engelse
m. Aagje Pieters
g. Neeltie van der Lith

k. Susanna
v. Pieter Joose
m. Maritie Cornelis
g. Annetie Crijns
    Cornelis van Ouveren

Den 30 dito
k. Clijntie
v. Arent Davidse
m. Digna Jans
g. Leuijntie Davids
    David van Mouden

k. Maria
v. Louijs Antonise
m. Annetie Stevens
g. Neeltie Stevens
    Huijgje Jans
    Dirk Geerse

Den 7 december 
k. Adrianus
v. Johan Korsen
m. Marritie Groenevelt
g. Adriaen Korsen
    Aaltie Cristiaens
   is peuete van Margaretha Echius

Den 11 dito
k. Jannetie
v. Job Jobse
m. Barber Pieters
g. Grietie Antonis
    Jacob Adriaense

Den 14 dito
k. Leentie
v. Jacob Hendrix
m. Lucretia Cornelis
g. Aagje Jonas
    Hilbrant Gerrits

Den 25 dito
k. Claes
v. Pieter Huijghen
m. Bastiaentie
g. Martijntie Carels

1671
Den 1 Januarii
k. Anthoni
v. Gommert Antoni
m. Grietie Cors
g. Maeijtie Cors

k. Steven
v. D. Hub. Van Ouveren
m. Leuntie Stevens
g. Wouter Cornelis Cromdijk
    Maria Cornelis Groen

Den 22 dito
k. Crijntie
v. Dirk Janse
m. Trijntie Andries
g. Annetie Jans
    Job Cornelise

Den 1 Februarii
k. Jeremias
v. Jan Arentse de Backer
m. Lijdia Jeremia
g. Annetie Jans

k. Abraham
v. Jacob Willems
m. Maijtie Abrams  
g. Hendrikje Hendrix
    Job Cornelisse

Den 12 dito
k. Lijntie  
v. Cornelis Pieterse Hollander
m. Madeleentie Jacobs
g. Lijsbet Jaspers
    Jaepje Doens
    Aart Jacobs van den Houten

Den 22 dito
k. Andries
v. Arien Andriesse
m. Leentie Sijmons
g. Ariaentie Andries
    Annetie Cornelis

Den 11 Meert
k. Johannes
v. Cornelis de Backer
m. Barber Frans
g. Maritie Leenderts

Den 10 dito
k. Johannes
v. Theunis Meertens
m. Lijsbet Commers
g. Grietie Jans
 
k. Johanna
v. Teunis Janse
m. Maijtie Jans
g. Marrijtie Jacobs
    Cornelis Pieterse de Swart

Den 20 dito
k. Marinus
v. Pieter Marinise
m. Crijntie Cornelis
g. Trijntie Pieters
    Marijnis Meertenz

Den 29 dito
k. Jacomijntie
v. Reijnier Tiebout
m. Maijtie Franse
     Jacomijntie Thijs

Den 3 April
k. Commer
v. Pieter Commerse
m. Catelintie Pieters
g. Leendert Jacobse
    Crijn Corse
    Annetie Commers

Den 24 Maij
k. Dirck
v. –
m. Hadeweij Commers
g. Annetie Commers

k. Jacob
v. Cornelis Meertense
m. Lijsbet Jorus
g. Anthoni Lamier
    Neeltie Jans

Den 19 Julii
k. Willem
v. Dirk Janse van Oostende
m. Perijne Joos
g. Aaltie Joos

Den 26 dito
k. Jacob
v. Jan Dirckse van Oostende
m. Lijntie Jacobs
 g. Claes Jacobse
     Stoffeltie Jacobs
    
k. Maijtie
m. Jan Luijkese
m. Madelene Joos
g. Cornelis de Swarte
    Lijntie Cornelis

Den 23 Augusti
k. Jeremias
v. Jacob Jeremiasse
m. Annetie Jans
g. Martijntie Carels

Den 30 dito
k. Damus en Maria
v. Jan Roockense
m. Jacomijntie Tijssen
g. Ewout Pieterse
    Claertie Meertse
    Maijtie Commers

Den 20 Septemb
k. Leendert
v. Jan Leendertz Admiraal
m. Jannetie Cornelis
g. Willem Corvinxse
    Maijtie Leenderts

k. Lijsbeth
v. Willem Engelse
m. Leentie Lievens
g. Stijntie Lievens

Den 25 dito
k. Pieter
v. Ewout Pieterse
m. Jannetie Willems
g. Pieter Ewoutse
    Cornelia Pieters

Den 27 dito
k. Ariaentie
v. Jacob Janze Meijert
m. Sijtje Jooste
g. Ariaentie Jans

Den 11 Octob
k. Neeltie
v. Theunis Arentse
m. Maijtie Meertse
g. Jannetie Meertse
    Cornelis Meertese

Den 25 dito
k. Rebecca
v. Jacob Teunisse
m. Neeltie Buijens
g. Neeltie Claes

Den 22 Novemb
k. –
v. Frans van de Vijver
m. Jannetie Pieters
g. –

Den 3 Decemb
k. Abram
v. Aert Abramse
m. Pietertie Jaspers
g. Lijdewe Aerents

Den 10 dito
k. Maijtie
v. Jan Jorisse
m. Neeltie Aerents
g. Lijdia Arents

Den 25 dito
k. Jacob
v. Hendrick Rijckse
m. Cornelia Cornelis
g. Geertie Dircks

Den 8 Januarii
1672
k. Steven
v. Dom. Hubertus van Ouveren
m. Leuntie Stevens
g. Gerrit Theunisse
    Pietertie Theunis

Den 11 Januarii
k. Leendert
v. Poulus Jacobse
m. Pietertie Leenders
g. Jobje Leenders
    Willem Leenders

Den 25 Februarii
k. Harmina
v. Adam Jacobse
m. Grietie Gerrits
g. Jaepie Doens
    Evert Janse

Den 7 Meert
k. Frans
v. Tobias Franse
m. Josijntie Theunis
g. Jacob Franse
    Jacomijntie Ewouts

Den 17 dito
k. Jacob
v. Johannes Janse
m. Marritie Jacobs
g. Stoffeltie Jacobs
    Cornelis Jacobs

Den 24 dito
k. Aariaentie
v. Arien Andriesse
m. Leentie Sijmons
g. Ariaentie Cornelis
    Trijntie Gerrits

Den 3 April
k. Leendert
v. Jacob Leendertse Goutswaert
m. Neeltie Aarentse Gouswaert
g. Cornelis Claese Suijtwerf
    Claes Cornelise Suijtwerf
    Marritie Elias

k. Jannetie
v. Claes Janse
m. Marritie Hendriks
g. Leentie Jans

k. Trijntie
v. Arien Pieterse
m. Jannetie Arents
g. Pietertie Jacobs

k. Tannetie
v. Pieter Janse
m. Annetie Commers
g. Lijsbet Commers

Den 10 dito
k. Willem
v. Willem Wijnantse
m. Jannetie Teuwis
g. Aarentie Engels

Den 24 dito
k. Jannetie
v. Arien Theunisse
m. Vrouwtie Jans
g. Annetie Jans
    Andries Theunisse

Den 15 Maij
k. Joosije
v. Pijeter Kommerijse
m. Katelijntije Pijeters
g. Huig Maartensse
    Janechij Kornelise

1672 Den 15 Meij
k. Matije
v. Pijeter Jansse Butendijck
m. Kommertije Koudeijs
g. Arejaentije Arense

Den 29 Meij
k. Areijaentije
v. Jan Jansse Houtsager
m. Tuentije Andereijese
      Pijetertije Andereijse

Den 6 Junij
k. Willem
v. Gijsbert Willemse Joncker
m. Soetije Arense Voorweijnde
g. Soeije Willemse Joncker
    Abram Willemse Joncker
    Leuntije Leenderse

Den 3 Julij
k. Jacop
v. Job Cornelisse
m. Engeltije Jacopse 
g. Soijntije Andereijsse

Den 31 Julij
k. Davijd
v. Cornelis Heijndericksse Hooghwerf
m. Leuntije Davijdse van Moude
g. Arien Davijdse
    Lintije Davijdse 

Den 14 Agusti
k. Johannnes du Flije
v. Teun Jansse
m Matije Janse
g. Machtel Janse
    Janetije Janse
    Jacop Janse en Cornelija Cornelijse

Den 27 Agustij
k. Susana
v. Pijeter Joosse  
m. Marija Cornelise
g. Aeltije Janse

Den selven dito
k. Maria
v. Lowise Antonise
m. Aeltije Stevense
g. Derck Geersse
    Neeltije Paling

Den 4 Sebtember
k. Sara
v. Meerten Karel
m. Grijetije Jacopse
g. Areijaentije Karels

Den selven dito
k. Jakomijntije
v. Pijeter Koninckswout
m. Bastijaentije Luckise
g. Maddeleentije Luckise

Den 14 Sebtember
k. Stijntije
v. Aren Jacopse Braber
m. Areijaentije Pijetersz
g. Joostije Doenus

Den 3e October
k. Itije
m. Matije Korse
g. Aeltije Jakese 

Den 7 October
k. Cornelijs
v. Derck Arens Liefens
g. Matije Cornelis
g. Matijie Leenderse

Den 15 dito
k. Lukas
v. Derck Luckijse
m. Lijntije Cornelis
g. Bastijaentije Luckijs

Den 18 October
k. Anderijese
v. Samuel Jooste
m. Willemtije Anderijese
g. Samuel Jansse

Den 22 October
k.  Heijnderick
v. Lamberecht Heijnderisse
m. Joostije Arese
g. Grijetije Geerse

Den 29
k. Matije
v. Maerten Ariense
m. Lijdeweij Ariense
g. Pijeter Ariense
    Neeltije Ariense

Den 30 October
k. Pijeter
v. Barent Engelse
m. Aegije Willems
g. Matije Abrams

Den 6. November
k. Tijse
v. Jan Rokijsse de Grijsse
m. Jakemijntije Tijse
g. Cornelise Rogijerse Backer
    Claertije Maertense

Den 12 November 
k. Klijntije
v. Arent Davijdesse
m. Dingena Janse
g. Davijd Jacopsse
    Aeltije Bastijaense

Den 20 November
k. Lijsebet
v. Jan Arensse Backer
m. Jannetije Franse
g. Rogijer Cornelijse
    Annetije Janse

Den 20 Novemb
k. Stijntije
v. Willems Engelsz
m. Leentije Lijweijs
g. Jobtije Lijweijs

Den 7 Decemb
k. Pijeter
v. Cornelise Pijeterse
m. Maetije Cornelise
g. Matije Pijeterse

Den selven dito
k. Basteijaen  
v. Reijnijer Tijbout 
m. Maetije Franse
g. Jobtije Franse

Den 11 Decemb
k. Grijetije
v. Pijeter Maerijnnesse
m. Krijntije Cornelise
g. Grijetije Cornelis
    Antonij Willems de Vrome

Den selven dito
k. Marija
v. Johan Korssen Sekertarijse
m. Marija Cornelis Groenevelt
g. Sekertarijse Bornevelt
    Lowijs van der Velde
    Jannetije Cornelis Groenevelt

1673 den 4 Januarij
k. Arent
v. Willem Leendersse
m. Ariejaentije Ariense
g. Marija Leenderse

den 8 Januarij
k. Jacop
v. Jan Pijetersz Nijpijse
m. Cornelija Klase
g. Leentije Stevense

Den 19 dito
k. Kriestijienia
v. Jacop Heijndericsse Huijghen
m. Krousije Cornelis
g. Jannetije Pijeters

Den 22 dito
k. Anderijesse
v. Jacop Cornelisse Hardendoot
m. Kommertije Anderijese
g. Jan Jansse
   Leentije Anderijese

Den 5 Februarij
k. Jakemijntije
v. Gert Jacopsse
m. Maddeleentije Lukese
g. Willem Gerritse
    Leentije Leenderse

Den 19 Februarij
k. Pijeter
v. Cornelis Pijeterse Hollander
    Maddaleentije Jacopse
g. Bastijaen Pijeterse Hollander
    Angeltije Mertense

Den 28 Februarij
k. Sara
v. Sent Pijetersse Stadtshoeck
m. Krijntije Cornelis Noorthoeve
g. Jakemijntije Arense
    Jacop Cornelisse Noorthoeve

Den 19 Maert
k. Joostje
v. Teunis Maertensse
g. Lijsebet Kommerse
    Krijn Korsse
    Hadewij Kommerse

Den selven dito
k. Maetije
v. Klaes Jansse Butendijck
m Marija Leenderse
g. Pijeter Jansse Butendijck
    Leentije Laewereijs

Den 1 April
k. Anna
v. Jacop Jeremijeasse  
m Annetije Janse
g. Stjntije Pijeterse

Den 3 April
k. Maetije
v. Job Cornelijse
m. Jannetije Meertense
g. Aegije Willems

Den 16 April
k. Korvijnck
v. Leendert Palijnck
m. Lijntije Korvijncks
g. Matije Korvijncks

Den 21 April
k. Leendert
v. Jacop Leendersse Gouswaert
m. Neeltije Arense
g. Marij Elijase

Den 3 Meij
k. Johannis
v. Cornelis Rogijerse Backer
m. Berbeltije Franse
g. Joostije Doense

kijnt Steven
v. Jan Dercksse van Oostende 
m. Lintije Jacopse
g. Lijsbet Dercks

Den 28 Meij
k. Pijeter
v. Claes Pijeterse
m. Joostije Doense
g. Stijntije Pijeterse

Den 1 Junij
k. Leendert
v. Pijeter Huijgge
m. Bastiaentije Jochumse
g. Bastiaentije Luckijs

Den 16 Julij
k. Poulis
v. Cornelijs Poulijse
m. Annetije Willemse
g. Bastiaentije Luckese

Den 23 Julij
k. Teunje
v. Maetije Meertense
g. Johannes Aresse
    Lijntije Tonise

Den 30 Julij
k. IJsack
v. Abram Jansse Seijlder
m. Aeltije Jacopse
g. Matije Abramse

Den selven dito
k. IJman
v. Johannis Jansse Oosterlijnck
m. Marija Jacopse
g. Matije Frederiks

Den selven dito
k. Marija
v. Jan Cornelisse van Strijen
m. Areijaentije Foppe
g. Neeltije Boudeweijnse

Namen der kinderen die gedoopt sijn
’t sedert den dienst van 
Gualtherius van Boshuijsen

1673 Den 13 Augusti
k. Johannes
v. Frans Cornelissen van de Viver
m. Jannetje Pieters
g. Jan Cornelissen van de Viver
    Catelijntje Cornelissen van de Viver

Den 27 dito
k. Antonij
v. Louwijs Antonissen
m. Annetje Stevens
g. Huijchje Jans
    Dirk Hendricksen van Leeuwen

Den 3 September
k. Aerien
v. Jasper Willemssen
m. Neeltjen Pieterse
g. Annetje Willemse

Den 6 dito
k. Soetje
v. Jacob Jacobssen van der Wegen
m. Nelletje Jobs Court
g. Jacob Danielsse Sluijse
    Marijtie Jacobs Abelen

Den 17 dito
k. Johannes
v. –
m. Leentjen Arents
g. Aeltjen Jans doorgestreept

Den 22 Octob
k. Buijen
v. Jacobus de Klerq
m. Neeltjen Buijens
g. Jaepje Doenen

Den 29 dito
k. Maria
v. Aert Abramsse
m. Pietertje Jaspers
g. Ariaentje Jacobs

Den 5 november 
k. Johannes
v. Claes Janssen Hooghwerff
m. Marijtje Hendrix Hogewerff
g. Kornelia Pieterse

Den selven dito
k. Neeltjen
v. Corstiaen Stoffelsse
m. Lijsbet Jaspers
g. Barber Fransse

Den 15 dito
k. Engel
v. Jan Lucasse Tibouwth
m. Grietjen Engels
g. Aechje Willems

Den 26 dito
k. Arent
v. Hendrick Rijckse
m. Crelia Crelis
g. Neeltjen Jochems

Den 20 Decemb
k. Cornelis
v. Pieter Joosten Bernhard
m. Marij Cornelissen
g. Carel Carelssen 
    Aeltjen Janssen

1673 Den 25 dito
k. Wilhelm
v. Jan Willemsse
m. Stijntje Marinus
g. Aechje Willems

1674 Den 3 Januarij
k. Leendert
v. Jan Jansse van der Thijl
m. Leentje Leenderts
g. Bastiaentje Lucas

Den 7 dito
k. Carel
v. Carel Perdanus
m. Grietjen Bremans
g. Sara van Toornaij
    Teuntije Sents

Den 10 dito
k. Jannetje
v. Job Jobse
m. Barbertje Pieters
g. Krijntje Geerits

Den 17 dito
k. Andries
v. Jan Jansse Houwtsager
m. Theuntje Andriese
g. Pietertje Andriese

Den 21 dito
k. Wilhelm Jansse doorgestreept
v. Johan Willemsse doorgestreept
m. Stijntje Marinus doorgestreept
g. Aeghje Willemse doorgestreept

Den 21 dito
k. Joost
v. Jacob Jansse Meijndert
m. Sijchje Joosten
g. Aeltje Jacobs Meijndert

Den selven dito
k. Jacob
v. Jan Pietersse
m. Cornelia Klaese
g. Susannetje Jacobs

Den 25 Februar
k. Antonij
v. Gommer Antonissen
m. Grietje Korssen de Haes
g. Pietertje Andriese

Den 14 Mart
k. Adrianus
v. Gualtherus van Boshuijsen
m. Tanna van Hemert
g. Adriaen van Boshuijsen ende
    Lucretia van Dael gerepresenteert door Johan Korssen en 
    Jannetje Willems

Den selven dito
k. Maria
v. Johan Rocus de Grijse
m. Jacomijntje Thijsse
g. Willem Corvinxe Cromdijck
    Barbertje Franse

1674 Den 21 dito
k. Simon
v. Johannes Simonsse
m. Jobje Franse
g. Jannetje Franse

Den 25 dito
k. Johannes
v. Pieter Coninkswouwdt
m. Bastiaentie Lucas
g. Jannetje Willems Verhagen

Den 22 April
k. Maria
v. Jacob Leendertsse Gouwswaert
m. Neeltjen Aeriens Gouwswaert
g. Cornelis Palingh met
    sijn huijsvrouw 

Den 29 dito
k. Jannetje
v. Hubrecht Willemse
m. Claesje Janse
g. Marinus Willemse
    Jacob Sluijsens
    Maetje Cornelise

1674 Den 20 Maij
k. Kornelis
m. Dirck Aerentse Seeuw
m. Maetje Kornelise
g. Maetje Leenderts

Den 27 dito
k. Thijs
v. Job Cornelisse
m. Jannetje Maertens
g. Trijntje Andriese

Den selven dito
k. Maetje
v. Claes Jansse Buijtendijck
m. Maetje Leenderts
g. Joost Leenderts
    Leentje Lauwrens

Den 10 Junij
k. Aerendt
v. Jan Jorisse
m. Neeltjen Aerients
g. Jacomijntje Kornelise

1674 Den 17 Junij
k. Stephen
v. Jan Dirxe van Oostende
m. Neeltje Jacobs
g. Jan Stevensse
    Sijtje Dirx

Den selven dito
k. Marijntje
v. Arien Jans Hooghwerff
m. Cornelia Pieterse
g. Marij Jansse Hooghwerff

Den 1 Augusti
k. Pieter
v. Cornelis Pietersse Hollander
m. Magdaleentje Jacobs van de Houte
g. Jacomijntje Cornelise

Den 19 dito
k. Leendert
v. Pauwels Jacobsse van Abeel
m. Pietertje Leenderts
g. Liesbet Andriesse de Rooij

1674 Den selven dito
k. Liesbet
v. Cornelis Pietersse de Swart
m. Maetje Cornelise
g. Liesbet Pietersse de Swart

Den 26 dito
k. Dames
v. Cornelis Dame
m. Teuntje Marinus
g. Willem Marinus
    Trijntje Palinck
    Leendert Lodewijcks
    Maetje Lodewijcks 

Den selven dito
k. Klijntje
v. Cornelis Hendrickse Hooghwerff
m. Leuntje Davids van Mouden
g. David van Mouden
    Aeltje Bastiaens

Den 30 Septemb
k. Gommer
v. Teunis Maertensse
m. Liesbet Commers
g. Pieter Commersse
    Commertje Marinus

1674 Den 3 Octob
k. Engel
v. Willem Engels
m. Leentje Lievens
g. Baerent Engels
    Aeriaentje Lievens

Den 21 november 
k. Aerien
v. Theunis Janssen
m. Maetje Janse
g. Geertruijd Cornelisse

Den 25 dito
k. Aerien
v. Maerten Aeriens
m. Lijdia Aerents
g. Aeriaentje Jacobs

Den selven dito
k. Maria
v. Louwijs Antonissen
m. Annetje Stevens
g. Cornelis Jacobse Spoor
    Aeriaentje Stevens

1674 Den 28 dito
k. Marijtje
v. Aert Abrahamse
m. Pietertje Jaspers
g. Martijntje Carels

Den 5 Decemb
k. Trijntje
v. Jacob Hardendoot
m. Commertje Andries
g. Klijntje Pieters

Den 9 dito
k. Frans
v. Tobijas Franssen
m. Josijntje Theunise
g. Jacob Fransse
    Cornelia Pieterse

Den 23 dito
k. Fop
v. Jan Cornelise
m. Aeriaentje Foppe
g. Neeltjen Cornelise

1674 Den 30 dito
k. Aerentje
v. Aerent Pietersse
m. Jannetjen Aerents
g. Grietje Cornelise

1675 Den 9 Januar
k. Marinus
v. Pieter Marinusse Tamboer
m. Krijntje Cornelise
g. Neeltjen Marinuse

Den 13 dito
k. Joost
v. Jan Joosten van den Houck
m. Josijntje Geerits
g. Geertuijd Abrahams

Den 20 dito twee kinderen
k. Heijndrick
    Cornelis
v. Lambert Hendricks
g. Jaepjen Aerde
g. Barbertje Franse
    Grietjen Gerrits

1675 Den 3 Februar
k. Trijntje
v. Leendert Cornelisse
m. Annetjen Aarts
g. Aeltjen Meijnderts

Den 17 dito
k. Maria
v. Jacob Henricks
m. Lucretia Cornelise
g. Annetje Stevens

Den 13 Mart
k. Joostje
v. Pieter Kommersse
m. Catelijntje Pieters
g. Lijsbet

Den selven dito
k. Joost
v. Jacob Jansse Meijnjardt
m. Sijtge Joosten
g. Pieternelle Abrahams

Den 28 April
k. Leendert
v. Gerrit Jacobse Braber
m. Magdeleentje Lucase
g. Leendert Janssen van Putten
    Maetje Cornelise

Den selven dito
k. Johannes
v. Hubrecht Willemsse
m. Claesje Janse
g. Cornelis Maertensse
    Aerentje Claese
    Willemtje Janse

Den 5 Maij
k. Wilhelm
v. Dirck Janssen van Oosten
m. Pierijntje Joost
g. Aeltie Janse

Den 12 dito
k. Dingena
v. Henrick Engelsse de Seeuw
m. Jacomijntje Cornelise
g. Engeltjen Engels

Den 5 Junij
k. Wouter
v. Dimme Woutersse
m. Geertruijd Cornelise
g. Grietje Janse

Den 3 Julij
k. Susanna
v. Pieter Joosten Bernhart
m. Marija Cornelise
g. Pierijne Joost

1675 Den 21 dito
k. Dirck
v. Herman Wijnandtse
m. Aerentje Engels
g. Neeltje Jacobs

Den 4 August 
k. Marijntje
v. Stoffel Willemsse de Quint
m. Maetje Janse Hooghwerff
g. Huijghje Janse

Den 7 dito
k. Gijsbert
v. Adam Lichtendagh
m. Jannetje Gijsberts
g. Jacomijntje

Den 1 Septemb
k. Steven
v. Jan Dirxe van Oostende
m. Lijntje Jacobs
g. Lijsbet Dirx gerepresenteert door
    Marij Jacobs

Den 8 dito
k. Jannetje
v. Aerend Davidtse van Moude
m. Dingena Janse
g. Fernandus Willemsse
    Aeriaentje Janse

Den 6 Octob
k. Jan 
v. Aerie Theunise
m. Vrouwtje Janse
g. Johannes Pietersse
    Emmetje Janse

Den 20 dito
k. Anna
v. Jacob Jacobsen van der Wege
m. Nelletje Jobs
g. Stijntje Cornelise

Den selven dito
k. Maetje
v. Jan Willemsse van der Par
m. Stijntje Marinus
g.Hendrick Jansse Kuijper
   Maetje Marinus

Den 27 dito
k. Neeltje
v. Jacob Jeremiasse
m. Annetje Janse
g. Catelijntje Jacobs gerepresenteert door
    Martijntje Carels

Den 3 Novemb
k. Dingena
v. Jacobus de Klerck
m. Neeltje Buijens
g. Neeltje Cornelise

1675 Den 10 dito
k. Quirijn
v. Pieter Jansse Maes
m. Marijtjen Hendricks
g. Jan Dirckse van Houte
    Gijsbert Cornelisse van der Kar
    Lijsbet Janse

Den 13 dito
k. Theuntjen
v. Jasper Willemsse
m. Neeltje Pietersz
g. Josijntje Theunise

Den 24 dito
k. Leentje
v. Teunis Aerentse Braber
m. Cornelia Jaques
g. Cornelis Aerentse Braber
    Jannetjen Aerentse Braber

Den 14 Decemb
k. Cornelis
    Jannetje
v. Simon Jansse
m. Jannetje Cornelise
g. Cornelis Aerentse Braber
    Jaspertje Aerentse Braber
    Cuniertje Cornelise

1675 Den 17 dito
k. Trijntje
v. Pieter Reijniersse
m. Weijntje Maertense
g. Reijnier Tibouwt
    Aerent Maertensse van van Leeuwen
    Annetje Reijniersse 

Den selven dito
k. Dirck
v. Leendert Dirckse Braber
m. Pietertje Pieterse
g. Willem Dirckse Braber
    Claesje Pauwels

1676 Den 5 Januarius
k. Samuel
    Lena
v. Pieter Dirckse
m. Aerentje Samuels
g. Jan Corstiaensse Geus
    Cornelis Pietersse van Lis
    Jannetje Samuels
   Aechje Leunis

Den 8 dito
k. Cornelis
v. Aerent Cornelisse
m. Maetje Maertens
g. Reijnier Cornelisse
    Barbertje Fransse

Den 12 dito
k. Kornelis
v. Dirck Lucasse
m. Lijntje Cornelise
g. Maetje Pieterse

1676 Den 29 dito
k. Anna
v. Carel Perdanus
m. Grietje Bremans
g. Neeltje Bremans

Den 5 Februar
k. Daniel
v. Jacob Danielse Sluijsens
m. Wissel Aerentse Raap
g. Philip Danielsse Sluijsens
    Aeriaentje Janse

Den 9 dito
k. Dirck
v. Hendrick Dirckse Exter
m. Maetje Korse de Haes
g. Gommer Antonisse
    Grietje Cornelise Comans

Den 16 dito
k. Hendrickje
v. Theunis Geritse van Paroije
m. Lijsbetje de Rooij
g. Maatje Geerits van Paroije

Den 1 Mart
k. Jan
v. Jan Janssen
m. Leentje Leenderts
g. Maetje Leenderts

1676 Den 8 dito
k. Barber
v. Claes Woutersse
m. Grietje Janse
g. Crijntje Janse

Den 15 dito van mij op den Bommel gedoopt
wanneer op mijn plaetse niet gepredikt wierd
k. Claes
m. Marij Leenderts wed. van Claes Janse Buijtendijck
g. Pieter Jansse Buijtendijck
    Jan Leendert Brootshooft
    Commertje Leenderts

Den 22 dito van mij in de O.Tonge gedoopt wanneer op 
Stad niet gepredikt wierd

k. Pietertje
v. Aerent Pietersse Cock
m. Jannetje Aerents
g. Pieter Rutgersse Cock
    Lijsbet Pieterse Cock

Den 29 dito
k. Cornelius
v. Johan Kerssen
m. Marijtje Cornelise
g. Steven van Maltha
    sijn huijsvrouwe

1676 Den 1 April
k. Leentje 
v. Pieter Huijgen
m. Bastiaentje Jochems
g. Grietje Cornelise

Den 19 dito
k. Judith
v. Henrick Rijkckse Nattekaese
m. Cornelia Cornelise
g. Aeriaentje Rips

Den selven dito
k. Stoffel
v. Corstiaen Stoffels
m. Lijsbet Jaspers
g. Cornelis Stoffels
    Aerentje Stoffels

Den 3 Maij
k. Dirckje
v. Jacob Willemse van der Par
m. Maetje Abrahams
g. Theunis Gerritse van Prooije
    Wendeltje Gerritse van Prooije

Den 10 Maij
k. Bastiaentje
v. Claes Jansse van Sorge
m. Maetje Cornelise
g. Arent Leendertse van Sorge
    Aechje Carels

1676 Den 31 dito
k. Pieter
v. Willem Pietersse Katshoeck
m. Neeltge Jochems
g. Abraham Pietersse Katshoeck
    Madeleentje Schippers

Den 7 Junij
k. Jacobus
    Jannetje
v. Jan Roockus de Grijse
m. Jacomijntje Thijsse
g. Jan Schaffers
    Rokus Jansen
    Annetje Centen
    Machtelt Janse

Den 21 dito
k. Jannetje
v. Claes Jansse Hooghwerff
m. Marijtje Hendricks Hooghwerff
g. Leentje Janse

Den 12 Augusti
k. Ariaentje
v. Cornelis Reijierse
m. Barbertje Franse
g. Maatje Maertens

1676 Den 16 dito
k. Maetje
v. Paul Abeels
m. Pietertje Leenderts
g. Willem Leendertse
    Aeltje Janse

Den 30 dito
k. Govert
v. Wouter Govertse
m. Ariaentje Bestmans de Jong
g. Soetje Goverts

k. Jacobus
v. Johannes van Dam
m. Niesje Janse
g. Aeriaentje Pieterse

den 6 septemb
k. Joost
v. Jacob Jansse Meijnjert
m. Sijtje Joostse
g. Pieternella Abrahams

Den 13 dito
k. Salomo
v. Gualtheres van Boshuijse
m. Tanna van Hemert
g. Christophel van den Bergh
    Ewout Pietersse
    Catharijna Hooffts
    Cornelia van Hemert gerepresenteert door
    Lijntje Corvinx

1676 Den selfde dito
k. Geertruijd
v. Dimme Woutersse
m. Geertruijd Cornelise
     Maetje Slagers

Den 11 Octob
k. Ida
v. Pieter Coninghswoud
m. Bastiaentje Lucas
g. Agnietje Gerrits

Den 8 Novemb 
k. Pieter
v. Cornelis Pietersse de Swart
m. Maetje Cornelise
g. Lijsbet Pietersse de Swart

Den 1 dito
k. Korstiaen
v. Gommer Antonisse
m. Grietje Korsse de Haes
g. Meeuwis Korssen
    Maetje Korssen

Den 20 Decemb
k. Ariaentje 
v. Jacob Cornelisse Hardendoot
m. Commertije Andriese
g. Cornelis Pietersse van Nis
    Pietertje Andriese

1677 Den 6 Jannuar
k. Dingena
v. Jacobus de Clerq
m. Neeltge Buijens
g. Elsge Geerits Bruijn

Den 17 dito
k. Lieven
v. Willem Engels
m. Leentje Lievens
g. Jobje Lievens

Den 24 dito
k. Meeuwis
v. Jan Dirxe van Oostende
m. Lijntje Jacobs
g. Marijtge Jacobs

Den 3 Febr
k. Wilhelm
v. Wijnand Wijnandtse
m. Geertuijd Abrahams
g. Aerentje Engels

Den 21 Febr
k. Marinus
v.Theunis Maertensse
m. Lijsbet Gommerse
g. Crijn Corsten
    Maetje Commerse

Den 24 dito
k. Paulus
v. Lois de Coninck
m. Anna Wijns
g. Adam Paulse de Visscher
   Annetge Pieterse

Den selfde 24 dito
k. Jan
v. Hubrecht Willemsse Onwijn
m. Claesje Janse
g. Gillis Jansse Vierniet
    Arentge Claese
    Willemtge Janse

1677 Den 28 dito
k. Stijntge
v. Aerent Lange
m. Trijntge Cornelise
g. Maetge Rutten

Den 7 Martij
k. Bastiaentge
v. Johannes Simonsse van Stannelant
m. Jobge Franse
g. Maetge Franse

Den 10 dito
k. Cornelis
v. Pieter Marinusse Tamboer
m. Crijntge Cornelise
g. Hendrik Cornelisse
    Maetge Cornelise

Den 11 April
k. Marij
v. Jan Cornelisse
m. Ariaentge Foppe
g. Jaepge Doens

Den 23 Maij
k. Soetge
v. Willem Leendertse Buijtendijck
m. Aeltge Janse
g. Dirijxe Joost
    Dirck Janssen
    Aerentge Janse

1677 Den 6 Jun
k. Jacob 
v. Jacob Jacobsse
m. Nelletge Jobse
g. Pauls Abeele
    Marijtge Claese

Den 27 dito
k. Grietge
v. Jan Joosten
m. Josijntge Geerits
g. Neeltge Jakese

Den 25 Jul
k. Helena
v. Jacob Leendertse van Goudswaart
m. Neeltge Arentse van Goudswaart
g. Marijtge Elias

Den 15 August
k. Marinus
v. Jan Willemsse van der Par
m. Stijntge Marinus
g. Pieter Marinus
    Maetge Pieterse

Den 22 dito
k. Hendrik
v. Rokus Rokusse Hooghmoed
m. Willemijntge Hendriks
g. Saartge Hendriks

Den selfde dito
k. Theuntge
v. Paul Jansse Houtsager
m. Stijntge Thomase
g. Jannetge Smits 

Trouwinschrijvingen

Catalogus van de namen der genen die getroudt sijn,
ofte haere houwelijcksese proclamatien gehadt hebben in mijnes dienst

Anno 1642
Den 7 Decemb
Pieter Jansz Maes wed. van sal. Mettie Pieters woonende
op de Suijtsijde met 
Aeltie Jans wed. van sal. Marinis Jacobsz woonende alhier

Anno 1643
Den 18 Jannuarij
Leendert Jansz Cramer wed. van sal. Neeltie Stoffels met
Jannitie Cornelis wed. van sal. Jacob Evertsz beijde woonende alhier

Den 8. Februarij 1643
Cornelis Willemsz j.m. met
Jannitie Willems j.d. beijde woonende alhier

Den 8. Martij 1643
Jan Pietersz  j.m. met
Jannitie Arents j.d. beijde hier woonachtich

Den 22. Martij
Jan Gerritsz  j.m. met
Neeltie Jans j.d. beijde van de Stadt  

Anno 1643
Den 18. April
Jan Arentsz j.m. woonende op Stadt met
Stijntie Pieters j.d. van den Bommel

Den 16 Meij
Samuel Pietersz van Lis j.m. woonende op Stadt met
Joppie Jans j.d. van den Bommel

Den 4. Julij
Jacob Jansz Breemans j.g. met
Annitie Sents j.d. beijde woondene in de heerlijckheijt van de Stadt 

Den 12. Septemb.
Jochem Lucasz j.m. woonende op Stadt met
Leentie Leenders j.d. woonende op den Bommel

Anno 1644
Den 19. Martij
Danckert Leendersz j.m. woonende op de Stadt met
Matie Arents j.d. van Dirxlant, mede woonende alhier

Den 16. April
Cornelis Hendricksz j.m. met
Crijntie Pieters j.d. beijde woonende op Stadt

Den 4. Junij
Michiel Jansz van Sint Annalant wed. woonende inde heerlijckheijt  van den Bommel met
Pietertie Jillis j.d. woonende in de heerlijckheijt van Middelharnis

Den 2. Julij
Willem Jorisz wed. van sal. Cleertien Hendericks wonende op den Bommel met
Hester Abrams j.d. woonende bij de Stadtse meulen

Den 28. Augusti
Jan Jansz van de Geer wed. woonende op Stadt met
Lijntie Teunis wed. mede woonende alhier

Den 3. Septemb
Jan Pietersz Timmerman wed. met
Matie Nouten wed. beijde woonende alhier

Den 17 Septemb
Arij Pietersz j.m. woonende op Stadt met
Neeltie Arents j.d. mede woonende in het Stadtse lant

Anno 1644
Den 8. Octob
Daniel Mancksz van Beke j.m. woonende op Stadt met
Lijsbet Leenders j.d. woonende in het lant van Sommelsdijck

Den 20. Octob
Pieter Jansz j.m. woonende inde heerlijckheijt van Middelharnis met
Lijsbet Arents j.d. woonende alhier

Den 27 Octob
Jonas Jillisz wed. van sal. Leentien Hillebrants woonende inde heerlijckheijt van Sommelsdijk met
Jannitie Cornelis wed. van sal. Reijer Jansz woonende op de Stadt

Anno 1645
Den 11. Martij
Jan Claesz van Sorge wed. woonende inde heerlijckheijt van Middelharnis met
Bastiaentie Gerrits j.d. woonende inde heerlijckheijt van Sommelsdijck

Den 18. Martij
Mr. Jacob Abeel j.m. van Calis met
Barbara Jans Cherle van Rotterdam j.d. beijde woonende alhier

Den 15. April
Yemant Jacobsz Suijcker wed. woonende inde heerlijckheijt van Sommelsdijck met
Commertie Jacobs wed. woonende op Stadt

Den 26. Augusti
Lucas Arentsz wed. met
Neeltie Pieters wed. beijde woonende alhier

Den 10. Novemb
Maerten Jacobsz wed. woonende in de O. Tonge met
Matien Arents van Greuningen wed. woonende op Stadt 

Den 18. Novemb
Arent Harmansz Hollander wed. woonende in het Bommelse lant met
Geertie Jans wed. woonende op Stadt

Anno 1645
Den selven dito
Cornelis Rogiersz j.m. met
Lijsbet Jans wed. woonende beijde alhier

Den 21. Decemb
Huijch Goversz Block j.m. van Hoogvliet met
Leentie Pieters j.d. woonende op Stadt

Anno 1646
Den 18. Feb
Hendrick Jacobsz wed. van sal. Ariaentie Joris met
Jannitie Arents j.d. beijde woonende alhier

Den 28. Martij
Jan Jansz wed. van sal. Neeltie Willems woonende inde Tille met
Arentie Yemants wed. van sal. Poulus Hubrechtsz woonende op Stadt

Den 7. April
Pieter Jansz wed. van sal. Lijsbet Arents woonende op de Stadt met
Jaentie Cornelis j.d. vande O. Tonge

Den 8. Junij
Jan Arentsz j.m. van Sommelsdijck met
Neeltie Aerts wed van sal. Ariaen Jacobsz woonende op Stadt

Anno 1647
Den 2. Feb
Cornelis Jacobsz Beuijens j.m. van de O. Tonge met
Jannitie Arents j.d. beijde woonende op Stadt

Den 23. Martij
Claes Claesz j.m. met
Aefie Rokis j.d. beijde woonende alhier

Den 7. Julij
Gerrit Teunisz j.m. met
Henderickie Hendericks j.d. beijde woonende inde heerlijckheijt vande Stadt

Den 12. Julij
Teunis Rogiersz wed. van sal. Matie Maertens met
Jannitie Jacobs wed. van sal. Cornelis Marinisz van Middelharnis beijde woonende alhier

Den 11. Augusti
Dirck Arentsz j.m. van Dirxlant met
Matie Pieters wed. van Gommer Gerritsz Gunst, beijde woonende in de heerlijckheijt vande Stadt

Den 23. Augusti
D.Lambertus Schapenberch wed. van Wil. Maria Jans dienaer des Goddelijcken Woorts in Dirxlant met
Jannitie Jacobs wed. van Claes Cornelisz Cool woonende op Stadt

Anno 1647
Den 28. Septemb  
Michiel Dircksz j.m. van Middelharnis met 
Sijtien Arents j.d. vande Stadt

Den 15. Novemb
David Willemsz Verolleman j.m. woonende binnen Sommelsdijck met
Ariaentie Teunis wed. van wijlen Danckert Laurisz woonende op Stadt

Anno 1648
Den 2. Meij
Arije Maertensz wed. van sal. van Arentie Reiers met
Arentie Yemants wed. van sal. Jacob Pietersz Boer

Den 9. Meij
Joost Goosz Wans j.m. van Hees inde Meijerij van s’ Hartogen bos met
Matie Cornelis wed. van sal. Pieter Andriesz Wevers

Den 4. Julij
Karel Maertensz wed. van sal. Engeltie Pauls met
Pleuntie Arents j.d. beijde woonende alhier

Den 11. Julij
Stoffel Corsz j.m. Met
Neeltie Cornelis j.d. beijde woonende alhier

Den 25. Julij
Rut Arentsz wed. van sal. Maertie Jacobs van den Bommel met 
Jannitie Arents wed. van sal. Pieter Jansz Timmermans beijde woonende alhier 

Anno 1648
Den 2. Septemb
Pieter Pietersz j.m. van Cooltiens pents met
Maertje Jans wed. van sal. Stoffel Abrahamsz beijde tegenwoordich woonachtich op Stadt

Den 12. Septemb
Jochem Crijnsz j.m. met
Arentie Rijcks j.d. beijde woonende op Stadt

Anno 1649
Den 2. Jannuarij
Henderick Jansz wed. van sal. Jacomijntie Claes met
Jannitie Pieters wed. van sal. Leendert Leendersz beijde woonende alhier

Den 20 Feb
Pieter Isacksz j.m. woonende op Stadt met
Maddaleentie Willems j.d. mede woonende alhier

Den 13 Martij
Stoffel Leendersz wed. van sal. Matie Cornelis woonende op de Stadt met 
Matie Pieters wed. van sal. Abraham Marijnisz woonende op den Bommel

Den 16. Meij
Adam Stevensz wed. van sal. Arentie Roelants met 
Jannitie Pieters j.d. van de O. Tonge beijde woonende alhier

Den 9. Julij
Jan Vranckes wed. van sal. Stijntie Cornelis van Sommelsdijck met
Jacomijntie Chiels j.d. van Sommelsdijck beijde woonende alhier

Anno 1649
Den 24. Julij
Marinis Joosz j.m. met 
Matie Commers j.d. beijde woonende alhier

Den 19. Novemb
Abraham Jansz Crosijck kleermaecker wed. van sal. Lijsbet Gijsbrechs de Bads met 
Marite Elias j.d. beijde woonende alhier

Anno 1650
Den 19. Martij
Roelant Adamsz j.m. woonende op de Stadt met
Martijntie Cornelis j.d. van Sommelsdijck

Den 4. Junij
Cornelis Claesz j.m. met
Matie Jacobs van der Werve wed. van Leendert Jacobsz beijde woonende op Stadt

Anno 1651
Den 14. Jannuarij
Jaques Jakesz wed. van sal. Annitie Adams met
Lena Arents j.d. van Geertrijden Berg beijde tegenwoordich woonende alhier

Den 12. Meij
Geerloof Cornelisz j.m. met
Matie Willems j.d. van Middelharnis beijde woonende tegenwoordich alhier

Den 15. Julij
Engel Jacobsz wed. van sal. Josijntie Willems met 
Neeltie Pieters j.d. beijde woonende alhier

Anno 1652
Den 19. Martij
Dirck Dircksz Buijs j.m. van Strijen woonende inde heerlijckheijt van Middelharnisch met
Pleuntie Willems wed. van Bastiaen Schiltmansz woonende inde heerlijckheijt vande Plate

Den 15 Martij
Cornelis Arentsz Braber j.m. woonende inde heerlijckheijt vanden Bommel met
Teuntie Senten j.d. woonende op de Stadt

Den 30. Martij
Arent Lucasz wed. van Neeltie Pieters sal. met
Crijntie Pieters wed. van Cornelis Hendericksz beijde woonende alhier

Anno 1653
Den 2. Martij
Jacob Imansz Suijcker j.m. woonende onder de heerlijckheijt van Sommelsdijck met
Aegie Jonas j.d. mede woonende in de heerlijckheijt van Sommelsdijck

Den 10. April
Antoni Willemsz de Vroom j.m. woonende in Sommelsdijck met 
Grietien Hendericks de Grijse j.d. woonende op Stadt

Den 19. April
Jan Arensz Voordewinde j.m. met
Matie Corvincks j.d. beijde woonende op de Stat

Den selven dito
Samuel Pietersz van Lis wed. van Jopie Jans woonende in de heerlijckheijt vanden Bommel met
Leentie Joos j.d. van Middelharnis

Den 10. Meij
Henderick Pietersz Cuijper wed. van Jannitie Reijniers met
Catalijntie Wouters jonge dochter woonende beijde op de Stadt 

Anno 1653
Den 6 Junij
Jan Schafer wed. van Jannitie Ketelaers woonende inde O. Tonge met
Maria Jacobs j.d. woonende op de Stadt

Den 14. Junij
Cornelis Willemsz de Grijse j.m. met
Leeuntie Leenders j.d. beijde woonende op de Stadt

Den 12. Julij
Dirck Dircksz Buijs wed. van Pleuntie Willems met
Susanna Jacobs van Mouden weduwe van Pieter Jansz Nijpiens

Den 9 Augusti
Eeuwit Pietersz j.m. woonende in de heerlijckheijt vande O. Tonge met
Dingena Bartels j.d. woonende in de heerlijckheijt van Middelharnisch

Anno 1654
Den 28 Feb.
Jan Leendersz wed. van sal. Matie Claes met
Lijsbet Jacobs wed. van sal. Arent Pouwelsz van der Werf

Den 18. Martij
Leendert Gerritsz van den Tol j.m. met
Matie Senten wed. van sal. Jacob Gerritsz

Den 4. April
Crijn Corsz j.m. met
Jannitie Teuwis j.d. beijde woonende op Stadt

Den 9. Meij
Mr. Jacobus Rutgeri de Reene j.m. woonende inde O. Tonge met
Maria Marinis Verhaes jonge d. woonende op Stadt

Den 24. Octob
Eeuwit Pietersz wed. van Dingena Bartels met
Jannitie Willems de Grijse j.d. beijde woonende alhier

Den 11 december 
Dirck Jansz j.m. met
Pierijnti Joos j.d. beijde woonende alhier

Anno 1655
Den 3. April
Cornelis Cornelisz Louwe j.m. met
Matie Arents j.d. beijde woonende alhier

Den 13. Meij
Cornelis Joosten j.m. met
Neeltie Claes j.d. beijde woonende alhier

Den 4 Julij
Tijs Damisz van Gelder wed. van Machtelt Jacobs sal. met
Claertie Maertens wed. van Jan Claesz Waegemaecker

Den 28. Augusti
Pieter Willemsz Duijne j.m. vande Oude Tonge met
Leuntie Joos j.d. woonende alhier

Den 7. Septemb
Pieter Teunisz wed. van Hubertie Pieters, op Stadt met 
Maddeleentie Harmans j.d. van Dirxlant

Den 2 November
Gerrit Jacobsz Braber j.m. van het Oude Tongsche lant met
Maddaleentie Luicas j.d. op de Stadt

Den 6 november
Jacob Hendericksz j.m. uijt het N. Tongsche lant met
Ariaentie Jans j.d. woonende alhier

Anno 1655
Den 18. Novemb
Jan Jorisz j.m. woonende op Stadt met
Neeltie Jans j.d. van Rotterdam

Anno 1656
Den 7. April
Markis Hendericksz j.m. woonende op Stadt met
Mijntie Willems j.d. woonende inde heerlijckheijt van Middelharnis

Den 19. Maij 1656
Krijn Marinisz Jonckheer j.m. woonende op den Bommel met
Annitien Hendericks j.d. op de Stadt

Den 9. Junij
Claes Jansz j.m. woonende op de Stadt met 
Commertie Leenders j.d. mede woonende alhier

Den 14. Junij
Henderick Teunisz van Proeijen j.man woonende op de Stadt met
Neeltie Cornelis j.d. woonende op Herckinge

Anno 1656
Octob. 20
Engel Arentsz j.m. vande  Heijntickens Sant uit eijlant vander Goes met
Betie Lievens j.d. beijde woonende op Stadt

Anno 1657
Den 9. Martij 
Steven Arentsz j.m. met
Leeuntie Davidts j.d. beijde woonende op de Stadt

Den April
Arien Willemsz Kooijman j.m. van Dirxlant met
Lijntie Pieters j.d. beijde woonende alhier

Den Meij
Job Corsz j.m. van de O. Tonge, woonende inde heerlijckheijt van Middelharnisch met
Matie Willems j.d. vande Stadt

Den Meij

Anno 1663 
Januarij 27
Frans Cornelisz de Munck sekertaris van Melesant weduwnaer van saliger
Merien Janans met 
Leuntie Arens woonende alhier

Den selven dito
Gerrebrant Arentse jongeman van Dirckslant met
Crestina Cornelis jonge dochter van de Plaet beijde woonachtich alhier

Den 10. Februarij
Aert Pieterse van de Nieuwe Tonge weduwnaer van Maertie Gerrits met 
Japie Leenders jonge dochter woonachtich alhier

Den 16 April
Pieter Pieterse Cooninchswout jongeman van Bergen op Zoom met
Beste Jaentie Luickas jonge dochter van Stadt

Vervolg van het naam-register dergenen die in egt vereenigt sijn geduirende den kerken-dienst van
Rumoldus Rombouts alhier op Stadt

1658 Den 4. Augusti, sijn getrouwt, alhier getrouwt
Arent Lukasz wdnaar van sg Krijntje Pieters met
Katelijntje Wouters w van sg Hendrik Pietersz beijde woonagtig op Stadt

Den selven tijd getrouwt, alhier getrouwt
Jan Matewesz  j.m. met Kornelia Kornelis j.d. beijde van Sommelsdijk, op nevengaande getuijgenis
van hare beide voorstellingh in de gemeinte van die plaats  

Den 15e Septemb alhier getrouwt op attestatie van Middelharnasch
Willem Korvingsz Kromdijk j.m. woonagtig onder de heerlijkheid van Stadt met
Jakomijntje Roelands j.d. woonagtig in de heerlijkheid van Middelharnisch

Den 3e Novemb alhier getrouwt op attestatie vande O. Tonge
Jan Jansz van der Meide jongman woonende inde O. Tonge met
Kornelia Esdras j.d. wonende in Sommelsdijk

1658 Den 1e Decemb alhier getrouwt
Cornelis Rogiersz wdnaar van sg Lijsbeth Jans met
Barbertje Frans j.d. beijde wonende alhier op Stadt

1659 Den 26. Januarij 
Alhier getrouwt op attestatie van Middelharnasch
Jan Ariens Hoogwerf wdnaar van sg Marijntje Klaas wonende in de heerlijkheid van Middelharnisch met
Leentje Jans wdwe van Jan Gerritsz Bakker, wonende in het land van Sommelsdijk

Den 9e Februarij alhier getrouwt met attestatie van beide plaatsen
Leendert Teuwisz j.m. van Sommelsdijk met
Pietertjen Teuwis j.d. van de Stadt, beijde woonagtig in de heerlijkheid van Middelharnisch

Den 22e Maert attestatie gegeven na den Bommel
Jan Ariensz de Lange j.m. wonende op de Stadt met
Maertjen Pleune j.d. wonende onder den Bommel

Den 6e April attestatie gegeven na Rotterdam
Balten Branderhoeven wedr van Neeltjen Bastiaens wonende in Middelharnasch met
Catharijna Couwenburgs van Belojs wed. van Dns Johannes Ambrosius in sijn leven predikant alhier

Den selven tijd alhier getrouwt
Jan Lukasz j.m. 
met Maddeleentjen Joos j.d. beijde geboortig en woonagtig op de Stadt

1659 Den 1 Junij ondertrouwt tot Rotterdam en aldaer getrouwt
Rumoldus Rombouts bedienaer des goddelijksen woords alhier op de Stadt met
Christina Woel j.m. van Rotterdam  en wonende alhier

Den 8e Junij ondertrouwt tot Middelharnisch op attestatie alhier getrouwt
Maarten Jakobsz Welleman j.m. van Middelharnisch met
Jannetje Willems j.d. van de Stadt

Den 13e dito getrouwt alhier op attestatie
Meuwis Jorisz  wr van Grietjen Jans wonende in Sommelsdijk met
Nelletjen Jans wde van Willem Fopsz wonende op de Stadt

Den 31 Augusti getrouwt alhier met attestatie van den Bommel
Arij Maartensz j.m. met
Leentje Lauweris j.d. beijde van de Stadt en aldaer woonagtig

Den 16. Novemb alhier getrouwt
Arij Maartensz wednr van Arentje Iemans met
Annetje Pieters wde van Isak Adriaensz beijde wonende op de Stadt

1659 Den 16e Novemb alhier getrouwt  
Willem Wijnants j.m. met
Leentje Mateuws wede van Krijn Korsz beijde wonende op de Stadt

Den 23e dito alhier getrouwt
Mels Klaasz wedr van Kornelia Baltens met
Baaltje Frans j.d. beide wonende op de Stadt

1660 Den 11. Januarij met attestatie van de Plate alhier getrouwt
Filips Jakobsz j.m. van de O. Tonge met
Annetjen Kommers j.d. van de Stadt

Den 18. dito alhier getrouwt
Jan Jorisz wdr. van Neeltjen Jans met
Martijntje Kornelis wde van Roeland Adams beide wonende op de Stadt

Den 4e Aprilis ondertrouwt op den Bommel en aldaer getrouwt
Jan Jansz de Groot j.m. geboren en woonagtig op den Bommel met
Jannetje Lievens j.d. van de Stadt, wonende onder den Bommel

Den 11. Dito alhier getrouwt
Hendrijk Rijksz j.m. van de Stadt met
Kornelia Kornelis j.d. van Gorkom beide alhier woonagtig

Den selven tijd alhier getrouwt
Dirk Lukasz j.m. met 
Lijntje Kornelis j.d. beide geboren en woonagtig op de Stadt

Den selven tijd ondertrouwt op de Plate getrouwt alhier op attestatie van de Plate
Bastiaen Kornelisz Jong-haas j.m. van St. Anthonispolder wonende op de Stadt met
Josijntje Jans j.d. van Vink in Vlaenderen wonende onder de Plate

1660 Den 24e April alhier getrouwt op attestatie van den Bommel
Markus Hendrijksz wdnaer van Krijntje Jans wonende onder den Bommel met
Matje Kommers wdwe van Marinis Joosz Bakker wonende op de Stadt

Den 30e Meij alhier getrouwt
Kornelis Krijnsz Worst j.m. met
Jannetjen Maartens j.d. beide woonagtig op de Stadt

Den 8e Augusti getrouwt op attesttie van Rotterdam en Sommelsdijk
Anthonij Tibout wedr van Sommelsdijk met
Jannetjen de Heide j.d. van Rotterdam

1661 Den 30e Januarij alhier getrouwt
Pieter Jansz de Bath j.m. met 
Annetjen Kommers wed van Filips Jakobsz beide geboren en woonagtig op de Stadt 

Den 27e Febr ondertrouwt in Abbenbroek getrouwt alhier op behoord attestatie
Cornelis Jansz van St. Anneland wdr van Annetje Jakobs wonend onder Middelharnasch en onlangs gewoont hebbende onder de Stadt met
Centje Ariens wde van Arien Jansz Bruin wonende in Abbenbroek

Den 6e Martij getrouwt op attestatie van de Oude Tonge
Anthonij Gerritsz j.m. geboren en wonende op de Stadt met
Neeltjen Bastiaens j.d. geboren en wonende in de Oude Tonge

Den 14e Maij alhier getrouwt
Arij Leendertsz Hoogwerf j.m. met
Matje Isaaksz j.d. beide wonende op de Stadt

’t jaar 1661 Den 21e Augusti is 4e Septemb alhier getrouwt op attestatie van de Oude Tonge en Middelharnasch
Gerrit Florisz van Eck j.m. wonende in Middelharnasch met
Cornelia Pieters j.d. wonende in het Oude Tongsche Land

Den 4e Septemb ondertrouwt op den Bommel aldaer getrouwt
Jakob Jansz in ‘t Oude-land j.m. wonend op de Stadt met
Annetje Pietersz  j.d. wonende onder den Bommel

Den 11e dito getrouwt alhier attestatie van den Bommel 
Gerrit Marcelisz wedr van Neeltjen Davids, wonende onder den Bommel met
Willemtjen Andries van ’t Zuijdland j.d. wonende op de Stadt

Den 6e Novemb attestatie gegeven en daer mede getrouwt op Delfs-haven, blijkens uit attestatie daervan vertoont 
Hendrik Stevensz Ternede j.m. met 
Anna Branderhoeve j.d. beide wonende op de Stadt

’t jaar 1662 Den 18e Februarij getrouwt alhier den 12e Martij
Job Jobsz de Corte j.m. met
Jannetje Ariaens j.d. beide wonend op de Stadt

Den 12e Martij getrouwt alhier op attestatie van den Bommel den 10 April
Joost Goossensz Want wedr van Claasje Hubregtsz wonende op de Stadt met
Elsje Pauwels van Heusden j.d. wonende in de Zuijd-zijde

Den 2e April getrouwt op attestatie van Middelharnasch
Pieter Jansz Pandelaar j.m. uijt Vlaenderen met
Aegjen Jakobs Welleman j.d. van Middelharnasch beide wonende op de Stadt

Den selven tijd attestatie geg.
Mees Jansz wedr Belijtjen Hendriks wonende op den Bommel met
Pietertjen Teuwis wed van Leendert Teuwisz wonende op de Stadt onlangs gewoont hebbende onder Colijnsplate

’t jaar 1662 Den 16e April alhier getrouwt
Harman Wijnnantsz j.m. met
Arentjen Engels j.d. beide wonende op Stadt

Den 21e Maij alhier getrouwt op attestatie van Middelharnasch
Cornelis Maartensz j.m. geboren en woonagtig op de Stadt met
Pietertjen Jans j.d. wonende in Middelharnasch

Den 7e Julij alhier getrouwt op attestatie van Middelharnasch
Leendert Dirksz Paling j.m. wonende in de heerlijkheid van Middelharnasch met
Lijntje Corvings j.d. wonende in de heerlijkheid van de Stadt

Den 20e Aug alhier getrout op de Stadt
Claas Dirksz Goessenaer wonende in de heerlijkheid van Middelharnasch met
Maritje Wouters j.d. wonende op de Stadt

1662 Den 3 September alhier getrout
Evert Janse jongman van den Bommel met
Lijsbet Jacobs jonge dochter van de Stadt

Den 1 Februarij alhier getrout
Frans Cornelisse de Munck van Dirckslant met
Leuntie Arens Voorwinde

Vervolgh van het naem register der gener die in echten staet verenight sijn, gedurende de kerkendienst van Johannes van den Bosch predikant alhier op de Stadt

1663 den 16 Junii, attestatie gegeven en getrout op den Bommel
Jan Roockense de Grijse weduwenaer van Jannetie Bastiaens met
Jacomijntie Tijssen jonge dochter van de Stadt

Den 15 Junii, ondertrout tot Amsterdam en getrout tot Blareku     
Dom. Johannes van den Bosch bedienaer des goddelijken woorts alhier met
Margaretha Balck jonge dochter van Amsterdam

Den 6 Julii alhier getrout                                  
Jacob Heijndrikse weduwenaer van Arriaentie Jans met
Lucretia Cornelis j.d. van de Plaat beijde wonende alhier

Den 12 Augusti, op attestatie van Middelharnas getr.
Joris Cornelisse j.m. van Middelharnas met
Catelijntie Cornelis jonge dochter van Middelharnis beijde wonende aldaer

Den 19 dito, alhier getrout
Joos Foppe weduwenaer van Jacomijntie Leenders wonende in de heerlijkheid van de Plaat met
Ariaentie Lievens j.d. van de Stad

Den 7 Octob, alhier getrout
Jaques Jaquese van Geen weduwenaer van Lena Arents met
Maaijtie Corsz weduwe Jan Hendrickse de Saijer beijde wonende alhier

Den 23 Septemb, attestatie gegeven en getrout op den Bommel
Joris Jorisse j.m. geboren op Smitshoeck en woonachtigh op de Stadt met
Claesje Cornelis j.d. geboren in Ooltiens plaat en woonachtigh onder de Bommel

Den 28 Octob, attestatie gegeven en getrout op Sommersdijck
Jan Jobse Bakker j.m. van Brouwershaven met
Annetie Andries van Dikkelen j.d. van Sommersdijk beijde aldaer wonende

Anno 1664 Den 1 Meert, op attestatie van de Oude Tonge getrout
Pieter Arentse Happingh j.m. van Geertruijdenbergh wonende op de Stadt met
Arentje Engels wed van Jan Marcelisse geboren In Oeltiens plaete en wonende in O. Tonge

Den selven dito, alhier getrout
Cornelis Aarentse Craendonck j.m. van Moerkerke met
Leenders Leentie j.d. van Sommersdijck beijde wonende op de Stadt aen Haringhvliet

Den 13 Meert, op attestatie van de voornoemde plaetsen getrout
Jan Marijnisse Kole j.m. van Sommersdijk en woonachtigh alhier met
Jannetien Christiaens j.d. van Rotterdam en woonende mede aldaar

Den 14 April, op attestatie van Middelharnas ghetrout
Cornelis Janz Soon j.m. van de Nieuwe Tonge met
Aariaentie Jans weduwe van Teunis Jacobse Welleman beijde woonende in de heerlijckheijt van Middelharnis

Den 18 Maij, alhier getrout
Jan Pieterse Niepius j.m. met
Cornelia Claes jonge dochter beijde inboorelingen van de Stadt aen Haaringhvliet, en woonachtich alhier 

Den 20 Septemb, alhier getrout
Jacob Willemse j.m. van de Stadt aen Haringhvliet met 
Maaijte Abrams jonge dochter van den Bommel beijde wonende alhier

Den selven dito, alhier getrouwt
Pieter Joose Barnart weduwenaer van Maatie Jans van Vliet en
Maria Cornelis Verkerks j.d. van de Oude Tonge beijde wonende alhier

Den 26 Octob, alhier getrout
Nies Lievense j.m. van de Stadt met
Nelletie Jobs j.d. uijt de heerlijckheijt van de Plaet beijde wonende aen Haringvliet op de Stadt

Anno 1665 Den 10 Januarii, alhier getrout
Jacob Willemse Braber j.m. van de Stadt aen Haringhvlijet met
Maaijtie Jans jonge dochter mede van de Stadt en beijde alhier wonende

Den 16 dito, de bruijdegom is onder de geboden gestorven
Cornelis Janse van Sint Annenlant weduwenaer van Saertie Aarens wonende onder de heerlijkheijt van Middelharnas met
Annetie Cornelis jonge dochter uijt het lant van Ooltiesplaet en wonende alhier

Den selven dito, alhier getrout
Michiel Pieterse de Groot weduwenaer van Huijbertie Jobs wonende onder de jurisdictie van de Stadt met
Sara Abrahams weduwe van Leendert Pieterse Voordijk wonende in de Oude Tonge 

Den 29 dito, getrout op attestatie van de voornoemde plaetsen
Frans Cornelisse van Laa j.m. van de Nieuwe Tonge met
Jakomijntie Jans Rijsenburgh j.d. geboren onder de heerlijkheijt van Sommelsdijck 

Den 31 dito, alhier getrout
Lieve Niesse weduwenaer van Neeltie Dirks met
Catalijntie Wouters weduwe van Aaren Luijkese beijde wonende op de Stadt aen Haringhvliet

Den 14 Februarii, alhier getrout
Denis Cornelisse j.m. van Wilmstadt met
Susannetie Elias j.d. van de Stadt aen Haringhvliet en beijde wonende alhier

Den 28 dito, alhier getrout
Willem Engelse j. m. met
Lijntie Lievens j.d. beijde van en op de Stadt 

Den 9 Martii, alhier getrout
Laures Cornelisse weduwenaer van Sijtie Claes met
Jannetie Cornelis weduwe van Leendert Janse Cramer beijde wonende op de Stadt

Den 14 Meert, alhier getrout
Cornelis Hendrikse Hooghwerf j.m. van de Stadt met
Leuntie Davids weduwe van Steven Aarense Panvis beijde wonende alhier

Den selve dito, alhier getrout
Cornelis Teunisse Breesnee j.m. uijt de heerlijkheijt van Middelharnis met
Maritie Claes j.d. van den Oudenhoorn beijde wonende alhier

Den 20 dito, alhier getrout
Cornelis Claesse Suijderwerf weduwenaer van Marritie Jacobs met
Stoffeltie Jacobs j.d. geboortich in het Stadse lant beijde wonende alhier

Den 11 April, alhier getrout
Jacob Cornelisse j.m. van den Bommel met
Annetie Pieters j.d. geboortich uijt Dirkxlant en woonachtigh in het Ouwetongselant

Den 17 dito, alhier getrout
Barent Engelse weduwenaer van Ariaentie Rijkx met
Aagje Willems j.d. van de Stadt beijde wonende alhier

Den 20 Junii, alhier getrout op attestatie van den Bommel
Willem Arentse Braber weduwr van Jannetie Claes wonende onder de heerlijkheijt van den Bommel met
Bastiaentie Arents Voorwinde j.d. geboren op de Stadt

Den 4 Julii, alhier getrout op attestatie van Sommelsdijk
Claes Janse Hoogwerf j.m. geboortich en woonachtich in het Sommerdijkse lant met
Maritie Hendrikx Hoogwerf geboren op de Stadt

Den 18. Dito, alhier getrout
Arent Cornelisse Cromdijk secretaris deser heerlijkheijt van de Stadt met
Leuntie Stevens Ternede j.d. beijde wonende alhier

Den 18. September, alhier getrout
Herman Andriesse j.m. met
Annetie Cornelis beijde geboortich uijt het lant van Ooltiens-plaet en wondende alhier op de Stadt

Den 11 October, alhier getrout 
Jacob Jaquese van Geen j.m. van de Stadt met
Grietje Oors j.d. van het Plaetse lant beijde wonende alhier

Den 16 dito, alhier getrout
Johannes Janse j.m. uijt Dirkxlant met
Marritie Jacobs j.d. van de Stadt beijde wonende alhier

Den selve dito, alhier getrout
Jan Janse van der Meij weduwenaer van Cornelia Esdras met
Leentie Leenders weduwe van Jan Aerense beijde wonende alhier

16. Anno. 66 Den 21 Januarii, alhier getrout op attestatie van den Bommel en van Zirickzee
Simon Janse weduwenaer van Soetjen Ariens wonende tot Zirikzee met
Jannetie Cornelis j.d. van Claes-wael en wonende onder den Bommel

Den 29 dito, alhier getrout
Sent Gommerse Quint j.m. uijt het Stadtselant met
Jannetie Mateuwis j.d. uijt de Oude Tonge beijde wonende onder de heerlijkheijt van de Stad

Den 26 Meert, alhier getrout 
Theunis Meertense van der Heert j.m. van de Stadt met
Lijsbet Commers j.d. van de Stadt en beijde wonende alhier

Den 4 April, alhier getrout
Adam Corstiaense j.m. uijt het Nieuwetongse lant en wonende onder de heerlijkheijt van Middelharnas met
Huijgje Leenders j.d. van Sommersdijk wonende alhier

Den 25 September, alhier getrout op attestatie van den Bommel en  Schravendeel
Theunis Cornelisse Cuijlenburgh j.m. van Schravendeel wonende op den Bommel met
Lijsbeth Jans j.d. van Coppenhage wonende alhier

Den 1 Octob, alhier getrout op attestatie van Barendrecht 
Jan Antonise j.m. van den Nieuwenhoorn wonende alhier met
Huijghje Jans Hooghwerf j.d. van Dirkxlant wonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk

Den 15 Decemb, alhier getrout den 2 Decemb
Crijn Corstiaense j.m. van de Stadt met
Maeijtie Commers weduwe van Marcus Hendrickse beijde wonende alhier

Den 4 Decemb, attestatie gegeven en getrout op Dirkxlant
Marinus Poulisse j.m. van de Stadt en
Lintie Wouters j.d. van Dirixlant wonende aldaer, gelijk de bruijdegom alhier 

Anno 1667 Den 14 Januarii, alhier getrout op attestatie van den Bommel den 10 februarii
Jacob Arentse van de Grient weduwenaer van Willemtie Hendriks van Kempen wonende onder de jurisdictie van den Bommel met
Maijtie Cors weduwe van Jaques Jaquesse van Geen wonende op de Stadt

Den 17 Februarii, op attestatie van beijde de plaetsen getoont
Jan Cornelisse Smith j.m. van de Oude Tonge met
Wijvetgien Sijmons weduwe van Leendert Arentse Braber wonende onder de jurisdictie van den Bommel

Den 26 Meert, attestatie gegeven en getrout op den Bommel den 24 April
Dom. Hubertus van Ouveren cand. s.s. theol. met
Leuntie Stevens weduwe van Arent Cornelisse Cromdijk wonende op de Stadt aen Haringhvliet

Den 15 April, alhier getrout op attestatie van Middelharnas
Aren Abramse j.m. en
Pietertien Jaspers j.d. beijde wonachtich op de gront van Middelharnas ende onder de jurisdictie van dien

Den 16 dito, attestatie gegeven ende getrout op den Nieuwe Tonge den 8 Maij
Giel Leendertse j.m. van de Oude Tonge wonende in de Nieuwe Tonge met
Jannetie Jans j.d. van Thiel wonende op de Stadt

Den 1 Maij, alhier getrout op attestatie van beijde de plaetsen den gestelden eersten Maij
Panck Pieterse j.m. van de Oude Tonge en
Lijntie Leenderts van Sommelsdijck beijde wonende op de Somerlantse Stelle bij Goedereede 

Den 6 Maij, getrout den 5 Junii
Jan Pieterse de Bat weduwenaer van Leuntie Jillis met
Leuntie Joos weduwe van Pieter Willemse Duijne beijde wonende op de Stadt

Den selven dito, attestatie gegeven en getrout op Out Beijerlant
Paules Carelse j.m. van de Stadt met
Geertie Dirckx j.d. beijde wonende in Middelharnas

Den 27 dito, getrout den 22 Junii
Reijnier Tiebout weduwenaer van Trijntie Pieters met
Maijtie Franse jonge dochter van de Stadt beijde wonende alhier 

Den 19 Junii, getrout datum genoemt op attestatie van beijde plaetse
Aren Pieterse Sterck weduwenaer van Geertie Hendricks wonende in Sommelsdijk met
Neeltie Roels weduwe van Meeuwis Cornelisse Rombout

Den 31 Julii, getrout datum genoemt op attestatie van die plaets
Pieter Leendertse van Hove met
Mijntie Leenders van Sommelsdijck

Den 3 Septemb, alhier getrout den 2de Octobris
Cornelis Meertense weduwenaer van Pietertie Jans wonende op de Stadt met
Lijsbet Jans j.d. van Dirkxlant wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge

Den 15 dito, alhier getrout den 9 dito
Arien Pieterse Cock j.m. van Harwiens wonende onder de jurisdictie van Middelharnas met
Jannetien Arents Conink j.d. van Nieuwe Tonge wonende op Stad

Den 6 October, getrout alhier den 30 dito
Michiel Pieterse de Groot weduwenaer van Sara Abrahams wonende onder de jurisdictie van de Stadt met
Grietie Teunis weduwe van Gerrit Dirkse op de Stadt

Den 29 dito, getrout op Hekelingen den 27 Novembris
Jacob Leendertsz Gouswaert j.m. van de Stadt met
Neeltie Ariens Gouswaert j.d. van Hekelinge ende woonende mede aldaer 

Den 5 Novemb, getrout op Sommelsdijk den 24 Novembris
Jan Leendertse Admirael j.m. van Sommelsdijk met 
Jannetie Cornelis j.d. van de Oude Tonge beijde wonende onder de heerlijkheijt van de Stadt

Anno 1668 den 13 Januarii, getrout alhier den 5 Febr
Jan Ariense j.m. van de Stadt met
Lijdia Jeremias j.d. van Brouwershaven

Den 10 Februarii, attestatie gegeven ende getrout op de Oude Tonge den 4 Meert
Jacob Marinese Koge j.m. uijt het Bommelse lant en wonende op den Bommel met Magteltie Jans j.d. van Stadt wonende hier

Den 11 dito, attestatie gezien en getrout op Sommelsdijk den 1 Meert
Abraham Janse Feijker j.m. van Middelburgh wonende onder de heerlijkheijt van de Stadt met
Aaltie Jacobs j.d. van Heenvliet wonende onder de heerlijkheijt van Sommelsdijk

Den 16 dito, getrout alhier den 11 dito
Jan Janse j.m. van de Oude Tonge wonende in Middelharnas met
Teuntie Andriese j.d. van Sommelsdijk wonende alhier op de Stadt

Den 6 April, getrout alhier den 13 Maij
Adam Corstiaense weduwenaer van Huijgje Leenders met
Jannitie Gijsberts van Heijntiessant in ’t lant van der Goes beijde wonende alhier

Den 18 Maij, attestatie gegeven en getrout den 10 Julii  op Henderijcks-Ambacht
Johan Kersten j.m. secretaris op de Stadt alhier met 
Maria Cornelis Groenevelt j.d. van Henrikiden-Ambacht wonende aldaer

Den 25 dito, alhier getrout den 22 Junii 1668
Claes Leendertse Lodder j.m. van Melesant met
Hester Aarents Voorwinde j.d. van Stadt beijde wonende in ’t Oude Tongselant

Den 23 Junii, alhier getrout den 8 Julii
Jasper Willemse j.m. van Hartooghsvelt met
Neeltie Pieters j.d. van den Biert beijde wonende alhier

Den 29 Septemb, alhier getrout den 14 Octob
Arien Leendertse van Hellevoetsluijs weduwenaar van Jannetie Pieters met
Jobje Leenders j.d. van de Stadt beijde wonende alhier

Den 12 October, alhier getrout den vierden Novemb
Commer Anthonise j.m. van ’t Sevenberghselant met 
Grietie Cors weduwe van Jacob Jaquese van Geen beijde wonende op de Stadt

Den 12 October, alhier getrout den 28 October
Jan Leendertse Buijtendijk weduwenaer van Lijsbet Jacobs met
Barber Passchiers weduwe van Willem Pieterse beijde wonende op de Stadt

Den 12 October, alhier getrout den 4 Nov
Cornelis Giljamse van den Broek j.m. van de Plaet met
Lijntie Davids van Mouden j.d. van de Stadt beijde wonende alhier  op de Stadt

Den 27 dito, alhier getrout den 15 November
Arent Davidse van Mouden j.m. van de Stadt met
Digna Jans j.d. uijt het Meneerschelant beijde wonende alhier op de Stadt

Den 27 dito, alhier getrout den 15 November
Gijsbrecht Willemse Joncker j.m. met
Soetje Aarent Voorwinde j.d. beijde van de Stadt en wonende aldaer

Den 2 November, alhier getrout den 22 dito
David Jacobsz van Mouden weduwenaer van Clijntie Aarents met
Aaltie Bastiaens weduwe van mr. Johannis Rijckelem beijde wonende beijde wonende op de Stadt

Den 11 dito, getrout op attestatie van de Nieuwe Tonge den selven dito
Jacob Leunisse Court weduwenaer van Neeltie Cornelis Raap met
Lijntie Gillis Buijtemichiel j. dochter

Anno 1669 Den 10 Januarii, alhier getrout op Stadt de 31 Jan savonts
Arent Jacobse Braber j.m. uijt het Oudetongschelant met
Arientie Pieters Stadhouck j.d. uijt het Sommelsdijksche lant beijde wonende alhier

Den 12 dito, alhier getrout de 31 Jan savonts
Job Cornelisse weduwenaer van Maijtie Willems wonende op de Stadt met
Engeltie Jacobs j.d. uijt het Oudetongschelant wonende in de heerlijkheijt van Middelharnas

Den 26 dito, alhier getrout den 14 Febr
Poulus Jacobse Abeele j.m. met
Pietertie Leenders j.d. beide van en op de Stadt

Den 2 Meert, alhier getrout den 24 dito
Pieter Huijgese j.m. met
Bastiaentie Jochems j.d. beijde van en op de Stadt

Den 23 dito, alhier getrout den 7 April
Cornelis Poulisse j.m. van Dirckxlant met
Annetie Willems j.d. van Gijsendam op Stadt

Den 29 dito, alhier getrout op Stadt den 5 Maij sondags
Adam Jacobse van Geen j.m. van de Stadt op Haringhvliet met
Grietje Gerrits j.d. van Deventer beijde wonende alhier

Den 6 April, alhier getrout op Stadt den 5 Maij sondags
Jacobus Teunisse de Klerck j.m. van Leijden met
Neeltie Buijens j.d. van de Stadt beijde wonende alhier

Den 14 dito, op attestatie van Sommelsdijk en Middelharnas
Gerrit Jacobse Noorlander j.m. met
Annetie Pieters j.d. 

Den selven dito, getrout op attestatie van Middelharnas
Abraham Pieterse Fijne j.m. met 
Maijtie Hendriks j.d. beijde wonende op Middelharnas of onder de jurisdictie des selfs

Den 20 dito, attestatie gegeven en getrout op Dirklant den 12 Maij
Zent Pieterse Stadhoeck j.m. uijt het Sommelsdijkschelant wonende onder de Stadt met 
Crijntie Cornelis van Dirxlant j.d. wonende op Herkingen

Den 5 Maij, alhier getrout op attestatie van Middelharnas
Teunis Janse Hank j.m. met
Digna Aarents j.d. beijde wonende in Middelharnas

Den 12 dito, getrout op deselve wijse
Stoffel Dirkse j.m. en 
Maatje Michiels j.d. beijde wonende in Middelharnas

Den 19 dito, getrout op attestatie van Ooltgens-plaet
Jan Cornelisse van Strien weduwenaer woonachtich onder de Oude Tonge met
Ariaentie Foppen j.d. van Heijnenoort wonende onder de Plaet

Den 25 dito, getrout alhier den 10 junii
Theunis Janse j.m. van Geldorp in de Meijerie van den Bosch met
Elsje Poulis weduwe van Joos Wants beijde wonende alhier

Den 29 Junii, attestatie gegeven en getrout op den Bommel den 14 Julii
Willem Leendertse j.m. van de Stadt met
Ariaentie Aarents j.d. van Heusen beijde wonende alhier

Den 11 Augusti, op attestatie getrout van desselve plaets
Johannes Pieterse de Vet j.m. van Sommelsdijk met
Maertie Leenders j.d. van den Briel beijde wonende in Sommelsdijck

Den 21 Septemb, alhier getrout den 13e October
Dirck Aarentse de Zeeuw weduwenaer van Maetje Pieters wonende onder de Stadt met
Maijtie Cornelis j.d. uijt het Oudetonghsche landt wonende onder de jurisdictie van Middelharnas

Den 27 dito, alhier getrouwt den 20e October
Maerten Aarentse j.m. van Middelharnas met
Jannetie Willems j.d. van de Stadt beijde tegenwoordich wonende alhier

1670 Den 23 Januarii, getrout den selve dito op attestatie van die genoemde plaetse
Jacob Abramse j.m. van Sommelsdijk met
Pietertie Aarents j.d. van Sommelsdijck beijde wonende aldaer

Den 29 Meert, getrout den 20 April op de Stadt
Jacob Jeremiasse j.m. van Brouwershaven met
Annetie Jans j.d. van Kerkhelle in Brabant beijde wonende alhier

Den 13 April, getrout den selven dito op attestatie van de genoemde plaets
Theunis Willemse j.m. met
Maijtie Cornnelis j.d. beijde van Sommelsdijk en wonachtich

Den 25 dito, getrout alhier den 18den Maij
Jan Dirkse weduwenaer van Saentie Sijmons wonende onder de heerlijkheijt van Sommelsdijck met
Lijntie Jacobs j.d. van de Stadt

Den 27 dito, getrouwt den selven dito op attestatie van de genoemde plaets
Gerbrant Arents weduwenaer van Christina Cornelis wonende op de gront van Middelharnas met
Jaepje Jans j.d. van den Briel in ’t Zuijtlant

Den 2 Maij, getrout alhier den 18den Maij  
Cornelis Pieterse Hollander weduwenaer van Marritie Pieters van Goederheijde met
Madeleentie Jacobs j.d. van den Bommel beijde op de Stadt

Den 22 dito, alhier getrout den 8sten Junii
Jan Jorisse weduwenaer van Martijntie Cornelis met
Neeltie Aarents j.d. van Hellevoet beijde wonende alhier

Den 2 Junii, attestatie gegeven en getrout den 22 dito op de Oude Tonge
Pieter Marinese Tamboer j.m. van de Oude Tonge en wonende aldaer met
Crijntie Cornelis j.d. van de Stadt wonende alhier

Den 7 dito, attestatie gegeven en getrouwt den 29sten dito
Pieter Commerse j.m. van de Stadt wonende alhier met
Catelijntie Pieters weduwe van Claes Leendertse wonende onder Middelharnas

Den 22 dito, attestatie gegeven en getrout den 20 Julii op den Bommel
Abram Janse van der Velde weduwenaer van Jannetie Jans met
Arentie Cornelis j.d. van de Stadt beijde wonende in de Nieuwe Tonge

Den selven dito, getrout den selven dito op attestatie van die plaetse
Gabriel Pieters j.m. met
Itje Willems j.d. beijde wonende in de Oude Tonge

Den 27 dito, alhier getrout den 13den Julii
Theunis Janse weduwenaer van Elsje Poulis met
Maijtie Jans weduwe van Jan Willemse Braber beijde wonende op de Stadt

Den 19 Julii, alhier getrouwt den 3 Augusti
Leendert Jacobse Houk j.m. van de Finaert en woonachtich onder Middelharnas met
Dijggene Willems j.d. wonende op de Stadt

Den 15 Novemb, alhier getrouwt de 4den December
Theunis Aarentse j.m. van Herkinge met
Maijtie Meertens j.d. van de Stadt beijde wonende alhier

Den 20 dito, getrouwt den selven dito op attestatie van de Nieuwe Tonghe  
Arien Ariense Reuvelaer j.m. met
Maria Jans j.dochter

Den 4 Decemb, getrouwt den selven dito op attestatie van die plaets
Nicolaus Braet j.m. met
Regina Westrick j.d. van Spijckenis

Den 18 dito, getrouwt den 11 Januarii alhier
Maerten Aarentse weduwenaer van Jannetie Willems met
Lijdia Aarents j.d. van Hellevoet-binnen beijde op de Stadt

1671 Den 31 Januarii, alhier getrouwt den 19 Februarii
Arien Pieterse van der Reije j.m. met
Neeltie Claes j.d. beijde geboortich van de Stadt en wonende alhier

Den 5 Meert, getrouwt alhier den selven dito op attestatie van de O. T.
Jan Marcusse j.m. met
Maritie Gerrits j.d. beijde van de Oude Tonge 

Den 13 dito, alhier getrouwt den 30 Meert paas-maand
Arent Teunisse Stam j.m. uijt het lant van Altena wonende alhier met
Vrouwtie Jans j.d. van Norn in Oostvrieslant wonende in ’t Nieuwe Tonghselant

Den 19 dito, getrouwt alhier op attestatie van die plaets eod. dis.
Dingeman Jacobs van Tright j.m. met
Trijntie Pieters j.d. beijde wonende in de Nieuwe Tonghe

Den 21 dito, getrouwt alhier den 12 April
Arien Janse Hooghwerf j.m. uijt het Sommelsdijksche lant met
Cornelia Pieters weduwe van Gerrit Florisz van Eck beijde onder de Stadt

Den 18 April, getrouwt alhier den 10 Maij
Tobias Jansz van Dijck j.m. van Charendijck in Zelant met
Josijntie Theunis de Waeijers j.d. van de Oude Tonge beijde wonende alhier

Den 2 Maij, attestatie gegeven en getrout op den Bommel den 31 dito
Mr. Carel Perdamus chirurgijn weduwenaer van Helena Crollius met
Grietje Jacobs Breman j.d. uijt het Stadse lant beijde wonende alhier

Den 18 dito, getrouwt alhier op attestatie van Middelharna en Goeree eod. dis.
Hendrik Tonisse j.m. met
Grietie Arents j.d. beijde wonende binnen de heerlijckheijt van Middelharnas

Den 24 Oct, getrouwt op den Bommel den 15 November
Claes Pieterse weduwenaer laest van Lijntie Geeris met
Jaepje Doene weduwe van Arien Cornelisse Capiteijn beijde wonende alhier op de Stadt

Den 12 Decemb, getrouwt alhier den 7 Januarii
Jan Arentse Backer weduwenaer van Lijdia Jeremiasse wonende op Stadt met
Jannetie Franse j.d. geboren en woonachtigh in de Plaet

Den 26 December, getrouwt alhier den 21sten Januarii
Pieter Janse Buijtendijk j.m. geboortich van de Stadt met
Commertie Leenderts weduwe van Claes Janse beijde op de Stadt

Den 1 Januarii, getrouwt alhier op attestatie van de selve plaets en selven dagen
Hendrik Meertense Amirael j.m. uijt de Nieuwe Tonge met
Aagje Marinus j.d. van geboorte uijt de Corendijk beijde in de Nieuwe Tonge

Den 13 Februarii, getrouwt alhier den 3den Meert
Pieter Jacobse Jongeschouwt j.m. van Claeswael met
Maijtie IJsaks weduwe van Arie Leendertse Hooghwerf beijde wonende op de scheijgront van Middelharnas

Den 19 Meert, alhier getrouwt den 14 den April
Claes Janse Buijtendijk j.m. met
Marritie Leenderts Brooshooft j.d. beijde op de Stadt

Den 9 April, attestatie gegeven en getrouwt op den Bommel den 1 Maij
Cornelis Pieterse j.m. met
Maijtie Cornelis j.d. beijde van de Stadt

1672, Den 11 Junij, alhier getrout den 3 Julij
Antonij Jacopse Lowijesse weduwenaer met
Luentije Bartelse beijde woonachtich op Stadt

Den 9 October, in de Nieuwe Tonge getrout
Jan Luikijssse weduwenaer van Maddeleentije Joose met
Grijetije Engelse jonge dochter

Den 29 October, alhier getrout
Job Cornelisse weduwenaer van Matije Reijksen met
Jannetije Maertense weduwe van Cornelis Krijnsse beijde woonende alhier

Den 11 November, alhier getrout den 4 September
Johannes Maertense j.m. op de Stat met
Jannetije Willemse j.d. wonende op den Bommel

Den 16 November, getrout attestatie in de Nieuwe Tonge den 11 Septemb
Heijndrijck Isacksse Exter j.m. van Dordrecht met 
Matije Lievense ? beijde woonende alhier 

Den 14 Januarij 1673, sijen getrout
Gert Nijs Gijselsse van den Bos weduwenaer van Judichije Heijndericks met
Geertije Melse van den Bos j.d. beijde woonende alhier

Den 25e Februarij, getrout op Prinsenlant
Jacop Jacobse van der Meijen j.m. met
Nelletije Jobse weduwe van Nijs Huijbersse beijde wonende alhier

Den 1 April, alhier getrout
Johannis Teunisse j.m. van Hijntenselant met
Jobtije Franse jonge d. beijde woonende alhier

Den 9 April, getrout inde Oude Tonge
Kors Jans Stoffelse j.m. woonachtich alhier met
Lijsebet Jasperse j.d. woonende in de Oude Tonge 

Den 23 April, alhier getrout
Hubrecht Willemse j.m. van Brouwershaven met
Claesije Janse j.d. wonende in de Nieuwe Tonge

Vervolgh van het naemregister dergenen die in de echts staet vereenight sijn geduerende den kerkendienst van Gualtherus van Boshuijse hier op Stadt

Den 22 Febr 1674, alhier getrout op attestatie van beijde plaetse
Pieter Leendertse j.m. van Portugaal met
Metje Janse jonge d. van Coppenhave wonende op den Bommel

Den 22 April, alhier getrouwt op attestatie van de N. Tonge
Jacob Danielsse Sluijsens jonghman van Middelharnasch wonend op Stad met
Wissel Aerents Raap jonge d. geboren in ’t O. Tongerland wonende in de N. Tonge

Den 27 dito, attestatie gegeven
Leendert Aeriensse Voorwinde j.m. van Stad met
Adriana Jans Tijle j.d. van Rotterdam

Den 28 dito, attestatie gegeven naer den Bommel
Bastiaen Dirckse van Oostende j.m. van Sommelsdijk met
Maetje Teunis j.d. van Hercke beijde woonachtich alhier

Den 6 Maij, attestatie gegeven naer den Bommel
Jan Joosten van der Hoek j.m. van Remt met
Josijntje Geerits j.d. van Stad beijde wonende alhier

Den 7 Octob, hier getrouwt
Aerent Cornelisse j.m. met
Maetje Maertens weduwe van Theunis Aressen beijde woonachtich op Stad

1674 Den 8 Jul. alhier getrouwt 
Henrick Engelsse de Zeeuw j.m. van Stad met
Jacomijntje Cornelis j.d. van Rotterdam beijde wonachtich alhier

Den 25 Novemb, ondertrouwt tot Crimpen ende nae den drij huwelijkse voorstellingen van hier attestatie gegeven
D. Hubertus van Oeveren S.S. theologice candidatus weduwenaer van Leuntje Stevense Ternede met
Maria Cornelise de Groene j.d. van Crimpen

Den 9 Decemb, attestatie gegeven
Pieter Adamsse j.m. van Krinpen op de IJssel met 
Maertje Pleunen wed van Jan Aerentse Jongelange wonende op Stad

1675 Den 20 Februar, alhier getrouwt op attestatie van den Bommel
Prancke Theunisse j.m. met
Maria Corstiaens beijde wonende op den Bommel alhier

Den 10e Mart, alhier getrouwt
Pieter Reijniersse j.m. van Breda met
Weijntije Maertens j.d. van Stad beijde wonachtich alhier

Den 7 April, alhier getrouwt
Wilhelm Pietersse Katshouk j.m. van Stad met 
Neeltje Jochems j.d. van Stad beijde wonende alhier

Den 19 dito, hier getrouwt
Dimme Woutersse j.m. van Goeree met
Geertruijd Cornelise van Loen j.d. van Babylonienbrouk beijde wonende alhier

1675 Den 1 Maij, hier getrouwt
Antonij Gerritse van de Straet weduwenaer van Neeltje Bastiaens met
Dingena Janse j.d. van de O. Tonge beijde wonende op Stad

Den 5 dito, hier getrouwt op attestatie van Ouwt Beijerland ende van den Hitzert
Wouter Govertse j.m. van de Sinckweg met
Ariaentje Bestmans de Jonge j.d. van den Bommel

Den 19 dito, hier getrouwt
Claes Wouterse j.m. van Goeree met
Grietje Janse j.d. van Dirxland beijde wonende op Stad

Den 2 Junij, hier getrouwt
Cornelis Maertensse wed van Lijsbeth Clase met
Annetje Krijns j.d. van Stad

Den 30 dito, hier getrouwt
Melchior Balthasersse j.m. van Diederik met
 Theuntjen Aarts j.d. van Niuwael beijde wonende op Stad

Den 6 Octob, hier getrouwt
Wijnand Wijnandtse j.m. van Stad met
Geertuijd Abrahams j.d. van den Bommel

Den 1 Decemb,  hier getrouwt op attestatie van de Plaete
Jan Willemsse j.m. van Lexmonde met
Jacomijntje Aerents j.d. uijt het Plaetse land

1676 Den 22 Januar, hier getrouwt op attestatie van de O. Tonge
Philips Danielsse j.m. met
Annetje Gerrits j.d.

Den 2 Februar, hier getrouwt op attestatie van Pietershoeck en O. Tonge
Adam Janse Schrijver j.m. van de O. Tonge met
Theuntjen Wouters Hartighsveld j.d. van Pietershoeck

Den 12 dito, hier getrouwt
Jan Jansse Houwtsaeger weduwenaer van Theuntje Andriese met
Grietje Ambrosius j.d. van Tonne in Oostland

Den 24 Maij, hier getrouwt op attestatie van Middelharnas
Jan Aerents j.m. met
Theuntge Gerrits j.d.

Den 31 Maij, hier getrouwt
Willem Leendertse weduwenaer van Aeriaentje Aerents met
Aeltje Jans j.d. van Stad

Den 17 Augusti, op attestatie van hier getrouwt tot Hilgersbergh
Antonij de Vroom weduwenaer van Grietjen Hendriks de Grijse met
Marijtje Elias weduwe van Abraham Crooswijk

1676 Den 11 Octob, met attestatie van hier getrouwt op den Bommel
Arent Jansse Knape j.m. van Stad met
Annetje Clase Loene j.d. van Saltbommel

Deb 1 dito, hier getrouwt
Jasper Willemsse van Peuls weduwenaer van Neeltje Pieterse met
Martijntje Carels j.d. beijde wonende op Stad

Den 1 Novemb, hier getrouwt op attestatie van Middelharnas
Jacob Stoffelsse j.m. van Middelharnas met
Geertie Bastiaens j.d. van Middelharnis

Den 12 dito, getrouwt tot Rotterdam op onse attestatie
Cornelis Jacobsse de Jong j.m. van Stadseland met
Soetje Landmeters j.d. van Out Beijerland

Den 16. Decemb, hier getrouwt
Cornelis Joosts Graeuwkous wed van Neeltje Claes Loens met
Elsjen Geerits Bruijns j.d. van Diesbergh

Den 10 Febr 1677, hier getrouwt
Ewout Pietersse Goeree wed van Jannetje Willems de Grijse met
Stoffeltije Jacobs wed van Cornelis Claesse Suijdwerff

1677 Den selven dito, hier getrouwt 
Pieter Marinusse Brouwer j.m. van ’t Bommelsche land met 
Pietertge Andriese j.d. van Stad

Den 24 dito, hier getrouwt
Pieter Aerentse Verhoeve j.m. van de Dussen met
Jobge Lievens j.d. van Stad

Den 10 Mart, hier getrouwt
Jacob Aerentse Capiteijn j.m. van Stad met
Marijtge Leenderts wed van Claes Janssen Buijtendijck

De 31 dito, hier getrouwt
Aerien Hendrickse weduwenaer van Jantije Janse met
Leentge Denis j.d. van Claeswael beijde wonende alhier

Den 11 April, hier getrouwt
Hendrick Aerentse Capteijn j.m. van Stad met
Grietge Cornelise j.d. alhier

Den selfde dito, hier getrouwt op attestatie uijt de Plaete
Leendert Willemsse Braber j.m. van Ooltgens plate met
Ariaentge Lodewijcks j.d. van Herkinge

1677 Den 9 Maij, hier getrouwt
Stoffel Danckertse Broodtshoot j.m. van Stad met
Annetge Janse j.d. van Rijpe beijde wonende alhier

Den 27 Junij, hier getrouwt 
Abraham Danckertse Broodtshoot j.m. van Stad met
Judith Pietersse j.d. van Dubbeldam beijde wonende alhier

Den 8 Jul, alhier getrouwt
Dirck Lucasse

Den 7 Novemb, hier getrouwt  op attestatie van Middelharnas
Theunis Ariaensse j.m. met
Jacomijntge Joosts j.d. beijde wonende tot Middelharnas

Den selfde dito, getrouwt in Heijnenoort op onse attestatie
Loijs Anthonisse van der Houck wed van Annetge Stevens met
Marija Wouters j.d. van den Briele

Den 17 Novemb, getrouwt in Zuijdlant op onse attestatie
Aerent Jansse Voorwinde j.m. van Stad met
Lina van der Sluijs j.d. van Suijdland
Comments