หน้าหลัก

ผู้สอน:

ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม, อ.สันธนะ อู่อุดมยิ่ง 

twitter: @ajsarun, @dr_sarun, line: ajsarun, facebook: www.facebook.com/ajsarun


เวลาเรียน (ภาคการศึกษา 2/2558): 

บรรยาย: 

 •  กลุ่ม 1: จ. 8.30-10.30 ห้อง: ปฏิบัติการหลังใหม่ 319
 •  กลุ่ม 2: อ.13.00-15.00 ห้อง: ปฏิบัติการหลังใหม่ 318
 •  กลุ่ม 3: พ. 8.30-10.30 ห้อง: ปฏิบัติการหลังใหม่ 322

ปฏิบัติการ:

 • กลุ่ม 1: จ. 10.30-12.30 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 211
 • กลุ่ม 2: อ. 10.30-12.30 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 211
 • กลุ่ม 3: พ. 10.30-12.30 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 211

คำอธิบายรายวิชา

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ  องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ  การจัดการโปรเซส การแก้ปัญหาการติดตาย  การจัดการหน่วยความจำ  การจัดการตัวประมวลผล  การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล  เครือข่ายและระบบกระจายเบื้องต้น ระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง และกรณีศึกษา:ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน


ข่าวสารการเรียนการสอน

 • เฉลย Lab 3 - 6 (2/2558) เฉลย Lab 3 ถึง 6 อยู่บนเว็บแล้วนะครับ
  ส่ง 19 ก.พ. 2559 07:59 โดย Sarun Intakosum
 • เฉลย Lab1-2 และปรับปรุง Lab3 (2/2558) นักศึกษา 2/2558 เฉลย Lab 1 และ Lab 2 อยู่บนเว็บแล้วนะครับ อ้อ Lab 3 มีการแก้ไขเล็กน้อยนะครับ ใครโหลดเตรียมไว้แล้วรบกวนโหลดใหม ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2559 09:25 โดย Sarun Intakosum
 • คะแนนสอบปลายภาค 2/2557 ดูได้จากลิงก์ครับ http://www.kmitl.ac.th/~kisarun/os/
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 05:04 โดย Sarun Intakosum
 • สอบปลายภาค 2/2557 พรุ่งนี้จะสอบกันแล้วนะครับ ขอย้ำอีกรอบ1. ทำข้อสอบลงในกระดาษคำตอบ2. โปรแกรมที่ให้ไล่ให้ถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดที่เกิดจาก Syntax Error เช่น ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2558 08:33 โดย Sarun Intakosum
 • กระดาษคำตอบสอบปลายภาค 2/2557 สอบคราวนี้ไม่ต้องจัดรูปแบบสมุดคำตอบนะครับ ผมมีกระดาษคำตอบมาให้ ให้ตอบในกระดาษคำตอบเท่านั้น คือในข้อสอบจะเขียนทดอะไรก็เขียนไป แต่ผมจะตรวจคำตอบเฉพาะในกระดาษคำตอบเท่านั้น ต้องส่งทั้งข้อสอบและกระดาษคำตอบนะครับ
  ส่ง 9 พ.ค. 2558 06:47 โดย Sarun Intakosum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

OS Calendar