925days since
Do kraja godine

Obrasci

Sa ove strane možete preuzeti korisne i aktuelne obrasce koji su složeni po folderima i koji se redovno ažuriraju. Takođe, obrasci su u PDF formatu, donji linkovi otvaraju stranicu sa detaljnim opisima. Preuzimanje (download) se vrši tako što klikom na Viewdokument otvorite, a zatim na dugme Save a Copy
 Aktuelni podaci
Ċ Naknadetroskovaidrugaprimanjakojaimajukarakterzarade.pdf
View Download
Naknade troskova i druga primanja koja imaju karakter zarade  42k v. 2 Jun 9, 2010, 2:25 PM Dragana Stankovic
Ċ Naknadetroskovazaposlenimaizclana188zakonaoradu.pdf
View Download
Naknade troskova zaposlenima iz clana 188 zakona o radu  42k v. 2 Jun 9, 2010, 2:25 PM Dragana Stankovic
Ċ Ostalaprimanjafizickihlica.pdf
View Download
Ostala primanja fizickih lica  48k v. 2 Jun 9, 2010, 2:22 PM Dragana Stankovic
Ċ Ostalivaznijiuplatniracuni.pdf
View Download
Ostali vazniji uplatni racuni  46k v. 2 Jun 9, 2010, 2:24 PM Dragana Stankovic
 Bolovanja
ċ
Obrazac OZ - 10
View
Obrazac OZ - 10  Jul 4, 2010, 12:25 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac OZ - 7
View
Obrazac OZ - 7  Jul 4, 2010, 12:25 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac OZ - 7
View
Obrazac OZ - 7  Jul 4, 2010, 12:25 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac OZ - 9
View
Obrazac OZ - 9  Jul 4, 2010, 12:25 PM Dragana Stankovic
 M-4
ċ
Obrazac M-4
View
Obrazac M-4  Jul 4, 2010, 1:06 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac M-4K
View
Obrazac M-4K  Jul 4, 2010, 1:06 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac M-4/SP
View
Obrazac M-4/SP  Jul 4, 2010, 1:06 PM Dragana Stankovic
ċ
Obraza M-4K/SP
View
Obraza M-4K/SP  Jul 4, 2010, 1:06 PM Dragana Stankovic
 Ostale prijave
ċ
Obrazac ERP
View
Obrazac ERP  Jul 4, 2010, 12:20 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac PP OAK
View
Obrazac PP OAK  Jul 4, 2010, 12:20 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ppp
View
Obrazac ppp  Jul 4, 2010, 12:20 PM Dragana Stankovic
 Otvaranje radnje
ċ
Obrazac PZ PP
View
Obrazac PZ PP  Jul 4, 2010, 1:23 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac RP OPR
View
Obrazac RP OPR  Jul 4, 2010, 1:23 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ZORPS
View
Obrazac ZORPS  Jul 4, 2010, 1:23 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ZZ ii RPS
View
Obrazac ZZ ii RPS  Jul 4, 2010, 1:23 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ZZR NPS
View
Obrazac ZZR NPS  Jul 4, 2010, 1:23 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ZZ RPS
View
Obrazac ZZ RPS  Jul 4, 2010, 1:23 PM Dragana Stankovic
 P D V
ċ
Obrazac EP PDV
View
Obrazac EP PDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac EPPDV
View
Obrazac EPPDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac IE PDV
View
Obrazac IE PDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac PP PDV
View
Obrazac PP PDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ZB PDV
View
Obrazac ZB PDV  Jul 4, 2010, 1:14 PM Dragana Stankovic
 P I B
ċ
Obrazac PPR-1
View
Obrazac PPR-1  Jul 4, 2010, 1:29 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac PPR-2
View
Obrazac PPR-2  Jul 4, 2010, 1:29 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac PPR-3
View
Obrazac PPR-3  Jul 4, 2010, 1:29 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac PR-1
View
Obrazac PR-1  Jul 4, 2010, 1:29 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac PR-2
View
Obrazac PR-2  Jul 4, 2010, 1:29 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac PR-3
View
Obrazac PR-3  Jul 4, 2010, 1:29 PM Dragana Stankovic
 Zapošljavanje lica
ċ
Obrazac INSZ
View
Obrazac INSZ  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac INSZ - i
View
Obrazac INSZ - i  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac INSZ-M
View
Obrazac INSZ-M  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac INSZ-P
View
Obrazac INSZ-P  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ONPR-S
View
Obrazac ONPR-S  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ONSZ
View
Obrazac ONSZ  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ONSZ - i
View
Obrazac ONSZ - i  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ONSZ-M
View
Obrazac ONSZ-M  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac ONSZ-P
View
Obrazac ONSZ-P  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac OPNR - i
View
Obrazac OPNR - i  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac OPNR-M
View
Obrazac OPNR-M  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac OPNR-P
View
Obrazac OPNR-P  Jul 4, 2010, 1:37 PM Dragana Stankovic
 Završni račun-preduzetnici
ċ
Obrazac Bilans Uspeha BU
View
Obrazac BU  Jul 4, 2010, 1:44 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac poreski bilans PB-2
View
Obrazac PB-2  Jul 4, 2010, 1:44 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac Poreski kredit za preduzetnike
View
Obrazac PK-2  Jul 4, 2010, 1:44 PM Dragana Stankovic
ċ
Obrazac PPDG-1
View
Obrazac PPDG-1  Jul 4, 2010, 1:44 PM Dragana Stankovic