O katedře‎ > ‎

Současné projekty

 
 
Grantová agentura České republiky  

Číslo grantu: 17-17921S
Název projektu: 
Nanomateriály tolerantní vůči radiačnímu poškození - design rozhraní a regenerační schopnosti
Řešitel: prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D. (katedra řídící techniky FEL ČVUT)
Řešitel: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík (katedra materiálů FJFI ČVUT) 
Doba řešení: 2017 - 2019


Číslo grantu: 17-07559G
Název projektu: 
Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v plazmatu
Řešitel: Ing. Filip Průša, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Petr Haušild (katedra materiálů FJFI ČVUT)
Doba řešení: 2017 - 2019

 
Číslo grantu: 19-143395
Název projektu:
Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaným plazmatem v kontrolované atmosféře
Řešitel: Ing. Tomáš Chráska (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)
Spoluřešitel: Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D. (katedra materiálů FJFI ČVUT)
Doba řešení: 2019-2021

Technologická agentura České republiky

Číslo grantu: TH 02020565
Název projektu:
Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren
Řešitel: Ing. Radim Kopřiva (ÚJV Řež, a.s.)
Spoluřešitel: Ing. Aleš Materna, Ph.D. (katedra materiálů FJFI ČVUT)
Doba řešení: 2017 - 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Číslo grantu: FV10165
Název projektu:
Výzkum a vývoj nových pseudoslitin W pro průmyslové aplikace a optimalizace technologie jejich výroby
Řešitel: UJP, a.s. Praha-Zbraslav
Spoluřešitel: doc. Ing. Jan Siegl, CSc. (katedra materiálů FJFI ČVUT)
Doba řešení: 2016 - 2020


Číslo grantu: FV20337
Název projektu:
Materiálová a procesní způsobilost tenké Al fólie
Koordinátor: AL INVEST Břidličná, a.s.
Spoluřešitel: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík (katedra materiálů FJFI ČVUT)
Doba řešení: 2017 - 2020

 
 
Studentská grantová soutěž ČVUT
 
Identifikace projektu: SGS16/249/OHK4/3T/14
Název projektu:

Využití fázových transformací pro optimalizaci vlastností konstrukčních a funkčních materiálů

Řešitel: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík (katedra materiálů FJFI ČVUT)
Doba řešení: 2016 - 2018
 
Identifikace projektu: SGS18/190/OHK4/3T/14
Název projektu:

Procesy porušování moderních vysokoteplotních materiálů

Řešitel: Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D. (katedra materiálů FJFI ČVUT)
Doba řešení: 2018 - 2020

Identifikace projektu: SGS18/191/OHK4/3T/14
Název projektu:

Využití hořčíku a jeho slitin pro pokročilé strukturní a biomedicinské aplikace

Řešitel: Ing. Karel Tesař, prof. Ing. Jiří Kunz, CSc,. (katedra materiálů FJFI ČVUT)
Doba řešení: 2018 - 2020