ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

  • โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ
    ส่ง 25 มิ.ย. 2561 23:03 โดย สพป.อบ. เขต 3
  • คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 1. คู่มือการปฏิบัติงาน (เอกสารเพิ่มเติม)2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เอกสารเพิ่มเติม)3.รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (เอกสารเพิ่มเติม)4 ...
    ส่ง 26 มิ.ย. 2561 01:42 โดย สพป.อบ. เขต 3
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://dlit.ac.th/index.php

  http://www.utqplus.com/tepeonline/


Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิทhttp://www.royin.go.th/?page_id=147

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81