ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2559

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
                                                                                                                                                         
    การประชุม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรม
รักษาดินแดน
                   กองลูกเสือโรงเรียน
   กิจกรรมแนะแนว สู้รั้วโรงเรียน
             และมหาวิทยาลัย
 

คลิกดู บันทึกการประชุม ตามวาระฯ

 ข่าวความเคลื่อนไหวงานลูกเสือโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

 
  
ดูภาพกิจกรรมแบบใกล้ๆ / และทั้งหมด (คลิก)   งานกองลูกเสือ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ /เนตรนารี/ยุวกาชาติ
ปีการศึกษา 2559   
ดูภาพกิจกรรมแบบใกล้ๆ / และทั้งหมด (คลิก)  
     งาน รักษาดินแดน  (รด.)

ดูภาพกิจกรรมแบบใกล้ๆ / และทั้งหมด (คลิก)      งานแนะแนวโรงเรียน
24 ก.พ.60 งานแนะแนว จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โดยมีครูโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ ให้เกียรติเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งกรมการจัดหางานมาให้บริการข้อมูลต่างๆ เข้าร่วมจัดบูธและบรรยายให้ข้อมูลความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
 สุดยอดมากๆๆถือว่าปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย1แชมป์และอีก1รองแชมป์ ....15ปีแชมป์และ...18ปีรองแชมป์...........
ฟุตซอลพระโขนงคัพประจำปี2560 
 
Comments