TERMÍNY  PRETEKOV MaO Slukári Prešov

                    1. kolo   17.03.2019     Propozície

                   2. kolo   19.05.2019     Propozície

                   3. kolo   02.06.2019     Propozície

                   4. kolo   28.07.2019     Propozície

                   5. kolo   20.10.2019

Vianočný špeciál   15.12.2019


 Slovenský Zväz Vojakov v Zálohe
 
TERMINOVNÍK STRELECKÝCH PRETEKOV 2019  PPŠSK - KVvZ 024
Deň Mes.  Miesto Názov Zodpovedný 
09. 03. So PO Špeciálny viacboj na 25 a 50 m – 4. kolo Ing. J. Priputen 
17. 03. Ne PO  Malokalibrová odstreľovačka - 1. kolo  J. Petrásek  
06.  04.So POQ - trojboj + Memoriál R. Rabušica - 13. ročníkIng. J. Priputen
07. 04. Ne  POQ - trojboj Ing. J. Priputen 
 13.04. So POObranná streľba - 1. kolo (LOS-SK pohárové preteky) Ing. J. Priputen 
04. 05. So PO Preteky Stred. škôl v spolupráci s voj. políciou PO Ing. J. Priputen 
11. 05. So  POObranná streľba - 2. kolo (LOS-SK pohárové preteky) Ing. J. Priputen 
19. 05.  NePO Malokalibrová odstreľovačka - 2. kolo J. Petrásek 
01. 06. So PO Špeciálny pištoľový päťboj na 25 a 50 m Ing. J. Priputen 
02. 06. Ne PO Malokalibrová odstreľovačka - 3. kolo J. Petrásek 
15. 06  SoPO Obranná streľba - 3. kolo (LOS-SK pohárové preteky) Ing. J. Priputen 
20. 07. So Mi Q - viacboj  
21. 07. Ne Mi Q - viacboj  
28. 07.  NePO Malokalibrová odstreľovačka - 4. kolo J. Petrásek 
24. 08.  SoPO Medzinár. strel. viacboj na počesť 75. výročia SNP Ing. J. Priputen 
 21. 09.So PO Obranná streľba - 4. kolo (LOS-SK pohárové preteky) Ing. J. Priputen 
 05.10. So PO Medzinár. strel. viacboj na počesť 75. výročia KDO Ing. J. Priputen 
 20. 10.Ne PO Malokalibrová odstreľovačka - 5. kolo J. Petrásek 
 16. 11.So PO Špeciálny viacboj Ing. J. Priputen 
14.(21.) 12. So PO SCHOOTING SHOW Miloš Halecký 
15. 12. Ne PO VIANOČNÝ ŠPECIÁL MaO  J. Petrásek