Trénujeme na strelnici pod Bikošom pri Prešove 
Majiteľom a správcom strelnice je Prvý prešovský športový strelecký klub. Strelnica je zariadená na športovú streľbu z krátkych a dlhých zbraní s krytým strelišťom a s možnosťou streľby až do 100 metrov.

Strelnica Pod Bikošom

Strelnica sa nachádza v katastri mesta Veľký Šariš, Pod Bikošom č. 1423, približne 2000 metrov západne od konečnej autobusovej zastávky na ulici Bajkalská, resp. asi 1500 metrov juhovýchodne od Veľkého šariša.
Prístup:
Okolo strelnice vedie cyklistický chodník. Strelnica je teda prístupná ako z Prešova, tak aj z Veľkého Šariša pomocou bicykla alebo pešo. Z Veľkého Šariša je členom klubu prístup umožnený na 2 ks stále a 2 ks prenosné povolenky aj s motorovým vozidlom. Maximálna povolená rýchlosť vozidla po cyklistickom chodníku však musí byť obmedzená na 20km/hod, je potrebné mať zapnuté výstražné svetlá a viditeľne umiestnené povolenie vjazdu. Podmienkou je tiež brať ohľad na cyklistov a chodcov. Predsa len je to cyklistický chodník.