หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเด็กๆ ทุกคน เข้าสู่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในวิชาเคมี กับคุณครูสุพรรณวดี (ครูเปี้ยว) ค่ะ

การอบรมโครงการ Enjoy Science "สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2559

                                            คุณครูสามารถดาวน์โหลดพาวเวอร์พอยท์บทเรียน POM1 ได้ด้านล่าง