חפץ חיים - משנה ברורה

חפץ חיים

מי לא שמע את שמעו של חפץ חיים? גדול ישראל זה שחי והאיר את שמי אירופה ורוסיה לפני 150 שנה שמו המלא בישראל הוא רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל. צדיק שקדן זה חפץ בכל עוז לזכות את עמו ישראל בספרים שיש בהם צורך גדול. ראשון ספריו על שמירת הלשון כתב בעילום שם מרוב ענוותנותו, בשם חפץ חיים ואחר שנתגלה שהוא כתבו דבק בו תואר זה עד סוף ימיו. כתבים רבים כתב על הזהירות בדיבור כמו 'שמירת הלשון' 'זכור למרים' ועוד. תכונת החסד היתה נר לרגליו ורואים זאת בספרו החשוב 'אהבת חסד'. אש יוקדת היתה ציפייתו לגאולה ולבנין המקדש ולכך כתב כמה ספרים המבארים את הלכות המקדש וקדשיו בשם 'ליקוטי הלכות' על סדר קדשים. בהמשך לכך הקים כולל של אברכים כהנים לעיון בהלכות אלו, כי אמר, אם אנו באמת מצפים לבוא משיחנו עלינו להיות ערוכים גם בכל הצדדים ההלכתיים. גם ליהודים שגוייסו לצבאות זרים דאג כיצד ינהגו במצבים קשים בענייני שבת וכשרות ולמענם כתב את הספר 'מחנה ישראל'. החפץ חיים הקים ישיבה גדולה לתלמידים בעיר ראדין, ותלמידיו זכו ללמוד ולשמש את רבם שהיה להם בדאגתו ובחיבתו לאבא ממש.

משנה ברורה

ואולם גולת הכותרת של פועלו היה כתיבת ביאור מקיף ומפורט להלכות הנהוגות ביותר היום יומיות של חלק אורח חיים של שולחן ערוך. חיבור זה הנקרא משנה ברורה הפך להיות נכס צאן ברזל ועמוד פסיקה מרכזי של יהדות אשכנז. בימינו יצא במהדורות אחדות מוגהות מטעויות וכן עם הערות חשובות. כך הרב מרדכי אליהו הוציא קיצור שו"ע עם הערות המשנה ברורה. ישנה מהדורה של המשנה ברורה עם הערות הרב נבנצל שליט"א. אמנם המהדורה הנפוצה היא המנוקדת עם הערות ה'חזון איש'. אמרו חכמים כל הלומד דברי תורה של חכם, זוכה החכם ששפתותיו דובבות בקבר. ודאי נכונים הדברים על רבנו החפץ חים שרבים הוגים מידי יום בספריו החשובים.

לאחרונה פרסמנו את כל המשנה ברורה בסידור נוח לקריאה ולעיון כולל קישורים מהשולחן ערוך למשנה ברורה ולביאור הלכה:

משנה ברורה

בנוסף פרסמנו אפליקציה לאנדרואיד עם כל המשנה ברורה כולל קישורים לקריאה נוחה ושוטפת:

משנה ברורה - אנדרואיד

לאפליקציות נוספות ראו את הדף שלנו בחנות אנדרואיד:

ספרי קודש

Comments