אודות המודל החינוכי "מקוונים גבוה"

"מקוונים גבוה" הינו מודל חינוכי המותאם להוראה של תחומי דעת שונים ממדעי הרוח והחברה. המודל פותח על ידי זהר טלמור-רוטבליט, והוא מיושם כיום בבית-הספר "עמקים-תבור" שבקיבוץ מזרע, במסגרת הוראת אזרחות בשכבת ט'.

המודל "מקוונים גבוה" כולל סביבת למידה מתוקשבת, שתומכת בשיעורים המתקיימים בבית-הספר באופן שוטף, ובנוסף - מהווה מרחב למידה וירטואלי המתקיים בו זמנית לצד ההוראה בכיתה. חשוב להדגיש שההוראה בכיתה מתקיימת בכיתה רגילה, שיש בה מחשב ומקרן (לא במעבדת מחשבים) והיא כוללת, בין השאר, הצגה של התוצרים המתוקשבים שהתלמידים מפיקים במסגרת שיעורי הבית.


המודל "מקוונים גבוה" ממלא שתי פונקציות עיקריות, אותן אני מכנה "פונקציית העוגן" ו"פונקציית הפרפר".

"פונקציית העוגן" - סביבת הלמידה האינטרנטית תומכת במפגשים פנים-אל-פנים על ידי כך שהיא מרכזת בתוכה את כל המידע שמועבר בכיתה. פונקציה זו באה לידי ביטוי בתפריט הרוחב של האתר.


תפריט הרוחב כולל בתוכו את המרכיבים הבאים:

·      מידע כללי - כולל מידע כמו: מבנה התוכנית, הציוד הנדרש, הערכה וציונים וכו'.

·      שיעורים - בחלק זה ניתן למצוא סיכומים קצרים של כל השיעורים שהועברו בכיתה. הוא כולל, בין השאר, קישורים למקורות מידע אינטרנטיים שהוצגו במהלך השיעור.

·      מצגות - דף המרכז את כל המצגות המועברות בכיתה.

·      דפי עבודה - דף המרכז את כל דפי העבודה המחולקים בכיתה.

·      צור קשר - דף זה כולל את פרטי ההתקשרות עם המורה.

 

חלק זה של האתר מהווה מעין עוגן עבור התלמידים ומסייע להם לשלוט במידע המועבר בכיתה, הן בהיבט התוכני והן בהיבט הלוגיסטי. המידע באתר מוגש בצורה שלמה, נהירה ומאורגנת, ובכך הוא נותן מענה לתלמידים שנעדרו מהשיעור וכן לתלמידים המתקשים לעקוב אחר המתרחש בכיתה. בנוסף, האתר "משחרר" את כלל התלמידים מחובת הסיכום ומאפשר להם להיות נוכחים בכיתה באופן מלא.

"פונקציית הפרפר" - סביבת הלמידה הוירטואלית מעשירה את הלמידה פנים-אל-פנים בכך שהיא מספקת מרחב למידה נוסף, וירטואלי, שמתקיים לצד מרחב הלמידה הפיזי. פונקציה זו באה לידי ביטוי בתפריט האורך של האתר.תפריט האורך כולל בתוכו את המרכיבים הבאים:

·   בנק מושגים - דף זה מאגד בתוכו את כל חומר הלימוד בדרך של הגדרת מושגים. הקישוריוּת המאפיינת את רשת האינטרנט מאפשרת לקשר (לעשות לינק) בין מושגים הקשורים זה לזה מבחינת התוכן. הרשימה המסועפת (בניגוד לרשימה הליניארית) מסייעת לתלמידים למפות את הידע בראשם והיא מהווה ביטוי נוסף ללמידה המורכבת.

·    אתגרי-רשת - מטלות המבוססות על מקורות מידע אינטרנטיים מגוונים ואטרקטיביים, שניתנות לתלמידים במסגרת שיעורי הבית. אתגרי-הרשת שואלים שאלות שמאופיינות על ידי המאפיינים הבאים:

-  אין להן תשובה חד-משמעית (מבוססות על סיפורים מהחיים, דיעות, תוצרים אומנותיים וכו')
-  הן קשורות לעולמו של התלמיד
-  הן מדרג חשיבה גבוה
-  הן מעודדות למידה שיתופית
-  הן מבוססות על תהליך של חקר וגילוי
-  הן מביאות ליצירה של גופי ידע חדשים (למשל: הפיכת טקסט לתוצר ויזואלי)

·      מחברות-רשת - בלוגים שנוצרו על ידי התלמידים, שמשמשים אותם להכנת אתגרי הרשת במסגרת שיעורי הבית. מעבר לכתיבה של טקסטים, הבלוג מאפשר הוספה של תמונות ושל סרטונים ובכך מגוון את תוצרי הלמידה ומעשיר את חויית הלמידה. הבלוגים פתוחים בפני כל תלמידי השכבה ובכך מאפשרים לתלמידים לצפות בעבודות של חבריהן ולהגיב עליהן, באופן שמקדם למידת עמיתים.  

·    כלים ומיומנויות - דף זה כולל הוראות ברורות לגבי שימוש בכלים ובמיומנויות שהתלמידים נדרשים להם במסגרת התוכנית, למשל, יצירת בלוג ושימוש בו, הפיכת שקופית לתמונה, איתור מקורות מידע אינטרנטיים, הבחנה בין מקורות מידע מהיימנים למקורות מידע שאינם מהיימנים וכו'. התוכנית יוצאת מנקודת הנחה שהכלים והמיומנויות שהתלמידים ירכשו במסגרת לימודי תחום הדעת ישמשו אותם גם בעתיד, בתחומי דעת שונים ובמצבים שונים. 

 

מרחב הלמידה הוירטואלי "מדבר בשפתם של התלמידים" ובכך מייצר מוטיבציה גבוהה ללמידה. העובדה שישנם שני מרחבי למידה זה לצד זה, המרחב הפיזי והמרחב הוירטואלי, יוצרת התנסות עשירה ומגוונת, שמספקת לתלמידים שפע של הזדמנויות, הן לבטא את עצמם והן לחוש מאותגרים.

ה"השתחררות" מגבולות הזמן והמרחב הפיזי, כמו גם שפע ההזדמנויות שסביבת הלמידה מזמנת - מאפשרים לתלמידים לפרוש כנפיים ולעוף למחוזות שבהם מתרחשת חוויית למידה משמעותית ומרגשת.