Kos one Kodavere?


Kodavere murrak

Kos one Kodavere?

Kodavere one Pala vallan Peipsi jäären, Kallasse linnnass 3 km Mussvee puale. Kodavere one kunagise kihelkonna keskus, kos õlid nii kerik, kuul ku kõrts. Praega one näiss viil kerik, praegane huane one ehitet 1777.uassal.

/Kus on Kodavere?

Kodavere asub Pala vallas Peipsi ääres, Kallastest 3 km Mustvee poole. Kodavere on kunagise kihelkonna keskus, kus oli nii kirik, kool kui kõrts. Praegu on neist veel kirik, preagune hoone on ehitatud 1777.aastal./