Studium‎ > ‎

Studentské granty

 
 

Studentská grantová soutěž (SGS)

 

Studentská grantová soutěž (SGS) využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech. Navíc je poskytována podpora organizace studentských vědeckých konferencí (SVK) k prezentaci výsledků vědecké a odborné činnosti studentů ve vědních oborech příslušných doktorských a magisterských studijních programů, akreditovaných na ČVUT v prezenční i kombinované formě studia.

 

Více informací na

https://www.sgs.cvut.cz/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam dalších grantových projektů je k nalezení na

http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty