หน้าแรก


 14 ตุลาคม 2563 
คณะทำงานตรวจสอบสภาพอาคารเรียนฯและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสอบสภาพอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม จำนวน 5 โรง โรงเรียนวัดบัวหวั่น วัดไผ่จระเข้
วัดเกษตราราม วัดบัวปากท่า และวัดโพธิ์ 

พุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องศรีมณฑล สพป.นฐ.2 โดยนายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นฐ.2
บุคลากรกลุ่ม
นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 รับชม
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video conference
 
 เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

พุธเช้าข่าว สพฐ.30กย63วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมศรีมณฑล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จัดตั้งงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ ปี 2563วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.นายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.
ผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ
 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุมศึกษานครปฐม เขต 2

พุธเช้าข่าว สพฐ.5สิงหาคม2563


วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.นายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.
ผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุมศึกษานครปฐม เขต 2

พุธเช้าข่าว สพฐ.17มิย.63วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ประชุม PLC เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย นายสมหมาย เทียนสมใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุมศึกษานครปฐม เขต 2

plc กลุ่มนโยบายและแผน 15 มิย 63


วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการ สพฐ.และคณะ
ออกตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของ สพป.นครปฐม เขต 2
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความพร้อมโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม โรงเรียนบ้านคลองบางกระทึก รวมทั้งพบปะผู้ปกครอง

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ สพฐ.วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.กลุ่มนโยบายและแผน
ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โดยนายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม ่เขต 2 เป็นประธานการประชุม

ประชุมจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 3  มีนาคม  2563 เวลา 14.30 น.  กลุ่มนโยบายและแผนประชุม PLC 
เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2

ประชุม PLC


กลุ่มนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 3 ปี พ.ศ.2563-2565
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ  โรงแรมชวลัน รีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โดยนายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป. นครปฐม เขต 2
เป็นประธานการประชุมพร้อมคณะทำงาน ดำเนินการวิเคราะห์นโยบายและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 3 ปี พ.ศ.2563-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


หน้าเว็บย่อย (1): บุคลากร
Comments