Lidé‎ > ‎Zaměstnanci‎ > ‎

Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.

 

 

  

 

 

Katedra materiálů

Fakulta jaderná z fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze

Trojanova 13

120 00 Praha 2

 

Tel.: +420 224 358 510

Fax.: +420 224 358 523

E-mail: ondrej.kovarik@fjfi.cvut.cz

 

 

 

Pracovní zařazení a funkce

odborný pracovník

Odborné zaměření

 

 

 

Vyučované předměty              

řádkovací elektronová mikroskopie a elektronová mikroanalýza, fraktografie, žárové nanášení, měřící a regulační systémy, metalografie, makrofotografie, zkoušení materiálů

 

14EXM1 - Experimentální mechanika 1

 

Studijní a pracovní pobyty

2003 - stáž na CTSR Stony Brooke, NY, USA

2004 – 2006 postdoktorská stáž na CRTP, Sherbrooke, Quebec, Canada

 

Členství v organizacích

ČSNMT

Vybrané publikace

Kovářík, O., Siegl ,J.: Microstructure and Fracture Morphology of Thermally Sprayed Refractory Metals and Ceramics.

Strength of Materials, Vol. 40(1), 2008, s. 79-82

 

Kovářík ,O., Siegl, J., Procházka, Z.: Fatigue Behavior of Bodies with Thermally Sprayed Metallic and Ceramic Deposits.

Journal Of Thermal Spray Technology, Vol. 17(4), 2008, s. 525-532  

 

Kovářík, O., Fan, X., Boulos, M.: In flight properties of W particles in an Ar-H-2 plasma. Journal of Thermal Spray Technology, Vol.: 16   (2), 2007, s. 229-237

 

Vaidya, A., Streibl, T., Li, L., et al. An integrated study of thermal spray process-structure-property correlations: A case study for plasma sprayed molybdenum coatings. Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, Vol. 403 (1-2) 2005,s.191-204

 

Kovářík, O., Siegl, J., Nohava, J., et al.: Young's modulus and fatigue behavior of plasma-sprayed alumina coatings. Journal of Thermal Spray Technology, Vol. 14 (2), 2005,s. 231-238.

 

Kovářík, O., Mulač, M., Ryjáček, Z.:  A note on degree conditions for hamiltonicity in 2-connected claw-free graphs. Discrete Mathematics, Vol. 244 (1-3) Issue: 1-3