ที่มาของโครงงาน

  กลุ่มของข้าพเจ้าได้มีความคิดเห็นตรงกันว่าจังหวัดสุโขทัยของอำเภอศรีสัชนาลัยมีความเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยใดและมีความสำคัญอย่างไรจึงมีความคิดตรงกันว่ากลุ่มขอเราจะศึกษาเกี่ยวกับวัดโคกสิงคารามซึ้งมีความเก่าแก่มากที่อยู่ในอุทยานศรีสัชนาลัย
 
 
Comments