Brina Štampe Žmavc je zapisala: 

»Branje je potovanje na barkah besed prek tišine.
 Molčiš in poslušaš čenčanje daljav in sveta iz bližine.«


 

Ker želimo naše mlajše osnovnošolce popeljati na različna potovanja s pomočjo knjig, smo tudi v tem šolskem letu pripravili nov projekt, imenovan »Knjiga  prijateljica družine«, s pomočjo katerega želimo še povečati ljubezen do branja knjig ter željo po ustvarjanju. 


Projekt je zasnovan tako, da otroci preberejo tri različne knjige na določeno temo in jo skupaj z lastnim izdelkom predstavijo svojemu učitelju. Po vsaki končani temi bodo na OŠ Vojnik potekale popoldanske delavnice, na katerih bodo učenci prisluhnili določeni pravljici ter izdelali svoj lastni izdelek. 

Ob koncu projekta pa bomo mlade bralce razveselili z zaključno prireditvijo, na katero bomo povabili prav posebnega gosta.