หน้าหลัก

ผู้สอน:

ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม, อ.สันธนะ อู่อุดมยิ่ง 

twitter: @ajsarun, @dr_sarun, line: ajsarun, facebook: www.facebook.com/ajsarun


เวลาเรียน (ภาคการศึกษา 2/2557): 

บรรยาย: 

 •  กลุ่ม 1: พฤ. 8.30-10.30 ห้อง: วท2-203 
 •  กลุ่ม 2: พฤ.13.00-15.00 ห้อง: ปฏิบัติการหลังใหม่ 317
 •  กลุ่ม 3: ศ. 8.30-10.30 ห้อง: ปฏิบัติการหลังใหม่ 317
 • กลุ่ม 4: ศ. 13.00-15.00 ห้อง: ปฏิบัติการหลังใหม่ 317

ปฏิบัติการ:

 • กลุ่ม 1: พฤ. 10.30-12.30 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 212
 • กลุ่ม 2: พฤ. 15.00-17.00 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 212
 • กลุ่ม 3: ศ. 10.30-12.30 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 212
 • กลุ่ม 4: ศ. 15.00-17.00 ห้อง: จุฬาภรณ์ 2 212

คำอธิบายรายวิชา

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ  องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ  การจัดการโปรเซส การแก้ปัญหาการติดตาย  การจัดการหน่วยความจำ  การจัดการตัวประมวลผล  การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล  เครือข่ายและระบบกระจายเบื้องต้น ระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง และกรณีศึกษา:ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน


ข่าวสารการเรียนการสอน

 • เฉลย Lab 9 Lab 10 2/2557 เฉลย Lab 9 Lab 10 อยู่บนเว็บแล้วนะครับ
  ส่ง 10 เม.ย. 2558 04:34 โดย Sarun Intakosum
 • Lab 11 2/2557 นักศึกษา 2/2557 Lab11 อยู่บนเว็บแล้วนะครับ
  ส่ง 7 เม.ย. 2558 01:22 โดย Sarun Intakosum
 • เพิ่มเติมตัวอย่าง Lab10 2/2557 อ.สันธนะ เป็นห่วงว่าพวกเราจะทำโปรเจกท์ Shell Script ไม่ได้เพราะใน Lab ยังขาดตัวอย่าง redirect ผมมาเพิ่มให้ตรงนี้แล้วกันนะครับfor file in Labs/Lab1 ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2558 21:52 โดย Sarun Intakosum
 • รู้จักกับ make อ่านบทความนี้เพื่อให้รู้จัก make เบื้องต้นครับ http://computingblog.intakosum.net/2015/03/make.html
  ส่ง 25 มี.ค. 2558 10:38 โดย Sarun Intakosum
 • Lab 9 2/2557 นักศึกษา 2/2557 Lab 9 อยู่บนเว็บแล้วนะครับ ขอโทษที่วันนี้มาดึกมากเพราะผมติดการจราจรอยู่ และต้องแก้ Lab พอสมควรเพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้นในการทำ Project ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2558 09:42 โดย Sarun Intakosum
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »

OS Calendar