ครั้งที่ 7

ฐานเกษตร   วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555     เวลา 07.00-16.00 น.

    กิจกรรม
    ภาคเช้าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย
    กลุ่มที่ 1 ปอกเปลือกอ้อยเพื่อทำน้ำอ้อย
    กลุ่มที่ 2 ปลูกผักโหระพา ผักขึ้นฉ่าย

    ภาคบ่าย
    พบสมณะและฟังธรรม
    ปลูกต้นกล้วย

    

เกษตรวันสุดท้ายComments