O katedře‎ > ‎

Přístrojové vybavení


Fraktografická laboratoř:

  • 3 řádkovací elektronové mikroskopy JEOL: JSM 5510 LV, JSM840 A, JSM 50 A
  • energiově-disperzní mikroanalyzátor

 
   
   

 JEOL JSM 5510 LV

 

 JEOL JSM 840A

 

 JEOL JSM 50A

 
Metalografická laboratoř:
  • přípravna vzorků, elektrolytická leštička
  • optický mikroskop s digitálním výstupem
  • 3D rekonstrukce povrchu pomocí stereopárů
 
   
 

 Optický mikroskop

   
 
 

 3D rekonstrukce povrchu pomocí stereopárů

 
 
 
 
Laboratoř měření mikrotvrdosti:
  • mikrotvrdoměry
  • nanoindentor CSM CPX MHT NHT  

 
   
   


 

                                                                                                                        Nanoindentor

 
Laboratoř mechanických zkoušek:
  • modernizovaný hydraulický pulzátor INOVA ZUZ 50
  • vysokofrekvenční rezonanční pulzátor (SF-test)
  • tahové zkoušky, Charpyho rázová zkouška, měření tvrdosti

 
   
 
 
   

 Pulzátor INOVA

 

 SF-test

 

Instrumentované Charpyho kladivo

 

 Univerzální zkušební stroj   Inspekt 100 kN

¨

 

 Penetrační test