Kodaverekiilset kirjanduss

Kodavere murrak 

Kodavere murrakut suab lugedä mitmess ruamatuss: 

- Juhan Liiv "Pildikene Peipsi rannalt" (1890), "Juak" (1891)

- Anna Haava "Väikesed pidid Eestist" (LR 11/1972)

- Valik Kodavere pajatusi "Vainoköis", koostaja Mall Hiiemäe,(LR 1/1974)
- Kodavere pajatused, koostaja Mall Hiiemäe, (1978)

- Murdeuurjate kogotud luud "Eesti murded IV, idamurdetekstid" (1996)

- Liia Lingi ja Marie Raudmäe kualimälessused ruamatun "Sassukvere küla" (2000)

- Selma Vaiksaar luuletus Siäritsä küla mälestusseruamatun "Kodukaja"  (2000) 

- Mari Vallisoo 

    luulekogo "Sünnisõnad ja surmasõnumid" (1991)
    luulekogo "Ussisõnad" (2001),
    luuletused ajakirjandusen ja kogon "Peipsi hing" (2007)
    luulekogo "Viimäne vihim" (2013)

- Eevi Treial
    luuletused kogon "Peipsi hing" (2007) ja Pala valla lehen, 
    kogonud rahvajutta:
    kogod "Õlemä elon" (2006), "Põlvess põlve" (2007),  "Elo kessäb" (2009), "Mälessusi eluss ja esivanematess"

- Ann Kilk  "Kodavere kiil eelä ja tänä", TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamatus VII (2007)

- KODAVERE UAVITS (2015), koostajad Mari Niitra ja Eevi Treial, kujundanud Kodavere juurtega kunstnik Pusa

Kodavere murrakun lugudess one testud videofilm "Kodo kiil" (2007, Andrus Kilk). Filmin suab näha, kuda vanu kodavere pajatusi näitemängess siädetässe ja tänäpääväsemäss tehässe, õma mälessusi kirja pannasse ja loetasse. Vanad inimesed kõnelevad õmavahel murrakun, nõnna et murrak one ike kodo kiil.

Üste juppi filmiss suab nähä siit 


Kodavere  kiilt suab kuulta mängufilmin "Kettunen ja Kodavere murrak" (2013, Ann ja Andrus Kilk). Filmin mängetässe sedä aega (1908-1911), ku suome kiäletiädläne Lauri Kettunen Kodavere kihelkonnan murrakud kogos ja kiilt õpp.