ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิน์ ประจำปี 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 20:58โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 21:12 ]

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิน์
ประจำปี 2561 ครูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และมีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
จัดส่งใบสมัครภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทางอีเมล์ Relationsgroup@hotmail.com 
และผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.เขต 1

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561

โพสต์31 พ.ค. 2561 20:09โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์30 เม.ย. 2561 01:15โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สามารถดาวน์โหลดแบบติดตามได้ด้านล่างนี้

แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์26 มี.ค. 2561 20:05โดยณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2561 23:39 ]

แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1-5 of 5