Stad aan het Haringvliet - Doopaantekeningen 12-09-1677 t/m 16-09-1696

Doopaantekeningen

 

Algemeen Rijksarchief.

Collectie Doopboeken enz.

Stad a/h Haringvliet

Inv. No. 2.

 

Correcties kunt U sturen naar: cm.koene@ziggo.nl

 

Namen der kinderen die gedoopt sijn t’ sedert den 12 Septemb. 1677

Den 12 September

k. Maria

v. Cornelis Joosten Graauwkous

m. Elsgen Gerits Bruijns

g. Gualtherus van Bosshuijse

    Tanna van Hemert

 

Den 10 Octob.

k. Jan

v. Pieter Huijgens

m. Bastiaentge Jochems

g. Annetge Willems

 

Den 14 Novemb.

k. Grietge

v. Gerrit de Grijse

m. Grietje Cornelis

g. Hendrik de Grijse

    Maetge de Grijse

 

Den 5 Decemb.

k. Henrick

v. Claes Jansse Hooghwerff

m. Marij Henricks Hooghwerff

g. Leuntge Davids Mouden

 

Den 8 dito

k. Maatge – een kind in onecht gewonnen

m. Cornelia Jans

g. Grietge Jans

 

Den 26 dito

k. Jacob

v. Jacob Danielsse

m. Wissel Aerentse Raap

g. Jan Remen

    Aerentge Abrahams

 

Den selfden dito

k. Lijsbet

v. Pieter Commersse

m. Catelijntge Pieters

g. Theunis Maartensse

    Aarine Cinnen

 

1678

Den 1 Janu.

k. Marij

v. Jan Janssen Houtsager

m. Grietgen Ambrosius

g. Paul Jansse Houtsager

    Stijntge Thomas

 

Den selfde dito

k. Jannetge – een kind in onecht gewonnen, buijten onse jurisdictie geboren

m. Maatge Heinricks

g. Lidia Aerents

 

Den 9 dito

k. Pieternelletge

v. Arien Hendricks

m. Leentge Denis van der Spoor

g. Jobje

 

Den selfden dito

k. Arien

v. Jasper Willemsse

m. Martijntge Carels

g. Geertjen Dirx

 

Den 16 dito

k. Neeltge

v. Corstiaen Stoffels

m. Lijsbet Jaspers

g. Cornelis Stoffels

    Aerentge Stoffels

 

Den 13 Jan.

k. Susanna

v. Pieter Joosten Benhard

m. Marij Cornelis

g. Pierine Joost

 

Den 30 dito

k. Marij

v. Jan de Buijst

m. Catelina de Lange

g. Nelletge Jobs

 

Den 6 Febr.

k. Pieter

v. Aert Abrahams

m. Pietertge Jaspers

g. Trijntge Pieters

 

Den 13 dito

k. Neeltge

v. Aeren Jansse Knaap

m. Annetge Klaes

g. Jan Aerentse Knaap

 Aeriaentge Ariaens

 

De 16 dito

k. Geertruijd

v. Claes Woutersse

m. Caetge Jans

g. Dimme Wouters

Crijntge Jans

 

Den 23 dito

k. Jacob

v. Carel Perdanus

m. Grietge Bremans

g. Annetge Cents

 

Den selfden dito

k. Marijtge

v. Pieter Ariensse

m. Jobge Lievens

g. Geertrud Ariensse, gerepresenteert door

Lijntge Lievens

 

Den 13 Maart

k. Catharina

v. Hendrik Engelse Zeeuw

m. Jacomijntge Cornelis

g. Lijsbet Cornelis

 

Den 16 dito

k. Maria

v. Cornelis Jacobse de Jong

m. Soetge Aerents Landmeter

g. Stoffeltge Jacobs

 

Den 20 dito

k. Aaghje

v. Lambrecht Hendriks

m. Jaapge Aarde

g. Willemtge Weufel

 

Den 23 dito

k. Cornelis

v. Frans van de Vijver

m. Jannetge Pieters

g. Annetge Pieters

 

Den 27 dito

k. Jacobus

v. Johannes van Dam

m. Jannetge Frans

 

Den 30 dito

k. Jan

v. Job Cornelisse

m. Jannetge Maertens

g. Annetge Krijns

 

Den 13 April

k. Leuntge

v. Jan Pietersse Nijp

m. Cornelia Claes van Loens

g. Leuntge Davits

 

Den 6 dito

k. Leendert

v. Paul Abax

m. Pietertge Leenders

g. Willem Leendersse

Aeltge Jans

 

Den 10 dito

k. Ariaantge

v. Henrik Rijckse Nattekase

m. Cornelia Cornelis

g. Arentge Rijcks

 

Den 24 dit

k. Jan

v. Huijbrecht Willemsse

m. Claesje Jansse

g. Jan Jansse

Willemtge Jans

 

Den 7 Julij

k. Raachel

m. Machelt Schaffers

g. Jan Schaffers Ram

Lijsbeth Schaffer

 

Den 7 Augusti

k. Lijntge

v. Jacob Arentse Capiteijn

m. Marijtge Leenderts

g. Bastiaantge Pieters

 

Den 21 dito

k. Johanna

v. Jan Jansse Voorwinde

m. Lina van der Sluijs

g. Maatje Corvinx, gerepresenteert door haar dochter

Ariaantge Jans Voorwinde

 

Den 28 dito

k. Bastiaan – een kind van de O. Tonge

v. Olivier Mauritz

m. Maatge Bastiaans

g. Neeltge Bastiaans

 

Den 11. Septemb.

k. Marij

v. Arend Isaacse

m. Maartge Jans

g. Thijs Davids

Marijtge

Theuntge

 

Den 18. dito

k. Maatge

v. Cornelis Ewits

m. Clijntge Pieters

g. Cornelia Pieters

 

Den 5 Octob.

k. Gerrit

v. Leendert Cornelisse

m. Annetge Aarts

g. Jacomijntge Kornelis

 

Den 30 dito

k. Arien

v. Theunis Janssen

m. Maatge Jans

g. Lijntge Jans

 

Den 6. Novemb.

k. Gillis, Aaltge

v. Dirk Lauwelsse

m. Saartge Gillis

g. Maatge Chiels

Stoffel Dirkse

Huijghje Leenderts

 

Den 9 Novemb.

k. Arentge

v. Bastiaan Derkse van

m. Leentge Theunis

g. Annetge Jans

 

Den 1 Decemb.

k. Willem

v. Stoffel Willemsse de Quint

m. Maatge Jans

g. Dingetje Willems

 

Den 11 dito

k. Gerrit

v. Aren Pietersse Cock

m. Jannetge Arends

g. Pieter Rutgersse

Lijsbet Pietersse

 

Den 11 dito

k. Cornelis

v. Pieter Marinusse Tamboer

m. Crijntge Cornelis

g. Stijntge Marinisse

 

Den 25 dito

k. Jochem

v. Willem Pietersse Catshouck

m. Neeltge Jochems

g. Arentge Rijcks

 

Den 11 Januar

k. Danckert

v. Abraham Danckerts

m. Judith Pieters

g. Commertge Leenderrs

 

Den 22 dito

k. Hester

v. Theunis Maartens

m. Neeltgen Ariens

g. Lijsbeth Jans

 

Den selfden dito

k. Frans

v. Jacob Frans

m. Lijsbeth Jacobs

g. Tobias Frans

Jorijntge Theunis

 

Den 12 Febr.

k. Saartge

v. Jan Knaappe

m. Jannetge Hendricks

g. Saartge Cornelis

 

Densekfden dito

k. Annetge

v. Adam Jacobs

m. Grietge Gerrits

g. Ariaantge Jacobs

 

Den 29 Martij

k. Pieter

v. Cornelis Pietersse Hollander

m. Magdaleentge Jacobs

g. Jaapge Pieters

 

Den 9. April

k. Jacomijntge

v. Dirck Lucasse

m. Annetge Willems

g. Heijltge Jochems

 

Den 17 dito

k. marijtge

v. Willem Leendertsz Buijtendijk

m. Aaltge Jans

g. Pietertge Leendertz

 

Den 4 Junij

k. Wouter

v. Louwijs Antonisse van der Houck

m. Marijtge Wouters Verduijn, gerepresenteert door

Cornelia Pieters

 

Den 2. Julij

k. Henrick, Aaghje

v. Lambrecht Hendricks

m. Jaapge Aarde

g. Willemthe Wouters

Hendrikje Aarde

 

Den 23 dito

k. Wouter

v. Claas Woutersse

m. Grietjen Jans

g. Heijltge Doms

 

 Den 17 Septemb.

k. Neeltge

v. Cornelis Maartensse

m. Annetge Krijns

g. Ariaan Tibouth

Jannetge Maartens

 

Den selfden dito

k. Cornelis

v. Arend Cornelisse

m. Maatge Maartens

g. Cornelis Reijniersse

Maatge de Grijse

 

Den 24 dito

k. Pieter

v. Abraham Pietersse Katshouck

m. Wenteltge Gerrits van Proijen

g. Neeltge Jochems

 

Den selfden dito

k. Bastiaantge

v. Arend Leendertz van Saijs

m. Aaghje Carels

g. Gerrit pietersse

Annetge Leendertz van Saijs

 

Den 22. Octob. 1679

k. Johannes

v. Pieter Commersse

m. Katelijntge Pieters

 

Den selfden dito

k. Eewitje

v. Cornelis de Swart

m. Maatge Cornelis

g. Hendrick Cornelis

Crijntge Cornelis

 

Den 19 Novemb.

k. Neeltge

v. Pieter Arensse Verhouven

m. Jobge Lievens

g. Leentge Lievens

 

Den selven dito

k. Cornelis

v. Jacob hardendood

m. Commertge Andries

g. Cornelia Pieters

 

Den 26 dito

k. Theunis

v. Jan Theunisse Post

m. Machtelt Willems

g. Lijsbeth Theunis Post

 

Den 3. Decemb.

k. Willem

v. Hubrecht Willemsse

m. Claasje Jans

g. Willemtje Jans, gerepresenteert door

Wendeltge Gerrits van Prooijen

 

Den 6 dito

k. Arije

v. Cornelis Jacobse de Jonge

m. Soetge Landmeter

g. Marijtge Jacobs, gerepresenteert door

Lijntge Jacobs

 

Den 10 dito

k. Jan

v. Claas Jansse

m. Wijventge Bastiaans

g. Willemtge Claas

 

Den 13 dito

k. Neeltge

v. Pieter Huijgens

m. Bastiaantge Jochems

g. Heijltge Jochems

 

Den 17 dito

k. Jan

v. Arend Jansse Verwinde

m. Lijna van der Sluijs

g. Lijsbeth Leendertz Palink

 

1680 Den 7 Janua

k. Grietje

v. Cent Pietersse Stadshouk

m. Marijtge Cornelis Radesteijn

g. Marijtge Leenderz Radesteijn

 

Den 21 dito

k. Salomo

v. Gualtherus van Boshuijse 

m. Tanneken van Hemert

g. De Heer Johan Houfs

Joost van Stabrouck met sijn huijsvrouwe

Cornelia van Hemert

 

Den 4 dito

k. Claas

v. Jacob Claas

m. Henrickje Aarde

g. Jaapje Aarde

 

Den selven dito

k. Heijltge

v. Antonij Aartz Soetens

m. Neeltge Cornelis

g. Barbar Tibouth

 

Den selven dito

k. Pieter

v. Abraham Danckertz Broodshoot

m. Judith Pieters

g. Jan Leendertz Broodshoot

Marijtge Leendertz

 

Den 28 dito

k. Dirck

v. Bastiaan Dirxe

m. Leentge Theunis

g. Sijtge Dirx

 

Den 7 Februar

k. Abraham, Isaac

v. Jacob Danielsse Slaijsen

m. Wissel Arendse

g. Annetge Jans

Arentge Landmans

 

Den 15 dito

k. Arie

v. Ariaan Ariens

m. Agnietge Gerritz

g. Lucas Gerritz

Annetje Cornelis

 

Den 18 dito

k. Barendijntge

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans

g. Ariaan de Quint

Dingetge de Quint

 

Den 10 Martij

k. Henrick

v. Pauls Henrickse Poel

m. Lijsbeth Jans

g. Marij Jacobs

Lucas Gast

 

Den selven dito 

k. Gerard

v. Jan Joosten

m. Josijntge Gerrits

g. Jannetje Frans

 

Den 17 dito

k. Cornelis

v. Henrick Cornelisse Bosz

m. Neeltge Claas

g. Pieter Jans Buijtendijk

Maatge Cornelis

 

Den 24 dito

k. Geertruijd

v. Corstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Ariaantge Ariaans

 

Den 7 April

k. Pieter

v. Willem Pietersse Katshouck

m. Neeltge Jochems

g. Abraham Pietersse Katshouck

Wendeltge Gerritz van Proijen

 

Den selven dito

k. Marinus

v. Cornelis Simonse Coolman

m. Lijsbeth Dirx

g. Lijntge Lauwrens

 

Den 14 dito

k. Margrietje

v. Dirck Rafelsse

m. Beatris Willems

g. Annetje Claas

 

Den 22 dito

k. Wouter

v. Dimme Wouters

m. Maatgen Rutten

g. Marijtge Wouters

 

Den selven dito

k. Pieter

v. Barend Engelsse

m. Jaapje Pieters

g. Annetge Willems

 

Den 28 dito

k. Balthen

v. Melchior Baltens

m. Theuntge Korsz

g. Leentge Denis

 

Den 12 Maij

k. Joannes

v. Rocus Hoogmoed

m. Willemijntge Hendricks

g. Neeltge Arens

 

Den 26 dito

k. Leendert

v. Jacob Arendse Capiteijn

m. Marijtje Leendertsz

g. Jan Leendertse Broodshoot

Commertje Leendertz

 

Den 10 Junij

k. Hendrijckje, een kind van Den Bommel

g. Neeltge Theunis

 

Den 1 September

k. Hester, Neeltge

v. Theunis Martensse

m. Neeltgen Arens

g. Annetje Crijns

Engeltje Andries

 

Den 27 dito

k. Maria

v. Claas Jacobse Court

m. Ariaantge Jacobs

g. Stijntge Arends

 

Den 9 Octob.

k. Jacomijntge

v. Wijnand Wijnantz

m. Heijltge Jochems

g. Bastiaantge Lucas

 

Den 27 dito

k. Henrick

v. Abraham Pietersse Katshouck

m. Wenteltge Gerits van Puroijen

g. Maatge Gerits van Puroijen

 

Den 10 Novemb.

k. Ariaan

v. Hubrecht Joosten van den Oudendijck

m. Jobje Chiels

g. Pieternelle Jansz

 

Den 4 Decemb.

k. Geertruijd

v. Arie Bastiaansz

m, Maatje Lodewijcks

g. Arend Lodewijcks

Maaijtge Cornelis

 

Den 21. Dito

k. Maatje

v. Pauls Abeel

m. Pietertje Leendertz

g. Willem Leendertz

1681

Den 5 Januar

k. Leendert

v. Willem Leendertz

m. Aaltge Jans

g. Pieter Buijtendijck

Pietertje Aartz

 

Den 26 dito

k. Trijntge

v. Adam Korstiaans Lichtendagh

m. Barber Reijniers

g. Ariaan Reijniersse

Wijntge Maartens

 

Den selven dito

k. Joost

v. Pieter Joosten Bernhard

m. Marijtge Cornelis Verkerkck

g. Gijsbert Willemsse Joncker

Grietge Cornelis Comans

 

Den 23 Februar

k. Arentje

v. Arend Pietersse Cock

m. Jannetje Arends

g. Creesie Cornelis

 

Den 9 Martij

k. Jannetje

v. Leendert Arense Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Gijsbert Willemse Joncker

Jannetje Arends Voorwinde

 

Den 23 Martij

k. Jacomijntge

v. Arend Meijster

m. Ingetje Hendricks

g. Gualtherus van Boshuijs

Tanna van Hemert

 

Den 30 dito

k. Leentje

v. Claas Janssen Hooghwerff

m. Marijtjen Hooghwerff

g. Grietje Breman

 

Den selven dito

k. Jannetje

v. Abraham Noths

m. Elsje Bruijns

g. Beleke Bruijns, gerepresenteert door

Cornelia van Hemert

Arend Davidse van Mouden

 

Den 13 April

k. Geertje

v. Jacob Danielsse Sluijsens

m. Wissel Arens Raap

g. Jan Rem

Jacomijntje Jobs

 

Den selven dito

k. Theunis

v. Bastiaan Dirckse van Oostende

m. Teuntge Theunis

g. Ariaantje Theunis

 

Den 30 dito

k. Arend

v. Theunis Maartensse

m. Ariaantje Ariaans

g. Jan Arendse Knaap

Annetje Claas

 

Den selven dito

k. Engel

v. Henrick de Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Leentje Lijvens

 

Den 13 April

k. Stoffel

v. Kerstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Arentje Stoffels

 

Den 31 Maij

k. Pieter

v. Jan Arentse Knape

m. Jannetje Henrijcks

g. Panck Pietersse

Hilletje Pieters

 

Den selven dito

k. Jacob

v. Leendert Hardendood

m. Annetje Aartz

g. Oetje Willems

 

Den 14. Junij

k. Beschijna

v. Willem Jansse

m. Machtelt Jans Schaffer

g. Arij Claassen

Ariaantje Jans

 

Den selfden dito

k. Jannetje

v. Ottho

m. Stijntje Marinus

g. Arend Leendertz Krepelman

Jannetje Jans

 

Den 21 dito

k. Jannetje

v. Dirck Paulsse

m. Saartje Gillis

g. Saartje Gerrits

 

Den 15 Julij

k. Joostje

v. Pieter Cornelisse

m. Catelijntje Pieters

g. Henrickje Marcus 

 

Den 19 Julij

k. Pierijntje

v. Arend Dirckse van Oostende

m. Lijsbeth Woutersen Kouck

g. Dirck Jans van Oostende

Marij Pieters Boshart

 

Den 18 Augusti

k. Trijntje

v. Andries Simonsse

m. Annetje Klaas van Loenen

g. Leentje Lijvens

 

Den 30 dito

k. Leentje

v. Abram Brooshoot

m. Judith Pieters

g. Neeltje Claas

 

Den 6 Septemb.

k. Jochem

v. Willem Pietersse Katshouck

m. Neeltje Jochems

g. Willemtje Crijns

 

Den 13 dito

k. Magdaleentje

v. Abraham Pietersse Katshouck

m. Wenteltje Gerits van Puroijen

g. Willem Pietersse Katshouck

Neeltje Jochems, gerepresenteert door

Ariaantje Gerits van Puroijen

 

Den 20 Septemb.

k. Jannetje

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans

g. Cornelia Pieters

 

Den 27 dito

k. Jacomijntje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietjen Gerrits

g. Dirck Lucasse

Bastiaantje Lucasse

 

Den 18 Octob.

k. Leentje

v. Jan Jansse Backer

m. Sijtje Joost

g. Gerrit Jansse Backer

Tannetje Henricks van Leens

 

Den 1 Novemb.

k. Jan, kind van Den Bommel

v. Marinus Janssen Verweij

m. Theuntje Jacobs Koert

g. Jan Gijsbertse de Haas

Ariaantje Raps

Maatje Geerits

 

Den 15 dito

k. Lieven, een kind uijt de Zuijdsij

v. Jan Lievensse Vock

m. Tannetje Henricks

g. Leendert Dirckse Braber

Pietertje Pieters

 

Den 25 Novemb.

k. Pleuntje

v. Machiel Rijcke

m. Kornelia Karel

g. Karel Maartensse

Jobje Rams

 

Den 6 Decemb.

k. Geertruijd

v. Jacobus Exter

m. Pietertje van der Weijde

g. Pieter Exter, gerepresenteert door

Antonij de Vroom

Maatje van der Weijden, gerepresenteert door

Maaijtje Crooswijck

 

Den 20 dito

k. Willem

v. Ferdinandus Willemsse Samson

m. Bastiaantje Jacobs van Drielle

g. Jochem Lambrechtse

Lijntje Joos

 

Den 25 dito

k. Theunis

v. Arend Meijster

m. Ingetje Henricksen

 

1683

Den 3 Januar

k. Jannetje

v. Pieter Jansse Gaatbestaa

m. Commertje Marinus

g. Henrickje Marcus

 

Den 10 Januar

k. Jacob

v. Cornelis Jacobse de Jong

m. Soetje Landmeter

g. Marijtje Jacobs

 

Den selven dito

k. Pieter

v. Sent Pietersse Stadshouck

m. Marijtje

g. Theunis Pietersse Stadshouck

Ariaantje Pieters

 

Den 13 dito

k. Annetje

v. Adam Corstiaansse Lichtendagh

m. Barber Reijniers  

g. Neeltje Jacobs Breman

 

Den 17 dito

k. Cornelis

v. Gerebrand Arendse Breur

m. Neeltje Arends

g. Steven Arendse Breur

Maatje Arends

Lidia Arends

 

Den 24 Februar

k. Jan

v. Pieter Huijgen Block

m. Bastiaantje Jochems

g. Martijntje Carels

 

Den 7 Martij

k. Jan

v. Willem Leendertz Buijtendijck

m. Aaltje Jans

g. Dirck Jansse van Oostende

Lijsbeth Wouters Vijffhouck

 

Den 10 Martij

k. Leendert

v. Jacob Arentse Capiteijn

m. Marijtje Leenderts

g. Jan Leendertz Broodhoot

Kommertje Leenderts

 

Den 17 dito

k. Gerrit

v. Abraham Janz Noths

m. Elsje Gerrits Bruijns

g. Ferdinandus Willemsse Sampfen

Beleke Gerrits Bruijns, gerepresenteert door

Maatje de Grijse

 

Den 2 Maij

k. Geertruijd

v. Arend Geritz

m. Oetje Willems

g. Emmetje Gerrits

 

Den selven dito

k. Johanna

v. Pawels Bettese

m. Jacomijntje ’t Jong

g. Marij Jans

 

Den 9 dito

k. Jan

v. Jan Jansse

m. Jannetje Jans

g. Geertruij Wouters

 

Den selven dito

k. Leentje

v. Simon Arendse Vree

m. Jobje Arends

g. Theuntje Arends

 

Den 16 Maij

k. Willem

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltge Jochems

g. Aarentje Engels

 

Den selven dito

k. Theuntje

v. Henrick Engelsse Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Marij Kors

 

Den 23 dito

k. Annetje

v. Melchior Bastusse

m. Thentjen Aaerts

g. Annetje Pieters

 

Den selven dito

k. Stijntje

v. Jan Dirckse Paijs Dirck

m. Trijntje Pieters

g. Aart Abramsse

Pietertje Jaspers

 

Den 30 dito

k. Pieternelle, een kind van buijten

v. Jan Arends

m. Marij Bartels

g. Jan Riems

Pieternelle Jacobs van de Nol

 

Den 6 Junij

k. Leendert, een kind van buijten

v. Abram Leendertz Goeree

m. Annetje Willems de Quint

g. Stoffel Willems de Quint

Maatje Jans Hooghwerff

 

Den 15 Junij

k. Cornelis

v. Jacobus de Clerq

m. Maatje Cornelis

g. Commertje Cornelis

 

Den 11 Julij

k. Henrick

v. Jacob Henrickse van Gorp

m. –

g. Jan Jobsen

Jannetje Cornelis Weijer

 

Den 8 August

k. Jannetje

v. Theunis van der Geer

m. Marijtjen Hendriks

g. Lijntje Theunis

 

Den 22 dito

k. Neeltje

v. Barend Engelsse

m. Jaapje Pieters

g. Grietjen Engels

 

Den 29 dito

k. Marij

v. Baltus Trioux

m. Lijsbeth Doevemond

 

Den 5 Septemb.

k. Ammerentia

v. Leendert Arendse Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Arent Janse Voorwinde

Lina van der Sluijs

 

Den 12 Septemb.

k. Gerrit

v. Dirck Gerritz

m. Jannetjen Henricks

g. Josijntgen Gerrits

 

Den 19 dito

k. Ariaantje

v. Carel Pardanis

m. Grietje Bremans

g. Cent Pieterssen Stadshouck

Ariaantje Carels, gerepresenteert door

Marijtje Radesteijn

 

Den selven dito

k. Wouter

v. Dimme Wouters

m. Trijntje Cornelis

g. Geertruijd Wouters

 

Den 3 Octob.

Kind Leuntje

v. Leendert Hardendood

m. Annetje Aartz

g. Oetje Willems

 

Den 10 dito

k. Danckert

v. Stoffel Danckertz Broodshoot

m. Henrijckje Marcus

g. Jan Leendertz Broodshoot

Senineetje Leenderts

 

Den 24 dito

k. Ningetje

v. Job Pietersse trommel

m. Trijntje Jans

g. Willem Jansse Vaandrager

Neeltjen Arends

 

Den 14 Novemb.

k. Isaack

v. Jacob Danielsse Slaijssen

m. Wissel Arends Raab

g. Johannes van Dam

Johannes Arends Raab

Lijsje Jans

Lijntje Henricks

 

Den selven dito

k. Trijntje

v. Aart Abrahams

m. Pietertje Jansen

g. Jan Dirckse Vragendirck

Trijntje Pieters

 

De 24 dito

k. Leendert

v. Johannes Simonsse

m. Jobje Frans

g. Cornelia Ariaans

 

Den 8 Deemb.

k. Geertruijd

v. Arie Janz Visscher

m. Geertruijd Wouters

g. Trijntje Cornelis

 

Den selven dito

k. Jan

v. Gerrit Janssen Backer

m. Tannetjen Henricks van Leent

g. Johannes van Aken

Jan Jansse Backer

Sijtje Joost

 

Den 12 Decemb.

k. Agnietje

v. Arend Dircksen van Oostende

m. Lijsbeth Wouters Vijfhouck

g. Geertruijd Bremmerkamp

 

1684

Den 2 Januar

k. Jacob

v. Klaas Jacobse Kourt

m. Ariaantje Jacobs

g. Jan Jacobse Kourt

Arentje Leendertz

 

Den 5 dito

k. Leendert

v. Arend Leendertse Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Jaapje Doene

 

Den 9 dito

k. Theunis

v. Bastiaan Dircksen van Oostende

m. Leuntje Theunis

g. Lijntje Jacobs

 

Den 16 dito

k. Jannetje

v. Cornelis Vree

m. Jobje Lievens

g. Nicolaas de Waal, gerepresenteert door sijn soon

Johannes de Waal

Jobje Maartens de Licht

 

Den 23 dito

k. Jan

v. Willem Janssen van der Meulen

m. Machtelt Jans

g. Jacomijntje Jans

 

Den 30 Januar

k. Jacomijntje

v. Marinus Breman

m. Quirijntje Willems Kromdijck

g. Neeltje Bremans

 

Den 19 Martij

k. Simon

v. Cornelis Janssen Backer

m. Jacomijntje Simons

g. Johannes Simonsse

Jobje Frans

 

Den 3 April

k. Cornelis

v. Iman Cornelisse

m. Annetje Rutten

g. Stoffel Stoffelse

Jannetje Cornelis

 

Den 30 dito

k. Dirck

v. Maarten Dircks van Prooijen

g. Marijtje Jans

Jaapje

 

Den 28 Maij

k. Claas, Maria

v. Paul Henrickse Poel

m. Neeltje Claas

g. Jan Claassen

Commertje Leenderts

Marijtje Leenderts

 

Den selven dito

k. Neeltje

v. Lambert Henricks

m. Jaapje Aarts

g. Henrickje Aarts

 

Den 18 Junij

k. –

v. Jan Laurenz van Schakerloo

m. Wenteltje Gerrits van Prooijen

g. Gerrit Theunisse van Prooijen

Ariaantje Gerrits van Prooijen

 

Den 23 Julij

k. David

v. Jan Dirckse Jongenderk

m. Trijntje Pieters

g. Lijntje Henricks

 

Den selven dito

k. Klaas

v. Andries Servaas

m. Anneke Klaas

g. Jannetje Pieters

 

Den 13 August

k. Jan

v. Jan Janssen Backer

m. Sijtje Joost

g. Cornelis Janssen Backer

Jacomijntje Simens

 

Den 21 dito

k. Leentje

v. Simon Arendse Vree

m. Jobje Arends

g. Jobje Lievens

 

Den 27 dito

k. Nicolaas

v. Johannes Nicolaasse de waal

m. Jobje Maartens

g. Nicolaas Zachariasse de waal

Lena Cornelis

 

Den selven dito

k. Lijsbeth

v. Ferdinandus Willemsse Samson

m. Bastiaantje Jacobs

g. Arend Cornelisse Palinck

Elsje Gerrits Bruijns

 

Den 10 Septemb.

k. Lauwerijntje

m. Niesje

 

Den 17 dito

k. Arjaan

v. Melchert Bastusse

m. Theuntje Aarts

g. Cornelia Ariaans

 

Den 17 Septemb.

k. Guilhelmus

v. Gualtherus van Boschhuijsen

m. Tannetje van Hemert

g. Joachimus van Rijswijck

Ewouwt Goeree

Guilhelmina van Boschhuijsen, gerepresenteert door

Lucretia van Daal

 

Den 24 dito

k. Bastiaantje

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltje Jochems

g. Agniete Gerrits

 

Den selven dito

k. Jan

v. Ottho Jans

m. Stijntje Marinus

g. Jannetje Maartens

 

Den 15 Octob.

k. Engel

v. Henrick de Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Leentje Lievens

 

Den selven dito

k. Stijntje

v. Cent Pietersse Stadshouck

m. Marijtje Cornelis Radesteijn

g. Theunis Pietersse Stadshouck

Ariaantje Pieters

 

Den selven dito

k. Arentje

v. Cornelis van Schouwen

m. Crijntje Pieters

g. Gerrit Pietersse

Ariaantje Pieters

 

Den 29 dito

k. Annetje

v. Adam Korstiaansse Lichtendagh

m. Barbertje Reijniers

g. Jaapje Doene

 

Den selven dito

k. Neeltje

v. Korstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Arentje Stoffels

 

Den 5 Decemb.

k. Jan

v. Dirck Janssen Krabbendijck

m. Ermtje Henricks

 

Den 12 dito

k. Rijck

v. Giliame Rijcke

m. Cornelia Karels

g. Herman Jansse

Martijntje Carls

 

Den 26 dito

k. Ariaantje

v. Pauls Bettese

m. Jacomijntje Jans

g. Machel Jans

 

De selven dito

k. Johannes

v. Pieter Coninghswout

m. Claasje Jans Kramers

g. Willemtje Jans Kramers, gerepresenteert door

Heijltje Jochems

 

Den 10 Decemb.

k. Ariaantje

v. Geerbrand Arentse Breur

m. Neeltjen Arends

g. Neeltjen Arends

 

Den 24 dito

k. Grietje

v. Jan Janssen

m. Maatje de Grijse

g. Grietje Cornelis

 

Den 25 dito

k. Wouter

v. Dimme Wouters

m. Trijntje Cornelis

g. Leendert Cornelisse

Sara Gerrits

 

1685

Den 10 Januar

k. Gerrit

v. Dirck Gerritsz

m. Lijsbeth Pieters

g. Cornelia Ariaans

 

Den 14 dito

k. Henrikje

v. Leendert van Beecke

m. Adriaantje Gerrits

g. Gerrit Theunisse van Prooijen

Wenteltje Gerrits

 

Den 17 dito

k. Leendert

v. Arend Leendertz

m. Jannetje Theunis

g. Jaapje Doens

 

Den 24 dito

k. Korvinck

v. Aren Jansse Voorwinde

m. Lina van der Sluijs

g. Willem Cromdijck

Maatje Cromdijck

 

Den 7 Februar

k. Neeltje

v. Arie Gerritz Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Marijtje Leenderts

 

Den 25 dito

k. Quirina

v. Cornelis Korstiaansse

m. Jobje Chiels

g. Leuntje Davids

 

Den 4 Martij

k. Pieter

v. Pieter Marinusse Tamboer

m. Quirijntje Cornelis

g. Stijntje Marinus

 

Den 7 dito

k. Maatje

v. Abraham Dankertz Broodshoot

m. Judith Pieters

g. Kommertje Leendertz

 

Den 18 Martij

k. Maria

v. Ariaan Arijsse Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Lijsbeth Dircks

 

Den selven dito

k. Cornelis

v. Jacob Danielsse Sluijsens

m. Wissel Arends

g. Philip Danielsse

 

Den 6 Maij

k. Arend

v. Aart Arendse Capiteijn

m. Lijntjen Henriks Nattekase

g. Marijtje Leenderts

 

Den 20 dito

k. Aarentje

v. Willem Pietersse Katshouck

m. Neeltje Jochems

g. Krijn Jochems

Lijntje Jochems

 

Den 24 Julij

k. Josijntje

v. Arend Jansz Visscher

m. Geertruijd Wouters

g. Trijntje Leuijendijck

 

Den 12 Augustus

k. Marinus

v. Bastiaan Dirckse van Oostende

m. Leentje Theunis

g. Sijtje Dircks

 

Den 19 dito

k. Neeltje

v. Jan Cornelisse Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Lijsbeth Jaspers

 

Den 26 dito

k. Grietje

v. Jan Janssen de Groot

m. Jannetje Jans

g. Leentje Leenderts

 

Den 2 Septemb.

k. Adrianus

v. Leendert Voorwinde

m. Ariaantje Bijl

g. Jannetje Voorwinde

 

Den selven dito

k. Grietje

v. Dirck Gerritz

m. Jannetje Henricks

g. Leentje Pieters

 

Den selven dito

k. Willem

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans

g. Saartje Gerrits van Eck

 

Den 7 Octob.

k. Soetje

v. Arend Dirckse

m. Lijsbet Wouters

g. Willem Leendertz

Aaltje Jans

 

Den 11 Novemb.

k. Bastiaantje

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltje Jochems

g. Grietje Engels

 

Den 9 Decemb.

k. Cornelia

v. Klaas Jacobse Kourt

m. Ariaantje jacobs

g. Neeltje Nijsse

 

Den 25 dito

k. Jannetje

v. Johannes de Waal

m. Jobje Maartens

g. Dingeman Abrahamse Decker ende

sijn huijsvrouw Aachje

 

1686

Den 16 Januar

k. Marij

v. Ottho Janz

m. Stijntje Marinus

g. Neeltje Niessen

 

Den 23 dito

k. Annetje

v. Adam Lichtendagh

m. Berbertje Tibout

g. Jacomijntje Klaas

 

Den 3 Februar

k. Johanna

v. Neeltje Bremans

g. Arend Meijster

Ariaantje de Lange

 

Den 13 dito

k. Henrickje Marcus Stoffels

v. Stoffel Danckertz Broodshoot

m. Henrickje Marcus

g. Jan Leendertz Broodshoot

Kommertje Marinus

 

Den 24 dito

k. Leentje

v. David Janssen Backer

m. Sara Gerrits van Ecke

g. Jan Janssen Backer

Sijtje Joris

 

Den 3 Martij

k. Leendert

vader doot

m. Ariaantje Gerits

g. Dingeman Leendertz Roothaar, gerepresenteert door

Gerit Thonisse van Prooijen

Krintje Leendertz Roothaar, gerepresenteert door

Wenteltje Gerits

 

Den 24 Martij

k. Ariaan

v. Paul Henrickse

m. Neeltje Klaas

g. Cornelia Ariaans

 

Den 31 dito

k. Cornelius

v. Marinus Breman

m. Quirijntje Kromdijck

g. Cornelis Goutswaart

Neeltje Bremans

 

Den 7 April

k. Sara

v. Henrick de Zeeuw

m. Jaapje Korst

g. Jobje Lievens

 

Den 12 Maij

k. Maarte

v. Cornelis Maartensse van der Linde

m. Weijntje Maartens

g. Johannes Maartensse

Jannetje Willems

 

Den 19 dito

k. Laurens

v. Jan Lauwrensse van Schakerloo

m. Wenteltje Gerrits van Puroijen

g. Ariaantje Gerrits van Puroijen

 

Den 26 dito

k. Stoffelijntje

v. Hubrecht Kornelisse

m. Commertje Cornelis

g. Ariaantje Stevens

 

Den 30 Junij

k. Jannetje

v. Cornelis Vree

m. Jobje Lievens

g. Pieter de Waal

Neeltje Nijssen

 

Den 21 Julij

k. Jacob

v. Leendert Hardendood

m. Annetje Aartz

g. Jacomijntje Klaas

 

Den 1 September

k. Pieter

v. Paulus Bettesse Mosterdijck

m. Maatje Pieters

g. Arentje Stoffels

 

Den 22 dito

k. Leendert

v. G eerbrand Arentse Breur

m. Neeltgen Arends

g. Arend Cornelisse

Lidia Arends

 

Den 6 Octob.

k. Johannes

v. Pieter Coninghswout

m. Klaasje Jans

g. Heijltje Jochems

 

Den 20 Octob.

k. Willem

v. Jan Dirckse Jongsdirck

m. Trijntje Pieters

g. Gillis Jansse Verbeeck

Itje Willems

 

Den 27 dito

k. Theunis

v. Arend Leendertz Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Jannetje Maartens

 

Den 17 Novemb.

k. Jannetje

v. Jan Janz

m. Maatje de Grijse

g. Jannetje Janz

 

Den 4 Decemb.

k. Tannetje

v. Giliam Rijcke

m. Cornelia Karels

g. Katelijntje Jans

 

Den 8 dito

k. Aelbrecht

v. Willem Leendertz Buijtendijck

m. Aaltje Jans

g. Andries Pieters

Arendje Jans

 

Den 11 dito

k. Leendert

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltje Jochems

g. Klaasje Jans

 

Den selfden dito

k. Cornelis

v. Maarten Cornelisse van der Haart

m. Elsje Klaas

g, Arend Theunisse Meijster

Theunis Maartensse van der Haart

Jannetje Maartens

 

Den 22 dito

k. Marijtje

v. Jan Leendertz Tack

m. Jannetje Henrijcks

g. Laurens Pietersse

Tannetje Jans

 

Den 15 Januar 1687

k. Johannes

v. Cornelis Jansse Quack

m. Dina Cornelis

g. Klaas Cornelisse Graauwkous

Arend Palinck

Marijtje Bastiaans Goumare

 

Den selven dito

k. Ammerentia

v. Leendert Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Willem Kromdijck

Leuntje Voorwinde

 

Fen 22 dito

k. Cornelia

v. Aart Arenz Capiteijn

m. Lijntje Henricks

g. Henrijck Rijckse

Pietertje Jacobs

 

Den selven dito

k. Gerrit

v. Arie Gerriz Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Vrouwtje Jans

 

Den 9 Februar

k. Cornelis

v. Cent Pietersse Stadshouck

m. Marijtje Cornelis

g. Leendert Radesteijn

Neeltje Cornelis

 

Den 26 dito

k. Barentje

v. Cornelis Michielsse

m. Ariaantje Barents

g. Elsje Hermans

 

Den selven dito

k. Jacomijntje

v. Jan Klaasen de Olijkert

m. Cornelia Adriaans

g. Marijtje Klaas

 

Den 23 Martij

k. Neeltje

v. Cornelis Janssen Backer

m. Jacomijntje Sijmons

g. Jan Janssen Backer

Sijtje Joost

 

Den selven dito

k. Arij

v. Pleunis Arendse

m. Pieternelletje Henricks

g. Ermtje Henricks

 

Den 30 dito

k. Klaas

v. Arend Lodewijcks

m. Jacomijntje Klaas

g. Henrick Klaas

Elsje Klaas

 

Den selven dito

k. Betje

v. Gerrit Engelse

m. Neeltje Joost

g. Jan Engelsse

Leentje Lievens

 

Den 31 dito

k. Cornelis

v. Marinus Cornelisse

 

m. Arentje Daniels 

g. Jacob Pietersse ende

sijn huijsvrouw

 

Den 13 April

k. Aachje

v. Lambert Henricks

m. Jacopje Aarts

g. Henrickje Aarts

 

Den 27 dito

k. Gerrit

v. Jacob Gerritz Braber

m. Marijtje Jans Neva

g. Gerrit Jacobsse Braber

Agnietje Gerrits

 

Den 4 Maij

k. Zacharias

v. Johannes de waal

m. Jobje Maartens

g. Pieter de Waal

Pieternelle Cornelis

 

Den selven dito

k. Annetje

v. Adam Lichtendagh

m. Barbartje Tibouwth

g. Jobje Pieters

 

Den 18 dito

k. Jacob

v. Jacob Danielsse

m. Wissel Arends

g. Philip Daniels

Ariaantje Daniels

 

Den 28 dito

k. Ariaantje

v. Willem Jansse Vermeulen

m. Machtelt Jans

g. Oetje Willems

 

Den selven dito

k. Cornelis

v. Johannes Simonsse

m. Jobje Frans

g. Cornelis Jansse Backer

Jacomijntje Simons

 

Den 15 Junij

k. Arije

v. Cornelis Arentse

m. Godeliefje Willems

g. Madeleentje Jacobs

 

Den 17 dito

k. Bastiaantje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Stijntje Zegers

 

Den 29 dito

k. Stoffeltje v. Korstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Arentje Stoffels

 

Den 6 Julij

k. Maria, kind uijt de O.Tonge

v. Rocus Hooghmoed

m. Willemijntje Henricks

g. Ariaantje Gunst

 

den 13 dito

k. Johannes, op den Bommel gedoopt

v. Huijgh Gabrielz Looij

m. Catharina Jans

g. Maatje Gabriels

 

Den 17 August

k. Ariaantje

v. Henrik de Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Marijtje Kors

 

Den 31 dito

k. Dirck

v. Arend Dirckz

m. Lijsbeth Wouters

g. Willem Leendertz

Kommertje Leendertz

 

Den selven dito

k. Rogier

v. Simon Blanckebijl

m. Ariaantje Gerits

g. Ariaantje Blanckebijl

 

Den 14 Septemb

k. Jan

v. Henrick Jansz Bleeckman

m. Neeltje Nijssen

g. Neeltje Willems

 

Den 19 dito

k. Jacomijna

v. Marinus Breman

m. Quirijntje Willems

g. Willem Kromdijck

Neeltje Cornelis

 

Den 28 dito

k. Jan

v. Abraham Noths

m. Elsje Bruijns

g. Catelijntje

 

Den 5 October

k. Pieter

v. Willem Pietersse Katshouck

m. Neeltje Jochems

g. Wenteltje Gerrits

 

Den selven dito

k. Cornelia

v.  Jan Cornelisz Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Trijntje Leuijendijck

 

Den selven dito

k. Jan, kind van den Bommel

v. Simon Willems

m. Beatris Jans

g. Boudewijn Laurenz

Dina Pieters

 

Den 19 Octob.

k. Geertje, tot Middelharnas gedoopt

v. David Jansz (Backer)

m. Sara Gerrits

g. Cornelia Pieters

 

Den 25 dito

k. Ariaan

v. Paul Henricks

m. Neeltje Klaas

g. Cornelia Ariaans

 

Den 9 Novemb.

k. Cornelis

v. Paul Bettensse

m. Maatje Pieters

g. Maatje Cornelis

 

Den selven dito

k. Aalbrecht

v. Gijsbert Aalbrechtse  Keij

m. Jannetje Cornelis

g. Franssoijs Cornelisse

Marijtje Bastiaans

 

Den selven dito

k. Jan

v. Bastiaan Derksse

m. Leuntje Theunes

g. Lijntje Jacobs

 

Den 19 dito

k. Aarent, Maatje

v. Simon Vree

m. Jobje Rams

g. Cornelis Karels

Lidia Arends

Aarent Cornelisse

 

Den 3 Decemb

k. Job

v. Cornelis Jobsz

m. Grietje Tempelaar

g. Jannetje Maartens

 

Den 7 dito

k. Leendert

v. Claas Court

m. Agnietje leenderts

g. Willemtje Leenderts

 

Den 14 dito

k. Maria

v. Gualtherus van Boschuijsen

m. Tanna van Hemert

g. Leendert Voorwinde

Maria in de Batuwe

Arentje Commers

 

Den 25 Decemb.

k. Gerrit

v. Arie Gerritz Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Vroutje Jans

 

1688

Den 1 Januar

k. Maatje

v. Claas Janssen Hooghewerff

m. Commertje Marinus

g. Marijntje Claes

 

Den 4 dito

k. Neeltje

v. Arend Leuijendijk

m. Ermtje Henricks

g. Trijntje Cornelis

 

Den 22 dito

k. Arend

v. Cornelis Vree

m. Jobje Lievens

g. Antonij Heijnsen

 Susanna Vree, gerepresenteert door

Johannes de Waal en

Leentje Lievens

 

Den 29. Febr,

k. Claasje

v. Jan Janssen de Groot

m. Jannetje Jans

g. Marijtje Cornelis

 

Den 4 Martij

k. Barentje

v. Cornelis Marinusse

m. Ariaantje Barents

g. Pietertje

 

Den 11 dito

k. Jobje

v. Maarten Dirckz

m. Pietertje Aarts

g. Stijntje Hermans

 

Den 14 dito

k. Emmerentia

v. Leendert Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Jannetje Voorwinde

 

Den 4 April

k. Ariaantje

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans Hooghwerff

g. Jobje Drijvers

 

Den 11 dito

k. Henrickje

v. Jan Laurenz van Schakerloo

m. Wenteltje Gerrits van Prooijen

g. Gerrit Theunisse van Prooijen

Ariaantje Gerrits van Prooijen

 

Den 6 Junij

k. Laurens

v. Arie Leenderts Schaap

g. Maatje Laurens

 

Den 25 Julij

k. Henrick

v. Dirck Gerrits

m. Jannetje Henricks

g. Saartje Cornelis

 

Den 1 August

k. Jacob

v. Carel Perdanus

m. Grietje Bremans

g. Jan Breman

Neeltje Bremans

 

Den selfden dito

k. Annetje

v. Adam Korstiaans Lichtendagh

m. Barber Reijniers

g. Weijntje Maertens

 

Den 12 Septemb.

k. Jacob

v. Cornelis Korstiaans

m. Jobje Michiels

g. Saartje Cornelis

 

Den 19 dito

k. Claas

v. Jan Claassen Olikert

m. Cornelia Ariaans

g. Commertje Leenderts, gerepresenteert door

haar dochter Marij Claas

 

Den 24 dito

k. Jan

v. Arend Janz Visser

m. Geertruijt Wouters

g. Antonette Wouters

 

Den 26 dito

k. Johannes

v. Jacob Geritz Braber

m. Marijtje Jans Neva

g. Arend Leuijendijck

Ermtje Hendricks

 

Den selven dito

k. Henrick

v. Pleun Arends

m. Pieternelletje Henriks

g. Heijltge Jans

 

Den 10 Octob.

k. Bastiaantje

v. Aart Arendz Capiteijn

m. Lijntje Henriks Nattekase

g. Henrick Arends Capiteijn

Grietje Cornelis

 

Den selven dito

k. Laurents

v. Willem Laurentz

m. Neeltje Leunis

g. Pieter Laurentz

Neeltje Abrahams

 

Den 24 dito

k. Rebecca

v. Johannes Hultens

m. Sara Barents

g. Ariaantje Gerrits, representerende

Rebecca Barents

 

Den 31 dito

k. Gabriel

v. Hugo Gabrielsz Looij

m. Catharina Jans

g. Lidia Arens

 

Den 25 Novemb.

k. Cornelis

v. Huijbrecht Cornelisz Keijser

m. Commertje Cornelis

g. Leendert Cornelisz Keijser

Huijghje Stoffels

 

Den 2 Decemb.

k. Jan

v. Ottho Janz

m. Stijntje Marinus

g. Maria Bels

 

Den selven dito

k. Arend

v. Leendert Cornelisse Hardendood

m. Annetje Aarts

g. Wissel Arents

 

Den 30 dito

k. Willem

v. Engel Barentz

m. Leentje Willems

g. Neeltje Willems

 

1689

Den 1 Januar

k. Lijntje

v. Cent Pietersse Stadshouck

m. Marijtje Radesteijn

g. Hubrecht van Welterens

Lena Leenderts Radesteijn

 

Den 9 dito

k. Job

v. Willem Jobsse

m. Cornelia Frans

g. Frans den Moeij

Krijntje Jobs

 

Den 9 dito

k. Pietertje

v. Tobias Stoffelsse

m. Stijntje Hermans

g. Stoffel Lammerse

Huijghje Stoffels

 

Den 2 Februarij

k. Neeltje

v. Theunis Maartensse van der Haard

m. Maatje Leenderts

g. Maarten Cornelisse van der haard

Jobje Cornelis

 

Den 6 dito

k. Sara

v. Cornelis Maartensse van der Linde

m. Weijntje Maartens

g. Johannes Maartenz

Jannetje Willems

 

Den 9 dito

k. Claas

v. Maarten Cornelisse van der Haart

m. Elsje Claas

g. Henrick Claassen

Jacomijntje Claas

 

Den 20 dito

k. Teuntje, een kind in onecht gewonnen

m. Catarina Aarts

 

Den 20 Martij

k. Aaart

v. Melchior Baltensse

m. Theuntje Aarts

g. Jobje Frans

 

Den 27 dito

k. Leendert

v. Abraham Danckertz Broodshoot

m. Judith Pieters

g. Marijtje Leenderts

 

Den 15 Maij

k. Cornelis

v. Frans Cornelisse

m. Neeltje Bremans

g. Cornelis Reijniersse

Jannetje Cornelis

 

Den 30 dito

k. Barbar

v. Gijsbert Aalbrechtse Keij

m. Jannetje Cornelis

g. Frans Cornelisse

Neeltje Bremans

 

Den 19 Junij

k. Jan

v. Jan Lauwrentz van Schakerloo

m. Wendeltje gerrits

g. Willem Pietersse Katshouck

Neeltje Jochems

 

Den 3 Julij

k. Engel

v. Gerrit Engels

m. Neeltje Joost

g. Jobje Lievens

 

Den 17 dito

k. Jan

v. Dirck Janssen van ’t Oostende

m. Lijntge Jochems

g. Lijntje Jacobs

 

Den 31 dito

k. Leendert

v. Claas Jacobz Kourt

m. Agnietje Leenderts

g. Willemtje Leenderts

 

Den 28 August

k. Ewout

v. Pieter Huijge

m. Niesje Ewouts

g. Trijntje de Vries

 

Den selven dito

k. Jan

v. David Janssen Backer

m. Saartje van Eck

g. Gerrit Janssen Backer

Tannetje van Leent

 

Den 4 Septemb.

k. Neeltje

v. Corstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Arentje Stoffels

 

Den 11 dito

k. Stoffel

v. Jan Cornelisse Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Korstiaan Stoffels

Marij Crijns

 

Den 25 dito

k. Lijsbeth

v. Simon Blanckebijl

m. Ariaantje Gerrits

g. Maatje Gerrits, gerepresenteert door

Ingetje Henricks

 

Den 2 Octob.

k. Nijs

v. Henrick Janssen

m. Neeltje Nijssen

g. Lieve Nijsse

Leentje Lievens

 

Den 9 dito

k. Cornelia

v. Maarten Cornelisse Werft

m. Geertruijd Frederiks Bremmerkamp

g. Jan Theunisse Post

Jobje Cornelis

Den selven dito

k. Ariaan, Jannetje, kinderen van den Bommel

v. Pieter Ariaanz

m. Ariaantje Jacobs

g. Ariaantje Thijssen

Teuntje Gerrits

 

Den 23 dito

k. Ariaantje

v. Paulus Bettese Mosterdijck

m. Maatje Pieters

g. Arentje Stoffels

 

Den 30 Octob.

k. Dingeman

v. Abraham Dingemansse Decker

m. Cornelia Dircks

g. Jacob Dingemansse

Ariaantje Jans

 

Den 16 November

k. Trijntje

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltje Jochems

g. Josijntje Hermans

 

Den 27 dito

k. Commer

v. Arend Bosschieter

m. Sara Commers

g. Ewout Pietersse Goeree

Arentje Commers

 

Den 30 dito

k. Maatje

v. Willem Vermeulen

m. Pietertje Bartels

g. Maatje Leenderts Schaap

 

Den 7 Decemb.

k. Maria, kind van Middelharnasse

v. Cornelis Marinusse

m. Ariaantje Barents

g. Pietertje Jacobs

 

Den 14 dito

k. Pieter

v. Abraham Noths

m. Elsje Gerrits

g. Cornelia Pieters

 

Den selven dito

k. Adriaan

v. Leendert Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Ariaantje Voorwinde

 

1690

Den 11 Januar

k. Engeltje

v. Henrick Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Leentje Lievens

 

Den 22 dito

k. Marijtje

v. Klaas Janssen Hooghwerff

m. Kommertje marinus

g. Marijntje Klaas

 

Den selven dito

k. Crijntje

v. Philip Marinusse

m. Marij Jacobs

g. Wenteltje Gerrits

 

Den 15 Februar.

k. Jan

v. Ottho Janssen

m. Stijntje Marinus

g. Ariaantje Aarts

 

Den 19 Febr.

k. Willem

v. Arie Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Ariaantje Jans

 

Den selven dito

k. Ariaantje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Bastiaan Gerritz Braber

Jobje Jacobs

 

Den selven dito

k. Jan

v.. Arend Derckse

m. Lijsbeth Wouters

g. Leentje Pieters

 

Den 5 Martij

k. Pietertje

v. Jan Dircksse Jongendirck

m. Trijntje de Vries

g. Aart Abrahams

Ariaantje Aarts

 

Den selven dito

k. Maatje

v. Willem Laurentz

m. Neeltje Leunus

g. Ariaantje Jacobs

 

Den 25 dito

k. Marij

v. Arend Lodewijckse

m. Jacomijntje Claas

g. Barber Reijniers

 

Den 6 April

k. Arend Leendertz Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Theunis Maartensse van der Haart

Maatje Leenderts Schaap

 

Den 26 dito

k. Dirck

v. Bastiaan Dirickz van Oostende

m. Leuntie Theunis

g. Marij Arends

 

Den 7 Maij

k. Annetje

v. Andries Hermansse

m. Jannetje Willems

g. Marij Arendse Meijster

 

Den selven dito

k. Ariaantje

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans

g. Marijntje Claas

 

Den 14 dito

k. Jan

v. Arend Henrijckse Kievit

m. Jobje Jans

g. Annetje Jans

 

Den 21 dito

k. Catelijntje

v. Huijgh Gabrielz Looij

m. Catrijntje Jans

g. Lidia Arents

 

Den 19 Julij

k. Annetje

v. Melchior Baltenz

m. Theuntje Aarts

g. Lijntje Cornelis

 

Den selven dito

k. Aart Bane

v. Marijtje Bastiaans

g. Cornelis Goudswaard

Catelijntje Palinck

 

Den 30 dito

k. Magdaleentje

v. Jacob Gerritz Braber

m. Marij Jans Neva

g. Bastiaan Gerritz Braber

Huijghje Stoffels

 

Den 28 August

k. Ariaantje

v. Jan Klaasse den Olijckert

m. Cornelia Ariaans

g. Marijtje Leenderts

 

Den 3 Septemb.

k. Lieve

v. Cornelis Vree

m. Jobje Lievens

g. Jan Lievens

Leentje Lievens

 

Den selven dito

k. Bastiaantje

v. Aart Arendz Capiteijn

m. Lijntje Henricks

g. Henrick Arendz Capiteijn

Grietje Cornelis

 

Den 17 dito

k. Leendert

v. Arend Leenderts Braber

m. Lijsbeth Aarts

g. Wijvetje Simons

g. Simon Leendertsz Braber

 

Den selven dito

k. Pieter

v. Maarten Dircks

m. Pietertje Aarts

g. Jaapje Pieters

 

Den 15 Octob.

k. Krijn

v. Crijn Hermanz

m. Jannetje Pieters

g. Henrick Hermanz

Ariaantje Aarts

 

Den 5 Bovemb.

k. Leendert

v. Claas Jacobz Kourt

m. Agnietje Leenderts

g. Willemtje Leenderts

 

Den selven dito

k. Francoijs

v. Willem Jobz

m. Cornelis Frans

g. Frans Cornelisse

Antonia Jans

 

Den 19 dito

k. Jacob

v. Jan Jacobz Meijnaart

m. Cristijntje Jacobs

g. Maatje Jacobs

 

Den selven dito

k. Willem

v. Engel Barentz

m. Leentje Willems

g. Crijn Jochems

Sijtje Willems

 

Den 10 Decemb.

k. Maria

v. Jan Lambrechtz

m. Arjaantje Jacobs

g. Cornelis Theunisz

Geertruijd Thomisse

 

Den selven dito

k. Simonia

v. Simon Blanckebijl, overleet

m. Ariaantje Gerrits

g. Gillis Arientsse van de Graaff

Maatje Gerrits

 

Den 13 dito

k. Stoffel

v. Tobias Stoffelz de Wees

m. Stijntje Hermans

g. Leentje Aarts

 

Den 17 dito

k. Cornelis

v. Maarten Cornelisse Werft

m. Geertruijd Fredericks

g. Jan Theunisse Post

Jannetje Maartens

 

1691

Den 14 Januar

k. Pietertje

v. Adam Korstiaanz Lichtendagh

m. Barbertje Reijniers

g. Weijntje Maertens

 

Den selven dito

k. Johanna

v. Marinus Breman

m. Crijntje Cromdijck

g. Willem Cromdijck

Maatje Cromdijck

 

Den 21 dito

k. Cornelia

v. Gerrit Henricks Nattekase

m. Jobje Cornelis

g. Henrick Rijckz Nattekase

Jan Klaassen van der Goes

Lijntje Henricks

 

Den selven dito

k. Barber

v. Gijsbreght Aalbertse Keij

m. Jannetje Cornelis

g. Arent Cornelisse

Lidia Arends

 

Den laatsten Januar

k. Gijsbert

v. Andries Servaas

m. Annetje Claas

g. Jannetje Theunis

 

Den 4 Februarj

k. Pieter

v. Cent Pieterz Stadshouck

m. Marijtje Cornelis Radesteijn

g. Johan Keijsser

Jaapje Rocus

 

Den 7 dito

k. Magdaleentje

v. Willem Pieterz Catshouck

m. Neeltje Jochems

g. Wenteltje Gerrits

 

Den 25 dito

k. Maatge

v. Abraham Michielz

m. Marij Willems

g. Maatge Pieters

 

Den 4 Martij

k. Cornelia

v. David Janz Backer

m. Saartje Gerrits van Eck

g. Florens Gerritz van Eck

Cornelia Pieters

 

Den 15 April

k. Lijsbeth

v. Klaas Janssen Hooghwerff

m. Commertje Marinus

g. Maarten Theunisse

Catelijntje Pieters

 

Den 20 dito

k. Magdaleentje

v. Bastiaan Gerritz Braber

m. Huijghje Stoffels

g. Gerrit Jacobz Braber

Agnietje Gerrits

 

Den 29 dito

k. Cornelia

v. Arend Cornelisz Leuijendijck

m. Arentje Henricks

g. Gerrit Cornelisz Leuijendijck

Maatje Jacobs

 

Den selven dito

k. Grietje

v. Jan Janssen de Groot

m. Jannetje Jans

g. Heijltje Jans

 

Den 6 Maij

k. Cornelis

v. Jan Cornelis Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Theuntje

 

Den 27 dito

k. Jan

v. Arie Visscher

m. Geertruid Arentsen

g. Antonetta Wouters

 

Den selven dito

k. Crijn

v. Pieter Krijnsse Broodwinner

m. Wenteltje Gerits van Prooijen

g. Jan Philipsse

Antonette Smitsgeld

Neeltje Jochems

 

Den 1 Julij

k. Lijntje

v. Jan Willemsse Vier

m. Annetje Anthonis

g. Aart Abrahams

Ariaantje Aarts

 

Den 12 August

k. Gabriel

v. Huijgh Gabrielsz van Looije

m. Catharina Jans

g. Lidia Arends

 

Den 26 dito

k. Henrik

v. Lambert Henricks

m. Jaapje Aarts

g. Heijltje Jochems

 

Den 9 Septemb.

k. Pieter

v. Maarte Cornelisz van der Haart

m. Elsje Claas

g. Maarten Cornelisz Werft

Jobje Cornelis

 

Den selven dito

k. Agnietje

v. Arie Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Agnietje Leenderts van der Waght

 

Den selven dito

k. Jochem

v. Crijn Jochemsz

m. Neeltje Willems

g. Neeltje Jochems

 

Den selven dito

k. Dingeman

v. Abraham Dingemansz Decker

m. Cornelia Dircks Snijder

g. Ariaantje Jans

 

Den 23 dito

k. Barber

v. Francooijs van der Houck

m. Neeltje Bremans

g. Cornelis Backer

Jannetje Cornelis

 

Den 28 dito

k. Niesje

v. Laurens Henrickz van Schel

m. Arentje Willems Bolense

g. Heijltje Jochems

 

Den 14 Octob.

k. Willem

v. Cornelis Lambrechtz

m. Maatje Willems

g. Abraham van Nieuwaarde

Tanneken Hubrechts

 

Den 21 dito

k. Arien

v. Aart Ariensse

m. Annetje Theunis

g. Dina Ariens

 

Den 4 Novemb.

k. Engel

v. Henrick Engelsz Zeeuw

m. Jaapje Korsz

g. Neeltje Willems

 

Den 18 Novemb.

k. Adriaan

v. Leendert Voorwinde

m. Adiana Bijl

g. Ariaantje Voorwinde

 

Den selven dito

k. Theunis

v. Arie Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Jannetje Willems

 

Den selven dito

k. Jacob

v. Jacob Jacobsz van Genen

m. Josijntje Hermans

g. Heijltje Jochems

 

Den 25 dito

k. Jacob, kind van den Bommel

v. Jan Jacobsz Meijnjart

m. Stijntje Jacobs

g. Maatje Jacobs

 

Den 9 Decemb.

k. Henrick

v. Huijbert Keijser

m. Commertje Cornelis

g. Neeltje Klaas

 

Den selven dito

k. Maartje

v. Arend Dircksz van oostende

m. Lijsbeth Wouters

g. Trijntje Cornelis

 

Den 19 dito

k. Laurents

v. Willem Laurentz

m. Neeltje Leunis

g. Lijntje Cornelis

 

Den 23 dito

k. Leendert

v. Theunis Maertensz van der Haard

m. Maatje Leenderts

g. Heijltje Jans

 

1692

Den 13 Januar

k. Annetje

v. Melchior Baltensz

m. Theuntje Aarts

g. Pieternelle Dircks

 

Den 30 dito

k. Nelletje, kind in onecht geboren

m. Soetje Jacobs

 

Den 10 Februa.

k. Cornelis

v. Arend Cornelisz Cranendonck

m. Annetje Arends

g. Jannetje Willems

 

Den 13 dito

k. Jacob

v. Cornelis Jacobsz

m. Tannetje Pieters

g. Neeltje Dircks

 

Den 6 April

k. Lodewijck

v. Arend Lodewijcksz

m. Jacomijntje Claas

g. Leendert Lodewijcks

Maatje Lodewijcks

 

Den 27 dito

k. Lijsbeth

v. Henrick Jansz Blaackman

m. Machtelt Pieters

g. Maertje Pieters

 

Den 11 Junij

k. Marinus

v. Otto Jansz

m. Stijntje Marinus

g. Reijntje

 

Den 6 Julij

k. Bastiaantje

v. Aart Arendsz Capiteijn

m. Lijntje Henrijcks

g. Henrick Arendsz Capiteijn

Rebecca Jacobs

 

Den 14 Septemb.

k. Antonette

v. Pieter Crijnsz Broodwinner

m. Wenteltje Gerrits van Prooijen

g. Jan Pietersz

Antonette Swijtegeld

 

Den selven dito

k. Maartje

v. Jan Cornelisz Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Grietje Cornelis

 

Den 26 dito

k. Pieter

v. Cent Pietersz Stadshouck

m. Marijtje Cornelis Radesteijn

g. Jan Korssen

Jaapje Rocus

 

Den 5 Octob.

k. Pieter Tofboer

v. Jan Pietersse

m. Ariaantje Gerrits

g. Maatje Gerrits

 

Den selven dito

k. Wilhelmijntje

v. Pieter Jansz

m. Catrijntje Ariaans

g. Jan Hermansz Wilschoot

Arentje Jansz

 

Den selven dito

k. Neeltje, Barber

v. Gijsbrecht Aalbrechtsse Keij

m. Jannetje Cornelis

g. Cornelis Reijniersse Backer

Francois Cornelisz van der Houck

Marijtje Leendert

Maatje Gerrits

 

Den selven dito

k. Magdaleentje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Gerrit Jacobsz Braber

Ermtje Barends

 

Den 23 Novemb.

k. Cornelis

v. Gerrit Henrijckse Nattekase

m. Jobje Cornelis

g. Maarten Cornelisse Werft

Jannetje Maertens

 

Den 30 dito

k. Gabriel

v. Hugo Gabrielsz Looij

m. Catharina Jans

g. Heijltje Jans

 

Den 10 Decemb.

k. Arend

v. Cornelis Arendsz Vree

m. Jobje Lievens

g. Pieter Claasz de Waal

Susanna Arends Vree

Neeltjen Willems

 

Den 14 dito

k. Commer

v. Arend Bosschieter

m. Saartje Commers

g. Ewouwt Pietersz Goeree

Arentje Commers

 

Den 17 dito

k. Henrick

v. Gerrit Jansz Backer

m. Tannetje Henricks van Leent

g. Cornelius Ackersdijck

Dina Cornelis

 

Den 21 dito

k. Barbartje

v. Adam Corstiaansz Lightendagh

m. Barbartje Reijniers

g. Jobje Rams

 

Den 25 dito

k. Lena

v. Jan Claasz den Olikert

m. Cornelia Ariaans

g. Jan Leendertsz Broodhoot

Marijtje Leenderts

 

1693

Den 25 Januar

k. Dirck

Jan Dircksz

m. Jannetje Willems

g. Cornelis Pietersz

Lijsbeth Pieters

 

Den 1 Februar

k. Jan

v. Jan de Groot

m. Jannetje Jans

g. Heijltje Jans

 

Den selven dito

k. Jochem

v. Crijn Jochemsz

m. Neeltje Willems

g. Neeltje Jochems

 

Den 4 Februar

k. Pieter

v. Maarten Dircksz van Prooijen

m. Pietertje Aarts

g. Clijntje Pieters

 

Den 8 dito

k. Barend

v. Gerrit Jacobsz Braber

m. Hermtjen Barends

g. Leendert Arendsz Hooghwerff

Grietje Jans

 

Den 15 dito

k. Wouter

v. Arie Janssen Visscher

m. Geertruid Wouters

g. Clijntje Pieters

 

Den selven dito

k. Joris

v. Joris Jorisse

m. Ariaantje Jacobs

g. Jacob Jorissen

Leentje Leenderts

 

Den 1 Martij

k. Lucas

v. Jacob Gerritsz Braber

m. Maria Jans Neva

g. Lucas Gerritsz Braber

Ariaantje Jans

 

Den 4 dito

k. Jannetje

v. David Janssen Backer

m. Sara Gerrits van Eck

g. Tannetje Henricksen van Leent

 

Den 11 dito

k. Arend

v. Cornelis Maartensz van der Linde

m. Weijntje Maartens

g. Johannes Maartensz van der Schaa

Jannetje Willems

 

Den 19 dito

k. Leendert

v. Gerrit Engelsse

m. Willemtje Leenderts

g. Agnietje Leenderts

 

Den selven dito

k. Engel

v. Jacob Jacobsz van Genen

v. Josijntje Hermans

g. Arentje Engels

 

Den 5 April

k. Gisbertus

v. Dimme Gijsbertsz

m. Grietje Cornelis

g. Jacobs Gijsbertsz

Aletta Gijsberts

 

Den  3 Maij

k. Arentje

v. Bastiaan Dircksz van Oostende

m. Leuntje Theunis

g. Sijtje Dircks

 

Den 14 Junij

k. Grietje

v. Claas Jacobsz Kourt

m. Agnietje Leenderts

g. Oetje Willems

 

Den 28 dito

k. Cornelis

v. Claas Cornelisz Graauwkous

m. Trijntje Cornelis Kloppenburgh

g. Dina Cornelis

 

Den 8 Julij

k. Jan, kind van de grond van Middelharnasch

v. Jan Lambreghtse Gesteren

m. Ariaantje Jacobs

g. Heijltje Jochems

 

Den 26 dito

k. Ariaantje

v. Engel Barendsz

m. Leentje Willems

g. Barend Engelsse

Jaapje Pieters

 

Den 9 Septemb.

k. Leendert

v. Arend Henrickse Kievit

m. Jobje Jans Spanjert

g. Neeltje Henricks Kievit

 

Den selven dito

k. Pieter

v. Bastiaan Gerritsz Braber

m. Huijghje Stoffels

g. Commertje Stoffels

 

Den 8 Novemb.

k. Adrianus

v. Isaac Blenckvlied

m. Neeltje Crooswijck

g. Abraham Blenckvlied

Lena Blenckvlied

 

Den 15 dito

k. Aart

v. Gerbrand Arensz Breur

m. Leentje Aarts

g. Ariaantje Jacobs

 

Den selven dito

k. Simon

v. Cornelis Simonse

m. Hester Pieters

g. Ariaantje Cornelis

 

Den 6 Decemb.

k. Barber

v.  Arend Cornelisz Cranendonck

m. Annetje Arendsz

g. Marij Arends

 

Den 3 Januar 1694

k. Adriaan, Jannetje

v. Leendert Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Adriana Voorwinde

Maatje Corvincks Cromdijck

 

Den 27 dito

k. Willem

v. Arend Willemsse Braber

m. Sara Cents Stadshouck

g. Commer Willemsse Braber

Arentje Commers

 

Den 31 dito

k. Theunis

v. Maarten Theunisz van der Haart

m. Leentje Pieters

g. Johannes Maartensz van der Haart

Maatje Leenderts

 

Den selven dito

k. Christijntje

v. Aren Gerbrands Breur

m. Beeltje Gerrits Moor

g. Francooijs Gerbrands Breur

Christijntje Jacobs

 

Den 24 Februar

k. Engel

v. Tobias Stoffelsz de Wees

m. Stijntje Hermans

g, Josijntje Hermans

 

Den 7 Martij

k. Maartje

v. Arend Dircksz van Oostende

m. Lijsbeth Wouters

g. Leentje Pieters

 

Den 14 dito

k. Henrijck

v. Rijck Henricksz Nattekase

m. Sijtje Willems

g. Cornelis Henricksz Nattekase

Lijntje Henricks

 

Den 28 dio

k. Herman

v. Andries Hermansz

m. Jannetje Willems

g. Agnietje Gerrits

 

Den 4 April

k. Aaghje, kind uijt het land van Middelharnasch

v. Jan Pietersz

m. Neeltje Cornelis

g. Marij Kors

 

Den 2 Maij

k. Barend

v. Gerrit Jacobsz Braber

m. Ermtje Barends

g. Henrikje Dircks

 

Den 25 Julij

k. Jacoba

v. Jan du Sar

m. Maria van der Klauw

g. Jannetje van de Castele, gerepresenteert door

Heijltje Bons

 

Den 15 August

k. Stoffel

v. Jan Cornelisz Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Corstiaan Stoffelsz

Lijsbeth Jaspers

 

Den 26 dito

k. Maaijken

v. Cornelis de Jager

m. Lijsbeth Cornelis Kloppenburgh

g. Trijntje Cornelis Kloppenburgh

 

Den selven dito

k. Leendert

v. Wijnand Wijnandsz

m. Heijltje Jochems

g. Stijntje Hermans

 

Den 5 Septemb.

k. Maatje

v. Arend Leendertsz Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Jannetje Cornelis

 

Den 19 dito

k. Ariaantje

v. Cornelis Jansz

m. Commertje Stoffels

g. Huijghje Stoffels

 

Den 26 dito

k. Commertje

v. Jan Claassen de Olikert

m. Cornelia Ariaans

g. Maatje Pieters

 

Den 3 Octob.

k. Cornelis

v. Francoijs Cornelisz

m. Marij Jans Bols

g. Jannetje Cornelis

 

Den 24 dito

k. Geertruijd

v. Arien Leendertsz Vroomden

m. Neeltje Jacobsz Kamerick

g. Ariaantje Jans

 

Den selven dito

k. Corstiaan

v. Henrick Engelsz Zeeuw

m. Jaapje Cors

g. Annetje Cors

 

Den 1 Decemb.

k. Gerrit

v. Pieter Gerritsz van Eck

m. Jacomijntje Simons

g. Florens Gerritsz van Eck

Saartje Gerrits van Eck

 

Den 4 dito

k. Ariaantje

v. Paulus Bettesse Mosterdijck

m. Henrickje Dircks

g. Oetje Willems

 

Den selven dito

k. Dirck, kind van den Bommel

v. Jan van Sprangh

m. Marijtje Engelbreghts

g. Cornelia Wouters

 

Den selven dito

k. Cornelia, kind van den Bommel

v. Matheus Jansz van Putten

m. Leentje Engels

g. Marij

 

Den 15 dito

k. Johannes, Barend

v. Joost Jansz Vroon

m. Grietje Joris

g. Heijltje Bons

Neeltje Jacobs

 

Den 5 Januar 1695

k. Gerrit

v. Arend Cornelisz

m. Maatje gerrits

g. Pieter Imands

Jannetje Gerrits

 

Den selven dito

k. Jan

v. Klaas Kourt

m. Agnietje Vissers

g. Pieter Leendertsz

Grietje Jacobs

 

Den 9 dito

k. Neeltje

v. Joris Jorisz

m. Ariaantje Jacobs

Tannetje Gillis

 

Den selven dito

k. David

v. Jan Dircksz Jongendirck

m. Trijntje Pieters

g. Marijtje Aarts

 

Den 12 dito

k. Ariaan

v. Melchior Baltusz

m. Teuntje Aarts

g. Lijntje Cornelis

 

Den 26 dito

k. Arend

v. Aart Arendsz Capiteijn

m. Lijntje Henricks

g. Henrick Arendsz Capiteijn

Jannetje Willems

 

Den 2 Martij

k. Annetje

v. David Janssen

m. Sara Gerrits

g. Jacomijntje Simons

 

Den 6 dito

k. Annetje, kind van den Bommel

v. David Michielsz

m. Lijntje Tobias

g. Ewouwt Bijl

Jannetje Cornelis

 

Den selven dito

k. Jannetje

v. Jan Jansz de Groot

m. Neeltje Cornelis

g. Leentje Leenderts

 

Den 20 dito

k. Rijck

v. Gerrit Henricksz Nattekase

m. Jobje Werft

g. Henrick Rijcksz Nattekase

Lijntje Henricks

 

Den 27 dito

k. Jan

v. Marinus Jansz Tibouwth

m. Lijsbeth Claas

g. Dirck Luensz Tibouwth

Grietje Engels

 

Den 4 April

k. Saantje

v. Dirck Jansz van Oostende

m. Lijntje Jochems

g. Jacomijntje Dingemans de Hond

 

Den 1 Maij

k. Willem, kind van den Bommel

v. Arend Willemsz Braber

m. Sara Cents Stadshouck

g. Commer Willemsz Braber

Arendje Commers

 

Den 24 Junij

k. Aart

v. Giljam Rijckz

m. Ariaantje Aarts

g. Marij Aarts

 

Den 26 dito

k. Ariaan

v. Ariaan Ariaansz, dogh overleden

m. Trijntje Willems

g. Wijnand Wijnandsz

Heijltje Jochems

 

Den 6 Julij

k. Sijtje, Arentje

v. Bastiaan Dircksz van ‘t Oostende

m. Leuntje Theunis

g. Sijtje Dircks

Lijntje Jacobs

 

Den 31 Julij

k. Dingeman, kind van den Bommel

v. Leendert Suijdwerff

m. Saartje Dingemans

g. Jacobus Dingemans

Neeltje Arends

 

Den selven dito

k. Jochem, kind van den Bommel

v. Christiaan Drom

m. Marijtje Jochems

g. Klaas Jochemsz

g. Ariaantje Thijsse

 

Den 4 Septemb.

k. Cornelis

v. Arend Cornelisz Loe

m. Marij Krijns

g. Cornelis Cornelisz Loe

Maatje Cornelis Loe

 

Den 18 dito

k. Gerrit

v. Jan Pietersz Tafboer

m. Ariaantje Gerrits van Prooijen

g. Maatje Gerrits van Prooijen

 

Den selven dito

k. Jannetje

v. Jacob Adamsz Lightendagh

m. Leuntje Cornelis

g. Haduwe Commers

 

Den 2 Octob.

k. Jan

v. Cornelis Janssen

m. Commertje Stoffels

g. Fob Janssen

Stijntje Jacobs

 

Den 16 dito

k. Trijntje

k. Arie Gerebrandsz

m. Beletje Gerrits

g. Marij Claas

 

Den 4 Decemb.

k. Lambreght, Willem

v. Cornelis Lambreghtsz

m. Maatje Willems

g. Jan Dircksz

Jannetje Willems

Wenteltje Gerrits, gerepresenteert door

Heijltje Jochems

 

Den 14 dito

k. Ariaantje

v. Willem Lauwensz

m. Neeltje Leunis

g. Heijltje Jochems

 

Den 15 Januar 1696

k. Neeltje

v. Henrick Jansz Blaackman

m. Pleuntje Jacobs

g. Leentje Lievens

 

Den selven dito

k. Ariaantje

v. overleden

m. Sijtje Willems

g. Engel Barents Mosselman

Leentje Willems

 

Den 22 dito

k. Ariaantje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Jannetje Cornelis

 

Den 29 dito

k. Jacoba

v. Jan du Sart

m. Maria van der Klaauw

g. Jannetje van de Castele, gerepresenteert door

Heijltje Jochems

 

Den 15 Februar

k. Ariaantje

v. Fob Jansz van Strijen

m. Stijntje Jacobs

g. Cornelis Jansz van Strijen

Kommertje Stoffels

 

Den 19 Februar

k. Barbara, Maria

v. Frans Cornelisz

m. Maria Jans Bols

g. Cornelis Reijniersz

Maatje Gerrits

Jannetje Cornelis

 

Den selven dito

k. Cornelia

v. Jan Pietersz

m. Leentje Cornelis

g. Bastiaantje Cornelis

 

Den selven dito

k. Steven

v. Gerbrand Arendsz breur

m. Leentje aarts

g. Marij Claas

 

Den 29 dito

k. Leendert

v. Simon Leendertsz Braber

m. Marijtje Cornelis Radesteijn

g. Arend Leendertsz Braber

Wijvetje Simons Koole

 

Den 7 Martij

k. Gerrit

v. Florens Gerritsz van Eck

m. Cornelia Henricks Noorlander

g. Pieter Gerritsz van Eck

Sara Gerrits van Eck

 

Den 11 dito

k. Annetje

v. Joost Jansz Vroone

m. Grietje Joris

g. Bastiaan Arends Soetemelk

Trijntje Joris

 

Den selven dito

k. Jobje

v. Maarten Dircksz

m. Pietertje Aarts

g. Maatje Pieters

 

Den 18 dito

k. Cornelia

v. Theunis Maartensz van der Haard

m. Maatje Leenderts

g. Maarten Theunisz van der Haard

Jannetje Maartens

 

Den 1 April

k. Jacob

v. Leendert Jacobsz Suijcker

m. Agnietje Cornelis Kloppenburgh

g. Tobias Jacobsz Suijcker

Marijtje Henricks

 

Den 23 dito

k. Willem

v. Crijn Jochemsz

m. Neeltje Willems

g. Engel Willemsz

Leentje Lievens

 

Den 28 dito

k. Henrick

v. Jacob Henricksz Nattekase

m. Lijntje Gerrits

g. Cornelis Henricksz Nattekase

Lijntje Henricks

 

Den 13 Maij

k. Pietertje

v. Cornelis Pietersz ’t Jong

m. Ariaantje Jacobs

g. Vrouwtje Jans

 

Den 27 Maij

k. Commertje

v. Gerrit Jansz van der Lat

m. Trijntje Cornelis Cloppenburgh

g. Cornelis Pietersz de Jager

Jannetje Cornelis Cloppenburgh

 

Den selven dito

k. Gerrit

v. Arend Cornelisz

m. Maatje Gerrits

g. Pieter Imandsz

Jannetje Gerrits, gerepresenteert door

Marij Bols

 

Den selven dito

k. Leendert

v. Wijnand Wijnandsz

m. Heijltje Jochems

g. Ida Pieters

 

Den 3 Junij

k. Maghdaleentje

v. Willem Pietersz Katshouck

m. Neeltje Jochems

g. Neeltje Abrahams

 

Den 24 dito

k. Sijtje

v. Arie Leendertsz Vrooman

m. Neeltje Jacobs Camerick

g. Marijtje Leenderts Vroman, gerepresenteert door

Ariaantje Jans

 

Den 1 Julij

k. Lena

v. Jan Claassen den Olikert

m. Cornelia Ariaans

g. Jan Leendertsz Broodshoot

Marijtje Leenderts

 

Den 29 dito

k. Crijntje

v. Johannes Tuijter

m. Tannetje Jillis

g. Servaas Gillisse van Doel

Leentje Arends

 

Den 19 Augusti

k. Dingena

v. Paulus Bettese Mosterdijck

m. Henrickje Dircks

g. Oetje Willems

 

Den selven dito

k. Marij, kind van den Bommel

v. Pieter Mathijsz

m. Grietje Jacobs Groenewegh

g. Cornelis Jacobs Groenewegh

Claartje Jacobs Groenewegh

 

Den selven dito

k. Eewitje, kind van den Bommel

v. Arend Willemsz Goemaar

m. Lena Jans de Vliegh

g. Jacob Willemsz Goemaar

Maria Leenderts Meeldijck

 

Den 26 dito

k. Leentje

v. Gerrit Leendertsz Palm

m. Jannetje Cornelis

g. Leentje Leenderts

 

Den 16 Septemb.

k. Cornelis

v. Jan Cornelisz Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Marij Jans Bol

Comments