ยินดีต้อนรับ สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตกรรม 
             ณ เบ็ญจะมะมหาราช                        
 
 


กิจกรรม เข้าค่ายสัมนาเชิงปฏิบัติธรรม

 
 
 
 

งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2556
              16   สิงหาคม   2556


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
 

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน

 
 
 
 
 
ค่ายดาราศาสตร์  22-23  ธันวาคม 2555  ณ อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ
 
 
 

ดูดาว ธันวาคม 2555

 
 
 
 
 
วันที่ 19 กรกฏาคม 2555 
ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค. 2555
    1. การตอบปัญหา
    2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
    3. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
   รายละเอียดและใบสมัคร
   สอบถามที่ กลุ่มฯ วิทยาศาสตร์การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555  ที่เบ็ญจมะมหาราช
 
 
  
 
 
การติวเข้ม  O Net  ม.3  ม.6   รายวิชาในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่  23 - 25  มกราคม   2555  
 
 
23  มกราคม 2555   วิชาฟิสิกส์ 
 
 
24  มกราคม 2555   วิชาเคมี
 
 
25   มกราคม  2555  วิชาขีววิทยา และวิทยาศาสตร์ ม.3
 
              

สไลด์โชว์ PicasaWeb

 
 
 
  
 กิจกรรมค่ายวิชาการ  ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์   19 มกราคม  2555
 
 

วิดีโอ YouTube

 
 
 
 
 
 ดูดาว    ณ   อ.คอนสาร    จ.ชัยภูมิ  วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2554
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

 
 
 
 
 
 
 

 กองทัพเดินได้ด้วยท้อง

 มันดาวดวงไหนหว่า

 เก็บมาแต่ความทรงจำ

 ต้องปีนขึ้นไปให้ถึงท้องฟ้า

 

 

 

 

 ครูขาไม่ใช้กล้องดูดาวเหรอค่ะ

 มอบใบประกาศนียบัตร

 เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกับหอดูดาว

 ดาวเสาร์ ที่เราเห็น