Aktuality

 
 Seznam knih na internetu

Po menších technických problémech je seznam knih opět přístupný.
Nyní seznam umožňuje zjistit, zda je kniha zapůjčena, nebo k dispozici. 
  Akce 2017

Na leden připravujeme další přednášku Mgr. Zdeny Stöhrové. Datum a detaily budou blíže upřesněny na stránkách i ve zpravodaji
  Vánoční koledování

Předvečer štědrého dne v pátek 23.12. v 18:00 se setkáme u vánočního stromu na vánočním koledování. 
  Vánoční tvoření 

V sobotu 26.11. ve 14 hodin se sejdeme ve velkém sále KD při příležitosti zahájeni adventu a rozsvícení vánočního stromu. Můžete si vytvořit drobné vánoční ozdoby a vazby. Všichni jste srdečně zváni.  
  Výstava ke 120. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů

Výstava byla uspořádána pod záštitou Obce Vranové a ve spolupráci s knihovnou v sobotu 16.7. 2016. Po celé sobotní odpoledne i nedělní dopoledne se těšila velkému zájmu místních i přespolních.   
 Jak předcházet bolesti nohou

Slovem obrazem i ukázkami provázela Mgr. Zdena Stöhrová v pátek 15.4. 2016
  Půlmilování - Radek Coufal

Prezentace prvotiny Radka Coufala, vranovského rodáka a t.č. ředitele soukromé školy uměleckých směrů v Praze. Básnickou sbírku Půlmilování uvedla Zdena Mifková, ukázky přednesli členové divadelního spolku Nahoď. Moravský křest básnické sbírky Půlmilování proběhl 4.3. 2016 
  Drsná krása Islandu

Vzpomínky a fotodokumentaci prezentovali Jan Jež, Lukáš Tenora, David Štarha a Jiří Chmelíček v pátek 9.1.2016
 
 Zájezd do Prahy

19.12. 2015 vyjedeme na zájezd do Prahy. Průvodcovské služby zajišťuje knihovna
 
  Zahájení adventu

28.11. od 14 do 17 hodin proběhnou v knihovně odpolední tvořivé dílny se zaměřením na advent a Vánoce. 
Lektorky: Renata Pospíšilová, Alena Pešková a Slávka Toulová
Materiál bude k dispozici. 
 
 Premiéra představení Past na myši

17.10. v 19:00 proběhla v sále kulturního domu premiéra hry od Agathy Christie - Past na myši. Divadelní představení shlédlo cca 230 diváků. Hra byla uvedena ke 120. výročí narození autorky. Hru secvičil divadelní spolek Nahoď pod záštitou Obce Vranová a Lidové knihovny
 
  Postřižiny ve Vranové

Při příležitosti vranovské pouti uvede divadelní spolek Nahoď vybrané scénky z Hrabalových Postřižin v sobotu 19.7. 2014 v 15:00 na místním výletišti.
Na této akci se podílela i knihovna vzpomínkou na 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. 
 
 Nových čtenářů přibývá

I v dnešní době satelitní televize a internetu má své nezastupitelné místo v kulturním životě vesnice knihovna. Mohlo by se zdát, že v přemíře elektronických lákadel bude čtenářů postupně ubývat a nakonec klasická knihovna zanikne úplně. O to víc potěší informace, že čtenářů v naší obecní knihovně nejen že neubývá, ale naopak přibývají stále noví. V poslední době roste zájem o knížky z naší knihovny především u dětí školního věku. Velkou zásluhu na tom jistě má knihovnice paní Miroslava Cichrová. Práce knihovnice při tom nespočívá "pouze" v půjčování knih, ale i jejich pravidelná obměna, ať už formou nákupu, nebo pomocí regionálního půjčovního fondu z knihovny v Boskovicích, který si paní Cichrová velmi pochvaluje. Tento systém totiž umožňuje obměnu knižního fondu naší knihovny bez nutnosti velkých investic. Bez spolupráce s knihovnou si nedovedou svoji práci představit např. také naši divadelníci. Ale to už se prolíná s celkovým kulturním děním v naší obci. Akce jako Ostatky, Mikuláš, tvoření žen, tématické večery s dětmi, to všechno má úzkou spojitost s prací naší knihovny.
Práce Lidové knihovny ve Vranové byla oceněna i pracovníky Moravské zemské knihovny v Brně v jejich zprávě z metodické návštěvy. A proto bych chtěl paní Cichrové touto formou poděkovat za její práci nejen za Obecní úřad ve Vranové, ale i za všechny čtenáře, kteří si rádi přečtou dobrou knihu.
 
za OÚ Vranová: Jiří Lepka, místostarosta  
  
 Nové knihy

Romány:
- Než jsem tě poznala
- Země korálového stromu
- Laguna plaměňáků
- Had a hůl
- Soumrak templářů
 
Naučné:
- Tak nám zabili Ferdinanda
 
Pro děti:
- Olin a lišky
 
Doporučená četba pro studenty:
- Proces
- Ženitba
- Noc na Karlštejně
 
 
Půjčovní doba o prázdninách
 
Knihovna bude uzavřena ve dnech:
5.7., 19.7, 26.7., 9.8 a 23.8. 2014
 
Od soboty 30.8. 20214 se bude opět pravidelně půjčovat.
Koncem července proběhne výměna knih z regionálního oddělení z Boskovic.
 Nové knihy

Z výtěžku masopustního odpoledne byly zakoupeny následující nové knihy:
- Má poslední vévodkyne
- Poslední dopis od tvé lásky
- Úkryt ve Vellett
- Postřižiny
- Neklidná duše Evy z Rožmberka
- Katova dcera
- Volání kukačky

Dětské knihy
- Mančí a Jonáš
- Meluzína Severína
- Pohádková lampička

 
 Pozvánka na přednášku

V pátek 28. března v 18:00 se v malém sále Kulturního domu Vranová uskuteční přednáška Mgr. Evy Nečasové s názvem Život a dílo Ferdinanda von Saar. Tento zapomenutý a znovu objevený rakouský básník, dramatik a spisovatel zachytil ve svém díle život v našem kraji, zejména pak v Rájci nad Svitavou, Blansku a také v Letovicích. Přednáška bude jistě zajímavým nahlédnutím do literární historie v našem blízkém okolí.
 
 Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu...

Masopust byl letos pojat v duchu lidových tradic. Na výrobě maškarních kostýmů začaly pracovat ženy v sobotu v půjčovních dobách knihovny už od poloviny ledna. Jeden klobouk z papírových růží pro tanečníky "šavlového tance" bylo třeba vyrobit ze 105 růží.
 
Scénář masopustního vystoupení vytvořila knihovnice podle publikace Český rok autorů Svolinského, Plicky a Volfa. Režie celé akce proběhla pod taktovkou divadelního spolku Nahoď Vranová.

 
https://sites.google.com/site/knihovnavranova/nase-knihy
Seznam knih na internetu

Od 1. ledna 2014 bude zpřístupněn na internetu katalog všech knih vranovské knihovny
 
http://www.nahodvranova.cz
Spolupráce knihovny s divadelním spolkem

V podzimní divadelní sezóně se knihovnice spolupodílela na premiéře a následných zájezdech divadelního spolku Nahoď Vranová s představeními Strašidlo Cantervillské a   Medvěd a Námluvy. 
 
 
Nové knihy

Seznam knih se na podzim rozrostl o 6 nových titulů. 
 
http://ieb3j.zonerama.com/Photo/225367/8408300
Divadelní představení "Studynka róbená aneb Veletucet osudů lidí z Blanenska a okolí"

Na zahájení adventu 1.12.2013 zahrál divadelní spolek Kočébr z Brna inscenaci příběhů z rodinné kroniky a písní z našeho kraje sebraných Věrou Škápíkovou. 

 
http://ieb3j.zonerama.com/Photo/225370/8408393
Adventní výzdoba

23. a 30. 11. 2013 jsme se setkali v knihovně, abychom vytvořili adventní dekorace k výzdobě sálu KD Vranová. 
 Beseda "Pověrečné postavy a strašidla našeho kraje"

V pátek 11.10. 2013 se v KD Vranová uskutečnila beseda s Mgr. Evou Nečasovou.  
 
http://ieb3j.zonerama.com/Photo/225357/8408163
Práce na hrnčířském kruhu

V létě (1. a 2. 8. 2013) jsme si vyzkoušeli točení na hrnčířském kruhu.

 Přednáška o Jižní Číně

Beseda s promítáním o Jižní Číně se uskutečnila v pátek 5.4. 2012 v 19:00 v malém sále KD. Uváděl Bc. Milan Komárek

 
http://ieb3j.zonerama.com/Photo/82274/2981016
Tvoření z pediku

Programem druhého tvořivého setkání v novém roce 1.3. 2013 bylo pletení z pediku (ošatky a klícky ). 

 
http://ieb3j.zonerama.com/Photo/82265/2980428
Tvoření z keramiky

11. a 12. 1. 2013 se uskutečnilo v prostorách knihovny další tvořivé setkání. Tentokrát bylo na programu zpracování keramické hlíny (zahradní keramika a svítidla ).