กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

 

ขอต้อนรับทุกท่าน

สู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ด้วยความยินดียิ่ง

 

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

 

"เซื้อสาดแฮ้ง  อย่าเหม็นสาป กุยกัน

เกิดเป็นคน อีสาน ให้ฮักแพงกันไว้

ไผเฮ็ดดี ให้ซุกหยู้ ให้ส่อยซู อย่าย้านลื่น

แม่นไผเฮ็ด ผิดแล้ว ให้ไขแก้ ดอกส่อยกัน พี่น้องเอ่ย "

 

 

ทีมงานสร้างเวบไซต์

1.Mrs.Srijamras Srinakkarin

2.Mr.Apaimanee Khewkhamwong

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.