Ereleden

De heer G.H.M. (Gerard) Krikhaar (Padberg)
*23-10-1936 --† 18-07-2015)

19 mei 2009 Lid in de Orde van Oranje Nassau

19 mei 2009 "Erespeld in Goud" van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

 


De heer A. (Ab) Harms (M.C.C.)

*11-02-1938 -- † 28-11-2016

(19 mei 2009 "Lid van Verdienste" van het District N.O. Overijssel met gouden speld

April 2008 Lid in de Orde van Oranje Nassau

2007 "Erespeld in Zilver" van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Benoemd tot erelid van de biljartvereniging M.C.C. in de jaarvergadering

van 16 April 2014, aangeboden certificaat in de vergadering van 26  Februari  2015


De heer L. (Lucas) Krale (Marktzicht)
12 mei 2015 "Lid van Verdienste" van het District N.O. Overijssel
Certificaat aangeboden door de voorzitter van het bestuur ten overstaan van de voltallige ledenvergadering van het districtDe heer H.E.(Henny) Schonewille (Driesprong)
* 5-2-1950 --† 5-12-2018)

2019  postuum benoemd tot Ere lid van het district N.O.Overijssel
Comments