Studium‎ > ‎

Magisterské studium

 

 

Druhý ročník magisterského studia. 

 

 
 
1.    Pokyny k formální stránce práce na výzkumném úkolu:

 

A.    Student(ka) odevzdává na katedru 2 výtisky práce a její digitální formu ve formátu PDF (jako jediný soubor) na CD nebo DVD. Jeden výtisk je určený pro vedoucího práce, druhý pro archiv katedry. Výtisky mohou mít měkkou kroužkovou vazbu s titulním listem překrytým průhlednou fólií.

 

B.    Řazení listů práce na výzkumném úkolu:

 

i.    Titulní list podle vzoru.

ii.   Kopie zadání práce na výzkumném úkolu.

iii.  Prohlášení, které odkazuje na §60 zákona č. 121/2000 Sb. o autorských právech. Novely č. 81/2005 Sb. a č. 216/2006 Sb. tohoto zákona se §60 netýkají. V dolní polovině stránky s prohlášením může být uvedeno poděkování.

iv.  Česká a anglická anotace s klíčovými slovy podle vzoru.

v.   Obsah a text vlastní práce (práce může být tištěna oboustranně).

 

 

2.    Průběh obhajoby:

 

A.    Prezentace práce (nejlépe v programu PowerPoint) – maximálně 15 minut.

 

B.    Vyjádření vedoucího práce.

 

C.    Otázky a připomínky členů komise a hostů, odpovědi studenta (studentky).

 

Celková doba obhajoby: cca 40 minut.

 

 

Třetí ročník magisterského studia.

 

 

1.    Rozsah státní závěrečné zkoušky z předmětů Aplikovaná mechanika, Fyzikální metalurgie a Lomová mechanika a procesy porušování.

 

2.    Pokyny k formální stránce diplomové práce:

 

C.    Student(ka) odevzdává na katedru 3 výtisky diplomové práce a její digitální formu ve formátu PDF (jako jediný soubor) na CD nebo DVD. Výtisky jsou určeny pro vedoucího práce, knihovnu FJFI a archiv katedry. Výtisky musí mít pevnou vazbu v tuhých deskách libovolné barvy. Ukázka textu na deskách je zde.

 

D.    Řazení listů diplomové práce:

 

i.    Titulní list podle vzoru.

ii.   Kopie zadání diplomové práce.

iii.  Prohlášení, které odkazuje na §60 zákona č. 121/2000 Sb. o autorských právech. Novely č. 81/2005 Sb. a č. 216/2006 Sb. tohoto zákona se §60 netýkají. V dolní polovině stránky s prohlášením může být uvedeno poděkování.

iv.  Česká a anglická anotace s klíčovými slovy podle vzoru (viz vyhláška studijního oddělení FJFI).

v.   Obsah a text vlastní práce (práce může být tištěna oboustranně).

 

 

3.    Průběh státní závěrečné zkoušky:

 

D.    Prezentace práce (nejlépe v programu PowerPoint) – maximálně 15 minut.

 

E.    Vyjádření oponenta práce.

 

F.    Stanovisko studenta (studentky) k připomínkám oponenta a odpovědi na jeho dotazy.

 

G.    Vyjádření vedoucího práce.

 

H.    Otázky a připomínky členů komise, odpovědi studenta (studentky).

 

I.      Zkouška z předmětů Aplikovaná mechanika, Fyzikální metalurgie a Lomová mechanika a procesy porušování.

 

Celková doba zkoušky: cca 90 minut.