Overleg buurtver./PB

Onderstaand treft u de notulen van het jaarlijkse overleg tussen de vertegenwoordigers van de buurtverenigingen, de contactambtenaar van de gemeente en het bestuur van Plaatselijk Belang.
ĉ
renate klinkien,
14 feb. 2016 10:54
Comments