หน้าแรกอัพเดทข่าว

  • ---
    ส่ง 3 มี.ค. 2562 19:48 โดย Ramzees Tv
  • ไม่มีชื่อ
    ส่ง 25 ก.พ. 2562 20:01 โดย Ramzees Tv
  • ไม่มีชื่อ
    ส่ง 25 ก.พ. 2562 20:07 โดย Ramzees Tv
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube

+
       

        
    
         


กิจกกรมกลุ่ม..นโยบายและแผน

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

พุธเช้า ข่าว สพฐ. 27 ก.พ. 62

https://drive.google.com/file/d/1N64I9-pP35AxkoiTp_nh_-9MrqjQy_OW/view

แนวปฏิบัติโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

https://drive.google.com/file/d/18I-QFRt5ShAVrR36NLJTnbqZEFZ5YFNk/view


    ข่าวประชาสัมพันธ์

https://drive.google.com/file/d/1Okhv5DfOPcZnVI1ZLZJoGupYNe6zPiLx/view

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 1


https://drive.google.com/file/d/1SZ3mCpvUFgGMguV5IPCbA_JcMEjPHOWv/view

https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2018/10/OBECPolicy62.pdf

ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบมาตรฐาน

https://drive.google.com/file/d/1K7NyDXfgludTfx3lTQsQuLR72uHXt2Jt/view

สิ่งก่อสร้าง

http://designobec.blogspot.com/p/blog-page_2.html

ภาพกิจกรรม"

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

การอบรมพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพ

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

สำนักคลัง และสินทรัพย์

http://finance.obec.go.th/

RSS Feed

RSS Feed
       กลุ่มงานภายใน
 -----------------------
http://udn4.esdc.go.th/
-----------------------
http://personal.udon4.info/
------------------------
http://finace.udon4.info/
------------------------
https://udonud4.blogspot.com/
------------------------