-หน่วยการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดหน่วยการเรียนรู้คละชั้นอาเซียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อภินันทนาการจาก ศน.สอาด มีสวรรค์ (ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.เชียงราย เขต 3)
-หน่วยที่ 1 ชั้นป.1 ถึง ป.6 
Comments