ข่าว ประชาสัมพันธ์

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
    ส่ง 27 พ.ค. 2561 08:28 โดย สพป.อบ. เขต 3
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความ งานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความ งานวิชาการ เก็ดความรู้ต่างๆ
    ส่ง 27 พ.ค. 2561 08:28 โดย สพป.อบ. เขต 3
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://dlit.ac.th/index.php

  http://www.utqplus.com/tepeonline/


Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิทhttp://www.royin.go.th/?page_id=147

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81