O NÁS

Z histórie klubu
Klub vznikol v auguste 2008 v Prešove, ako súčasť Prvého prešovského športového streleckého klubu. Zaoberáme sa športovou streľbou z malokalibrovky s optickým zameriavačom, pod skratkou MaO ( malá odstreľovačka).
Od roku 2009 organizujeme strelecké preteky.
Prvé skúsenosti s organizovaním pretekov a overovaním
si svojich streleckých zručností v streľbe z malokalibrovky
sme získavali na pretekoch v ČR na strelnici
GUNCENTER v Otrokoviciach.
V rokoch 2010 – 2011 klub spolupracoval s Okresným združením technickýcha športových činností regiónov Levice 
na strelnici FENIX - LEVICE a spoločne sme organizovali 
"Slovenskú ligu MaO", ktorá sa striedavo uskutočňovala na strelniciach v Leviciach a Prešove.
Od roku 2012 Sniper klub „Slukári“ úspešne organizuje „Ligové preteky MaO“ samostatne na strelnici PPŠSK vo Veľkom Šariši. Na týchto pretekoch sa zúčastňujú nadšenci nielen z nášho klubu, ale aj iných klubov Slovenska.