1. Houtbouw

 
Houtbouw
: Vlonderterrassen; deze kunnen worden gerealiseerd in FSC hardhout, kunststof of gewolmaniseerd hout ook wel geïmpregneerd hout genoemd.

Aanlegsteigers; azobé kenmerkt zich door diens zware gewicht, excellente sterkteklasse (D70), slijtagevastheid en optimale duurzaamheid. Azobé hout is dan ook uitstekend geschikt voor het bouwen in of boven het water. 
 

Beschoeiingen; een beschoeiing moet sterk zijn, men onderschat soms de kracht en de druk van de grond die tegen de beschoeiing aan drukt. Daarom wordt met het bouwen al rekening gehouden met het plaatsen van zo genoemde trekstangen. Deze trekstangen hebben aan beide kanten een draadeind om de beschoeiing rechtop te kunnen zetten en daar te houden. 

Grondwerken: structuur aan brengen in de tuin. het uit graven van de bouwput. Uitgraven van de oprit het aanvullen van de oprit (met vulzand of meng-granulaat. Ook het aanleggen van drainage en van afwateringssystemen door middel van putten, kolken of goten doe ik graag. 

 

Comments