Ledenvergadering 2012

Bijgaand treft u de notulen van de algemene ledenvergadering, gehouden op 18 april 2012. Tijdens de vergadering zijn er ook een aantal vragen richting gemeente gesteld. De antwoorden van de gemeente zijn verwerkt in het verslag.
Comments