Lidé‎ > ‎

Absolventi bakalářského studia

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018        


2007

  Téma bakalářské práce
 Kadlec Martin  Tepelná únava korozivzdorných ocelí.
 Kober Jan  Rozměrové koincidence struktury materiálu a morfologie únavového lomu.
 Kosla Jiří  Příprava nanokrystalických slitin s tvarovou pamětí a kinetika fázových transformací.
 Kurtin Tomáš  Kritická hodnota deformační energie do nízkocyklového únavového lomu Al slitiny D16CT1.
 Mánik Tomáš  Studium vlivu Zr, Cr, Sc nebo Er na strukturu a vlastnosti tenkých fólií ze slitin Al-Mn.
 Négyesi Martin      Vliv obsahu vodíku ve slitině na mechanické vlastnosti Zr-slitin používaných jako povlak PE po teplotních přechodech typu LOCA. 
 Růžek Michal  Dynamika funkčních vlastností slitin s tvarovou pamětí a kinetika fázových transformací.

 

2008

 
Téma bakalářské práce
 Burda Patrik   
 Iniciace trhliny jako kritérium pro nízkocyklovou únavu.
 Hlous Jan
 Metalografické studium kinetiky krystalizace přesně litých odlitků ze slitiny N155.
 Kazda Michal
 Vliv aktivace povrchu substrátu na adhezi žárově nanášených vrstev.
 Růžičková Eva
 Hodnocení mechanických vlastností kožní tkáně pomocí ultrazvuku.
 

2009

  Téma bakalářské práce
 Ondráček Jan  Kvantitativní analýza jemných částic ve slitinách Al-Mn. 
 Pejchal Václav  Hodnocení mechanických vlastností žárově nanášených vrstev.
 Růžička Štěpán  Fraktální aspekty lomových povrchů.
 Sedmák Pavel
 Vyšetřování elastických vlastností slitin s tvarovou pamětí metodou ultrazvukové spektroskopie.
 Zavadil Tomáš
 NDT určování změny struktury materiálů po tepelném zpracování.  

 

2010

  Téma bakalářské práce
 Hettler Jan  Ultrazvukové C-zobrazení defektů v materiálu pomocí 3D skeneru. 
 Klečka Jakub  Experimentální studium citlivosti k praskání feriticko-martenzitické oceli T91 v prostředí tekutého olova.
 Medřický Jan
 Studium termomechanických vlastností tenkých vláken slitiny s tvarovou pamětí NiTi pro aplikaci v hybridních textilních
materiálech.

 

2011

  Téma bakalářské práce
 Čech Jaroslav          Korozně-únavové procesy v ocelích pro jadernou energetiku. 
 Jedlička Jakub  Studium vlivu prostředí a zatěžování na užitné vlastnosti ocelí pro jadernou energetiku.
 Kepka Miloslav  Základní materiálové charakteristiky pro jaderné reaktory IV. generace na bázi roztavených fluoridových solí MSR a AHTR.
 Krčmář Michal  Výběr elastoplastického kritéria pro predikci směru šíření únavové trhliny.
 Štefan Jan  Fraktografické studium mechanismů porušování ozářených materiálů tlakové nádoby reaktoru.
 Vronka Marek  Vliv obsahu Zn na mikrostrukturu slitin Al-Mn-Zr.

 

2012

  Téma bakalářské práce
 Černý Jan          Řešení laserového obrábění superslitin (Inconel, Haynes) s nekonstantní tloušťkou.
 Glanc Aleš  Materiály používané pro konstrukce vícevrstvých žáruvzdorných systémů s aplikovatelností v leteckém průmyslu.
 Heřmánek Jan  Diagnostika poruch reduktoru vrtulníku metodou akustické emise.
 Koller Martin  Použití rezonanční ultrazvukové spektroskopie pro analýzu pokročilých keramických materiálů.
 Nejezchlebová Jitka  Vliv nízkotavitelných fází na zkřehnutí obrobitelných slitin Al za zvýšených teplot.
 Školařová Dagmar  Odolnost plazmových povlaků proti opotřebení.

 

2013

  Téma bakalářské práce
 Čepl Marek                NDT kontrola kompozitních částí primární konstrukce letounu třídy JAR/FAR 23.
 Haiblíková Vend.  Mechanické vlastnosti slitiny CoCrMo pro ortopedické implantáty.
 Janča Adam  Metodika penetračních zkoušek. 
 Jílková Tereza  NDT meření korozních úbytků v petrochemickém průmyslu a jejich vliv na určení zbytkové životnosti zařízení.
 Pöpperlová Jana  Stanovení minimální zjistitelné vady UT metodou NDT.
 Tomek Libor  Hybridní plazmové nástřiky. 
 Tyc Ondřej  Studium vlastností tenkých kovových vláken vyrobených ze slitin s tvarovou pamětí NiTi.

 

2014

  Téma bakalářské práce
 Cingel' L'uboš                Studium elasticity a vnitřího tření superplastických hořčíkových slitin s extrémně jemnozrnnou strukturou.
 Grabec Tomáš  Určování elastických vlastností anizotropních materiálů z rychlostí šíření povrchových vln.
 Havlíková Kristýna  Zlepšování odolnosti ocelí v prostředí tekutého olova použitím povlakových vrstev.
 Kopecká Karolína  Využití pulzní termografie při zkoušení leteckých konstrukcí.
 Ladomerská Eva  Určení anizotropie ohybové tuhosti monokrystalických substrátů pro epitaxní růst.
 Marešová Barbora  Aspekty degradace austenitických nerezových ocelí ozářených neutrony.  
 Matas Marek  Difuzní procesy směsných NiTi vrstev nanesených technologií studené kinetizace.  
 Musilová Martina  Výzkum mikrostrukturních procesů v tenkých vrstvách slitin s tvarovou pamětí pomocí bezkontaktní ultrazvukové spektroskopie.   
 Navrátilová Jana
 Vliv vodíku absorbovaného v povlakové trubce (předhydridace) na kinetiku oxidace slitiny Zr1Nb při teplotních přechodech 
  hypotetických havárií typu LOCA.   
 Petrů Jan
 Stanovení základních charakteristik MCrAlY vrstev deponovaných na slitině Inconel 718 technologií studeného kinetického
 nanášení.  
 Poláček Štěpán  Silikonová laminace solárních článků.  
 Tesař Karel  Struktura a mechanické vlastnosti titanu.  
 Tesař Tomáš  Indentační zkoušky materiálů připravených plazmovou technologií.   
 Tonarová Dana  Póry v materiálech a jejich charakterizace.  
 Zděnek Pavel  3D rekonstrukce povrchu únavového lomu a její popis kvantitativními charakteristikami.    

 

2015

  Téma bakalářské práce
 Fokt Miroslav                Plasticita monokrystalů slitin s tvarovou pamětí.
 Hebký Petr  Stanovení křivky skutečné napětí - skutečná deformace z tahové zkoušky.
 Kelbichová Alena  Automatické sledování růstu trhliny v laboratorním únavovém experimentu - úvodní studie.
 Tokar Zakhar  Sledování strukturních změn a mechanických vlastností slitin titanu pomocí ultrazvukových metod.

 

2016

  Téma bakalářské práce
 Šišolák Jan  Kvantitativní analýza chemického složení titanu pomocí optického emisního spektrometru s doutnavým výbojem

 

2017

  Téma bakalářské práce
 Bouček Václav  Vliv redukce při válcování za studena na precipitaci a rekrystalizaci ve slitinách Al-Mn-Zr.
 Jiroušková Kateřina
 Studium šíření únavové trhliny v ocelích AISI 304L a P92 při symetrickém zátěžném cyklu.
 Listík Matěj  Posouzení korozního napadení části VT turbíny.


2018

-----------