Gaeilge‎ > ‎

Ár dteanga bheo

DÁN

Anois agus cúrsaí iomána ciúin, b'fhéidir gur fiú smaoineamh siar ar laethanta buacacha 2018 - agus súil againn le laethanta geala eile amach romhainnBuíochas ó chroí leis an údar, an tAthair Micheál de Liostún as é seo a chur ar fáil dúinn

Don Ghlúin atá ag teacht

A Chuisle na nÓg, Éirigh Suas,
Scéal is tógáil chroí do phobal na Máighe,
Agus mana ár major ó bhun na nGailte
Go domhain in ár gcroíthe,
=======
Bliain seo ár dTiarna dhá mhíle is a hocht déag.
Nárbh bhreá le lucht an eolais agus lucht fáistine  an eadóchais
bheith ag síor cur i gcuimhne dhó 
teip agus briseadh croi 
stair na h-íomána in ár measc, 
Ach ní fuair siad riamh uaidh ach;
“Scriobhfaidh na daoine óga seo a stair féin.”
========== 
Tar éis ceiliúradh míle naoi gcéad seachtó trí,
Lean clocha an díomá ag titim ar ár meanma
Mar ullmhúchán don chéad bhriseadh mór eile, míle naoi gcéad ochtó,
Mar bhriseadh chroí, an dara áit ag Muintir Uí Fhailí i '94
A mhair sa bhuaic orainn go domhain is go géar,
Agus níorbh aon dóithín é an triú briseadh ó Phící loch gCarman i '96.
—————— 
Ach an dream óg na bliana seo faoi geasa ag an dearcadh úr:
“Scriobhfaidh na daoine óga seo a stair féin.”
=======
Comhrac go deireadh, gur ardaigh an seanlaoch
Ó Chluain Cath is Cnoc a’ Doire
Léigear Luimnigh na bliana seo
Is léirigh dúinn nach stair ná scéal a bhí á scríobh
 ag na dream óg seo
Ach laoi úr Fiannaíochta a mhairfigh i gcuimne ár ndaoine,
Go buan is go deo.
==========
Líon tuilte áthais croíthe na mílte is gabh a lán buíochas do Dhia na Glóire.
Bhí mórán nár chuaigh ag ól mar chuala siad go raibh
Trí tinte móra ar lasadh ar bharr Cnoic Fírinne,
Is go raibh an slua sí ar mire le dóchas.
“Bhí stair nua á scríobh ag an dream óg.”
========
Leanaimid orainn mar a chomhairligh Seán Ó Tuama an Ghrinn dúinn fadó-
“Le chéile faoi chairdeas is dea-ghiúmar.”

Cromadh abú agus op Bánóg!Comments