Vergaderschema 2016 1e halfjaar

bestuursvergaderingen: 
20 januari
15 maart
25 mei

overleg buurtverenigingen en gemeente:
3 februari

ledenvergadering:
13 april
Comments