Lidé‎ > ‎Zaměstnanci‎ > ‎

Doc. Ing. Jan Siegl, CSc.

 

 

 

Katedra materiálů

Fakulta jaderná z fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze

Trojanova 13

120 00 Praha 2

 

Tel.: +420 224 358 508

Fax.: +420 224 358 523

E-mail: jan.siegl@fjfi.cvut.cz

 

 

Pracovní zařazení a funkce

 

docent,

vedoucí laboratoří

 

Odborné zaměření

Fraktografická analýza

Lokální elektronová mikroanalýza

Analýza poruch

Studium degradačních procesů konstrukčních materiálů

Žárové nástřiky

 

Vyučované předměty

14EXM2 – Experimentální metody 2

14FAP – Fraktografie a analýza poruch

14SEM - Seminář

 

Studijní a pracovní pobyty

Delft University of Technology Faculty of Aerospace Engineering, Nizozemsko (1989 – 1990)

 

Členství v organizacích

Česká společnost pro mechaniku,

Česká společnost pro nové materiály a technologie,

ASM International – Czech Chapter,

European Microbeam Analysis Society (EMAS),

Člen expertního a poradního orgánu GAČR (místopředseda panelu 108 – Materiálové vědy a inženýrství).

 

Vybrané publikace

SIEGL, J. – SCHIJVE, J. – PADMADINATA, U.H.: Comparison of fractographic observation results and predictions for miniTWIST flight simulation loading. International Journal of Fatigue 13, No.2 (1991), pp.139-147.

KOVÁŘÍK, O. – NOHAVA,J. – SIEGL, J. – CHRÁSKA,P.: Young’s Modulus and Fatigue Behaviour of Plasma Sprayed Alumina Coatings. Journal of Thermal Spray Technology, Vol. 14 (2005), No. 2, pp. 231-238.

NEDBAL, I. – KUNZ, J. – SIEGL, J.: Fatigue Crack Growth in Austenitic Steel AISI 304L in PWR Primary Water at Room and Elevated Temperature. In: Corrosion Issues in Light Water Reactors. Stress Corrosion Cracking. (EFC Publications No.51.) Eds. D. Féron and J.-M. Olive. Cambridge, Woodhead Publ. Ltd. 2007, pp.260-269.

NEDBAL, I. – SIEGL, J. – KUNZ, J.  – LAUSCHMANN, H.: Fractographic Reconstitution of Fatigue Crack History - Part I. Fatigue Fract. Engng Mater. Struct., 31, 2008, No.2 , pp.164-176.

SIEGL, J. - NEDBAL,I. - KUNZ, J.: Fatigue Crack Groeth History in Concept of Damage Tolerance of Aircraft Structures. Int. J. Fatigue, 31, 2009, No.6, pp. 1062-1068.

Comments