PŘEDMĚTY  ZAJIŠŤOVANÉ  KATEDROU  MATERIÁLŮ
 

 14AED1

 Analýza experimentálních dat 1

 14AED2            

 Analýza experimentálních dat 2

 14BPSM1

 Bakalářská práce 1

 14BPSM2    

 Bakalářská práce 2

 14DPSM1    

 Diplomová práce 1

 14DPSM2

 Diplomová práce 2

 14DYKO

 Dynamika kontinua

 14DYLS

 Dynamika lineárních soustav

 14ELMI

 Elektronová mikroskopie

 14EME1    

 Elastomechanika 1

 14EME2

 Elastomechanika 2

 14EMECH

 Elastomechanika

 14EXM1

 Experimentální metody 1

 14EXM2

 Experimentální metody 2

 14FAP

 Fraktografie a analýza poruch

 14FKO2

 Fyzika kovů 2

 14FYM1

 Fyzikální metalurgie 1

 14FYM2

 Fyzikální metalurgie 2

 14LME1

 Lomová mechanika 1

 14LME2

 Lomová mechanika 2

 14NEDI

 Nedestruktivní diagnostika

 14NEKO

 Nekovové materiály

 14NMA

 Nauka o materiálu

 14NMR

 Nauka o materiálech pro reaktory

 14PLAS1

 Plasticita 1

 14PLAS2

 Plasticita 2

 14PME

 Počítačová mechanika

 14PMKP

 Praktikum metod konečných prvků

 14SEM

 Seminář

 14TEM

 Technická mechanika

 14TM

 Technická mechanika

 14TSPO

 Teorie spolehlivosti

 14UNMA

 Únava materiálů

 14VDYM

 Vnitřní dynamika materiálů

 14VLN

 Vlnové jevy v pevných látkách

 14VUSM1

 Práce na výzkumném úkolu 1

 14VUSM2

 Práce na výzkumném úkolu 2

 14ZZKS

 Zkoušení a zpracování kovů a slitin

 

 

.