Aktualności

100. rocznica odzyskania Niepodległości

 

           11 listopada 2018 r. Klub Historyczny im. Armii Krajowej PCEiKZ w Szczucinie  wystawił poczet sztandarowy do uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Poczet sztandarowy tworzyli: Kamil Bernat – I TI, Bartłomiej Guzik - I TI, Kamil Machaj -  III TM.             Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Szczucinie od wspólnego odśpiewania hymnu w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”. Uczestnicy wysłuchali chóru „Clave de Sol” z SCKiB w Szczucinie. Uroczyste obchody Dnia Niepodległości zakończyły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny. 


Szkolny Konkurs Historyczny

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej zaprasza uczniów PCEiKZ w Szczucinie do wzięcia udziału  w III edycji szkolnego konkursu historycznego  „Polskie drogi do Niepodległości 1914- 1922”.

  I. Zagadnienia:

1. Polacy w czasie I wojny światowej:

- wybuch I wojny światowej

- działalność polskich organizacji militarnych na terenie Galicji

- walki Legionów

- powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej

- Błękitna Armia we Francji

2.  Odrodzenie Rzeczypospolitej

- lokalne ośrodki polskiej państwowości

- odzyskanie niepodległości – 11 listopad 1918

-pierwsze władze centralne ( rząd Moraczewskiego i Paderewskiego, Tymczasowy Naczelnik Państwa)

3. Walki o granice:

- spór o kształt odrodzonej Rzeczypospolitej

- wojna polsko – ukraińska

- wojna polsko – bolszewicka

- pokój ryski

- problem Litwy Środkowej

- Powstanie Wielkopolskie

 - Powstania śląskie

- plebiscyty

4. Rządy parlamentarne:

- wybory do Sejmu Ustawodawczego

- mała konstytucja

- konstytucja z 1921 r.

II. Podstawowe źródło:

1. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow,  Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era.

2. Internet

III. Termin konkursu:

II połowa listopada

IV. Kontakt:

dr Marek Jachym

 

 

Obchody 79. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych

W niedzielę 30 września  w Szczucinie odbyły się powiatowe obchody rocznic wrześniowych. Uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia ze września 1939 r. rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Szczucinie. Dalsza część uroczystości odbyła się pod Kwaterą Pamięci Narodowej. Na tej uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Szkolnego Klubu Historycznego wraz ze sztandarem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Delastowice.
Uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

                W czwartek 3 maja 2018 roku delegacja klubu wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Mateusz Brzychczy, Karol Chrabąszcz i Kamil Machaj wzięła udział w uroczystych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali  na Rynek w Szczucinie, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości:

- Hymn Państwowy – Orkiestra Dęta OSP w Szczucinie,

- Powitanie – Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz,

- Część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie pod kierunkiem Ilony Mach,

- Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie pod batutą Jarosława Dzięgla.


 


XI MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA „POWIATOWA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

            Z okazji obchodów Roku dla Niepodległej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Krzysztofa Kamila  Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się gra terenowa dla młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej z Powiśla Dąbrowskiego. W turnieju brały udział dwie dwuosobowe reprezentacje z poszczególnych szkół. Naszą szkołę reprezentowały drużyny:
1. Łukasz Duda i Kamil Topór – II LO A.

2.Dariusz Jarzwiec i Maciej Warias  - I TTI.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W części pierwszej młodzież udzielała odpowiedzi na pytania dotyczące historii Powiśla z okresu 1914-1920. Następnie rozpoczął się etap sprawnościowy, w którym   uczestnicy turnieju ruszyli  w teren.  W punktach kontrolnych należało wykonać określone zadania.  Kilka punktów docelowych stanowiły obiekty zabytkowe, mające cenną wartość historyczną.

Po podsumowaniu wyników drużyna: Łukasz Duda i Kamil Topór – zajęła II miejsce.

Rozgrywki takiego typu są świetną okazją do pogłębiania naszej wiedzy historycznej  oraz budowania świadomości narodowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kamil Topór

 

 Konkurs  historyczny „Polskie drogi do Niepodległości 1914- 1922”

               

                W grudniu 2017 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie odbyła się II edycja konkursu  historycznego „Polskie drogi do Niepodległości 1914- 1922”. Konkurs został zorganizowany w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.   

            W konkursie brało udział 14 uczniów (I LO A – 2, II LO A – 4, III LO A- 2, I TTI – 2,  II TT – 3, III TMT-1).

Wyniki konkursu:

I miejsce: Tomasz Orszulak – III TMT

II miejsce: Gabriela Ślęczkowska -  III LO A

III miejsce: Tomasz Marszałek – I LO A

Organizator konkursu: Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Konkurs historyczny

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej zaprasza uczniów PCEiKZ w Szczucinie do wzięcia udziału  w II edycji szkolnego konkursu historycznego  Polskie drogi do Niepodległości 1914- 1922”.
Święto Niepodległości 

10 listopada 2017 r. przedstawiciele klubu historycznego wraz z opiekunem uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości. Podczas uroczystości, która

odbyła się kościele parafialnym w Szczucinie zostały zapalone znicze pod tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w Szczucinie.

Klub historyczny wystawił poczet sztandarowy w składzie: Mateusz Brzychczy, Wiktor Misiaszek, Dawid Misiaszek.Zebranie organizacyjne

 27  września 2017 r.  odbyło się pierwsze spotkanie członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Prezesem  klubu został wybrany Maksymilian Kot z II TM.  Skład klubu:

1. Tomasz Banaś - I  TTI

2. Kamil Nikiel - I TTI

3. Maciej Warias - I TTI

4. Radosław Wątroba - I TTI

5. Dariusz Dąbrowski - II TT

6. Dawid Misiaszek - II TT

7. Wiktor Misiaszek - II TT

8. Bartosz Pikul - II TT

9. Sylwia Bober - II LO A

10. Klaudia Ryczek  - II LO A

11. Mateusz Brzychczy - II TM

12.  Karol Chrabąszcz  II TM

13. Maksymilian Kot  - II TM

14. Dominik Walczak - II TM

15. Tomasz Orszulak - III TMT

 


Powiatowe obchody 78. rocznicy wydarzeń wrześniowych

         17 września 2017 r. delegacja klubu wraz z opiekunem brała udział w Powiatowych obchodach 78. rocznicy wydarzeń wrześniowych. Jak co roku

uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Szczucinie. Uroczystości patriotyczne odbyły się przy Kwaterze Pamięci Narodowej w

Szczucinie. Po raz pierwszy Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych wystąpił ze

sztandarem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Delastowice.

Poczet sztandarowy tworzyli: Karol Chrabąszcz (II TM), Mateusz Brzychczy (II TM), Maksymilian Kot (II TM).


78. rocznica Bitwy Radłowskiej

            10 września 2017 r. opiekun klubu historycznego wziął udział w obchodach 78. rocznicy Bitwy Radłowskiej. Licznie zebrani uczestnicy uroczystości

na cmentarzu parafialnym w Radłowie wzięli udział we Mszy Świętej w intencji żołnierzy - uczestników Bitwy Radłowskiej. Oficjalne uroczystości odbyły

się pod pomnikiem upamiętniającym Bohaterów Września. Kolejnym punktem obchodów była rekonstrukcja historyczna tej bitwy z września 1939 r.1 Marca Narodowy Dzień Pamięci


        Pragniemy przypomnieć, że 1 marca obchodzimy  Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych".  Jest to święto ustanowione dopiero w 2011 roku w

celu upamiętnienia osób działających w antykomunistycznym podziemiu po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej w 1944 roku.


Pielęgnowanie pamięci o ,,Żołnierzach wyklętych" jest naszym obowiązkiem - my pamiętamy!


Muzealna lekcja historii

 

         4 stycznia 2017 r. w sali historii odbyła się muzealna lekcja historii. Przeprowadził ją absolwent naszej szkoły, kolekcjoner broni odprzodowej

(rozdzielnego ładowania). Prowadzący spotkanie krótko omówił historię broni palnej. Skoncentrował się na broni odprzodowej, ładowanej

czarnym prochem od wylotu lufy. Omówił technikę nabijania tej  broni, która w tamtym czasie była bardzo czasochłonna.

         Kolekcjoner wiele uwagi poświęcił rodzajom zamków, które były stosowane  w ówczesnej broni palnej. Zamki:  lontowe, kołowe, skałkowe i kapiszonowe służyły do zapalenia prochu i spowodowania wystrzału.

        Wykład wygłoszony w przystępnej i żywej formie  spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży, o czym świadczyły pytania  z sali oraz gromkie brawa. Lekcje zostały przeprowadzone w klasach I TM i I TT. Absolwentowi dziękujemy za poświęcony nam cenny czas.

Organizator lekcji: Szkolny Klub Historyczny im Armii Krajowej.

 

 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

         15 grudnia 2016 r. w Tarnowie odbył się etap rejonowy X edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”.

         Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz o roli i miejscu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa polskiego.

         PCEi KZ reprezentowali:


Łukasz Duda – I LO A

Bartosz Pikul – I TT

   • Kamil Topór – I LO A


 
Konkurs historyczny Polskie drogi do Niepodległości 1914- 1922

 

 

            W listopadzie 2016 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie odbył się konkurs  historyczny Polskie drogi do

Niepodległości 1914- 1922.  Adresatem konkursu byli uczniowie, którzy przejawiają zainteresowanie  historią, a celem - uczczenie 98. rocznicy

odzyskania przez Polskę Niepodległości i przybliżenie tematyki związanej z walkami o niepodległość Ojczyzny w latach 1914 – 1922.  

  Konkurs polegał na rozwiązaniu testu historycznego. W konkursie brało udział 10 uczniów ( I LO A – 4, I TM -1, I TT – 2, II TMT-1, III LO A-2).

            Wyniki konkursu:

I miejsce: Bartosz Sieroń III LO A

II  miejsce: Filip Smaś  III LO A

        III miejsce: Tomasz Orszulak II TMT

 

Organizator konkursu: Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej.
 

Obchody Święta Niepodległości

 

            10.11.2016 r.   delegacja Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej wraz z opiekunem  brała udział w obchodach Święta Niepodległości w

Szczucinie.

Program obchodów:

- Zbiórka delegacji, pocztów sztandarowych na placu parafialnym w Szczucinie

- Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Szczucinie

- Wspomnienie patriotyczne w wykonaniu młodzieży

- Pochód patriotyczny pod tablicę upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczucinie:

                • odegranie Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Dętą przy Ochotniczej Straży         Pożarnej w Szczucinie

            • złożenie symbolicznej wiązanki w imieniu samorządu i mieszkańców gminy    Szczucin

            • złożenie zniczy pamięci przez delegacje uczestniczące w uroczystości

            • prezentacja pocztów sztandarowych i prezentacja delegacji

            • Marsz Pierwszej Brygady

 


Spotkanie autorskie

 

         Dnia 27.10.2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z twórcami książki i filmu dokumentalnego „Guzdek, kat Powiśla”. Wzięli w nim udział: Zygmunt Szych – autor książki, Tomasz Jamrozik-  dziennikarz i współtwórca filmu dokumentalnego o Engelbercie Guzdku oraz Dorota Margosiak - zastępca Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie.  

         W spotkaniu, które rozpoczęła Magdalena Mach – Surowiec – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych  w Szczucinie  brała udział młodzież z klas pierwszych liceum i technikum. Zebrani zapoznali się z filmem „Guzdek, kat Powiśla”. Dokument zawierał wiele ciekawych wspomnień osób, którzy pamiętali Guzdka i strach, który wzbudzał na Powiślu Dąbrowskim.  Po obejrzeniu filmu młodzież miała czas na zadawanie pytań.

                 

 

 

               

 

 

 

Spotkanie z Zarządem Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

         6 października 2016 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół i Opiekunów Klubów Historycznych z Zarządem Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Program spotkania:

- Zwiedzanie Izby Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

- Wystąpienia zaproszonych gości

- Przedstawienie działań Okręgu Tarnów

- Przedstawienie działalności Klubów i Szkół

- Ustalenie wspólnych działań patriotyczno-integracyjnych Klubów, Szkół i Okręgu na rok szkolny 2016/2017.

         Honorowym uczestnikiem spotkania był płk Zdzisław Baszak, żołnierz 16. Pułku Piechoty, Prezes Honorowy  Okręgu Tarnów ŚZŻAK, twórca  Izby Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.  PCEiKZ reprezentował opiekun klubu historycznego – Marek Jachym.

 

 

 

Obchody 77. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych

 

        W dniu 18 września  2016 r. delegacja Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej wraz z opiekunem brała udział w Powiatowych Obchodach 77. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych. Przebieg uroczystości:

Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Szczucinie

Uroczystość patriotyczna przy Kwaterze Pamięci Narodowej w Szczucinie:

- Odegranie Hymnu Państwowego

- Powitanie uczestników przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin  Andrzeja Gorzkowicza

- Przemówienia okolicznościowe

- Program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie

- Składanie wieńców i wiązanek kwiatów.

  

Zebranie organizacyjne

Dnia 14  września 2016 r.  odbyło się pierwsze spotkanie członków Klubu. Prezesem  Klubu został wybrany Tomasz Orszulak z II TM. . Obecnie Klub liczy 29 uczniów.

 

 

    
       

Spotkanie autorskie z dr Marią Żychowską

Dnia 12 maja  2016 r.  w Domu Parafialnym KANA miała miejsce promocja książki  dr Mari Żychowskiej pt. „Represje Komunistyczne w Tarnowskiem w latach 1945 – 1956. T.3 Miasto i powiat Dąbrowa Tarnowska”. W spotkaniu brał udział opiekun klubu.

 

Konkurs Wiedzy o II Rzeczypospolitej

        W kwietniu w naszej szkole odbył się „Konkurs Wiedzy o II Rzeczypospolitej”. W konkursie brało udział 15 uczniów z klas: I TMT -6, II TMT – 1, I LO A- 2, II LO A – 4,  III LO A – 1,  I z – 1. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące zakresu wiedzy o polityce, gospodarce i kulturze Polski okresu  międzywojennego. Konkurs miał  na celu wyłonić najlepszych znawców dziejów Polski z lat 1918-1939.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce - Klaudia Dernoga III LO A

II miejsce - Bartosz Sieroń  II LO A

III miejsce -  Magdalena Religa  II LO A

Organizator spotkania to  Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

                                                                              Lekcja historii


    W dniu 19 lutego 2016 r. w Domu Parafialnym KANA w Szczucinie odbyła się lekcja historii o Żołnierzach Wyklętych. Tadeusz Płużański, który

specjalizuje się w powojennej historii Polski wygłosił wykład o losach żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu wojny nie

złożyli broni. W spotkaniu brał udział opiekun klubu.


Finał konkursu "Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza"


        W dniu 4 grudnia 2015 r. w Pałacu Krzysztofory – Sala Fontany w Krakowie odbyła się Gala Finałowa V edycji międzywojewódzkiego konkursu „Bój o czapkę kapitana Antoniego Stawarza”. W finale konkursu brali udział uczniowie naszej szkoły Marek Marcinek – I TMT i Grzegorz Zasucha – II TMT, którzy uzyskali tytuł laureata.

          


Święto Niepodległości
        W dniu 11 listopada 2015 r. delegacja Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej  brała udział w obchodach Święta Niepodległości w Szczucinie. Przedstawiciele klubu brali udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Szczucinie. Z kościoła uczestnicy uroczystości przeszli pod tablicę upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczucinie, gdzie odbyła się dalsza  część obchodów. Po złożeniu symbolicznej wiązanki w imieniu samorządu i mieszkańców gminy Szczucin, delegacje instytucji i organizacji złożyły znicze pamięci pod tablicą.

 

    

               76. rocznica wydarzeń wrześniowych w Szczucinie

        W dniu 13 września  2015 r. delegacja Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej brała udział w Powiatowych Obchodach 76. Rocznicy Wydarzeń Wrześniowych.  Przedstawiciele klubu wraz z opiekunem brali udział we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie oraz w uroczystościach patriotycznych przy Kwaterze Pamięci Narodowej w Szczucinie. Na zakończenie uroczystości delegacja klubu złożyła  wiązankę kwiatów  pod  pomnikiem Bohaterów Września w Szczucinie.

 

                                                                 


                  Spotkanie organizacyjne

Dnia 8  wrześniu 2015 r.  odbyło się pierwsze spotkanie członków Klubu. Prezesem  Klubu został wybrany  Kamil Kukuła z III LO A. Obecnie Klub liczy 15 uczniów.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dnia 1 marca 2015 r. Związek Strzelecki” „STRZELEC” OSW – JS 3059 Dąbrowa Tarnowska był organizatorem wykładu dotyczącego ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. Sławomir Bator nauczyciel historii wygłosił wykład o działalności antykomunistycznego podziemia zbrojnego po 1944 r.    W spotkaniu, które miało miejsce w auli Domu Katechetycznego w Dąbrowie Tarnowskiej brał udział opiekun klubu. Po wykładzie została złożona symboliczna wiązanka pod pomnikiem w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.Wycieczka miłośników historii

         22 stycznia pod przewodnictwem Pana Marka Jachyma odbyła się wycieczka do Krakowa. Wzięli w niej udział uczniowie trzeciej klasy liceum w ramach przygotowań do matury rozszerzonej z historii. Uczestnicy wyprawy odwiedzili Cmentarz Rakowicki, na którym jest pochowanych wiele wspaniałych osobistości, jak też i zwykłych obywateli miasta Krakowa. Wśród nich znajdują się  lotnicy Liberatora KH-152 „F”, których los jest związany z Ziemią Szczucińską. O historii tragicznego lotu można przeczytać  na stronie naszego szkolnego klubu historycznego.

         Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, w którym można zobaczyć ciekawą wystawę dotyczącą początków Małopolski. Nie przeoczyliśmy też kolejnej ekspozycji,  w której  zostały zgromadzone sarkofagi egipskie z mumiami. Obie te kolekcje niezmiernie zaciekawiły uczniów i skłoniły do głębszych rozważań nad historią.

         Po zwiedzeniu muzeum uczniowie wraz z wychowawcą udali się na zabytkowy rynek krakowski. Odwiedzili  tam m.in. wiele kościołów, których w całym Krakowie znajduje się około 130. Mieli okazję znaleźć się w takich perełkach jak kościół świętej Anny czy kościół świętego Andrzeja. Zobaczyli również przykład wspaniałego budownictwa barokowego, jakim jest kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Przemoknięci, ale z uśmiechem na ustach po całodniowym zwiedzaniu wszyscy szczęśliwie wrócili do domu.

                                                                                                                                                                                                                                       Kamil Filipski
                          


Wieczornica


         W dniu 25 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyła się „Wieczornica” upamiętniająca:

- 75. rocznicę  powstania Związku Walki Zbrojnej;

- 70. rocznicę dramatu pilotów Liberatora KH -152.

         Opiekun Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy PCEiKZ dr Marek Jachym wygłosił referat, w którym przybliżył dzieje tragicznego lotu Liberatora KH – 152, który w październiku 1944 r. został strącony nad miejscowością Czarkówka (Gmina Radgoszcz).
                                                                                                               Ilustrację Liberatora wykonała Martyna Gadziała.


         W wieczornicy uczestniczyli dyrektorzy gimnazjów z terenu Gminy Szczucin, nauczyciele historii, bibliotekarze oraz członkowie koła bibliotecznego. Część artystyczną wykonały uczniowie kl. 1 LOA, pod kierunkiem M. Dąbroś i M. Sieroń.

       Organizatorami spotkania byli Stella Dąbroś, Marta Sieroń, Marek Jachym.


Przegląd Pieśni Żołnierskiej w Szynwałdzie

W dniu 20 listopada 2014 r. Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szynwałdzie zorganizował „Przegląd Pieśni Żołnierskiej z okresu I i II wojny światowej” Celem przeglądu było uczczenie przypadającej w bieżącym roku 100. rocznicy bitwy pod Łowczówkiem oraz 70. rocznicy akcji Burza na Ziemi Tarnowskiej.  Współorganizatorem przeglądu był też Zarząd Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK.

Patronat honorowy:

-płk Zdzisław Baszak – Prezes Honorowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

- Barbara Wiatr – przedstawicielka Tarnowskich Rodzin Legionistów Józefa Piłsudskiego

- Starosta Tarnowski

- Wójt Gminy Skrzyszów

         Konkurs został podzielony na następujące kategorie:

Kategoria I – szkoły podstawowe

Kategoria II – szkoły gimnazjalne

Kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne

         Klub Historyczny przy PCEiKZ reprezentował zespół:

Aleksandra Karkocha – I LO A

Magdalena Religa – I LO A

Martyna Czaja – I LO A

      W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasza szkoła  zajęła  III miejsce. Impreza miała udany przebieg i zapewne przyczyniła się do integracji Klubów Historycznych im. AK.

96. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
W dniu 11 listopada 2014 r. delegacja Szkolnego Klubu Historycznego brała udział w uroczystościach poświęconych 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawiciele klubu złożyli wiązankę kwiatów  pod Kwaterą Pamięci Narodowej w Szczucinie.

XVI Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2014”

9 listopada 2014 roku odbyły się obchody XVI Zlotu Niepodległościowego w Łowczówku. Wiążą się one z 100-tną rocznicą wybuchu I wojny światowej oraz bitwy pod Łowczówkiem, w której  strzelcy Józefa Piłsudskiego walczyli po raz pierwszy jako I Brygada Legionów Polskich. W uroczystościach brał udział dr Marek  Jachym – opiekun Szkolnego Klubu Historycznego.

Program:

1. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, poległych i zmarłych Legionistów pod przewodnictwem ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego

2.  Hymn państwowy

     Oficjalne wystąpienia

     Apel pamięci

     Salwa honorowa

     Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów

3. Piknik historyczny „Łowczówek” – przystanek na drodze do niepodległości

- prezentacja grup rekonstrukcji historycznej

- wspólne śpiewanie pieśni legionowych – występ zespołu Loch Camelot                                                             Spotkanie organizacyjne

We wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie członków Klubu. Prezesem  Klubu został wybrany  Rafał Warzecha z III LO A. Obecnie Klub liczy 14 uczniów.

 

                                                    Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych

 14 września 2014 r. opiekun Klubu wraz z delegacją młodzieży brali udział w uroczystych obchodach rocznic wrześniowych i odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w rocznicę 100-lecia pobytu w Szczucinie. Po uroczystościach patriotycznych w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie odbyła się konferencja popularno-naukowa „Ziemie polskie w czasie I Wojny Światowej z okazji 100. Rocznicy wybuchu I Wojny Światowej”.

 

 

                                      Patriotyczna lekcja historii

             

            W dniu 5 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Klimczaka odbyła się uroczystość upamiętniająca działalność Polskiego Państwa Podziemnego na Ziemi Szczucińskiej w czasie okupacji.

         Prowadząca spotkanie - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu  Władysława Wróbel - powitała gości, omówiła cel tej  uroczystości oraz przedstawiła program.

         W pierwszej części odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej w PCEiKZ w Szczucinie. Ta część prowadzona była przez Marka Jachyma – opiekuna klubu. Referaty wygłosili:

- Kamil Filipski- Ślady powstań śląskich na terenie Ziemi Szczucińskiej

- Rafał Warzecha – Stanisław Klimczak – bohater wojny i pokoju

- Agnieszka Noga – Działalność „Jędrusiów” w Szczucinie i okolicach

- Marek Jachym –  Działalność Armii Krajowej  na terenie Gminy Szczucin

 

          Po wysłuchaniu referatów głos zabrała Anna Łabuz, córka Stanisława Klimczaka, która podziękowała za zorganizowanie tego spotkania. Głos zabrali również: Tadeusz Łabuz oraz płk Zdzisław Baszak.

         Po zakończeniu konferencji udano się pod Pomnik  Pomordowanych w Słupcu. Pochód otwierał sztandar Armii Krajowej z placówki „Stanisława”,  niesiony przez delegację młodzieży ze Szkolnego  Klubu Historycznego  im. Armii Krajowej w  Gimnazjum w Szczucinie.  Pod pomnikiem odbyła się modlitwa w intencji pomordowanych mieszkańców Słupca, którą prowadził ks. dziekan Zygmunt Warzecha  oraz ks. proboszcz  Ryszard Kapałka. Delegacje młodzieży ze szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej zapaliły znicze. Uczestnicy pochodu udali się na cmentarz. Tam młodzież wraz z Anną Łabuz zapalili znicze na grobach Stanisława Klimczaka - patrona szkoły w Słupcu oraz Henryka Adamkiewicza – rotmistrza Wojska Polskiego, kawalera orderu „Virtuti Militari”.

 Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem w Szkole Podstawowej w Słupcu

         Gośćmi spotkania byli: ks. dziekan Zygmunt Warzecha – proboszcz parafii w Szczucinie, ks. Ryszard Kapałka –proboszcz parafii w Słupcu, ks. Marek Kula  - proboszcz parafii w Delastowicach, płk Zdzisław Baszak – Prezes Honorowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów,  Maria Pietracha – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej –  Koło Szczucin, kpt. Władysław Dzięgiel - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Szczucin, Jan Sipior – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin,  Barbara Łuszcz – Sekretarz Miasta i Gminy Szczucin, Henryk Sendor – Radny Rady Miejskiej w Szczucinie, Danuta Walczyk – Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, Wiesława Zamora –Gimnazjum w Szczucinie, Agnieszka Kogut – Gimnazjum w Radwanie, Czesława Łuszcz – Gimnazjum w Borkach.

         W spotkaniu brali też udział przedstawiciele sołectwa Słupiec: Anna Łabuz – emerytowana  nauczycielka Szkoły Podstawowej w Słupcu, córka Stanisława Klimczaka, Tadeusz Łabuz – emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupcu, Krzysztof Padykuła - sołtys sołectwa Słupiec, przedstawiciele Rady Sołeckiej w Słupcu – Krzysztof Sołtys, Czesław Łachut, Jacek Łachut – Naczelnik OSP Słupiec,  przedstawiciele Koła Tradycji Ludowej w Słupcu - Maria Pietras, Józefa Chropacz, Krystyna Ździebło oraz  nauczyciele i pracownicy ZSP w Słupcu.

         W spotkaniu  uczestniczyła liczna grupa młodzieży: klasa II LO A z    PCEiKZ w Szczucinie, starsze klasy ze  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Klimczaka w Słupcu, oraz delegacje młodzieży z gimnazjów w  Szczucinie i Borkach.

 


Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

W dniu 28 lutego 2014 r. w Tarnowie z okazji 63. rocznicy zamordowania członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” odbyły się obchody święta państwowego. W uroczystościach  brał udział prezes Szkolnego Klubu Historycznego im . Armii Krajowej – dr Marek Jachym.

Program uroczystości:

- Aula w budynku PWSZ w Tarnowie

     Tarnowscy „Wyklęci” – wykład dr. Michała Wenklara (IPN Kraków)

       Represje komunistyczne w tarnowskim – wykład dr Marii Żychowskiej

- Plac Ofiar Stalinizmu w Tarnowie

      hymn państwowy

      oficjalne wystąpienia

      modlitwa w intencji „Żołnierzy Wyklętych” – prowadzenie ks. prałat dr Piotr Gajda

      apel pamięci

      złożenie zniczy pamięci przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu

       zakończenie uroczystości

Organizatorzy uroczystości:

Starosta Tarnowski Roman Łucarz

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej  Zarząd Okręgu w Tarnowie

Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Zarząd Okręgu w Tarnowie


„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.
Śladami historii Powiśla  Dąbrowskiego. Buczyna 1939

11 grudnia 2013 r. opiekun klubu wraz z dyrektorem szkoły brali udział w spotkaniu w Zbylitowskiej Górze, które zorganizowane było przez starostwo powiatowe w ramach projektu „Śladami historii Powiśla Dąbrowskiego. Buczyna 1939”. W czasie spotkania odbyła się promocja publikacji, w której został zamieszczony artykuł opiekuna klubu pt: „Zarys działalności Armii Krajowej na terenie Powiatu Dąbrowskiego”.


95. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniu 11 listopada 2013 r. delegacja klubu brała udział w uroczystościach poświęconych 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawiciele klubu złożyli wiązankę kwiatów         pod Kwaterą Pamięci Narodowej.

Władze klubu


 W czasie spotkania inaugurującego działalność klubu w roku szkolnym 2013/14 wybrane zostały władze klubu:

Kupiec Krzysztof – prezes klubu

 Filipski Kamil –  wiceprezes klubu

Zięba Sylwia –  wiceprezes klubu

 Szewczyk  Robert – sekretarz klubu

 

Wspomnienia wojenne płk. Zdzisława Baszaka

 W dniu 21 października 2013 r. liczna delegacja naszego klubu brała udział w spotkaniu z płk. Zdzisławem Baszakiem,  prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej -Okręg

Tarnów.               

 Spotkanie odbyło się w Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie. Płk Z. Baszak wspominał o swojej działalności w czasie II wojny światowej na Ziemi Szczucińskiej.


III Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym

W dniu 23 maja 2013 r.  w zabytkowym tarnowskim  ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie III Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym. Uczennica naszej szkoły - Karolina Włodarz - zajęła w tym konkursie II miejsce.W konkursie brało udział 44 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa. Konkurs miał na celu przybliżenie i popularyzację wiedzy o Armii Krajowej oraz o Polskim Państwie Podziemnym.  Tematyka konkursu została rozszerzona o treści regionalne, dotyczące działania Inspektoratu AK Tarnów – Tama, co spowodowało zwiększenie zainteresowania historią Małej Ojczyzny, a dodatkowo  wśród uczestników  wyzwoliło postawę patriotyczną oraz szacunek dla walki o niepodległość.Organizatorzy spotkania uroczystość wzbogacili o interesujące wystąpienie profesora Andrzeja Olejko z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który zaprezentował swoją najnowszą publikację pt. „Lotnicze epizody znad c. k. Tarnowa 1914-1915”. 


Konferencja w Centrum Polonii w Brniu

 W dniu 16 października 2012 r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się konferencja pt. „Dzieje powiatu dąbrowskiego w okresie okupacji”. W trakcie

 spotkania  opiekun klubu Marek Jachym wygłosił referat  „Działalność Armii Krajowej na terenie powiatu dąbrowskiego”. Powiat dąbrowski zamierza w najbliższym czasie wydać okolicznościową

 publikację, w której ten referat zostanie zamieszczony .


Ognisko integracyjne

W dniu 26 września 2012 r. klub historyczny wraz z opiekunem brał udział w ognisku integracyjnym klubów historycznych z terenu gminy Szczucin. W spotkaniu brała udział p. Maria Pietracha  Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Szczucin.

 

73. rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu 12 września 2012 r odbył się capstrzyk upamiętniający 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej, spalenia Szkoły Podstawowej w Szczucinie oraz agresji Związku Radzieckiego na Polskę. W spotkaniu brała delegacja klubu wraz z opiekunem.


Inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie

 

 W dniu 9 maja 2012 r. odbyła się  uroczystość  poświęcona obchodom I rocznicy powołania Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie                  oraz     inauguracji Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie. Uroczystość odbyła się w  Katolickim Centrum Edukacji                  Młodzieży „KANA”.

        Uczniowie, którzy przystąpili do klubu:

    1. Robert Szewczyk                                                        9. Aneta Pustuła

    2. Justyna Bielacha                                                         10. Anna Rędzińska

    3. Karolina Włodarz                                                       11. Marcin Gubernat

    4. Monika Skrobiś                                                          12. Izabela Nasieniak

    5. Agnieszka Łachut                                                       13. Krzysztof Kupiec

    6. Aleksandra Lechowicz

    7. Dawid Dubajka

    8. Anna Grzywa – prezes klubu

Spotkanie ze świadkiem historii – pułkownikiem  Zdzisławem Baszakiem

W dniu 7 kwietnia 2011 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Prezesem Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – pułkownikiem Zdzisławem Baszakiem. W spotkaniu   brała też udział pani Maria Pietracha. Płk Zdzisław Baszak to żołnierz Kampanii Wrześniowej i Armii Krajowej. W  czasie okupacji nosił ps. „Pirat”. Pułkownik przypomniał młodzieży o dwóch wydarzeniach z czasów wojny, z których możemy być dziś  dumni. Zaliczył do nich rozszyfrowanie przez Polaków niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma oraz przekazanie aliantom elementów zdobytej  przez Armię Krajową  rakiety V-2.

 Pułkownik interesująco opowiadał zebranej młodzieży o swoich przeżyciach wojennych. Wiele uwagi poświęcił akcji „Trzeci Most”, w czasie której  przewieziono zdobyte części rakiety V-2, z Polski do Anglii. Bohater spotkania pełnił wtedy funkcję zastępcy dowódcy osłony lądowiska. 

 

Niecodzienna lekcja historii

W lutym 2012 r. z okazji 70. rocznicy przemianowania Związku Walki  Zbrojnej na Armię Krajową w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja historii. Prowadziła ją p. Maria Pietracha, która  jest przedstawicielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów. Spotkanie miało zachęcić młodzież z klasy I LO A i I LO B do uczestnictwa  w Szkolnym Klubie Historycznym im. Armii Krajowej.  Pani Maria Pietracha  na początku spotkania opowiedziała zebranej młodzieży o idei  powstawania klubów historycznych im. Armii Krajowej. Podkreśliła, że liczba  zwyczajnych  członków tej organizacji z naturalnych przyczyn maleje i dlatego kombatanci z tej organizacji chcą przekazać młodszym pokoleniom wartości o które walczyli. Pragną, aby pamięć o ich czynach była utrwalana w społeczeństwie.   Po krótkim rysie historycznym o roli ZWZ-AK w drugiej wojnie światowej prowadząca spotkanie przystąpiła do opowiadania o działalności AK na terenie Powiśla Dąbrowskiego.

 W swoim wystąpieniu p. Maria Pietracha  opowiadała też o roli swoich rodziców w tych trudnych czasach, którzy aktywnie wspierali miejscową AK. Kończąc spotkanie przytoczyła słowa prezesa ŚZŻAK-Okręg Tarnów płk. Zdzisława Baszaka: „Równocześnie zwracam się do Was, Szanowni   Państwo, do Ciebie, Droga Młodzieży, abyście poszerzając krąg swej wiedzy historycznej, nie zapomnieli nigdy jak kochać swój kraj i jak czcić tych wszystkich, którzy w niekłamany i nie oszukańczy sposób, umieli się Ojczyźnie przysłużyć”.