Koło Młodych Psychologów przy Oddziale Krakowskim PTP


Koło Młodych Psychologów przy Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powstało w 2008 roku z inicjatywy członków Zarządu OK PTP.
 

Grupa młodych psychologów zebrała się, by stworzyć jednostkę odpowiadającą potrzebom studentów i absolwentów psychologii z niedługim stażem pracy. 

Cele, jakie postawili przed sobą, to: 
  • organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji naukowo-szkoleniowych, 
  • pogłębianie rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji i aktualizacja wiedzy psychologicznej, 
  • doradztwo młodym psychologom, wsparcie i wymiana informacji, reprezentowanie interesów młodych psychologów, 
  • dbanie o standardy etyczne zawodu, uwrażliwianie na aspekty etyczne zawodu psychologa oraz promowanie wiedzy psychologicznej. 


Rola Koła Młodych Psychologów w PTP polega na włączaniu się w jego prace, propagowaniu celów oraz działalności PTP wśród studentów i absolwentów psychologii, a także pomocy w organizowaniu warsztatów, szkoleń i konferencji. Ponadto Koło Młodych Psychologów stara się aktywnie wspierać Zarząd OK PTP we wszelkich podejmowanych przez niego inicjatywach.


          Koło aktualnie przyjmuje w swoje szeregi studentów psychologii wyższych lat, jak i młodych absolwentów.

Zachęcamy zarówno studentów psychologii, jak i młodych psychologów do kontaktu i współpracy!


Najnowsze informacje:
Koło Młodych Psychologów przy OK PTP
Instytut Psychologii UJ
Al. Mickiewicza 3
31-120 Kraków
E-mail: kmp.ptp@gmail.com