Podnebje

Kočevje ima kontinentalno klimo z zelo visokimi poletnimi temperaturami. Meseci od novembra do aprila so hladni in mokri, julij in avgust pa sta vroča in suha.Povprečna letna temperatura je med najnižjimi v Sloveniji in se giblje med 4 °C do 8 °C. Povprečna temperatura v januarju se giblje od -1 °C do 6 °C, povprečna temperatura v juliju je približno 17 °C.Približno 62 dni v letu je temperatura pod ničlo. Letna količina padavin je okoli 1526 mm. November je mesec z največjo količino padavin. Najmanj padavin je v januarju in februarju.

                                                                  
Comments