Home

 The Shadow Knight of Death
09/11/2010 21.18น. ได้เขียน SITE นี้ขึ้นเป็นครั้งแรก
16/08/2011 12.38น. ได้ทำการปรับปรุง PAGE ต่างๆของ Site

   บันทึกของเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตตอุดมศักดิ์
  เจอบันทึกนี้ให้เอาคำต่อไปนี้ของกูไปประกาศให้คนรู้ว่า กู กรมหลวงชุมพร เขตตอุดมศักดิ์ ผู้เป็นโอรรสของพระปิยะมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่า แผ่นดินสยามนี้บรรพบุรุษได้เอาเลือดเนื้อ เอาชีวิตเข้าแลกไว้ ไอ้ อี มันผู้ใด คิดบังอาจทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสสนา พระมหากษัตริย์ ฤา กระทำทุจริต ก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อส่วนรวม จงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็วก่อนที่กูจะสั่งหาร ผลาญสิ้นทั้งโคตรให้หมดเสนียด ของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่คำว่า "อาภากร" ยังยืนหยัดอยู่ในโลก กูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้กำเนิดเรามา แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอนให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้นFany


ถ้าคุณเป็นคนที่สนใจ สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆนี้ อ่านเพิ่มเติม click


ส-อา ของทุกสัปดาห์ เรียน A.U.A. ที่ BU.U.
จบคอร์ส A.U.A. วันอาทิตย์ที่ 18 ธค. 

หน้าเว็บย่อย (2): KU family My Youtube
Comments