Verenigingen‎ > ‎

Kerk & onderwijs

PKN Kloosterhaar/Sibculo
www.hgsk.nl

Predikant: Ds. A.W. van de Griend 
0523-857383 / 0614239851 (ook WhatsApp).

Scriba Hervormde Gemeente:
Mevr. H. Maathuis – Klinge
Grachtstraat 18
7693 PC Sibculo
0523-241828.
e-mail: henniemaathuis@hotmail.com

Scriba gereformeerde kerk Sibculo-Kloosterhaar:
Mw. F. Bolks-Brink
De Vleggedijk 4,
7693 PX Sibculo
tel. 0523-242063
E-mail: gereformeerdekerksibculo@live.nl

Christelijke Vrouwengroep De Bron

Contactpersoon: Mevr. R. Warmink
Van Roijensweg 85
7694 BE Kloosterhaar

OBS Cantecleer
Directeur: dhr. Jent Hadderingh
Schoolstraat 32
7694 AX Kloosterhaar

Stichting Prokind Kinderopvang
Locatie De Oversteek / peuterspeelzaal 't Kloostergrut
Schoolstraat 79
7694 AW Kloosterhaar
 
 Comments