หน้าหลัก

ผู้สอน:

ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม, อ.สันธนะ อู่อุดมยิ่ง 

twitter: @ajsarun, @dr_sarun, line: ajsarun, facebook: www.facebook.com/ajsarun


เวลาเรียน (ภาคการศึกษา 2/2557): 

บรรยาย: 

 •  กลุ่ม 1: พฤ. 8.30-10.30 ห้อง: วท2-203 
 •  กลุ่ม 2: พฤ.13.00-15.00 ห้อง: ปฏิบัติการหลังใหม่ 317
 •  กลุ่ม 3: ศ. 8.30-10.30 ห้อง: ปฏิบัติการหลังใหม่ 317
 • กลุ่ม 4: ศ. 13.00-15.00 ห้อง: ปฏิบัติการหลังใหม่ 317

ปฏิบัติการ:

 • กลุ่ม 1: พฤ. 10.30-12.30 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 212
 • กลุ่ม 2: พฤ. 15.00-17.00 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 212
 • กลุ่ม 3: ศ. 10.30-12.30 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 212
 • กลุ่ม 4: ศ. 15.00-17.00 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 212

คำอธิบายรายวิชา

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ  องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ  การจัดการโปรเซส การแก้ปัญหาการติดตาย  การจัดการหน่วยความจำ  การจัดการตัวประมวลผล  การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล  เครือข่ายและระบบกระจายเบื้องต้น ระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง และกรณีศึกษา:ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน


ข่าวสารการเรียนการสอน

 • เฉลย Lab 4 2/2557 นักศึกษา 2/2557 เฉลย Lab 4 อยู่บนเว็บแล้วนะครับ 
  ส่ง 18 ก.พ. 2558 07:34 โดย Sarun Intakosum
 • Lab 6 2/2557 นักศึกษา 2/2557 ขอโทษที่ช้าไปหน่อย ตอนนี้ Lab 6 อยู่บนเว็บแล้วนะครับ โดย Lab วันนี้ผมได้แนบโปรแกรมภาษา Java มาด้วยสองไฟล์ ซึ่งคุณควรนำสองไฟล์น ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2558 07:08 โดย Sarun Intakosum
 • เฉลย Lab 5 2/2557 นักศึกษา 2/2557 เฉลย Lab 5 อยู่บนเว็บแล้วนะครับ อย่าลืมเอา Sheet ชุด 4 ไปด้วยนะครับ
  ส่ง 11 ก.พ. 2558 06:47 โดย Sarun Intakosum
 • เฉลย Lab 3 และ Lab สัปดาห์ (5-6 ก.พ. 58) นักศึกษา 2/2557 เฉลย Lab 3 อยู่บนเว็บแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งสัปดาห์นี้ (5-ุ6 ก.พ. 2558) ผมไม่สบายเสียงแห้งไปเฉย ๆ เลยไม ...
  ส่ง 4 ก.พ. 2558 06:55 โดย Sarun Intakosum
 • เรื่องชีทสัปดาห์ 29-30 ม.ค. 58 และเฉลย Lab 2 นักศึกษา 2/2557 สัปดาห์นี้ให้เอาชีตชุด 3 ไปด้วยนะครับ ผมอาจต้องข้ามหัวข้อบางส่วนในชุดสอง เุพื่อข้ามไปยังเรื่องเขียนโปรแกรมเก ...
  ส่ง 28 ม.ค. 2558 06:10 โดย Sarun Intakosum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

OS Calendar