Windmolens in Hardenberg -Zuid

Geplaatst 7 jul. 2017 03:02 door Ruud de Jong   [ 7 jul. 2017 03:02 bijgewerkt ]

Ons is ter ore gekomen dat er enige bezorgdheid is onder de bevolking over windmolens. Middels dit bericht willen we dit kort toelichten. In december 2016 is een voorstel in de gemeenteraad behandeld over de ambitie met betrekking tot alternatieve energie opwekking. Dat heeft geleid tot een intrekking ervan. Wel hebben het college van B&W  en diverse raadsleden uitgesproken, dat bij daadwerkelijke realisering van bouw er een breed lokaal draagvlak aanwezig moet zijn. Nu ligt een plan voor om eerst een goede verkenning uit te voeren, samen met diverse partijen, om de initiatieven plus de voors en tegens te onderzoeken. De richting en aanpak zullen onderwerp zijn van een volgende informatie bijeenkomst in Bergentheim, waar binnenkort een uitnodiging voor komt. Plaatselijk Belang Kloosterhaar zal daar vertegenwoordigd zijn om het naadje van de kous te weten te komen. Hierna zal een rapportage naar de gemeenteraad worden gedaan, die over een aanpak en voorstel een mening moet vormen. Er zijn tot dusver nog geen afspraken, hoewel er al marktpartijen proberen grondeigenaren te bewegen om overeenkomsten te tekenen. Dit lijkt ons en de gemeente Hardenberg wat voorbarig. Het bestuur PB.

Comments