Aktualności

 Puchar przechodni  

  Kryształowy puchar przechodni który zakupili i o który  konkurować        będą członkowie Polskiego Klubu King 
                                                                                                                                                ZJAZD SPRAWOZDAWCZO WYBORCZY PKK                           
W miejscowości Szymiszów w dniu 07 Kwietnia 2018r spotkali się członkowie PKK ,celem spotkania było omówienie działalności klubu roku minionego. Jedną z wielu omawianych spraw to zorganizowanie przeglądu młodych gołębi roku 2018 które zorganizowane zostanie przez kol Andrzeja Witka oraz Jana Dunajeskiego w miejscowości Żabin Krubusz . Natomiast organizację klubowej wystawy Kinga powierzono kol : Anna Wejner , Jurek Łagodzinski , Mikołaj Wejner oraz Stanisław Projs wystawę zaplanowano zorganizować w miejscowości Miejska Górka. Najważniejszą sprawą tego spotkania były wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PKK. Na kadencje 2018-2022 r wybrano następujące osoby : Przewodniczący - Stanisław Projs Wice Przewodniczący - Andrzej Witek Sekretarz - Anna Wejner Skarbnik - Jerzy Łagodzinski Członek - Jan Dunajewski Skład Komisji Rewizyjnej : Przewodniczący - Andrzej Bytomski Sekretarz - Andrzej Gatner Członek - Bogdan Kwiczała .
Gościł nas kol Andrzej Gatner z małżonką za co im serdecznie dziękujemy!

           LINK DO ZDJĘĆ PONIŻEJ

          Zebranie członów PKK Szymiszów 07.04.2018r.


Wystawa Kielce

Członkowie PKK którzy biorą udział w Krajowej wystawie w Kielcach proszeni są o kontakt z kol Stanisławem Projs tel 509-332-231 E-mail stanislaw.projs@wp.pl
...................................................................................................................................                                
                       Turniej Polskiego Klubu King


W Zielonej Wsi przy wsparciu włodarzy powiatu rawickiego oraz gminy Rawicz w przepięknej luksusowej szkolnej sali sportowej spotkali się członkowie Polskiego Klubu King. Głównym celem owego spotkanie było podsumowanie okresu hodowlanego ale także kolejną okazją przyjacielskich spotkań  ,wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania swych hodowlanych osiągnięć .W dzisiejszym turnieju udział wzięło czternastu wystawców poddając ocenie 208 szt gołębi w 13 kolorach. Oceny dokonał po raz drugi doświadczony niemiecki sędzia Klaus Ohlendorf , a asystował mu Jorn Krause. Oceny w systemie porównawczym przeprowadzane są w PKK od roku 2013 i po raz kolejny przez sędziego zagranicznego. Jak co roku turniej rozpoczęliśmy wspólnym śniadaniem  po czym przewodniczący PKK Stanisław Projs powitał sędziego, zaproszonych gości oraz wystawców, natomiast sędzia przedstawił zasady oceny porównawczej .Tłumaczył nasz kolega Andrzej Bytomski a nad poprawnym zaszeregowaniem danego gołębia czuwał kolega Jurek Łagodziński, wszyscy wystawcy czynnie uczestniczyli w pracach sędziowskich. Po przeprowadzeniu losowania które zdecydowało o kolejności oceny danych gołębi poszczególnych kolorów ,a w którym brali udział wszyscy obecni, sędzia przystąpił do pracy. Dodatkową konkurencją, którą powtarzamy od lat jest tytuł Mistrza , I V-ce i II V-ce mistrza. Z inicjatywy naszego kol Pawła Farkasa przeprowadziliśmy aukcję gołębi z której dochód przeznaczony zostanie między innymi na zakup pucharu przechodniego . O godzinie 18.00 mogliśmy przystąpić do uroczystego wręczenia poszczególnym uczestnikom zdobytych tytułów oraz powitania nowych trzech członków klubu z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, są nimi Andrzej  Witek, Jan Dunajewski oraz Mikołaj Wejner. Od wczesnych godzin rannych w niedziele zorganizowaliśmy paradę championów po czym udostępniliśmy zwiedzającym ,wspólny obiad i o godz. 14’00 zakończyliśmy tegoroczny turniej .
 Zdobywcy tytułów
Grand Champion           samiec Tygrysi              96pkt           Bytomski Andrzej
Grand Championka       samica Niebieska          96pkt           Witek Andrzej
Mistrz PKK                        382pkt kolor niebieski                    Witek Andrzej
I V-ce Mistrz PKK              380pkt kolor biały                           Farkas Paweł 
II V-ce Mistrz PKK             380 pkt kolor indygo                       Bytomski Andrzej
                                                       
Champion koloru  samce                                  Champion koloru samice
biały                      Farkas Paweł                                 Farkas Paweł
niebieski               Witek Andrzej                                 Witek Andrzej
niebieski groch     Witek Andrzej                                 Witek Andrzej
niebieski szymel   Witek Andrzej                                 Kożuch Barbara
niebiesko płowy                                                           Witek Andrzej
czarne                   Projs Stanisław                              Wejner Anna
tygrysi                   Bytomski Andrzej                            Konieczny Witold
indygo                   Bytomski Andrzej                            Bytomski Andrzej
dominant               Dunajewski Jan                              Łagodziński Jerzy
czerwono płowy    Bytomski Andrzej                            Bytomski Andrzej
żółte                      Gatner Andrzej                                Farkas Paweł
żółto płowe                                                                    Dykcik Robert
AOC                    Jóska Grzegorz                                Jóska Grzegorz

                                        
                                            Zapraszamy już za rok !


                                  Zdjęcia Turniej Polskiego Klubu King
                   Wystawa w Miejskiej Górce

W wystawie udział wzięło siedmiu wystawców kinga wśród których pięciu wystawców to członkowie PKK.Puchar przechodni, który został ufundowany przez Rawickie SHGRDOIDI zdobył kol Andrzej Gatner.  Natomiast  puchar przechodni między związkowy tym razem zdobyła drużyna Polskiego Klubu King .W sumie wystawcy ocenie sędziowskiej poddali 82 szt kinga.
                          

                             Zdjęcia Miejska Górka


               Przegląd gołębi młodych Zwoleń              

                        


W dniu 26 sierpnia 17 r, na zaproszenie kol.Pawła Fargasa pojechaliśmy do Zwolenia- Słowacja na przegląd młodych gołębi. Wśród 80 hodowców z Słowacji, Czech, Węgier, Chorwacji i Polski było siedmiu kol,naszego klubu Stanisław Projs, Bogdan Kwiczała, Andrzej Gatner, Andrzej Bytomski,Grzegorz Jankowski,Jerzy Łagodziński i gospodarz, sponsor spotkania Pavel Farkas. Ocenę gołębi prowadził sędzia z Węgier. Wśród 12 championów, 7 gołębi było z Polski w tym- 4 gołębie kol Andrzeja Bytomskiego-Indygo, Czerwono płowy i 2 niebieskie. W imieniu członków Polskiego Klubu Kinga jeszcze raz serdecznie chciałbym podziękować kol. Pawłowi i całej rodzinie za zorganizowanie tak pięknej imprezy.

                                                                                                         Jerzy Łagodziński
       Szkolenie sędziów i asystentów w grupie 3 specjalność 4                                                 Warszawa 15.07.2017r 


 Na zaproszenie Przewodniczącego Kolegium Sędziów Edka                Gersztyna członkowie PKK wzięli udział w szkoleniu oraz                    prezentowali gołębie w różnych odmianach barwnych                        
nnnnnnn

                                                      Opole 2017 

 Członkowie PKK spotkali się w Opolu, gospodarzem spotkania był nasz kol. Józef  Wojciechowski z małżonką. Wszystkich przybyłych powitał  gospodarz oraz przewodniczący PKK .Wśród nas jak zwykle nie zabrakło gości . Gościliśmy między innymi  kol. Teodora  Siano, który  przeprowadził prelekcje w temacie zalety, wady oraz przygotowanie gołębia do wystawy. Kolega Teodor ze swej strony zadeklarował pomoc oraz współpracę z członkami PKK. Kolejnym punktem była prelekcja kol. Wojciechowskiego Józia tematem tejże prelekcji było wyczerpujące  omówienie zagadnienia profilaktyka w gołębniku. Następnie Przewodniczący PKK przedstawił nowego członka jest nim kol. Grzegorz Jankowski, przedstawił sprawozdanie  z ubiegłorocznej działalności. a także sprawozdanie finansowe, poinformował wszystkich o pucharze przechodnim ufundowanym przez RSHGRDOIDI dla PKK, przedstawił regulamin sposobu zdobywania tegoż pucharu ,nowo przybyłym członkom wręczył certyfikaty AKC. W dalszej części spotkania omówiliśmy przebieg przeglądu gołębi rocznika 2017r. W wolnych głosach i wnioskach toczyły się dyskusje do późnych godzin popołudniowych przy gościnnym stole gospodarzy za co im serdecznie dziękujemy.  

 Link do zdjęć
                                                                                                                                                                                                                     S.Projs

Gołaszyn 2017r


W dniu 20-21 05 2017r odbyły się X jubileuszowe targi rolnicze ,korzystając z uprzejmości członków
Rawickiego SHGRDOIDI ,także my mogliśmy zaprezentować swój pokaz prezentując zwiedzającym
hodowane przez nas gołębie. Koledzy z Rawicza zorganizowali spotkanie integracyjne w czasie którego
uczestnikom wręczono okolicznościowe pamiątki, z okazji X Lecia nie zabrakło podziękowań dla
włodarzy gmin i powiatu Rawckiego.

Link do zdjęć


                                                                                                                S.Projs
      

                                    Klubowa Wystawa okiem zagranicy

                                             Link do orginalnego Biuletynu KCD a w nim artykuł na str. 57
                               
                                                                                                                            Tłumaczenie
                                    Sprawozdanie z głównej jubileuszowej wystawy Polskiego Klubu King
 
        19. i 20.11.2016r. w miejscowości Miejska Górka odbył się główny pokaz Polskiego Klubu Kinga. Klub ten został utworzony 18.09.2011r., a w roku 2016 świętował swój 5. Jubileusz.
Miejska Górka to małe miasteczko z urozmaiconą historią, które leży 40km na północ od Wrocławia. W hali sportowej klubu sportowego „Sparta“, który ma już swoją 100-letną tradycję sportową spotkało się 12 członków PKK było zgłoszonych aż 182 Kingów w 15-stu kolorach. Zostały one przedstawione kompletnie aż do ostatniego zwierzęcia. Jezeli pomyśleć, ze PKK ma 14-stu członków to frekwencję można ocenić bardzo pozytywnie. Przewodniczący PKK, Stanislaw Projs, napisał do mnie już w styczniu 2016 i poprosił, mnie abym podjął się oceny sędziowskiej. W związku z tym, że podany termin miałem jeszcze wolny, chętnie spełniłem jego życzenie. W kilku korespondencjach zostały ustalone szczegóły oraz sposób oceniania Kingów. Członkowie klubu zażyczyli sobie ocenę otwartą na zasadzie selekcji na wzór amerykański, podczas której miała być również ocena punktowa.
Czas od stycznia do listopada przeleciał bardzo szybko. Z racji, że zaproponowano mi zabranie ze sobą osoby towarzyszącej, mój długoletni przyjaciel z Klubu Kinga, Joern Krause, wspierał mnie podczas podróży i wystawy. Chciałbym mu za to bardzo podziękować.
Kiedy 18.11.2016r. w piątek zawitaliśmy w miejscowości Miejska Górka to przygotowania do pokazu w hali były już zakończone ,a większość zwierząt znajdowała się już w klatkach „czterdziestkach “. Następnego dnia do bezpośredniej konfrontacji i oceny, klatki „pięćdziesiątki“ były już świetnie oświetlone i usytułowane na odpowiedniej wysokości. Za pośrednictwem tłumaczy przedstawiliśmy się wzajemnie z członkami PKK i od razu mogliśmy prowadzić interesujące rozmowy. Dnia 19.11. start oceniania został ustalony na godzinę 9:00. Ocenianie rozpoczęto „ptakami o kolorze białym . Następnie kolejka szła według kolejności kolorów w katalogu. Polscy członkowie KK uważnie śledzili ocenianie i chcieli być w miarę możliwości poinformowani o zaletach , ewentualnych wadach czy niedociągniciach każdego Kinga. Z racji, że ilość zwierząt mi na to pozwoliła, mogłem owe życzenia spełnić. Hodowcy zagorzale starali się, aby wynosić ocenione już gołębie.
Reasumując chciałbym oszacować, że w czołowej grupie, Kingi jakościowo były dość dobrej jakości. U niektórych niżej punktowanych zwierząt okazało się, że muszą one nadrobić masę ciała, linię od karku do nóg, dolną linię oraz zwężenie korpus-ogon. Również niemało zwierząt miało płaskie tarcze skrzydłowe, szyję albo dziób nieprawidłowo noszone,grubość i długość dzioba do poprawy. Przedstawione czerwono-płowe były bardzo nieczyste jeśli chodzi o kolor tarczy. Wśród obecnych hodowców Kinga moje decyzje zostały w pełni zaakceptowane, padło też dużo pytań, na które chętnie i rozlegle odpowiedziałem.
 
 
                                Zwycięzcy w kolorach:
 
Kolor                     Płeć             Wystawca                     Pkt.
Biały                        0:1         Barbara Kożuch                   97
Niebieski z pas.      1:0         Andrzej Bytomski                  96
Niebieski groch       1:0         Bogdan Kwiczała                  96
Nieb.płowy z pas.    0:1         Robert Dykcik                       95
Niebieski szymel     0:1         Barbara Kożuch                    95
Czarny                    0:1        Józef Wojciechowski              96
Czarny tiger            1:0         Andrzej Bytomski                  96
Indigo z pas.           1:0         Andrzej Bytomski                  96
Czerwony dom.       0:1        Bogdan Kwiczała                  96
Płowoczerw.groch   0:1        Witold Konieczny                  96
 
Następnie zostały wyróżnione najlepsze kolekcje.
Najlepsze miejsca otrzymali:
1) Piegsa Marian - biały
2) Wojciechowski Józef - czarny
3) Kwiczała Bogdan - czerwony dominant
Przeze mnie zafundowany puchar za cztery najlepsze gołębie od jednego hodowcy zdobył pan Andrzej Bytomski, który łącznie uzyskał 383 punktów. Podczas ustalania podziału nagród przez Zarząd, nastąpiły pewne różnice zdań. które jednak szybko po kilku dyskusjach zostały zażegnane. Na wieczorze hodowców były obecne również ich żony. Stanislaw Projs przeczytał krótką historię przeglądu PKK, następnie złożył podziękowania, które szczególnie kierował w stronę przewodniczącego KCD, Andreasa Gehrmanna, za duże wsparcie i wiele udzielonych rad.
Czempionowi został wręczony pięknie haftowany proporczyk, a zdobywcy trzech najlepszych kolekcji otrzymali zegary ścienne. Niektórzy spośród polskich hodowców Kinga przygotowali pamiątki w postaci plakietek, kalendarzy oraz kajecików z dedykacją, które następnie zostały podarowane wszystkim członkom.
Główną atrakcją wieczoru był tort z herbem PKK. Podsumowując chciałbym jeszcze w imieniu Joerna złożyć podziękowanie członkom PKK za serdeczną gościnność. Dzięki temu mogliśmy zdobyć więcej doświadczeń i poznać nowych przyjaciół-hodowców.
 
Klaus Ohlendorf           
    Polish King Club Announces Fifth Show.
   Sends Greetings to AKC

On 19-20 November 2016 in the village of Miejska Górka the Fifth Exhibition of Pigeons for the breed Show King was held. The evaluation of the exhibits was preceded by a brief introduction of the principles to the participants of the course evaluation. Introduction was made by the chairman Stanislav Projs and Judge Klaus Olchendorf. This important club meeting was attended by 12 exhibitors and judges were evaluating 186 pigeons. The evaluation of the exhibits was conducted by the German Judge Klaus Olchendorf, and assisted by Joern Krauze. The judge chose the winners in 11 colors and a champion of the exhibition, and awarded the three best collections. Members of the Polish Club King celebrated the occasion of the 5th anniversary of the club and on this occasion with a jubilee ceremony combined with honoring the winners. Chairman Stanislaw Projs started the ceremony, welcomed the guests and in a few sentences presented the history of the PKK.
Then he sent best wishes on the occasion of the jubilee to the President of the American King Club, Jim Murphy, and Publicity Director Larry Foos, and President of NKK German King Club Andreas Gerhman. Also on this 5th anniversary occasion, a gala dinner was organized and each participant of the meeting w as presented with a commemorative item by the chairman of the club Stanislaw Projs On behalf of the members of the club we would like to express our gratitude and thank cordially all sponsors and everybody who contributed to organization of this event


 Link do zdjęć  

                                                              Tłumaczenie

Polski Klub Kinga ogłasza piątą wystawę , przesyła pozdrowienia do AKC


W dniu 19 i 20 listopada 2016 r. w miejscowości Miejska Górka odbyła się Piąta Wystawa Gołębi dla odmiany Show King. Ocena wystaw została poprzedzona krótkim przedstawieniem zasad oceny dla uczestników. Wstęp wygłosili prezes Stanisław Projs oraz Sędzia Klaus Olchendorf. W tym ważnym spotkaniu klubu uczestniczyło 12 wystawców, a sędziowie oceniali 186 gołębi. Ewaluacja została przeprowadzona przez niemieckiego Sędziego Klausa Olchendorfa, któremu asystował Joern Krauze.

Sędzia wybrał zwycięzców w 11 kolorach oraz czempiona wystawy, oraz nagrodził trzy najlepsze hodowle (zbiory).Członkowie Polskiego Klubu Kinga świętowali także okazję piątej rocznicy powstania klubu podczas jubileuszowej ceremonii połączonej z dekoracją zwycięzców. Prezes Stanisław Projs rozpoczął uroczystość, powitał gości oraz w kilku słowach zaprezentował historię klubu PKK.Następnie gorąco pozdrowił i przesłał życzenia z okazji jubileuszu Prezydentowi Amerykańskiego Klubu Kinga, Jimowi Murphy’emu, Dyrektorowi Reklamy Larry’emu Foos oraz Prezydentowi NKK Niemieckiego Klubu Kinga, Andreasowi Gerchmanowi.Również podczas piątego jubileuszu, zorganizowano galowy obiad, a każdemu uczestnikowi spotkania prezes klubu Stanisław Projs wręczył pamiątkę spotkania.W imieniu członków klubu pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i serdecznie podziękować wszystkim sponsorom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. 

            “Ważne kroki w rozmnażaniu oraz prezentowaniu             współczesnego czempiona wystaw - Kinga”


Autorstwa Larry Foos, dyrektora publikacji Amerykańskiego Klubu Kinga
Dla Magazynu Gołębi Czystej Rasy

Prawdopodobnie najbardziej popularnym użytkowym gołębiem został współcześnie Show King („Wystawowy Król”). Dlatego nie jest już rozważany jako w pełni użytkowy albo reklamowany jako spożywczy (nie byłbym w stanie spożyć żadnego jako posiłek, ani nawet bym nie chciał!). Do jego popularności w pewnej części przyczynia się jego prezentacja w sile i postawie, kiedy jest wystawiany w najwyższej chwale na hali wystawowej, co sprawia że wielu ludzi jest zainteresowanych jego rozmnażaniem. Z tego powodu, widziałem wielu nowych hodowców po raz pierwszy od wielu lat wypróbowujących Show Kinga, co jest budujące w czasach, gdy hobby gołębiarstwa podupada. Myślę że są pod wrażeniem nie tylko sposobu jak Show King prezentuje się na hali wystawowej, ale imponuje im też widok członków Amerykańskiego Klubu Kinga, stojących w dużym, dobrze wyeksponowanym obszarze podlegającym ocenie jury, gdzie w równym rzędzie prezentują się Kingi do oceny.

Jednakże, w ostatnim czasie dopadła mnie wątpliwość. Zauważyłem, że wielu nowych właścicieli Kingów – zwłaszcza młodych - znika po roku lub dwóch po tym, jak entuzjastycznie nabyli swoje pierwsze Kingi. Myślę że jest to spowodowane brakiem sukcesu w wychowywaniu piskląt oraz brakiem wsparcia ze strony weteranów chowu Kinga. Dlatego w pierwszej części artykułu postaram się pomóc nowicjuszom w ustaleniu realnych oczekiwań oraz lepiej przygotować się na sukces od samego początku. Są pewne fundamentalne różnice które umożliwiają udane rozmnażanie współczesnych Show Kingów w stosunku do większości innych gatunków gołębi; różnice których nie są świadomi nawet wieloletni hodowcy.

W drugiej części artykułu, uzmysłowię Ci, czego szuka doświadczony juror Show Kinga i jak się to ma do dzisiejszych standardów perfekcji. Ma to na celu pomóc hodowcom Kinga przygotować się do wystawy swoich Kingów.

Zacznijmy od tego, ze gdy nabywasz Show Kinga, musisz być pewny, że masz wystarczająco miejsca w swoim gołębniku i części rozrodczej. Kingi potrzebują miejsca do spacerowania i nie mogą być zbyt blisko i zbyt tłocznie w stosunku do innych gołębi. Kingi nie latają zbyt wiele, stąd potrzeba miejsca do chodzenia. Mogą podlecieć nisko na piętro wyżej, ale to raczej wszystko. Potrzebują dużej rozmiarowo przestrzeni by zaznaczyć ją jako swoją prywatną – może naprzeciw swojego gniazda jeśli są przetrzymywane z innymi parami, a najlepiej w swoim indywidualnej zagrodzie rozrodczej, nie mniejszej 3x4’ (dadzą radę w 3x3, ale może to źle na nie wpłynąć z powodu braku miejsca do ćwiczeń i prawidłowego krycia). Młode powinny być trzymane oddzielnie, a idealnie jest jeśli gołębice i gołębie są oddzielone w miarę rozwoju, jeśli hodujesz 10 i więcej. Jeśli nie masz wystarczająco miejsca do rozmnażania i wychowywania młodych, ogranicz pary. Początkowo miałem tylko dwie pary Kingów z powodu malej ilości miejsca, ale miałem małe przedziały dla młodych.Dwie kolejne znaczące przyczyny nie otrzymywania młodych przez hodowców Kingów, to obok gołębnika, brak płodności i brak podajników, albo inne gołębie. Współczesne najbardziej popularne, metryczne Show Kingi w większości straciły instynkty rodzicielskie, zwłaszcza te białe. W tej sytuacji pozwalanie im na nasiadywanie, wylęganie i wychowywanie ich własnych piskląt jest ryzykowane, zwłaszcza w chłodniejszych klimatach, gdzie sezon lęgowy jest ograniczony w czasie. Najlepszym jest, by na jedną parę Kingów przypadała jedna para „wykarmiaczy”, zwłaszcza Hubble (białe Użytkowe Kingi), Indian Mondains, Giant Homers, albo ich kombinacje. Musza mieć dużą przestrzeń gniazda, by wychowywać pisklęta, i druga lokalizację do złożenia więcej jaj, w czasie wychowywania  młodych Kinga.

Hodowca musi zrozumieć zasadę zamieniania jajek Kinga z jajami „dokarmiaczy”. Jaja Kinga w stanie spoczynki mogą leżakować do 5 dni, zanim inkubacja rozpocznie się w średnich temperaturach (60-70 stopni ). Hodowca musi także zapewnić fałszywe gołębie jaja na miejsce prawdziwych jaj Kinga, by Kingi je wysiadywały po zabraniu swoich. Ja zazwyczaj pozwalam im wysiadywać fałszywe jaja od 7 do 10 dni. W ten sposób zapewniam im normalny cykl, i nie stają się sfrustrowane oraz niezainteresowane ponownymi godami z powodu ciągłej utraty jaj i bezsensowności w składaniu nowych. 


Teraz odniosę się do bezpłodności Kingów. Kingi ze swoimi dużymi ciałami i wyrazistymi wnętrznościami mogą być podatne na więcej chorób i niestabilności, co może spowodować bezpłodność. Często wyglądają na perfekcyjnie zdrowe, ale takimi nie są. Płodność to delikatne balansowanie wymagające stymulacji ich gruczołów poprzez naturalne światło i dobre zdrowie.  Na początku sezonu rozrodczego, Kingi muszą być kurowane na zapalenie, salmonelle, e-coli i pasożyty. Możesz użyć 3-1 albo 4-1 miksów by leczyć wszystkie na raz, zawsze rozpoczynając i kończąc probiotykami. Zapalenie może być leczone samodzielnie. Uważaj czysty otwór oraz dobre, zdrowe odchody jako dobry znak. Na początku rób to przez 2-3 tygodnie. W połowie sezonu powinieneś leczyć je na zapalenie ponownie. Zawsze uważaj zielone odchody jako problemy zdrowotne.

Kingi już na samym początku potrzebują jodu. Żwirek pomaga, ale suplementacja jodem jest rozsądna. Dodaję ją do wody pitej przez parę dni (uważaj na dozowanie – kilka kropel na kwartę), raczej dwa razy w pierwszej połowie sezonu. To wzmocni jakość jajek i zminimalizuje problemy z pisklętami nie wylęgającymi się, albo umierającym i bardzo szybko. Możesz im pomóc w wykluciu przez delikatne odsunięcie kawałka skorupki, ale tylko tyle by mogły zaczerpnąć powietrza i wydostać się już same. 

Niestety współcześnie jakość pokarmu dla gołębi nie jest takiej jakości jak kiedyś. Dobrze jest dodać trochę witamin w proszku albo pastę wymieszaną z pokarmem, która zawiera beta karoten, witaminę E, Q-10, wapń i wiele innych minerałów poprawiających płodność. Ja używam produktu FERTI-CAL, który jest tworzony na pastę i przylepia się do ziarna, stymulując płodność. Widziałem dwa Kingi, które z bezpłodnych stały się płodne po zażywaniu produktu. 


Płodność może być poprawiona przez przycięcie piór na ich kuprach i wokoło otworu zarówno dla gołębi jak i gołębic. Dla młodych gołębi, które wciąż uczyły się zalecania do gołębicy i poprawnego stroszenia ogonów, używałem drewnianego klocka jako podium.  Jak przykład podam mojego gołębia, któremu ogon ciągnął się po ziemi, a po zastosowaniu podium jaja stały się zapłodnione.

Niektóre samce nie są tak aktywne jak inne, co też może wpływać na płodność. W przypadku tych leniwych, leniwą parę dałem do aktywnej pary, by się zmotywowali. Nadal mają swój prywatny obszar, ale jednocześnie wspólny wybieg z drugą parę. Zdawało się to je stymulować do krycia.

Wiele z tych metod osobiście zastosowałem z sukcesem na przestrzeni lat, jak również mój kolega. Moja ostateczna rada dla nowych hodowców: nie poddawajcie się po pierwszym roku prób. Wasze Kingi mogą potrzebować trochę czasu na dostosowanie się. Wszyscy doświadczenie hodowcy tez przez to przeszli. Wystarczy telefon albo e-mail do jakiegokolwiek weterana hodowli po pomoc!

Oceniając Idealnego Kinga

Swój artykuł chcę zakończyć moimi obserwacjami na temat oceniania I czego sędziowie poszukują w idealnym Show Kingu. Uzyskanie idealnego Kinga zawsze było wyzwaniem przez ilość czynników na to wpływających, w związku z tym standardy perfekcji niewiele się zmieniły od 1989 roku. Uzyskanie wytycznych zapisanych na papierze nie jest łatwe, ale odkąd skończyła się era Johna Schroedera w połowie lat 2000, wydaje się że najbardziej pożądane u Kinga są bardziej podniesione ogony i dłuższe nogi. Taki King ma więcej wygięcia, stylu i siły. W ostatnich latach, o wiele więcej czempionów ma w sobie kolor, czerwony – zamiast białego dominującego. Wiele jednak nadal jest białych.

W 2015, Amerykański klub Kinga zgodził się na zmianę standardu wygięcia ogona do góry pod kątem 25 stopni. Nie może być jednak za wysoki, by nie kolidował ze skrzydłami. Ogon na dopełniać kształt i pozycję piersi, ciała i kupra.

Innym ustaleniem jest ułożenie dzioba, który jest idealnie prosty gdy King ma ładną prostą szyję i głowę, nie odginającą się, i tym samym kierującą dziób ku dołowi.  Większość dziobów jest delikatnie zakrzywiona ku dołowi nawet przy prostej głowie, ale wciąż usiłujemy osiągnąć perfekcję.

Oceniając Kinga, sędziowie zawsze podnoszą ptaka, by poczuć ciało ptaka, przyjrzeć się głowie i sprawdzić skrzydła, ogon i nogi. Pamiętaj, że aż 32 punkty na 100 zależą od tych czynników, praz wyglądu piersi, gdy gołąb jest już odkładany. Miejsce pokazowe,  dostosowanie,  równowaga i zwyczaje są ostatnimi ocenianymi aspektami przed porównaniem do innych Kingów. Sędzia po ocenie wartości ciał, głowy i szyi, szuka kształtu i wykonania. W tym miejscu King może się wybić spośród innych. Kolejne 10 punktów zależy od ogólnego wrażenia. Tylko najlepsze Kingi mają to wszystko. Wiele z tego zależy od osobowości i zachowania Kinga, co jest celem selektywnego rozmnażania.

Sukces Show Kinga w ocenie zależy także od przygotowania hodowcy i pielęgnacji Kinga zanim pojawi się na hali wystawowej. King potrzebuje czas na trening ze swoim hodowcą, bo oswoić się z byciem spokojnym w rękach oraz czas na wybiegu z innymi Kingami, by oswoić się z widokiem innych Kingów. Zawsze uważałem to za dobry pomysł, by na początku posiadania Kingów dać 3 lub więcej Kingi na raz ze sobą, by czuły się bardziej komfortowo w nowym otoczeniu.  Szybciej się oswajają i nie poruszają się nerwowo. Część z tego przychodzi wraz z dojrzewaniem – należy pozwolić by minęły minimum 3-4 miesiące, spędzając od czasu do czasu czas pomiędzy nimi i delikatnie je podnosząc na wybiegu. 

Inną sprawą jest pielęgnacja upierzenia i wagi. Kingi potrzebują zaokrąglonej przedniej piersi, a to wymaga czasu do dojrzenia, miejsca do puszenia się na wybiegu oraz zapewnienia dobrego pokarmu. Gdy przychodzi zimniejsza pogoda, przechodzą przez wypierzenie i nabierają masy. Jest to efekt kombinacji troski, treningu, zdrowa, rozmnażania dobrych osobników, by osiągnąć proste nogi, spokój i prezentowania się. 

To przeniesie się do hali wystawowej i takie Kingi zyskają uwagę sędziów. Mam nadzieję że to pomoże. Odbierz swoją kopię AKC Podręcznika dla Członków i poczytaj więcej! Ciesz się ze swojego hobby i do zobaczenia na wystawach!


                                                                 Identyfikator

  Decyzją  członków Polskiego Klubu King nasi członkowie identyfikować będą się poprzez logo wyhaftowane na lewej stronie piersi na indywidualnie dowolnie wybranej garderobie.

                                  

                                                                     Informacja      
    
   Ze względu na wystąpienie choroby  ptasiej grypy wystawa gołębi rasy king która miała się odbyć w Niemczech w miejscowości Bad Frankenhausen w dniach 06.-08.Stycznia 2017 r nie odbędzie się .
                                         

                                      Wystawa Wrocław                                                            18.12.2016


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 W wystawie udział wzięło dwunastu wystawców kinga którzy w sumie ocenie sędziowskiej poddali 94 szt.Wśród dwunastki wystawców udział wzięło 6 członków Polskiego Klubu King .Nasz kolega Józiu Wojciechowski okazał się bezkonkurencyjny zdobywając zwycięzce w rasie a także pierwszą kolekcje  380 pkt.  Członkowie PKK swą obecność podkreślili stawiając  wolierę na której rozwiesili klubowy baner. Uczestnikom PKK dziękujemy za reprezentowanie naszego klubu natomiast  kol Józiowi gratulujemy osiągnięć.

                                                                                                                              S.Projs

Krajowa wystawa Gdańsk 2016       


    Do uczestnictwa  w krajowej wystawie w Gdańsku swe gołębie zgłosiło  ośmiu wystawców kinga .W śród nich udział w konkursie  wziął nasz reprezentant kol Robert Dykcik zdobywając tytuł zwycięzca w rasie oraz trzecią  kolekcje zdobywając 378 pkp,Robercie dziękujemy i gratulujemy.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S.Projs

 Podziękowanie

 Dziękuję Stasiu za ciepłe i uprzejme zaproszenie na 5 rocznicę  Polskiego klubu. Chciałbym się wypowiedzieć w imieniu  Amerykańskiego klubu,( jako jego członek), że jesteśmy zaszczyceni dołączeniem jako partner w ochronie i promocji Show King w Polsce i życzymy wam wielu sukcesów. Prezydent Jim Murphy, przesyła pozdrowienia.Niestety nie mogę być obecny na spotkaniu w tym czasie, ale w bardziej dogodnym czasie (innym terminie)  Ja lub ktoś z Amerykańskiego klubu mógłby uczestniczyć. Prawdopodobnie jeden z nas mógłby nawet pomóc sędziować w jednym z waszych show.Chciałbym pozostać w kontakcie i otrzymać od Ciebie zdjęcia z waszej uroczystości. Jeśli prześlesz je w ten weekend lub przed kolejnym weekendem to będę mógł dołączyć je do Amerykańskiego grudniowego biuletynu .

Z serdecznymi pozdrowieniami  

Larry Foos 


 Szanowny Panie Projs

  Polski Klub King jest dla nas bardzo ważny i jesteśmy podekscytowani  słysząc o jego zainteresowaniu rozwojem i     pasją hodowli Kinga w Waszym kraju używając  naszego standardu. Mówię w imieniu  nowego prezydenta AKC pana  Jima Murphyego  i  jego członków  iż zgadzamy się by Polski Klub King przyjął nasze standardy  w swym klubie. W ten sposób PKK będzie regularnie otrzymywał komunikaty oraz biuletyny na temat  zmian dotyczących hodowli  Kinga. W czasie Narodowego  Zgromadzenia  Kinga w Ontario  głosowaliśmy  nad niewielkimi zmianami w kształcie Kinga które obejmują głowę oraz ogon, te zmiany zostały w standardzie przyjęte. Proszę  pisać  jeśli czegokolwiek Pan potrzebuje. Można kierować  wnioski oraz uwagi do prezydenta AKC Jima Murphyego on doprowadzi do rozwiązania spraw  mogę także pomóc jako dyrektor reklamowy. Cieszymy się mając was jako partnera.

Z poważaniem Larry Foos 

Publicity Director  American King Club


                                      Podziękowania

            Drodzy Koledzy Hodowcy w odpowiedzi na nasze zaproszenie do wspólnego celebrowania V Rocznicy Polskiego  Klubu King, skierowane do Amerykańskiego Klubu Kinga dostaliśmy odpowiedź ,a w nim podziekowania za  zaproszenie . Pan Larry Foos w swoim mailu w imieniu AKC pisze iż jako współczłonkowie są oni uhonorowani tym że  wspólnie z PKK działamy w idei ochrony i promowania rasy gołebi, które hodujemy oraz życzą nam wielu sukcesów.Do 
 życzeń dołącza się również President AKC Jim Murphy .

                                                                                                                                                           Red. Barbara Kożuch


 
                                                                  
             V-lecie Polskiego Klubu King oraz

              Jubileuszowa Wystawa Klubowa  
                                                                                                                                               Link do albumu ze zdjęciami    Jubileuszowa Wystawa PKK Miejska Górka 19.11.2016

                                Link do   KATALOG Jubileuszowa Wystawa Polskiego Klubu King Miejska Górka 19.11.2016                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
W dniu 19-20 Listopada 2016r w miejscowości Miejska Górka odbyła się po raz piąty wystawa gołębi rasy King. Ocenę eksponatów poprzedziło krótkie wprowadzenie uczestników w zasady przebiegu oceny. Wprowadzenia dokonał przewodniczący Stanisław Projs oraz sędzia Klaus Ohlendorf.   W tym ważnym dla klubowiczów spotkaniu udział wzięło 12 wystawców poddając ocenie sędziowskiej 186  gołębi. Ocenę eksponatów przeprowadził niemiecki sędzia  Klaus Olchendorf,  asystował mu Joern Krauze, tłumaczył kol Andrzej Bytomski. Sędzia wytypował zwycięzców  w 11 kolorach oraz czempiona wystawy, nagrodzono także trzy najlepsze kolekcje które składały się  z jednego koloru obojga płci w tym  jeden młody. Nagrody główne ufundował Urząd Miasta i Gminy Miejska Górka oraz Jutrosin .Sędzia kol Klaus ufundował przepiękny puchar dla najlepszej kolekcji składającej się z różnych kolorów . Zdobywcą okazał się Andrzej Bytomski.  Natomiast kol Basia Kożuch ufundowała dwie nagrody  dla najlepszego białego i niebieskiego gołębia. Szczęśliwymi zdobywcami okazali się  Basia Kożuch oraz Andrzej Bytomski. Koleżance  Dorocie Łagodzińskiej i Irenie Projs  które nie należą do PKK  za wkład w upiększaniu wystawy oraz przygotowanie nagród  Przewodniczący podziękował  wręczając  wiązanki kwiatów. Kolejny puchar ufundował Witold Konieczny wręczając go kol Joern Krauze za pomoc przy  ocenie  eksponatów.  Andrzej Gatner dla wystawców ufundował medale okolicznościowe.  Stanisław Projs ufundował dla sędziego Klausa okolicznościowy proporczyk a dla  wszystkich pozostałych biorących udział  długopisy z logo PKK. Natomiast koledzy:  Jurek Łagodziński ,Robert Dykcik oraz  Jóska Grzegorz,  ufundowali coś  smacznego. W tych dniach Członkowie Polskiego Klubu King obchodzili 5-Lecie powstania Klubu i z tej okazji połączono jubileuszową uroczystość z uhonorowaniem zwycięzców. Przewodniczący Stanisław Projs rozpoczynając uroczystość  powitał  zgromadzonych gości podziękował sponsorom  oraz  członkom klubu AKC i NKK za dotychczasowe wsparcie następnie w kilku zdaniach przedstawił historię PKK .W dalszej części przekazał życzenia  jakie przesłał z okazji jubileuszu Prezes AKC Jim Murphy oras dyrektor do spraw reklamy Larry  Foos  a także prezes  NKK Andreas  Gerchman.   Na wyróżnienie zasłużyli i następujące tytuły zdobyli: zwycięzca w kolorze biały Barbara Kożuch,  niebieski Andrzej Bytomski, niebieski groch  Bogdan Kwiczała, niebiesko płowy Robert Dykcik, niebieski szymel Barbara Kożuch,  czarny Józef Wojciechowski,  tygrysi czarny Andrzej Bytomski ,indygo Andrzej Bytomski ,dominant czerwony Bogdan Kwiczała ,czerwono płowy Witold Konieczny ,żółto płowy Robert Dykcik.  Tytuł championa  zdobyła Barbara Kożuch,  pierwszą kolekcję zdobył kol Marian Piegsa, drugą kolekcję Józef Wojciechowski,  trzecią kolekcję Bogdan Kwiczała.  Z okazji jubileuszu swą obecnością zaszczycił nas pan Karol Skrzypczak, burmistrz gminy Miejska Górka, sędzia-członek zarządu Niemieckiego Klubu King kol Klaus Ohlendorf   oraz kol Joern  Krauze. Przewodniczący Polskiego Klubu Stawaka Śląskiego Piotr Szymczak i v-ce przewodniczący Borek Robert oraz  Przewodniczący Polskiego Klubu Pawika Leszek Borysiak. Z  okazji 5-lecia klubu wydano uroczystą kolację a każdemu uczestnikowi spotkania przewodniczący klubu Stanisław Projs wręczył okolicznościowe gadżety wspólny spędzony czas umilał nam pan Mieczysław Pietryka przygrywając na akordeonie.  Sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wystawy oraz 5-lecia w imieniu członków PKK dziękuję.
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                           Przewodniczący Polskiego Klubu King 
                                 Przegląd gołębi młodych 2016                                                                                Czechowice Dziedzice
                                                                                                                                                                       

Było to kolejne spotkanie a zarazem przegląd młodych gołębi który tym razem odbył się w miejscowości Czechowice Dziedzice w siedzibie miejscowego związku a sponsorem  był  jeden z naszych członków. Tym razem gościł nas kol Bogdan Kwiczała wraz z małżonką .W spotkaniu jak co roku przy obfitym posiłku i czymś jeszcze spędziliśmy bardzo miło słoneczną  niedziele.Jak by to było mało Bogdan  ufundował i wręczył każdemu z uczestników koszulki z logiem PKK. Przewodniczący klubu wręczył uczestnikom okolicznościowe gadżety,natomiast nowo przyjętemu członkowi Józiowi Wojciechowskiemu wręczył certyfikat przynależności do Amerykańskiego Klubu King. Każdy z uczestników otrzymał Journal 2016r ofiarowany przez  zarząd Niemieckiego Klubu King .Ponadto wybraliśmy zwycięzce z każdej z grup kolorów oraz zwycięzce przeglądu.Przewodnim tematem było omówienie organizacji tegorocznej wystawy ale również  obchody pięciolecia PKK                                                           Link do albumu Przegląd Gołębi Młodych 2016 Czechowice-Dziedzice

                                 Gołaszyn Wiosna 2016

     Po raz trzeci członkowie PKK na zaproszenie rawickich kolegów prezentowali swój dorobek hodowlany w Gołaszynie.
Jak co roku można było obejrzeć : sprzęt rolniczy, odbyły się występy artystyczne, konkurs piosenki dziecięcej oraz wiele 
innych atrakcji dla dorosłych i dzieci.My korzystając z okazji dokonaliśmy wręczenia medali związanych z krajową wystawą w Kielcach, omówiliśmy termin i zasady odbycia się tegorocznej wystawy klubowej. Dziękujemy rawickim przyjaciołom za zaproszenie, miłą atmosferę i poczęstunek.


                                                                                                            

Gołaszyn Wiosna 2016
               
                                             
                   Biuletyn Amerykańskiego Klubu Kinga
                                    (AKC)
 
                                      ZNACZENIE DYSCYPLINY ZDROWOTNEJ U KINGÓW

Od lat występują pewne choroby, które są powszechne dla naszych Kingów i innych gołębi. Lekarstwa nie są z pewnością odpowiedzią na wszystkie problemy chorobowe i warto nie dawać ptakom więcej leków niż jest to konieczne.
Oprócz leczenia, występują powszechne choroby/szkodniki, które wymagają regularnej prewencji. Są to: dur rzekomy, E.coli, rak (rzęstiskowica), kokcydioza, paramyksowirus, wszy/roztocza, robaki.

Dr rzekomy (Salmonella) i E.colui 

Infekcje duru rzekomego (Salmonelli) i E. coli są chorobami śmiertelnymi dla gołębi i większości innych zwierząt. Jako prewencję na te dwie choroby, Kingi mogą zostać zaszczepione jesienią szczepionką taką jak Sal-Bac. Ten produkt przygotowany jest w szczególności dla gołębi i zawiera konkretne szczepy bakterii Salmonelli (duru rzekomego) powszechne dla gołębi. Jednakże, podczas epizodów tych chorób środki bakteriobójcze muszą być używane. Za rekomendacją dystrybutora środków dla gołębi, nowy produkt był testowany o nazwie Avio-Med Typhoid-Cure. Ten lek zawiera furaltadon, chloramfenikol i amoksycilin i powinien być skuteczny. Jednakże furaltadon jest w stanie przeniknąć do układu jelitowego, a chloramfenikol utrzymuje się w organizmie gołębia przez mniej niż godzinę. Ten lek może zadziałać we wczesnym stadium tych chorób, tj. nie w formach ogólnoustrojowych. Co więcej, zdrowotny żwir i wysokie związki wapnia w granulatach i inne dodatki kolidują z ich strukturą, niszcząc większość ich aktywności. Tym samym, żwir i granulaty nie powinny być używane podczas leczenia tych chorób. Współczesny cudowny lek używany do leczenia większości gram-ujemnych infekcji bakteryjnych jest enrofloksacin lub Baytril. Oba są takie same, lecz Baytril nie jest dostępny w sprzedaży, choćwiększość sklepów ze środkami dla gołębi sprzedaje enrofloksacin, nazwa rodzajowa. Leczenie trwające od 3 do 10 dni jest bardzo efektywne. Następstwem wszystkie lekarstw użytych w leczeniu chorób bakteryjnych musi dodatkowo być leczenie probiotyczne, zwykle podawane w wodzie, aby przywrócić naturalną florę bakteryjną do układu jelitowego. Spójrz: dyskusja na temat leczenia probiotycznego pod spodem.

Rak

Do leczenia raka używa się ronidazole (Ridzol, 10%) w wodzie pitnej i możliwie w wyższej rekomendacji 1,5 łyżeczki na galon. Dla pojedynczych ptaków, tabletki Spartix mogą być użyte jeśli nastąpi konieczność; inne ronidazole w formie tabletki są przydatne. Użyteczną kombinacją są lekarstwo takie jak Avionidazole, które zawiera ronidazole (5%) i secnidazole (15%), które są skuteczne przeciwko bardziej zaraźliwym (śmiertelnym) szczepom i odpornym szczepom organizmu rakowego. Berimax jest skuteczny przeciwko wszystkim szczepom raka i może być użyty jako alternatywny lek. Kingi mogą być leczone na raka 3 razy do roku- zwykle w lipcu, październiku i lutym. Należy postępować zgodnie z instrukcją, ale też być świadomym temperatury, ponieważ kiedy jest gorąco ptaki będą pić dużo wody, a kiedy jest zimno, będą pić mniej. W jednym przypadku może dojść do przedawkowania a zimą potrzebna dawka może nie zostać osiągnięta. Dlatego też okresy lipcowe i lutowe są krytyczne przez ekstremalne temperatury. Większość leków na raka jest toksyczna dla protozoanów (mikrobów jednokomórkowych), które zawierają ogon służący do ruchliwości, a toksyczność występuje przez zahamowanie możliwości poruszania się ogona, który kończy się unieruchomieniem organizmu. Komórka spermy ma podobny ogon używany do ruchu.Jednakże, komórki spermy są również unieruchomione, co skutkuje zmniejszoną ruchliwością komórki spermy, zapobiegając poruszaniu się spermy do komórki jajowej samicy, co produkuje niepłodne jaja. Tak więc samce są bardziej skłonne do sterylizacji spowodowanej lekami rakowymi, dlatego należy zadbać o to podczas okresu reprodukcyjnego. Ten mechanizm akcji tworzy podstawę ostrożności podczas stosowania leczenia raka u ptaków, które reprodukują. Ronidazole jest najmniej efektywnym w zapobieganiu ruchliwości, a bardziej skuteczny na protozoan w innym przypadku.

Paramykowirus (PMV)

Na paramyksowirus (PMV), Kingi mogą być szczepione każdej jesieni szczepionką PMV. Szczepionka może dostarczyć ptakom jakąś odporność jeśli są one wystawione na wirus. Antybiotyki nie wyleczą PMV, ale mogą pomóc wyleczyć drugorzędowe infekcje bakteryjne spowodowane wirusem PMV, więc ta możliwość powinna być wzięta pod uwagę.

Kokcydioza

Kokcydioza jest spowodowana przez pasożyta jelitowego, protozoana i jest najpowszechniejsza u gołębi. Ta choroba istnieje w jelicie cienkim wszystkich gołębi albo w stanie bezobjawowym albo jako widoczna choroba. Jako że wszystkie gołębie mają ten protozoan, leczenie powinno bazować na widocznym stanie choroby. Jednakże, można tego uniknąć poprzez leczenie Kingów 2 do 3 razy w roku jednym z kilku leków. To sprawi, że ilość pasożytów u ptaka spadnie. Wspaniałe lekarstwa do wyboru to Baycox, amprolium i inne siarczane antybiotyki takie jak Sulfamethazine i Corid (Amprolium). Baycox jest preferowany, ponieważ jest dość bezpieczny dla ptaków, a leczenie trwa tylko dwa dni i może być podane ptakom nawet podczas reprodukcji i młodym pisklętom. Leczenie stada na kokcydiozę jest 2 razy do roku, tuż przed parowaniem późną zimą i przed tym, jak Kingi wejdą w wielkie linienie późnym latem.

Wszy i roztocza

Na wszy i roztocza dostępnych jest kilka lekarstw zmieszanych w wodzie służącej do kąpieli ptaków i komercyjnie i w postaci do zrobienia samemu. Kingi powinny być moczone co 2 miesiące podczas cieplejszych miesięcy (od marca do października). Albo Permectrin II, lub płyn Sevin są wspaniałymi pestycydami i powinny być używane naprzemiennie, by zminimalizować jakąkolwiek odporność na którykolwiek z pestycydów. Płynny roztwór każdego z nich powinien zostać przygotowany kierując się rekomendacjami na etykiecie, do którego dodaje się kilka kropel płynu do mycia naczyń, aby produkt przylegał do piór. Podczas zimnych, zimowych miesięcy, proszek z Sevinu lub Permectrinu może być posypany na ptaki jeśli to konieczne. Raz jeszcze należy trzymać się rekomendacji na etykiecie.

Robaki

Glisty, włosienie i tasiemce powinny być leczone Ivermectinem, lavamisolem i/lub Praziquantelem 3 razy do roku, zwykle w lipcu, październiku i lutym. Innym wspaniałym pomysłem jest moxidectin, który jest używany przez dwa dni, i jako że jest on nowy, mało jest odpornych na niego robaków. Stary Piperazine, który jest zawsze w pogotowiu, również sprzedawany jako Wazine, może okazjonalnie wyleczyć glisty, których Ivermectin i lavamisole nie zdoła, szczególnie u większych ras, jak nasz King. Oczywiście, naprzemienne stosowanie tych leków na robaki zagwarantuje sukces w związku z odpornością robaków.

Probiotyki

W ciągu roku, co tydzień (2 razy/tydzień), probiotyk i witamina w wodzie pitnej mogą być stosowane. Probiotyki są dobrym źródłem dobrych bakterii i pomagają zachować środowisko kwasowe w jelitach. To wspiera zachowanie balansu mikrobiowego, który może zapobiec i wspomóc w dochodzeniu dozdrowia po stresach spowodowanych przez Salmonellę, E. coli i inne czynniki środowiskowe. Produkt Primalac jest dobrym probiotykiem, ponieważ nie wydaje się absorbować wilgoci jak inne probiotyki.
Według wytwórcy, witaminy mogą być mieszane z probiotykiem. Stosując się do tej dyscypliny, czuję, że nie trzeba używać oleju z jabłkowego cydru, jeśli używany jest Primalac. Pamiętaj, probiotyki są żywymi organizmami i powinny być ostrożnie przechowywane stosując się do zaleceń.
Każdy ma swój własny program i te komentarze są dobre jako ogólny przewodnik. Te zalecenia nie są wyryte w kamieniu i od czasu do czasu zmiany są do przewidzenia i powinny być zmienione, aby pomieścić wychodzenie z użycia starych i/lub włączenie nowym i bardziej nowoczesnych leków dla gołębi. Leczenie chorób gołębi i prewencja chorób są wirtualne; rozwiązanie problemu w przeszłości nie dyktuje rozwiązaniu w razie nawrotu choroby. Bądź przygotowany do leczenia chorób różnymi sposobami. Kilka porad w tym aspekcie to:
1. Nie lecz swoich gołębi tylko po to, żeby je leczyć. Staraj się ustalić jaki jest problem i lecz stosownie (pełen wiedzy weterynarz pomoże).
2. Nie myśl, że jeśli trochę lekarstwa pomoże, to więcej pomoże bardziej. To jest złe; zawsze trzymaj się schematu postępowania na etykiecie. Proszę, nie idź w drugą stronę przez stosowanie mniejszej dawki, ponieważ to bardzo szybko wywoła odporność u czegokolwiek leczysz.
3. Unikaj podawania leków podczas okresu rozrodczego, jeśli to możliwe. To niezmiennie niszczy wydajność rozrodczą Kingów, a w niektórych przypadkach zakończy się sterylizacją, szczególnie u samców. Jednakże, jeśli masz problem, lecz stosownie i na ten szczególny problem. Im mniej lekarstw podasz swoim ptakom, tym bardziej im to pomoże.

                                                                                                                                                    c.d.n.


           Krajowa  Wystawa Gołębi Kielce 2016

 

 

         I tym razem członkowie Polskiego Klubu Kinga wzięli udział w krajowej wystawie gołębi  i drobnego

         inwentarza.Do oceny sędziowskiej  i prezentacji w wolierze ośmioro naszych członków przedstawiło

         85 szt gołębi.Przeprowadziliśmy także współzawodnictwo klubowe w którym pierwsze miejsce zajął

         Pavel Farkaś, na drugim miejscu uplasował się Józef Wojciechowski, trzecie miejsce zajął Andrzej

         Gatner. Wyróżnionym kolegom zdobyte nagrody zostaną wręczone w czasie spotkania sprawozdawczego.Krajowa Wystawa Gołębi Kielce 2016


                                                                                                                                                     Relacja Stanisław Projs

                                                                 

 Biuletyn Amerykańskiego Klubu Kinga (AKC)


TERMINOLOGIA I GENETYKA KINGA WYSTAWOWEGO 

 

Niektóre z podanych terminów odnosić się będzie do wielu, jeśli nie wszystkich ras gołębi, jednak niektóre mogą być właściwe tylko gołębiom King wystawowy. Zrozumienie tych terminów może być bardzo pomocne dla nowych hodowców, zwłaszcza podczas wystaw. 

 

TERMINY OGÓLNE 

 

1. Pisklę: Młody gołąb, zwykle uważany za pisklę aż do opuszczenia gniazda 

2. Podlot: Młode pisklę, które opuściło gniazdo i zaczyna samodzielnie jeść 

3. Ptasie mleczko: Substancja koloru kremowego, zbliżona do zsiadłego mleka. Formuje się w wolu obojga rodziców i karmione nią są nowo wyklute pisklęta przez 7-10 dni. 

4. Puch: Miękkie, owłosione, żółte pióra, które można spotkać u nowo wyklutych piskląt. 

5. Linienie: Okres czasu, zwykle latem, w którym gołębie zrzucają pióra i wyrastają im nowe. Czasem nazywane „wielkim linieniem” podczas późnego lata. 

6. Wada: Niepożądana kondycja lub cecha gołębi wystawowych. Sędzia wystawowy będzie patrzył na najbardziej oczywiste wady, aby zawęzić klasę przy sądzeniu. 

7. Selekcja: Akt eliminacji gorszych ptaków ze stada. 

8. Gołębnik: Budynek do przechowywania gołębi, zwykle wystarczająco duży, by w nim swobodnie chodzić. 

9. Woskówka oczna: Odkryta skóra otaczająca powiekę. Barwa woskówki u Kinga będzie obejmowała zakres od szarego czy śliwkowego do buraczanego, w zależności od koloru ptaka. 

10. Kurza klatka piersiowa: zakrzywiona dolna część mostka czy kości piersiowej u gołębia. 


TERMINY ZWIĄZANE Z GOŁĘBIAMI RASY KING WYSTAWOWY

1. Standard: Standard AKC, czy Standard Perfekcji jest pisemnym opisem idealnego gołębia King. 
2. Parada Czempionów: Ostatnia klasa, która zawiera w sobie każdego Kinga w jednej kategorii, z której wybrany zostaje czempion w kolorze/wzorze, a ostatnigołąb, który zostaje obwołany zostaje wielkim czempionem. 
3. Karmiciel: Nazywany też rodzicem zastępczym, jakikolwiek gołąb używany do wychowania cudzych piskląt. Wielu hodowców Kinga używa jednego z rodzajów Hubelli, Carneau, Kingów użytkowych czy Homerów i krzyżówek tychże jako karmicieli dla ich Kingów, decydując się nie pozwolić Kingom usiąść na własnych jajach i wychować potomstwo. 
4. Ssanie: Kiedy King przyciąga głowę w dół i kładzie dziób na klatce piersiowej, jest to niepożądana cecha. 
5. Zarządca: Przypisany jako asystent sędziego, zarządca pozostaje za sędzia i odbiera ptaki, kiedy są one eliminowane podczas procesu sędziowskiego. Następnie, zarządca czyta numer obrączki sekretarzowi i oddaje ptaka biegaczowi, który odkłada go do wyznaczonej klatki. 
6. Przenoszacz: osoba, która przynosi Kingi z klatek, w których są trzymane do sali wystawowej w celu oceny i odnosi je z powrotem do klatek po eliminacji, nazywana również „biegaczem”. 
7. Ogon pędzlowy: ogólny termin opisujący szeroki ogon Kinga, niepożądana cecha. 
8. Ustęp: Widziany z boku, kiedy klatka piersiowa jest wyżej niż kuper, dając nierówną linię pod Kingiem. Idealnie część spodnia powinna tworzyć idealne półkole. 
9. Wynędzniała głowa:  Widziane z przodu, wąski dziób, woskówka i czoło tworzą niepożądaną głowę Kinga. 
10. Wole oko: Czarne oko spotykane tylko u białych Kingów, w przeciwieństwie do pomarańczowych czy żółtych oczu innych kolorowych Kingów. 

 
TERMINY GENETYCZNE 
 
1. Rozpiętość: Dominująca cecha genetyczna, która produkuje solidnie kolorowe gołębie. Dodając rozpiętość do niebieskiego nakrapianego lub niebieskiego szeka wyprodukuje silnie czarne ptaki. 
2. Wzorzec: Wynik ustaleń genetycznych pomiędzy zgrupowanymi i rozpiętymi pigmentami skrzydeł gołębi. To skutkuje jednym z czterech podstawowych wzorów: Wzór T, szek, nakrapiany i nienakrapiany. Porządek dominacji występuje we wskazanym porządku. 
3. Maskowanie: Osłanianie, maskowanie czy tłumienie jednego genu przez inny, technicznie znane jako epistaza. Przykład: gen rozpiętości u niebieskiego szeka „zamaskuje” gen szeka, a rezultatem będzie jednolicie czarny ptak. 
4. Usmolony: Rezultat genu, który dodaje małych drobinek koloru do tarczy skrzydła nakrapianych ptaków, gdzie normalnie byłoby pozbawiony tych drobinek. Niepożądane u Kingów wystawowych. 
5. Intensywny: Odnosi się do normalnych kolorów występujących u wszystkich gołębi, który zawiera czerwony popielaty, niebieski/czarny czy brązowy. 
6. Rozrzedzenie: Mutacja, której wynikiem jest redukcja w wielkości i liczbie granulatów pigmentu, tworząc jaśniejszy niż normalnie kolor. Rozrzedzenie zmienia czerwony w żółty, czarny w bury i brązowy w khaki. 
7. Podstawowe czy podstawowe pióro: 10 piór na skrzydle zaczynających się od czubka skrzydła licząc do tyłu ciała ptaka. 
8. Sterówki: Duże pióra ogonowe, u Kingów powinno ich być 12. 


cdn.
                  V Wystawa Gołębi Rasy King

                                           Miejska Górka 05-06.12.2015

         Drodzy Koledzy Hodowcy w tym roku spotkaliśmy się w Miejskiej Górce na kolejnej już VII wystawie gołębi rasy, której jesteśmy miłośnikami.W tym wydarzeniu udział wzięło 10-ciu wystawców z całej Polski i zaprezentowało 171 swoich ptaków.Sędziowie Kol.Janusz Jęsiak oraz
Kol.Jan Libera w sobotę 05.12 dokonało oceny i wyłoniło zwycięzców.Miła atmosfera która towarzyszyła klubowemu spotkaniu na pewno pozostawi w nas wspaniałe wspomnienia.Przyjezdni koledzy zatrzymali się w przyległym do hali wystawowej hotelu co było bardzo komfortowe dla wszystkich. Niedziela 06.12 była drugim dniem wystawy w którym to zwycięzcy zostali nagrodzeni Wspaniałe i oryginalne nagrody przygotował dla nas nasz kolega klubowy a zarazem jego przewodniczący Stasiu Projs , który niestety ale nie mógł być razem z nami w tych dniach.
Wszystkich zapraszamy już teraz na kolejną wystawę za rok.
                                                 Zwycięzcy i nagrodzeni zostali:
    
                                          Grand Champion- Wojciechowski Józef
                                          I Vice Champion- Mikołajczak Mirosław
                                          II Vice Champion- Konieczny Witold

                                          Mistrz Klubu- Wojciechowski Józef, Mikołajczak Mirosław
                                                                 383 pkt.
                                          I Vice Mistrz- Gatner Andrzej,Dykcik Robert
                                                                 380 pkt.
                                          II Vice Mistrz- Kożuch Barbara
                                                                   379 pkt.

                                                  Zwycięzcy w kolorach: 

                                                Biały- Wojciechowski Józef
                                             Niebieski- Konieczny Witold
                                             Dominant- Kwiczała Bogdan
                                                  Groch- Dykcik Robert
                                                  Żółty- Dykcik Robert
                                                  Czarny-Mikołajczak Mirosław

                                                            Wyróżnienia:

                                               Tiger- Wojciechowski Józef
                                                  Biały- Gatner Andrzej
                                                  
                                                                     Fotorelacja
                                    

VII Wystawa Gołębi Rasy King 2015


                                                                                                    Relacja Barbara Kożuch
                                                                                                      Foto Mirek Mikołajczak                
     
       Biuletyn Amerykańskiego Klubu Kinga (AKC)
                                                   
                                                           Część III

                                                  King Wystawowy Standard Perfekcji


                                         Oficjalny rysunek pokazuje idealnego ptaka na wystawowego        Idealny King: 


1. Waga i wymiary: 


A. Waga: każdy wiek 30 do 37 uncji 

B. Wymiary 

1. Wysokość:  11-3/4 cala 

2. Szerokość rozpiętość piersi  5-1/2 cala 

3. Głębia  4-1/2 cala 

4. Długość od czubka ogona do wypukłości piersi 9-1/2 cala 

2. Skala punktacji 

A. WAGA -8 

B. DZIÓB -5- Krótki, gruby, niesiony w pozycji  horyzontalnej 

C. WITKA -2- Mała, delikatna, zabarwiona, porównywalna do rozmiarów twarzy 

D. GŁOWA - 9- Stosunkowo duża i szeroka, z czaszką odpowiednio zaokrągloną w proporcji do pełnej szyi i szerokiego ciała. Nie może wyglądać wężowato  ani stykać się z witką. 

E. OCZY -3- wydatne, okrągłe i jasne, usytuowane około trzy piąte w przód od tyłu czaszki 

F. WOSKÓWKA OCZNA - 4- Idealnie okrągła, o dobrej fakturze, nie większa niż jedna szesnasta cala  w szerokości, aby była widoczna między oczami i piórami 

G. SZYJA -5- dość tęga czy gruba, aby zbalansować z szerokimi ramionami i krągłym ciałem ptaka, by ją nosić pionowo. Tył szyi wchodzi w ramię na linii ze stawami skokowymi. Dziób powinien trochę ustępować końcowi wystającej piersi. Szyja nie powinna mocno ograniczać się pod dziobem. 

Samce powinny posiadać większą szyję niż samice. Żadne nie powinno pokazać dowodów na bycie chudym .


H. PIERŚ  -8- Pierś jest tą częścią gołębia leżącą lub będącą przed nogami i rozszerzającą się na szyje, ale nie zawiera tej części ciała otaczającej kurzą klatkę piersiową, tył nóg. Pierś musi być wydatna, szeroka i krągła, pokazująca się daleko poza pokrywy nadogonowe. Powinna być noszona symetrycznie w pozycji wyprostowanej ptaka, z częścią dolną na przedzie w poziomej linii z tyłem klatki piersiowej. 
I. CIAŁO -8- krótkie, szerokie, twarde, umiarkowanie głębokie i krągłe 
J. KURZA KLATKA PIERSIOWA -8- Prosta i wyśrodkowana pomiędzy nogami i najdłuższa jak to możliwe w krótkim, krągłym ciele, wyginająca się w kształcie kołyski, kończąca się najbliżej otworu jak tylko to możliwe 
K. TYŁ -5- Krótki i szeroki od ramion do ogona. Nie może się zbyt szybko zwężać przed dotarciem do kupra, ale gładko się wyginać do tyłu szyi i ogona 
L. SKRZYDŁA -7- Powinny być trzymane wygodnie przy ciele i leżeć gładko na kuprze i ogonie, czubki rozłożone około 1 cala od siebie i około ¾ cala krótsze niż stosunkowo krótki ogon. Czubki skrzydeł mogą się dotykać i muszą być na środku ogona. Pokrywy nadogonowe mają być dobrze przykryte piórami z piersi. 10 podstawowych piór jest właściwą liczbą 
M. OGON -5- Krótki w proporcji do krótkiego ciała. Powinien być około 1 i 1,5 pióra szeroki na czubku ogona, zwężające się gładko począwszy od grubego i szerokiego kupra. 12 podstawowych skrzydeł są odpowiednią liczbą. Ogon ma być trzymany pod kątem powyżej 25 stopni minimum, aby wypełnić dolny łuk uformowany przez ciało i pierś. Powinien on być również w zgodzie ze Zdjęciem Standardowym, ale niezbyt wysoki, by nie spowodować opadania czubków skrzydeł. 
N. NOGI -10- Powinny być proste i korpulentne, aby nadać ptakowi wyprostowany wygląd i powinny być ułożone w linii najbardziej jak to możliwe, aby przecinać tył szyi w punkcie, który jest w linii poziomej z podstawą dzioba. Nogi powinny być takiej długości, aby pokazać 2-5/8 cali odstępu między klatką piersiową a podłożem. Szerokość pomiędzy goleniami powinna wynosić 2-5/8 cali. Golenie powinny być koloru buraczanego i bez piór. 
O. PALCE -3- Proste, czyste i dobrze rozłożone, buraczane w kolorze 
P. UPIERZENIE -10- Upierzenie powinno być bliskie i gładkie, ale nie tak twarde jak flying homera. Powinno mieć drobną elastyczność, kiedy ptak jest noszony. Powinno mieć gładkie upierzenie pod otworem. Ptaki muszą mieć w pełni naturalne upierzenie. 
1. Samce powinny być męskie z wyglądu. 
2. Samice powinny być żeńskie z wyglądu. 
3.     Ptaki o niezadbanym wyglądzie, albo ptaki, które nie pokazują dobrej postawy lub też  odpowiednich manier, mogą zostać pozbawione do 10 punktów. Te 10 punktów  jest na zapas i nie zaburza oryginalnych maksymalnych 100 punktów. 
Q.     BARWIONE PTAKI - Należy odjąć 1 do 10 punktów za zły kolor, jeśli sądzone są w ich własnej klasie. Te 10 punktów jest na zapas i nie zaburza oryginalnych maksymalnych 100 punktów cdn.

 


                                                                                   Część II

                       POCHODZENIE AMERYKAŃSKIEGO KINGA WYSTAWOWEGO 

Dziś bierzemy współczesnego wspaniałego Kinga wystawowego jako pewnik. Ta rasa wywodzi się całkowicie z USA i ma stosunkowo niedawne początki. Chcę opisać te początki. Podczas badań odkryłem, że nasze Białe oraz Srebrne Kingi mają zupełnie inne pochodzenie. Jako źródła w kwestii Kinga Białego użyłem pracy J.G Cassa (1935, Pochodzenie Białego Kinga, opublikowanym w roczniku Amerykańskiego Klubu Kinga), który uznany jest w tej materii za najbardziej wiarygodnego. Źródło dla Kinga Srebnego pochodzi od C.R. Kinga, twórcy Silver Kinga (1935, Srebrny King- jego początki i rozwój). Biały King został opracowany przez Harry’ego Bakera z Elmer, New Jersey. Początkowe krzyżówki z 1890 miały na celu stworzenie rasy wielozadaniowej, zarówno wizualnej jak i użytecznej.

Użył Duchess, Homera, Maltese i Runta. Około 1892 jego wyniki były tak spektakularne że nazwał tę mieszankę Kingiem (Królem) gołębi, a jako że wszystkie były białe dodał naturalny przedrostek do tej nazwy. Wkrótce po tym oszałamiającym sukcesie Harry Baker zginął tragicznie w wypadku kolejowym. Jego gołębie zostały sprzedane kilku hodowcom, w tym Eugenowi G. Giroux z Vineland, New Jersey który dokonał wielu poprawek i spopularyzował tą odmianę. Właśnie przez to jest on błędnie powiązany z założeniem rasy. Później, pan Giroux stworzył White King Squab Company, który zmienił się  w Amerykański Klubu Kinga, za co uznawany jest za jego ojca założyciela. 
Po drugiej stronie kraju, C.R. King stworzył inną odmianę, tym razem Srebrną, w roku 1909. Tak, aż 29 lat później stworzono Srebnego Kinga. Użył srebnych Runta, Maltese oraz Homera. W 1921 roku ostatecznie uformowany Amerykański Klub Kinga przyjął Srebrnego Kinga pod swoją pieczę przez jego popularność jako ważną rasę użyteczną. Jego twórca chciał ptaka głównie użytecznego, co odróżniało go od zamierzeń wystawowoużytecznych Harry’ego Bakera wobec Białego Kinga. 
Zapewne zauważyliście, że Biały King miał cztery rasy w swoim pochodzeniu (Homer, Runt, Maltese i Duchess) podczas gdy Srebny jedynie trzy (Homer, Runt i Maltese). Sądzę, że jest to główny powód dla którego nasze kolorowe odmiany, w szczególności Srebrny, tak bardzo różnią się wyglądem od Białego Kinga. Kolorowe Kingi nie mają w swym pochodzeniu Duchess, która dodaje gracji Białemu. Gracja opisuje tutaj bardzo przyjemne, delikatne i ‘okrągłe’ oblicze Białego Kinga. Biały King jest używany w celu poprawy wyglądu kolorowych odmian i sądzę, że to właśnie Duchess jest tego podwaliną. 
Dziś King wystawowy jest jednakowy, bardzo charakterystyczny i jest znany na świecie jako jedna z najlepszych amerykańskich ras kiedykolwiek wyprodukowanych. Współczesny King wystawowy został wyhodowany tak, aby posiadać bardzo kompaktowe ciało, z wyglądem o typie kurzym. Obecnie jest bardzo duża presja selekcji w typie Maltese: bardzo krótki, blokowaty, podniesiony ogon, o szerokiej piersi typu kurzego. Geny jego przodków wciąż w nim są! Jedyną różnicą jest redukcja rozmiarów nóg oraz szyi w celu zmiany postawy na typu kurzego, czego nie posiadały wczesne użytkowe odmiany Kinga. Ten typ pochodzi od odmiany Maltese, jedynego o kurzym podtypie w krzyżówce. Wpływ Maltese jest wciąż bardzo silny, gdyż pierwsza generacja krzyżówki Kinga z Maltese wciąż pokazuje silne cechy tego drugiego. Można szybko przejść do typu Maltese, bo już w trzecim krzyżowaniu. Podobną łatwość w krzyżowaniu Kinga wykazują pozostałe rasy użyte w jego powstawaniu, jak Homer (a także jego pochodna Giant Homer). Tym samym, krzyżowanie z Homerami może skutkować nowymi kolorami Kinga, a rasa Kinga Wystawowego może zostać przywrócona stosunkowo szybko. 
Standard Kinga Wystawowego przeszedł pięć poważnych zmian od oryginalnych standardów z roku 1930. Rasa straciła swoje długą, wąską i pękatą charakterystykę na rzecz cech narzuconych przez członków. Długie ciało i niska postawa z 1930 zmieniły się w krótsze ciało z postawą bardziej pionową, jak opisuje standard z 1952. Następnie, podwyższono kąt nachylenia ogona i wprowadzono inne modyfikacje, by w 1955 zaprezentować jeszcze krótszą i bardziej blokowatą postać niż wcześniej. 
Standard z 1966 opisuje Kinga z krótkim ciałem oraz  jeszcze bardziej masywną głową i szyją. W dzisiejszych czasach mamy standard Kinga opisujący ptaka o wyższym kącie ogona niż poprzednio. Centrum postawy ptaka przez wyższy kąt ogona zmienił się z linii wiodącej od oczu do nóg na ptaka do centrum umiejscowionego nieco z tyłu szyi, ptak zwrócił się ku przodowi. Jesteśmy już gotowi na kolejną zmianę: standard odwzorowujący różnicę płci w wysokości oraz wadze oraz jeszcze wyższy kąt ogona.
W następnej części pokażemy Kolegom Standard Perfekcji Kinga Wystawowego.

                                                                                                                       cdn.

 
                                 Słowacja

Słowacja                                                                           Witam

     W pięknej malowniczej miejscowości Zvolen na Słowacji  pośród okazałych świerków odbyła się

wystawa młodych kingów .Organizatorem i gospodarzem był nasz kolega i członek Pavel Farkaś,w spotkaniu uczestniczyli  hodowcy narodowości węgierskiej, słowackiej oraz polskiej. Uczestnikami w spotkaniu byli także nasi członkowie.Pavel jak zwykle wraz z małżonką i córkami okazali się bardzo gościnni i opiekuńczy , po mimo deszczowej pogody wszystkim dopisywał znakomity humor.Tytuł grand championa zdobył kol Pavel, jednak jako gospodarz spotkania przekazał nagrodę i tytuł koledze. Oboje z Bogdanem wróciliśmy zmęczeni ale bardzo zadowoleni.


                                                                                                                                                      Komentarz i fotorelacja Stanisław Projs
   Biuletyn Amerykańskiego Klubu Kinga (AKC)  wydany z okazji 100 rocznicy powstania  Klubu.
                                                                                                                                                 (tł.Anna Mikołajczak)     

                                                                     Część I 

        WSTĘP

 Zainspirowana przez zaangażowanych członków Amerykańskiego Klubu Kinga w jego setną rocznicę, ta książeczka przeznaczona jest do użytku dla wszystkich tych, którzy hodują Kingi, obecnych, jak i przyszłych członków i powinna trafić w ręce tych, którzy zastanawiają się nad hodowlą tych wspaniałych ptaków, 

ponieważ przyszłość tej rasy zależy od nich. Jeśli to czytasz najprawdopodobniej jesteś jedną z

 tych osób. Zawartość tej broszury została stworzona z myślą o Tobie. Jej cele są złożone: dostarczenie pouczających artykułów zawierające wszystkie niezbędne elementy pozwalające nawet początkującemu hodowcy na opiekę nad Kingiem i udział w wystawach, a jednocześnie – dla bardziej doświadczonego odbiorcy – stworzenie szybkiego przewodnika informacyjnego. Artykuły są dla wszystkich, także dla tych, którzy aspirują do zostania sędzią lub mistrzem hodowli. Książeczka ta jest też źródłem najnowszych standardów, opisujących idealnego Kinga wystawowego. Zawiera ona kolorowe opisy, punkty i trójwymiarowe ujęcia idealnego Kinga. Dostarcza informacji na temat zasad i etykiety panującej na pokazach, oraz unikalnej terminologii przypisanej hobby, jakim jest hodowla gołębi rasy King. I w końcu, pomaga także w zachowaniu naszej historii, działając jako historyczne odniesienie do amerykańskiej hodowli Kinga wystawowego and Amerykańskiego Klubu Kinga. Ma ona coś dla każdego. Na 36 stronach, można przeczytać 12 artykułów i poradników oraz zobaczyć 22 ilustracje, z których można coś wynieść. Mamy nadzieję że zachęci Was to do wstąpienia w nasze szeregi czy też odnowienia członkostwa w Amerykańskim Klubie Kinga, tak, abyśmy razem mogli się cieszyć z naszego wspaniałego hobby przez lata.


PODZIĘKOWANIA

Komisja Członkowska AKC, złożona z dra Charlesa Bacona, Dennisa Rogersa and Larry’ego Foosa, była głównym autorem i twórcą tej broszury i poświęcili czas, by mogła ona ujrzeć światło dzienne. Została ona zlecona przez prezesa AKC na Narodowym Spotkaniu w Oklahomie w styczniu 2014. Jednakże, motywacja wyszła od Rona Zycha z Omaha w Nebrasce, który bardzo dba o przyszłość Amerykańskiego Klubu Kinga i hobby, jakim jest hodowla Kinga wystawowego w Stanach Zjednoczonych. Jest on największym dobroczyńcą i sprawił, że było to możliwe. Dziękujemy Darvinowi Jenner i Stu Austin, którzy od początku wsparli ten projekt, Ellie i Jimiemu Murphy za ich wsparcie, mistrzom hodowli Kim Miller i Billowi Cunningham za ich wkład poprzez artykuły i wszystkim naszym członkom, którzy korzystają z tej broszury teraz i w przyszłości, aby szerzyć wieści!


                                      Spotkanie integracyjno-pokazowe

                                      Krobia 2015


Spotkanie integracyjno-pokazowe


         Spotkanie integracyjne członków PKK połączone z przeglądem tegorocznego dorobku hodowlanego odbyło się 30 sierpnia w Krobi .Tym razem gościli nas Jurek Łagodziński z małżonką i jak co roku przy suto zastawionym stole nie brakowało nam humoru i dobrej zabawy.Jednak czas spędzony u przyjaciół był poświęcony nie tylko na dobrą zabawę ,omówiliśmy przebieg tegorocznej wystawy a także tegoroczny dorobek hodowlany oraz priorytetową dla nas sprawę przynależności PKK do AKK.Każdy członek PKK otrzymał certyfikat przynależności do AKK.Materiały jakie będziemy otrzymywać z AKK sukcesywnie będą ukazywać się na naszej stronie internetowej.                                    Gołaszyn 23-24 maja 2015
 

Gołaszyn 2015


                                                
                   Polski Klub King już poraz drugi prezentował swój dorobek hodowlany .Wspólnie z Rawickimi koleżankami,kolegami i ich rodzinami .Wzieliśmy udział w pokazie drobnego inwentarza w Gołaszynie i tak jak w Kielcach w wolierze zaprezentowaliśmy kilka odmian barwnych tych pięknych gołębi.Podziwiać można było także inne gatunki zwierząt hodowlanych i nie tylko np.kury ,króliki, papugi, pawie, szynszyle a także  sprzęt rolniczy,kiermasz ogrodniczy. Występy zespołów folklorystycznych umiliły to wydarzenie.

W sobotnie popołudnie rozpoczęło się spotkanie integracyjne w którym na zaproszenie Rawickich kolegów wzięliśmy udział. Organizatorem wystawy w Gołaszynie byli Wielkopolski Ośrodek Doractwa Rolniczego w Poznaniu, Gmina Bojanowo oraz Starostwo Powiatowe Rawicz.


                                                                                                                                                                Relacja Stanisław Pojs

                   
              

                                                                                Integracja       


                                        

 Mamy zaszczyt zaprosić kol PKK do uczestnictwa w pokazie drobnego inwentarza który odbędzie się w 

 Gołaszynie w dniu 23-24 maja.Ponadto 23 maja o godz 15oo organizujemy spotkanie integracyjne do którego

 udziału zapraszamy wraz z rodzinami.Koszt uczestnictwa to: dorośli 45 zł dzieci do lat piętnastu 15 zł

 Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z kol Piotrkiem Szymczakiem do dnia 09,05,2015 r nr tel 

 6912844070. Należność proszę przelać na konto nr BGŻ S.A 35-2030-0045-1110-0000-0366-9470 z dopiskiem 

 integracja

 

 Możliwość skorzystania z noclegu     Zaborowice  tel  660 465 383

                                                         Sowiny        tel  65 573 12 22

                                                         Gołaszyn     tel  602 337 788

                                                         Gołaszyn     tel  65 545 62 11

                                                         Gołaszyn     tel  65 545 66 32

                                                         Trzebosz      tel 65 545 62 21

 

                                                                                                                              Prezes RSHGRDOIDI

                                                                                                                                  Stanisław Projs          


    XXV Regionalna Wystawa Gołebi,Drobiu Rasowego i                                    Królików

                                Wrocław 2015


     W tegorocznej wystawie wzięło udział kilku naszych kolegów z Klubu między innymi

 Stasiu Projs, Mirek Mikołajczak, Robert Dykcik oraz Kol.Barbara Kożuch.

 Z wielką przyjemnością chcemy Was powiadomić ,że Kol.Robert Dykcik zdobył tytuł Zwycięzcy w Rasie

 a Kol.Barbara Kożuch I Kolekcję (379pkt.).

                                                                       Fotorelacja poniżej.

                                                                                                        

XXV Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych.Drobiu Ozdobnego i Królików Wrocław 2015


                                                                                                                                                       Foto Stanisław Projs,Barbara Kożuch

                                                                                                                                                       Relacja Barbara Kożuch


          Jubileusz 65 -lecia działalności DSHGRiDI


     Dnia 21.02.2015r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie mające na celu uczczenie 65-lecia działalności

 Dolnośląskiego Stowarzyszenia na które został zaproszony nasz Przewodniczący Kol.Stasiu Projs.

 Fotorelacja z uroczystości poniżej.

                              

         

65-Lecie DSHGRiDI Wrocław 2015


                                                                                                                                                             Foto Stanisław Projs 

                                                                                                                                                             Relacja Barbara Kożuch


                                    

                                           

 

Krajowa Wystawa Kielce 2015


 

            W wystawie udział wzięło siedmiu członków Polskiego Klubu Kinga i 60 szt. gołębi.

   Kolega Robert Dykcik w klasyfikacji krajowej otrzymał wyróżnienie uzyskując 96 pkt. [Grochowy                samczyk]

W trakcie wystawy odbyła się także wystawa Klubowa.Klubowicze zaprezentowali w                      wolierze 

Kingi w dziewiętnastu kolorach.

   Klub przewidział i wręczył też dodatkowe nagrody:

             Tytuł                          Champion w grupie biały uzyskał kol. Stanisław Projs

                      Pierwszy Vice   Champion w grupie biały uzyskał kol. Andrzej Gatner

                      Drugi       Vice  Champion w grupie biały uzyskał kol. Mirosław Mikołajczak

 

             Tytuł                          Champion w grupie kolor uzyskał kol. Robert Dykcik

                      Pierwszy Vice   Champion w grupie kolor uzyskał kol. Mirosław Mikołajczak

                      Drugi       Vice  Champion w grupie kolor uzyskał kol. Witold Konieczny

 

             Tytuł                               Mistrza Klubu zdobył kol. Robert Dykcik             zdobywając 380 pkt.

                      Pierwszego Vice    Mistrza  Klubu zdobył kol. Mirosław Mikołajczak zdobywając 380 pkt.

                      Drugiego     Vice   Mistrza Klubu  zdobył kol. Stanisław Projs          zdobywając 379 pkt.

                                                 Wymieniona puktacja dotyczy także wystawy krajowej.

      

  Uroczystego wręczenia nagród dokonali dwaj członkowie PZHGRDOiDI Stanisław Wójcik i Edward             Gersztyn.

  Kolega Pavel Farkaś, mieszkaniec Słowacji wyraził chęć wstąpienia w szeregi naszego klubu więc                 z 

zadowoleniem przyjęliśmy nowego członka Klubu hodowcę, sędziego ,a zarazem ogromnego znawcę i       miłośnika gołębi rasy 

King.

         

 

                                                                                                      Foto       Mirosław Mikołajczak

                                                                                                      Relacja  Stanisław Projs

 

                                                               


           

    XV Wystawa Gołębi Rasowych,Drobiu Ozdobnego                    i Regionu Zachodniego Szczecin 2014


       Na Wystawie Regionu Zachodniego w Szczecinie nasza Koleżanka Barbara Kożuch zdobyła

 tytuł Mistrza Regionu Zachodniego gołębiem ocenionym na 97 pkt. oraz II Kolekcję (379 pkt.)

                                                 
                                                                                                                   Foto Barbara Kożuch
                                                                                                                   Relacja Barbara Kożuch

          Relacja z VI wystawy gołębi rasowych i                    drobnego inwentarza  w Rawiczu oraz                                 konkursu Klubu KingaW dniu 26.10.2014 miejscowości Pakosław wspólnie z Rawickim Stowarzyszeniem, Polskim Klubem Kinga i Klubem Stawaka została zorganizowana Wystawa Gołębi Rasowych, Królików, Drobiu ozdobnego i Innego Drobnego Inwentarza. Dnia Poprzedniego odbyła się ocena sędziowska. Późnym wieczorem Polski Klub Kinga zorganizował konkurs metodą porównawczą, gdzie wyłoniono trzy najładniejsze gołębie białe i trzy w kolorze.

 Biały
1. Mikołajczak Mirosław
2. Projs Stanisław
3. Dykcik Robert
W kolorze
1. Kwiczała Bogdan
2. Konieczny Witold 
3. Kożuch Barbara

Całą wystawa, mimo że odbyła się w tak małej miejscowości, cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Nasi koledzy klubowicze, biorący udział w wystawie, nie zawiedli i pomimo, że konkurencja była spora (wystawiono 133 gołębie rasy king), zajęli oni czołowe miejsca. Pierwsze miejsce w kolekcji zajęły ptaki kolegi Mirka Mikołajczaka (zwycięzca w rasie). Drugie miejsce w kolekcji kolega Witek Konieczny (wyróżniany w rasie). Wystawę można uznać za udaną, pozostaje zaprosić wszystkich hodowców i sympatyków w przyszłym roku. Jednocześnie zapraszamy wszystkich klubowiczów do uczestnictwa w wystawie krajowej w Kielcach 24-25.01.2015.

Podpisano    Zarząd


Więcej zdjęć kliknij w obrazek

III Przegląd Młodych Gołębi Rasy King

Po raz trzeci odbyło się spotkanie członków Polskiego Klubu Kinga. Naszym nadrzędnym celem jest dbałość, aby hodowla gołębi rasy King prowadzona była zgodnie z obowiązującym europejskim wzorcem oraz rysunkiem, a także oparta była na współpracy z zagranicznymi klubami. Przegląd gołębi młodych i zarazem szkolenie odbyły się w miejscowości Starkowo znajdującym się nad jeziorem Dominickim. Tym razem gospodarzem spotkania był kol. Mirek Mikołajczak i jego małżonką, natomiast oceny gołębi w stylu porównawczym,
jak również szkolenie przeprowadził kol. Janusz Jęsiak. W trakcie oceny wytypował i wyróżnił cztery gołębie: białego samczyka kolegi Mirka Mikołajczaka,  białą samiczkę kolegi Stasia Projsa, samczyka niebieskiego grocha kolegi Witka Koniecznego oraz samiczkę niebieską groszkę kolegi Roberta Dykcika. Oprócz omawianych spraw związanych z hodowlą, omówiliśmy także sprawy związanie z wystawią klubową oraz prezentacją Klubu, która odbędzie się podczas wystawy w Kielcach. Wspólnie z klubowiczami w
dyskusji brali udział zaproszeni goście. Czas spędzony w Starkowie umilały nam smaczne potrawy,  a także rybka złowiona wczesnym rankiem przez gospodarza i przyrządzona przez jego małżonkę. Wzniesiono również kilka toastów za zdrowie kolegów i pomyślność klubu. W bardzo miłej wręcz rodzinnej atmosferze czas szybko płynie, a październikowe dni są krótkie, więc rozjechaliśmy się do domów i naszych gołąbków.

  Relacja foto Mirek Mikołajczak                                                                                                           
                                                                                                           Przewodniczący Klubu
                                                                                                                  Stanisław Projs
 


VI  RAWICKI TURNIEJ MIĘDZYZWIĄZKOWY

  Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza serdecznie zaprasza na wystawę mającą się odbyć w dniach 25-26.10.2014 r. w Hali Sportowej w Pakosławiu przy ul. Parkowej 15.

Zwiedzanie wystawy:

26.10.2014r(niedziela) od godziny 08:00 do godziny 15:00     28.09.2014 r.

     Podczas trwania Rawickiej Wystawy odbędzie się Klubowa Wystawa
     Gołębi rasy King.Chętnych klubowiczów serdecznie zapraszamy.
     Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych dotyczących
     Wystawy Klubowej udzieli Kolegom Stanisław Projs pod numerem tel.
      509-332-231.                                                                                                                      24.09.2014 r.
    
      Drodzy Koledzy Hodowcy !
      Dnia 12.10.2014 r. na zaproszenie Kol. Mirka Mikołajczaka w
      miejscowości Starkowo (Boszkowo zatoka) przy
      ul.Letniskowej o godz.10:00 rozpocznie się Klubowy Pokaz Szkoleniowy
      zakończony wspólnym posiłkiem.Wszystkich chętnych zrzeszonych w Klubie
      Kinga, a także hodowców niezrzeszonych w Klubie serdecznie
      zapraszamy po wcześniejszym zgłoszeniu przybycia.
      Bliższych informacji udzieli Kol.Grzegorz Jóska 
      pod numerem tel.602-484-370.

                                                                                                                 Serdecznie zapraszamy!
                                                  
                                                                                               Zarząd Polskiego Klubu Kinga31.08.2014 

W dniu 17.08.2014 w miejscowości Mikoszów odbyło się walne zebranie członków Polskiego Klubu Kinga, na którym wybrano nowy zarząd w składzie:

-        przewodniczący Stanisław Projs

-        vice-przewodniczący ds. organizacyjnych Grzegorz Jóska

-        sekretarz Jerzy Łagodziński

-        skarbnik Mirosław Mikołajczak

-        członek Barbara Kożuch.

 

Powołano również Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Jan Libera, vice-przewodniczącym Bogdan Kwiczała a członkami Witold Konieczny i Andrzej Gatner. Administratorem strony została Barbara Kożuch.

Po konstruktywnej dyskusji członkowie Klubu doszli do porozumienia i postanowili udoskonalić regulamin Klubu w sprawie przyjęcia nowych członków oraz kwoty składki rocznej dla członków Klubu. Podjęto również uchwałę dotyczącą zwolnienia osób młodocianych do lat 18 z opłaty składki wpisowej i członkowskiej. Wyjaśniona została w końcu także kwestia sposobu ocen gołębi na wystawie klubowej. Połączyło nas wspólne hobby, dlatego całe zebranie odbyło się w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze. Po zakończeniu obrad przy smacznym obiedzie i deserze czas szybko minął. Zebranie, które docelowo miało trwać około 2 godzin przeciągnęło się do prawie 5 godzin. W imieniu zarządu i członków naszego Klubu zapraszamy hodowców tej pięknej rasy do współpracy i wstąpienia w szeregi Polskiego Klubu Kinga. Łączy nas wspólna pasja, a naszym nadrzędnym celem jest promowanie rasy king, a także uczestnictwo na wystawach regionalnych i krajowych w Polsce i zagranicą. Nawiązanie współpracy z zagranicznymi Klubami Kinga należy do naszych priorytetów na najbliższe lata.

 

Zmiany w regulaminie Polskiego Klubu Kinga:

1.       Zasady przyjmowania nowych członków:

a)      Osoba starająca się o przyjęcie powinna posiadać rekomendację jednego z członków Klubu
b)      Nowy członek nie posiadający rekomendacji zostaje przyjęty na okres próbny jednego roku.

2.       Osoby młodociane do lat 18 zwolnione zostają opłaty wpisowej i członkowskiej rocznej.

3.       Opłata wpisowa (jednorazowa)- 20 zł.

4.       Składka członkowska (roczna)- 30 zł.

5.       Każdy z członków Klubu może wystawić na wystawie klubowej maksymalnie 15 sztuk gołębi.

6.       Ocena gołębi na wystawie klubowej metodą punktową zgodnie z zasadami PZHGRiDI. Dodatkowo, w celu szkoleniowym, spośród gołębi, które otrzymały co najmniej 94 punkty, zostanie rozegrany konkurs metodą porównawczą, podczas którego zostaną wybrane trzy najlepsze gołębie białe i 3 najlepsze gołębie w kolorze.

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

 Zarząd Polskiego Klubu Kinga                                                                                                                         Rawicz.05.08.2014.r

     Członkowie Polskiego Klubu King biorący udział w zebraniu w dniu 17.08.2014r
            spotykają się w Strzelinie na rynku w godz od 9.30 do 10.00 a następnie
                                     wspólnie jedziemy do miejsca docelowego

                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                              Jóska Grzegorz
Rawicz 16.07.2014r   

Tymczasowy Zarząd Polskiego Klubu King zwołuje nadzwyczajne sprawozdawczo wyborcze zebranie członków Polskiego Klubu Kinga które odbędzie się w dniu 17.08.2014r o godz. 10.00 w miejscowości Mikoszów w restauracji "prosiaczek" W przypadku braku kworum tego samego dnia o godz. 10.15

Porządek zebrania.

1. Powitanie członków Klubu                    
2. Wybór przewodniczącego zebrania  
                    3. Uchwalenie regulaminu i porządku zebrania  
                        4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, uchwał i wniosków
        5. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu
           6. Wybór przewodniczącego zarządu Klubu
7. Głos dla przewodniczącego                 
          8. Wybór pozostałych 4  członków zarządu
9. Przerwa w 0bradach                               
              10. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
11. Przyjęcie uchwał i wniosków             
12. Wolne głosy                                              
13. Zakończenie obrad                                

                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                    Jóska Grzegorz


   W dniu 6 lipca 2014 r na posiedzeniu Zarząd Rawickiego SHGRDOiDI     
                    podjął uchwałę i przyjął dymisję złożoną przez zarząd
                    Polskiego Klubu King .Do czasu zjazdu nadzwyczajnego członków
                    PKK i nowych wyborów prace organizacyjne powierzono powołanemu   
                    tymczasowemu zarządowi w składzie
                                                Przewodniczący       Jóska Grzegorz
                                                Członkowie                Dykcik Robert
                                                                                        Konieczny Witold

                                                                                                           Z poważaniem
                                                                                                              Jóska Grzegorz
                 


   

Uwaga:
Aktualna strona internetowa Rawickiego Stowarzyszenia znajduje się pod skróconym adresem www.rawickie-sh.xt.pl.
Pełny adres strony , który można zapisać w ulubionych i podawać w linkach to https://sites.google.com/site/rawickie/Dzięki uprzejmości niemieckich kolegów z King-Club Deutschland, na stronie wzorzec rasy dodaliśmy szczegółowe opisy poszczególnych kolorów z rysunkami przedstawionymi Komisji Standaryzacyjnej.


W zakładce wzorzec znajduje się obowiązujący wzorzec
gołębi rasy King