O katedře‎ > ‎

Spolupráce

 
        Po celou dobu své existence katedra intenzivně spolupracuje s univerzitami, ústavy Akademie věd ČR, výzkumnými a vývojovými pracovišti a průmyslovými podniky při řešení různých problémů z oblasti materiálového inženýrství.
 
 
Příklady spolupráce v současnosti:
 
Stony Brook University, Center for Thermal Spray Research, New York, USA,
Nanyang Technological University, Republic of Singapore,
Université de Sherbrooke, CREPE-Centre de recherche en énergie, plasma et électrochemie, Quebec, Canada,
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Oblast spolupráce: Studium vlastností žárových nástřiků určených pro různé aplikace (tepelné bariéry, korozivzdorné materiály, biomedicina).
 
První brněnská strojírna, a.s.,  Velká Bíteš
Oblast spolupráce: Studium vlastností niklových superslitin používaných za vysokých teplot.
 
European Commission - Joint Research Centre, Institute for Energy, Petten, The Netherlands,
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
Oblast spolupráce: Studium vlivu korozního prostředí na porušování materiálů pro jadernou energetiku.
 
Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav,
KTG, s.r.o.,  Praha 
Oblast spolupráce: Výzkum odolnosti automobilových karoserií.
 
Walter Aircraft Engines, GE Aviation Czech, s.r.o., Praha
Oblast spolupráce: Expertizní činnost zaměřená na objasňování příčin poruch leteckých motorů.  
 
Jaderná elektrárna Temelín,
ČEZ, a.s.
Oblast spolupráce: Fraktografické analýzy a spolupráce na vývoji nové turbiny.
 
TEDIKO, s.r.o., Chomutov
Oblast spolupráce: Expertizní činnost zaměřená na objasňování příčin provozních poruch a havárií.
 
 
A ještě několik příkladů spolupráce v minulosti:
 
 
PECHINEY, Centre de recherche, Voreppe, France
Etude de la propagation des fissures de fatigue dans l'alliage d'aluminium (1992 - 1994).
 
Centrale Recherche SA Paris, France
Ductile Initiation of Cleavage in Charpy V-Notch Specimens of Bainitic Steel A 508 CI.3 (1997).
Fatigue of Austenitic Steel 304L (1998 - 1999).
Etude de microscopique des mécanismes de la déformation plastique des structures de l'acier 16MND5 (2002 - 2004).
 
Electricité de France - GDL - SCMI, Chinon, France
Etude fractographique d'un acier inoxydable endommagé par fatigue (1995 - 1996).
Développement de méthodes d'expertises basées sur la fractographie quantitative (1998 - 2001).
 
Electricité de France - R&D, Les Renardières, France
Etude de la microstructure de l'acier de cuve autour des zones de déchirure ductile et de clivage (2001 - 2003).
Etude microscopique du procédé d'endommmagement de l'acier de cuve (2004 - 2005).