Uzavretie strelnice

uverejnené 7. 9. 2019, 1:21 používateľom Slukári Prešov

Prvý prešovský športový strelecký klub 30. júla 2019
Vážení členovia klubu!
S poľutovaním oznamujeme, že v súvislosti s odovzdaním staveniska na stavbu tunela Bikoš sme dnešného dňa boli požiadaní o okamžité ukončenie prevádzky na strelnici. Pre vašu informáciu snažíme sa nájsť vhodnú lokalitu na zriadenie novej strelnice a takisto pre aktívnych členov rokujeme s inými strelnicami ohľadom umožnenia tréningov našich členov. Iste viete že panuje všeobecne negatívny pohľad na strelcov a preto sa aj obtiažne zháňa pozemok na zriadenie strelnice. 


Oznam o brigáde

uverejnené 24. 4. 2019, 10:31 používateľom Slukári Prešov

Vážení členovia!

Oznamujeme vám že v sobotu 27.04.2019 organizujeme brigádu na strelnici. Budú  sa upratovať priestory, triediť a likvidivať odpad a opravovať poškozený terčový materiál. Zraz záujemcov je o 9,00 hod.

Záujemci nahláste sa do piatku do 18,00 hod. na tento email, resp. na mobil 0908 315 215.

Pôvodne plánovaný prípravný viacboj sa uskutoční v inom termíne, který bude včas oznámený.

 

Zároveň žiadame členov, ktorý si neodpracovali brigádu v r. 2018, resp. neposkytli klubu v r. 2018 2% z dane v min. výške 20,- €, aby k členskému za r. 2019 túto sumu poukázali na účet klubu. 

Výročná členská schôdza klubu

uverejnené 29. 1. 2019, 8:00 používateľom Slukári Prešov

Oznamujeme členom PPŠSK , že výročná členská schôdza klubu sa bude konať: 
01.03.2019 o 17 00 hod. /piatok/
 v Posádkovom dome armády Mukačevská ul. Sídl. III /oproti Astórii/

Každý člen, ktorý ma vyrovnané členské príspevky obdrží najneskoršie týždeň pred konaním schôdze pozvánku. 
Žiadame členov, ktorí vstúpili do klubu pred r. 2016 aby na email. julo.p@orangemail.sk aktualizovali svoje emailové adresy. 
Členovia, ktorí vstúpili neskoršie nech tak urobia v prípade ak menili emailovú adresu.

Liga MaO 2019

uverejnené 5. 1. 2019, 6:52 používateľom Slukári Prešov   [ aktualizované 5. 1. 2019, 7:05 ]

Vážení streleckí priatelia!
Začal sa nový rok a my pre Vás opäť pripravujeme celoročné preteky, zatiaľ ešte stále na našej strelnici Pod Bikošom, Veľký Šariš. Je to už 10. ročník LIGY MaO Sniper klubu Slukári Prešov. Pre skvalitnenie pretekov radi by sme  privítali Vaše postrehy a názory na predchádzajúce ročníky, ale hlavne návrhy a podnety pre tento rok. Propozície zverejníme 15. 2. 2019 na našej stránke Ligové preteky.
Vopred ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v roku 2019. 
Juraj Petrásek

1-4 of 4