หน้าแรก

วิชากล่องกระดาษดีไซน์

     เป็นหลักสูตรเพื่อศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกล่องกระดาษดีไซน์ การเลือกวัสดุ - อุปกรณ์ในการออกแบบกล่องกระดาษ ปฏิบัติการออกแบบและสร้างชิ้นงานกล่องกระดาษดีไซน์รูปทรงต่างๆ การตกแต่งชิ้นงานสำเร็จรูป การคิดคำนวณราคา