Obrasci

Sa ove strane možete preuzeti korisne i aktuelne obrasce koji su složeni po folderima i koji se redovno ažuriraju. Takođe, obrasci su u PDF formatu, donji linkovi otvaraju stranicu sa detaljnim opisima. Preuzimanje (download) se vrši tako što klikom na Viewdokument otvorite, a zatim na dugme Save a Copy
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Naknade troskova i druga primanja koja imaju karakter zarade  42k v. 2 Jun 9, 2010, 2:25 PM UBUNTU - Canonical
Ċ
View Download
Naknade troskova zaposlenima iz clana 188 zakona o radu  42k v. 2 Jun 9, 2010, 2:25 PM UBUNTU - Canonical
Ċ
View Download
Ostala primanja fizickih lica  48k v. 2 Jun 9, 2010, 2:22 PM UBUNTU - Canonical
Ċ
View Download
Ostali vazniji uplatni racuni  46k v. 2 Jun 9, 2010, 2:24 PM UBUNTU - Canonical
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obrazac OZ - 10  Jul 4, 2010, 12:25 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac OZ - 7  Jul 4, 2010, 12:25 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac OZ - 7  Jul 4, 2010, 12:25 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac OZ - 9  Jul 4, 2010, 12:25 PM UBUNTU - Canonical
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obrazac M-4  Jul 4, 2010, 1:06 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac M-4K  Jul 4, 2010, 1:06 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac M-4/SP  Jul 4, 2010, 1:06 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obraza M-4K/SP  Jul 4, 2010, 1:06 PM UBUNTU - Canonical
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obrazac ERP  Jul 4, 2010, 12:20 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PP OAK  Jul 4, 2010, 12:20 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ppp  Jul 4, 2010, 12:20 PM UBUNTU - Canonical
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obrazac PZ PP  Jul 4, 2010, 1:23 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac RP OPR  Jul 4, 2010, 1:23 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ZORPS  Jul 4, 2010, 1:23 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ZZ ii RPS  Jul 4, 2010, 1:23 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ZZR NPS  Jul 4, 2010, 1:23 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ZZ RPS  Jul 4, 2010, 1:23 PM UBUNTU - Canonical
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obrazac EP PDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac EPPDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac IE PDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PP PDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ZB PDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM UBUNTU - Canonical
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obrazac PPR-1  Jul 4, 2010, 1:29 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PPR-2  Jul 4, 2010, 1:29 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PPR-3  Jul 4, 2010, 1:29 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PR-1  Jul 4, 2010, 1:29 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PR-2  Jul 4, 2010, 1:29 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PR-3  Jul 4, 2010, 1:29 PM UBUNTU - Canonical
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obrazac INSZ  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac INSZ - i  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac INSZ-M  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac INSZ-P  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ONPR-S  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ONSZ  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ONSZ - i  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ONSZ-M  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac ONSZ-P  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac OPNR - i  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac OPNR-M  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac OPNR-P  Jul 4, 2010, 1:37 PM UBUNTU - Canonical
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Obrazac BU  Jul 4, 2010, 1:44 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PB-2  Jul 4, 2010, 1:44 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PK-2  Jul 4, 2010, 1:44 PM UBUNTU - Canonical
ċ

View
Obrazac PPDG-1  Jul 4, 2010, 1:44 PM UBUNTU - Canonical