Publikasjonar

Artiklar og bøker (Artiklar i blad og aviser, wiki o.l. er ikkje teke med)

 • Ole Myklestad: Gjennem Island paa kryds og tvers (1915). Digitalisert og med etterord av Knut Rage. 2014. Nedlastbar E-bok (PDF)
 • Thomas Hermansen: Bygdeliv (1887). Digitalisert og med etterord av Knut Rage. 2013. Nedlastbar E-bok (PDF)
 • Runer før Columbus. Norrøn utforsking av Amerika - bløff eller fakta...? 2013 Nedlastbar E-bok (PDF)
 • Gynaicologia. En beretning om Cilla Gads tragiske liv og skjebne. 2013 Nedlastbar E-bok (PDF)
 • Alfred Heaton Cooper: Mannen som malte Vestlandet. Tidsskriftet Historie nr. 3 & 4 2014
 • Kirkjubøur på Færøyene - et kirkelig senter i middelalderen. Tidsskriftet Historie nr 1 2013
 • Kvekergravplassen i Stavanger - et unikt gravsted. Tidsskriftet Historie nr 1 2012
 • Ole Myklestad - mannen som berget Islands sauebestand. Tidsskriftet Historie nr 4 2011
 • Norrøne gravfunn på vikingøya Man. Tidsskriftet Historie nr 3 2009
 • Hordalendingar inntek Man Lokalhistorisk magasin nr 4 2008
 • Hordaland Sogelag på ny tur i vesterveg Lokalhistorisk magasin nr 4 2007
 • Med Hordaland Sogelag i vesterveg Lokalhistorisk magasin nr 4 2006
 • Med Hordaland Sogelag i vesterveg. Liv og lagnad i Neset. Hjellestad og Milde Historielag 2008
 • Johannes Heggland. Diktar og historikar. Ei artikkelsamling. Bidragsytar. Tysnes Sogelag 2009
 • Det historiske Våge - rapport i samband med utgreiinga om prosjektet Fjordlandsbyen Våge, på oppdrag frå Tysnes kommune 2008
 • Sykkelstreif i Njardarlog (medforfattar), 2007 og Gudestreif i Njardarlog (hovudforfattar), 2009.
 • Kulturhistorisk informasjonstavle på Tysneset, 2007.
 • Tysnes kyrkje 100 år - bok til 100års-markeringa for flyttinga av kyrkja. 2006
 • Gynaicologia. En beretning om Cilla Gads tragiske liv og skjebne. Setesdalsforlaget 2002
 • Prestar i Tysnes. Ei uhøgtidleg prestesoge. 2002 E-bok utgåve 2014.
 • "Mindernes bok" : soga om Ingebrigt Larsen Lillehei. Setesdalsforlaget 1999
 • Gutane på Buldo - og menneska som hjelpte dei. Om Saborg. Artikkelserie i fire delar. Bladet Tysnes 1998-1999

Sunnhordland Årbok

 • Karen Mowat og Cille Gad – ufri rikdom, ulukkeleg lærdom. 2013
 • Det tapte paradis - Regine Normann og Hamarhaug. 2010
 • Cilla Gad - lærd og dødsdømd. 2007
 • Ei flytting til besvær. Om flyttinga av Tysnes kyrkje 1906. 2006
 • I stereoskopet - ein gløtt inn i ei fjern fortid. Om biletsamlinga etter diktaren Claus Pavels Riis. 2006
 • Natur og ikkje gudar? Om stadnamn og mytedanning. Artikkel om språkforskaren Eivind Vågslid. 2005
 • Den store Islandsferda. Soga om då Ole Myklestad stansa den uhyggelege sauesjukdommen. 2004
 • Som ein emissær opplevde det. Or Johannes Sandsmark sine livsminne. 2004

Sogeskrift for Tysnes

 • Jakta "Anna Marie" frå Neshamn - 120 år i fraktefart. 2017.
 • På jakt etter den store fisken - Tysnesingar på brugdefangst på 1700-talet. 2017
 • Biletet det ikkje var lov å ta: Då X29 låg i Søreidsvågen. Saman med Svein Ove Agdestein. 2015
 • Ruing av sauer - ein klyppemåte som er gått i gløymeboka. 2013
 • Geomanti i Tysnes. Samtale med Aasmund Sandland. 2010
 • Præstegieldets indvaanere ere i almindelighed extraordinaire - Tysnes anno 1743. 2010
 • Lundo på Myklestad - ein stad for guddomsdyrking 2009
 • Då mor fekk vaskemaskin og straumen kom "klumpavis"- om etableringa av Tysnes Kraftlag og utbygginga i 50-åra. 2007
 • Det førhistoriske anlegget på Todneset - horg, gravkammer eller ein kultplass for soldyrking? 2007[1]
 • Tysneskyrkja 1906-2006. Medarbeidarar gjennom eit hundreår. 2006
 • Til Vinland: Om ferdene til Markland og Vinland, og Pål Knutsson frå Onarheim. 2005
 • Ben Geboe - ein indianar frå Onarheim. 2005
 • Gutane på Selet - gøymestaden på Buldo. Om den kommunistiske motstandsorganisasjonen Saborg. 2003

Publisert på nett